Informacje ogólne

Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW wchodzi w skład sieci bibliotek wydziałowych UW.

Początki istnienia Biblioteki związane są z powstałą w 1951 roku Katedrą Historii Literatury i Języka Rosyjskiego. Podstawą jej księgozbioru stały się licznie napływające dary od instytucji i osób prywatnych. Początkowo istniały odrębne zbiory biblioteczne rusycystyczne, ukrainistyczne oraz białorutenistyczne, które zostały scalone w latach siedemdziesiątych w jednej Bibliotece. Obecnie Biblioteka Wydziałowa gromadzi księgozbiór Instytutu Rusycystyki, Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Katedry Ukrainistyki, Katedry Białorutenistyki, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich.

Zbiory Biblioteki Wydziałowej liczą ogółem 54 897 woluminów książek, 3 867 woluminów czasopism oraz 3 130 jednostek zbiorów specjalnych (prace magisterskie, prace doktorskie Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, kartografia, materiały audiowizualne).

Biblioteka gromadzi teksty literatury pięknej: rosyjskie, ukraińskie, białoruskie oraz ich przekłady na język polski, piśmiennictwo naukowe z zakresu literaturoznawstwa, historii literatury, krytyki literackiej, teorii przekładu, kulturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki, historii Rosji, Ukrainy, Białorusi i krajów ościennych, filozofii, religioznawstwa, sztuki. Gromadzimy również specjalistyczne encyklopedie, słowniki, leksykony, albumy oraz podręczniki do nauki języków obcych.

Z biblioteki korzystają głównie studenci i pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

Każdy może na miejscu skorzystać z naszych zbiorów. W czytelni może jednocześnie pracować 40 osób.

strona główna