Katalogi

 

http://www.biblioteka.wls.uw.edu.pl/kat.jpg

(I piętro; wnęka w korytarzu; dostępne od 8.00 do 19.30;

1. alfabetyczny książek i czasopism Instytutu Rusycystyki, Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej, Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich;

2. alfabetyczny książek i czasopism ukrainistyczny;

3. alfabetyczny książek i czasopism białorutenistyczny;

4. slawistyczny onomastyczny prof. Przemysława Zwolińskiego;

5. rzeczowy (obejmuje 80% zbiorów Biblioteki Wydziałowej: literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki pomocnicze);

6. bibliografii i zawartości wybranych czasopism literaturoznawczych;

7. prac magisterskich Instytutu Rusycystyki, Katedry Białorutenistyki, Katedry Ukrainistyki, Katedry Języków Specjalistycznych;

8. prac doktorskich Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

UWAGA: Od 01.10. 2009 r. katalogi kartkowe (alfabetyczne i rzeczowe) nie są uzupełniane kartami katalogowymi z sygnaturami nowych nabytków. Są one katalogowane wyłącznie w systemie komputerowym i udostępniane poprzez system katalogu on-line bibliotek UW.

strona główna