Nowości

Nabytki 2002

KULTUROZNAWSTWO

L.p.
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO
SYGN.
1.
DIALOG sztuk w kulturze Słowian Wschodnich. Pod red. Jerzego Kapuścika. Kraków: "Tertium", 2002.
32324
2.
MAŁEK Eliza, WAWRZYŃCZYK Jan: Kultura rosyjska: postacie, wydarzenia, symbole, daty. Warszawa: Wyd. UW, 2001.
32002

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki