Nowości

Nabytki 2002

TRANSLATORYKA

L.p.
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO
SYGN.
1.
BEDNARCZYK Anna: Kulturowe aspekty przekładu literackiego. Katowice: "Śląsk", 2002.
32492-
32493
2.
PRZEKŁAD; Język; Kultura. Pod red. R. Lewickiego. Lublin: Wyd. UMCS, 2002.
32318
3.
PRZEKŁAD w historii literatury. Pod red. P. Fasta i K. Żemły. Katowice: "Śląsk", 2002.
 
32490-
32491

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki