Nowości

Nabytki 2003

NAUKI POMOCNICZE

L.p.
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO
SYGN.
1.
AFANAS'EV Nikolaj. Kościół Ducha Świętego. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2002.
32636
2.
ANDRUSIEWICZ Andrzej. Carowie i cesarze Rosji: szkice biograficzne. Warszawa: FAKTY, 2001.
32666
3.
BIBLIOGRAFIA rosyjska 1992-1995. Warszawa: Studium Europy Wschodniej UW, 1998.
32640
4.
BORISOV Sergej Borisovič. Mir russkogo devičestva: 70-e-90-e gody XX veka. Moskva: "Ladomir", 2002.
32637
5.
BULGAKOV Sergej Nikolaevič. Pravoslavie. Moskva: OOO Izd. AST, 2003.
32782;
32783
6.
BULGAKOV Sergej. Ikona i kult ikony. Bydgoszcz: "Homini", 2002.
32635
7.
CUDOWNY Kinemo. Rosyjska myśl filmowa. Wybór, przekład i opracowanie Tadeusz Szczepański i Bogusław Żyłko. Gdańsk: słowo / obraz terytorium, 2001.
32689
8.
EBERHARDT Piotr. Geografia ludności Rosji. Warszawa: PWN, 2002.
32655;
32656
9.
EGOROV Boris. Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku. Gdańsk: słowo/obraz terytorium, 2002.
32691;
32692
10.
EMIGRACJA rosyjska. Losy i idee. Pod red. Romana Backera i Zbigniewa Karpusa. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, IBIDEM, 2002.
 
32641-
32642
11.
FEDERACJA Rosyjska 1991-2001. Pod red. Janusza Adamowskiego, Andrzeja Skrzypka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002.
32758
12.
FEDOROWSKI Władimir. Caryce: od Katarzyny I do Ludmiły Putin. Warszawa: "Fakty", 2002.
32665
13.
FEDOTOV Georgij. Święci Rusi. Bydgoszcz: "Homini", 2002.
32632
14.
FLORENSKIJ Pavel Aleksandrovič. Ikonostas. Moskva: OOO "Izd. AST", 2003.
32781
15.
GRUŠEVICKAJA T.G., POPKOV V.D., SADOCHIN A.P. Osnovy mežkul'turnoj kommunikacii. Pod red. A.P. Sadochina. Moskva: JUNITI-DANA, 2003.
32778
16.
IL'IN Ivan Aleksandrovič. Put' duchovnogo obnovlenija. Moskva: OOO Izd. AST, 2003.
32780
17.
KWIATEK Andrzej, WORWĄG Michał. Podróż po historii filozofii. Dwa wieki krytyki. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR, 2002.
32741
18.
RUSSKIJ narod: terminologija, issledovanija, analiz. Moskva: Kučkovo pole; Polres, 2001.
32570
19.
SCHMEMANN Aleksander. Droga Prawosławia w historii. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2001.
32722
20.
SMAGA Józef. Rosja w 20. Stuleciu. Kraków: ZNAK, 2002.
P.6615-
P.6617
21.
STANISZKIS Jadwiga. Postkomunizm. Próba opisu. Gdańsk: słowo/obraz terytorium, 2001.
32693
22.
SZTUKA w świecie znaków. Wybrał, przełożył, słowem wstępnym i bibliografią opatrzył Bogusław Żyłko. Gdańsk: słowo/obraz terytorium, 2002.
32690
23.
VOLKOV Solomon. Istorija kul'tury Sankt-Peterburga: s osnovanija do našich dnej. Moskva: EKSMO-Press, 2002.
32683
24.
WARE Kallistos. Kościół Prawosławny. Białystok: Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2002.
32630
25.
WYCISZKIEWICZ Ernest. Współczesna Rosja wobec Zachodu. Łódź: IBIDEM, 2003.
32643

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki