Bibliografie

Wykaz lektur i podręczników dla studentów Instytutu Rusycystyki

Teoria przekładu


Wykaz prac doktorskich

Wykaz prac magisterskich KJS

Wykaz prac magisterskich Katedry Białorutenistyki UW

Wykaz prac magisterskich Katedry Ukrainistyki UW

Wykaz prac magisterskich Instytutu Rusycystyki UW: językoznawstwo, metodyka, literaturoznawstwo


Pisarze rosyjscy - zawartość dostępnych czasopism 

strona główna