Dodaj do swoich ULUBIONYCH

Internetowa biblioteka literatury ukraińskiej:

 

http://www.utoronto.ca/elul/

 

Internetowa biblioteka poezji ukraińskiej:

 

http://poetry.uazone.net/

 

Rosyjska Biblioteka Internetowa (Biblioteka Maksyma Moszkowa):

 

http://lib.ru/

 

Białoruska Biblioteka Internetowa „Kamunikat”:

 

http://kamunikat.net.iig

 

Proponowane zagraniczne bazy danych w wolnym dostępie:

 

http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_zagr.htm

 

The WWW Virtual Library:

 

http://vlib.org/

 

Narodowa Biblioteka Ukrainy im. W.I. Wernadskiego w Kijowie:

 

http://www.nbuv.gov.ua/

 

The British Library:

 

http://www.bl.uk/

 

The London Library:

 

http://www.londonlibrary.co.uk/

 

Die Deutsche Bibliothek:

 

http://www.ddb.de/

 

Biblioteka Narodowa Białorusi:

 

http://natlib.org.by/

 

Rosyjska Biblioteka Narodowa w Sankt Petersburgu:

 

http://www.nlr.ru:8101/

 

Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie:

 

http://www.rsl.ru/

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

 

http://www.wbc.poznan.pl/

 

Wirtualna kolekcja wiedzy „Bibliotheca Universalis”:

 

www.kb.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/bibuniv.htm

 

Zasoby elektroniczne bibliotek uniwersyteckich

 w Grazu:

 

www.kfunigraz.ac.at

 

Project Gutenberg – cyfrowa kolekcja złożona z 10.000 tytułów najwybitniejszych dzieł literatury światowej:

 

http://gutenberg.spiegel.de/

 

„Pamięć świata” – najcenniejsze zasoby bibliotek

 i archiwów:

 

http://www.unesco.org/webworld

 

National Libraries Treasures in Europe:

 

www.ddb.de/gabriel/treasures/entree.html

Język polski w Internecie

 

http://venus.fil.us.edu.pl/polski/polski.htm

 

e-Niemiecki. Wszystko o filologii niemieckiej. Bogactwo odnośników do innych stron o tej tematyce.

 

http://www.e-niemiecki.com/

 

Linguistics Resources on the Internet

Wykaz lingwistycznych źródeł internetowych

 

http://www.sil.org/linguistics/

 

iLoveLanguages

Zbiór odnośników stron internetowych dotyczących nauki języków, słowników itp.

 

http://www.ilovelanguages.com/

 

Web of On-line Grammars

Odnośniki stron WWW poświęconych gramatyce

 

http://www.facstaff.bucknell.edu/rbeard/grammars.html

 

Web Sites for Languages

Wykaz stron internetowych poświęconych nauce języków

 

http://www.linguanet.org.uk/

 

Word Spy

Ciekawa strona językoznawcza

 

http://www.logophilia.com/WordSpy/

 

Goethe Institut

http://www.goethe.de/

 

German Studies Journals

 

http://www.swan.ac.uk/german/links/journals.htm

 

German Electronic Textbook

Strona poświęcona gramatyce oraz wymowie języka niemieckiego

 

http://www.wm.edu/CAS/modlang/grammnu.html

 

About.com:German Language

About.com:język niemiecki

 

http://german.about.com/?once=true&

 

American Heritage Dictionary of the English Language

 

http://www.bartleby.com/61/

 

World-Wide Web Virtual Library: German Subject Catalogue: German Languages

Wykaz odnośników stron WWW poświęconych j. niemieckiemu

 

http://www.uni-karlsruhe.de/Outerspace/VirtualLibrary/43.de.html

 

Ethnologue Language Database

Ciekawa strona językoznawcza – katalog ponad 6 tys. języków

 

http://www.sil.org/ethnologue/

 

Słownik języka białoruskiego

 

http://slounik.hypermart.net/

 

Współczesna literatura ukraińska

 

http://ukrlit.kma.mk.ua/

 

POBOCZA - kwartalnik literacko-artystyczny. Czasopismo poświęcone kulturze Europy Środkowo-Wschodniej.

 

http://free.art.pl/pobocza/

 

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie

 

http://www.ronik.org.pl

 

Elektroniczna biblioteka czasopism literackich Rosji

 

http://magazines.russ.ru/

 

Librarians' Index to the Internet

 

http://lii.org/

 

Ośrodek Studiów Wschodnich

 

http://www.osw.waw.pl/

 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

http://www.pism.pl/

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych

 

http://www.csm.org.pl/

 

Fundacja im. Stefana Batorego (Filia Fundacji Sorosa w Polsce)

 

http://www.batory.org.pl/

 

Ośrodek Badań Naukowych (szczególnie tematyka kaliningradzka)

 

http://www.obn.olsztyn.pl/pl/

 

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

 

http://www.ekpu.lublin.pl/

 

Kolegium Europy Wschodniej

 

http://www.kew.org.pl/

 

Strona poświęcona Białorusi

 

http://www.bialorus.pl/

 

Panorama Kultur

 

http://www.pk.org.pl/ppk/00/ppk.asp

 

Ośrodek Myśli Politycznej

 

http://www.omp.org.pl/

 

Krasnogruda

 

http://www.pogranicze.sejny.pl/

 

Koło Wschodnioeuropejskie Stosunków Międzynarodowych

 

http://www.kwsm.senatorska.com/

 

Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów

 

http://www.ekpu.lublin.pl/

 

OBTA : Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

 

http://www.obta.uw.edu.pl/obta/index.html

 

Akademia Kijowsko-Mohylańska

 

http://www.ukma.kiev.ua/

 

Mogilewska Organizacja Krug Druziej

 

http://www.krug.home.by/

 

Polsko-Ukraiński Magazyn Internetowy

 

http://www.ukraine-poland.com/

 

Portal Związku Młodzieży Białoruskiej

 

http://www.slonko.com.pl/

 

Polsko-Rosyjski Portal Współpracy Gospodarczej PL - RU

 

http://www.ewm1.pl/

 

Ogólnopolski Portal Rodaków Rosyjskojęzycznych

 

http://www.rosjanie.pl/

 

Inicjatywa Białoruska

 

www.biel.ini.org.pl

 

Kopalnia informacji o współczesnej Białorusi

 

www.kamunikat.net.iig.pl

 

Centrum Zarządzania Kulturą

 

http://www.kultura.org.ua/ukrainian/index.php

 

Przegląd prasy polskiej o Ukrainie i ukraińskiej o Polsce

 

www.ukraine-poland.com

 

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

 

http://www.eedc.org.pl/pl/index.htm

 

Rosja, Ukraina, kraje byłego ZSRR

 

http://www.rosjapl.info/

 

Internetowy przegląd prasy, serwis informacyjny w języku rosyjskim

 

http://www.smi.ru/

 

Kto jest kim w Rosji: internetowy informator

 

http://www.biograph.ru/

 

Czasopisma medyczne... i wiele innych ciekawostek po rosyjsku

 

http://dmoz.org/World/Russian/

 

Biblioteka wirtualna, mapy, bogaty serwis informacyjny

 

http://lib.meta.ua/

 

Służba bibliograficzna bibliotek ukraińskich - bogate źródło informacyjne

 

http://chl.kiev.ua/cgi-  bin/sp/part/index.php?razdel=1&page=7&lang=ukr

 

Specjalistyczna biblioteka medyczna (rosyjski)

 

http://medlib.net.ru/entry.php?55

 

Strona studentów medycyny (jest też biblioteka)

 

http://medstudents.narod.ru/index.html

 

Ulitka - katalog linków o bogatej tematyce

 

http://www.ulitka.ru/

 

Rosyjska literatura i folklor (Fundamental’naja elektronnaja biblioteka)

 

http://feb-web.ru

 

Filozofia rosyjska

 

http://www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl/ 

 

 

 

SŁOWNIKI I ENCYKLOPEDIE

PORTALE TEMATYCZNE

  • INFORMACYJNE
  • HUMANISTYCZNE
    • Literatura polska

 

strona główna