Nowości

Nabytki 2008

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BANASZAK Bogusław [red.]: Rechts- und Wirtschaftswörterbuch : polnisch-deutsch = Słownik prawa i gospodarki : polsko-niemiecki. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

S.1324

2.

BEJDYK Oleksandr Oleksijovyč: Geografija : korotkyj tlumnačnyj slovnyk. Kyïv : „Lybid’”, 2001.

U.S.268

3.

CZEKIERDA Krzysztof: Słownik religii angielsko-polski, polsko-angielski = Religion dictionary english-polish, polish-english. Zielona Góra : Kanion NET, 2008.

S.1315

4.

GONDJUL V.P., DEREV’JANKO A.G., MATVJEJEV V.V., PROCHUR Ju.Z.: Informatyka ta občysljuval’na technika : korotkyj tlumačnyj slovnyk. Kyïv : „Lybid’”, 2000.

U.S.269

5.

HODER-MACKIEWICZ Katarzyna: Słownik potocznej polszczyzny lekarskiej na tle uwag ogólnojęzykowych. Kraków : Collegium Columbinum, 2007.

T.542

6.

IDEI v Rossii = Ideas in Russia = Idee w Rosji : leksykon rosyjsko-polsko-angielski / pod redakcją Justyny Kurczak. Łódź : „Ibidem”, 2007.

S.916

7.

JERMOLENKO S.Ja, BYBYK S.P., TODOR O.G.: Ukraïnska mova : korotkyj tlumačnyj slovnyk lingvistyčnych terminiv. Kyïv: „Lybid’”, 2001.

U.S.270

8.

JURYDYČNI terminy : tlumačnyj slovnyk / za red. V.G. Gončarenka. Kyïv : „Lybid’”, 2004.

U.S.267

9.

KOPALIŃSKI Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Warszawa : Oficyna Wydawnicza „RYTM”, 2007.

S.1309

10.

LEWICKI Roman: Polsko-rosyjski słownik nazw własnych. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

S.1319

11.

NOVIKOV Vladimir Ivanovič: Novyj slovar’ modnych slov. Moskva : AST : Zebra E, 2008.

S.1328

12.

PAWĘSKA Monika: Lexikon der juristischen Fachbegriffe. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2008.

S.1327

13.

POLAK Ewa: Polsko-angielski słownik pojęć i terminów gimnastycznych. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007.

S.1310

14.

POLSKO-rosyjski tezaurus konstant kulturowych / red. nauk. Wanda Zmarzer, Jerzy Lukszyn. Warszawa : Instytut Rusycystyki UW ; Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2007.

T.547-T.556

15.

RUSSKIE Pisateli 1800-1917 : biografičeskij slovar’. T. 5 : P – S / glavnyj redaktor P.A. Nikolaev. Moskva : Bol’šaja Rossijskaja enciklopedija, 2007.

S.778

16.

SĘKOWSKA Elżbieta: Polska leksyka polityczno-społeczna na przełomie XX i XXI wieku : słownik. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

S.1311

17.

SŁOWNIK polsko-angielski, angielsko-polski pojęć i kontekstów matematycznych / opracowanie matematyczne i językowe Wiesława Regel. Rzeszów : Wydawnictwo Bila, 2007.

S.1320

18.

SŁOWNIK terminologii gospodarczej : Bankowość, Finanse, Prawo = Dictionary of economic termns : banking, finance, law / oprac. Iwona Kienzler. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2006.

S.1325

19.

WAHRIG-BURFEIND Renate: Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Gütersloh ; München : Bertrlsmann-Lexikon-Institut : Cornelsen, 2008.

S.1322

20.

WARCHOŁ Stefan: Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej : słowiańskie nazwy własne zwierząt domowych i udomowionych zwierząt dzikich w środowiskach wiejskich. T.1 : Bawoły-Byki-Konie-Woły. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.

S.1314

21.

WIELKI słownik polsko-niemiecki = Grosswörterbuch Polnish-Deutsch / red. naukowi Józef Wiktorowicz, Agnieszka Frączek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

S.1323

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki