Nowości

Nabytki 2015

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BEL'ČIKOV Ûlij Abramovič: Slovar' paronimov russkogo âzyka. Moskva : "AST" : "Astrel'", 2007.

S.1536

2.      

BORKOWSKI Tomasz: Polsko-angielski słownik terminów prawnych Polterm z definicjami. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2011.

S.1533

3.      

ENCYKLOPEDIA katolicka. T. 20 / kom. red.: Wincenty Granat [et al.] Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2014.

37516

4.      

HVATOV Sergej: Słownik polsko-rosyjski terminów ekonomicznych, handlowych i finansowych. [Warszawa] : Wydawnictwo REA, cop. 2015.

S.1557

5.      

HVATOV Sergej: Słownik rosyjsko-polski terminów ekonomicznych, handlowych i finansowych. Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo REA-SJ, 2015.

S.1558

6.      

KAPUSTA Piotr: Leksykon rozliczeń w handlu zagranicznym. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2012.

S.1549

7.      

KAPUSTA Piotr: Leksykon ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2012.

S.1550

8.      

KAPUSTA Piotr: Polsko-angielski słownik rozliczeń w handlu zagranicznym. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2012.

S.1538; S.1544

9.      

KAPUSTA Piotr: Polsko-angielski słownik ubezpieczeń i gwarancji w handlu zagranicznym. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2012.

S.1539; S.1545

10.                        

KAPUSTA Piotr: Polsko-rosyjski słownik biznesu : media, reklama, marketing, zarządzanie. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2014.

S.1540

11.                        

KAPUSTA Piotr: Rosyjsko-polski słownik biznesu : media, reklama, marketing, zarządzanie. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2014.

S.1542

12.                        

KAPUSTA Piotr: Słownik turysty : polsko-rosyjski, rosyjsko-polski. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2014.

S.1548

13.                        

KOZIERKIEWICZ Roman: Dictionary of accounting, audit and tax terms English-Polish, Polish-English. –Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

S.1556

14.                        

MARKUNAS Antoni: Semibilingwalne wademekum dydaktyczne paronimów rosyjskich. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

37432

15.                        

PODRĘCZNY idiomatykon polsko-rosyjski.  Z. 7 / pod red. Wojciecha Chlebdy. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014.

S.1551 [7]

16.                        

RZEHAK Wojciech: Słownik związków frazeologicznych : przykłady zastosowania, znaczenie frazeologizmów, największy wybór frazeologizmów. Kraków : Greg, cop. 2005.

S.1535

17.                        

SŁOWNIK medyczny polsko-rosyjski, rosyjsko-polski : z definicjami haseł = Pol'sko-russkij, russko-pol'skij medicinskij slovar' / [oprac. terminologii medycznej: Aleksandra Lemańska, Dawid Gut, Bartłomiej Żukrowski ; tł., konsultacja i kor.: Tatiana Kadingrob]. [Czernica] : Level Trading, [2014].

S.1546

18.                        

WASILUK Joanna: Rosyjsko-polski słownik terminologii politycznej. Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

S.1534

19.                        

WIDAWSKI Maciej: The dictionary of Spanish loanwords in American slang. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

S.1555

20.                        

WIELKI słownik wyrazów obcych PWN / pod red. Mirosława Bańko. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2014].

S.1553

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki