Nowości

Nabytki 2016

ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

HOŁOJDA Katarzyna: Słownik nazw żeńskich polszczyzny. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

S.1565

2.      

KAPUSTA Piotr: Polski-rosyjsko słownik : dom, mieszkanie, ogród : budujesz, remontujesz, urządzasz. Kraków : Publishing House Dr Lex, 2015.

S.1563

3.      

KUBALSKA-SULKIEWICZ Krystyna: Słownik terminologiczny sztuk pięknych. –Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015.

S.1563

4.      

PRAKTYCZNY słownik biblijny : opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów / pod red. Antona Grabner-Haidera ; przekład Tadeusz Mieszkowski, Paweł Pachciarek. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, cop. 2016.

S.1567

5.      

USCìNOVìČ Ganna Kanstancìnaŭna: Slounìk asabovyh ulasnyh ìmën. Mìnsk : "Lìtaratura ì Mastactva", 2011.

B.S.158

6.      

WIELKI słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. –Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.

S.1564

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki