Nowości

Nabytki 2004

GLOTTODYDAKTYKA

L.p.
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO
SYGN.
1.
BIBLIOGRAFIA adnotowana z zakresu dydaktyki literatury i języka polskiego za lata 1990-1995. Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1996.
J.9315
2.
KŁOBUKOWA Lubow, MICHAŁKINA Irina: Język rosyjski w sferze biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
J.9299; J.9322-J.9333
3.
OLPIŃSKA Magdalena: Wychowanie dwujęzyczne. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW, 2004.
J.9375-J.9384
4.
OPISYWANIE, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego: materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia "Bristol" polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Red. Anna Seretny, Waldemar Martyniuk, Ewa Lipińska. Kraków: UNIVERSITAS, 2004.
J.9555

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki