Nowości

Nabytki 2015

GLOTTODYDAKTYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ADAMOWIČOVá Ana: Basic Czech I. Prague : Univerzita Karlova v Praze : Nakladatelství Karolinum, 2013.

37632

2.      

ADAMOWIČOVá Ana: Basic Czech II. Prague : Univerzita Karlova v Praze : Nakladatelství Karolinum, 2014.

37633

3.      

ANTONìV Oleksandra Volodimirìvna: Ukraina-Polša : Dialog kultur: podręcznik do nauki języka ukraińskiego. Warszawa : Studium Europy Wschodniej, 2014.

37268; 37269; 37381; T.1856

4.      

BIELIŃSKA Monika: Lexikographische Metatexte : eine Untersuchung nichtintegrierter Außentexte in einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen als Fremdsprache. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010.

37304

5.      

BRONIARZ Renata: Vremena 1 : język rosyjski : kurs dla kontynuujących naukę : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

T.1854

6.      

CHLEBDA Barbara: Vsë prosto! 1 : język rosyjski dla gimnazjum : podręcznik z ćwiczeniami. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2014.

T.1855

7.      

CHMIELEWSKA Jolanta: Progulka : gimnazjum 3 : podręcznik. +CD-ROM. Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2011.

T.1896

8.      

CHMIELEWSKA Jolanta: Progulka : gimnazjum 3 : zeszyt ćwiczeń.  +CD. Warszawa : Wydawnictwo Juka-91, 2011.

T.1842

9.      

DĄBROWSKA Halina: Novye vstreči 1 : język rosyjski : zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy : kurs dla początkujących. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.

T.1840

10.                        

DZIEWANOWSKA Dorota: Grammatika bez problem : gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami. –Wyd. 4. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.

T.1893

11.                        

FIDERKEVIČ Larisa: Fonetika i intonaciâ russkogo âzyka : praktičeskoe posobie dlâ studentov. Warszawa : Instytut Rusycystyki UW, 2015.

T.1816-T.1835

12.                        

GAWĘCKA-AJCHEL Beata: Èho 2 : język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum : kurs dla początkujących. –Wyd. 6. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2015.

T.1894

13.                        

GINTER Anna: Vot leksika! : repetytorium leksykalne z języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o, 2015.

T.1901

14.                        

GODFREY Jeanne: The student phrase book : vocabulary for writing at university. Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013.

37590

15.                        

HAJCZUK Roman: Informacionnye tehnologii v obučenii russkomu âzyku kak inostrannomu. Belostok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009.

37561

16.                        

HAMRAEVA Elizaveta Aleksandrovna: Vremena 3 : język rosyjski : kurs dla początkujących i kontynuujących naukę : podręcznik. +CD.  –Wyd. 3. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.

T.1902

17.                        

HOLá LíDA: Pohádky : adaptovaná česká próza : A2. +CD. Praha : Akropolis, 2013.

37635

18.                        

HOWE Stephen: Phrasebook for writing papers and research in English. -4th ed. Cambridge : Whole World Company Press, 2007.

37589

19.                        

JĘZYK rosyjski : Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013. arkusze egzaminacyjne.

T.1838

20.                        

KALETA Radosław: Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna. Warszawa : Katedra Katedra Białorutenistyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski, 2015.

B.6849

21.                        

KAŹMIERAK Alicja: Russkij âzyk : podgotovitel'nye materialy k èkzamenu TELC : uroven' B1 i B2. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

T.1900

22.                        

KAŹMIERAK Alicja: Russkij âzyk : podgotovitel'nye materialy k èkzamenu TELC : russkij âzyk plûs B2 : priloženie : ponimanie pri audirovanii : ustnyj èkzamen. +3 CD. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

T.1899

23.                        

LEWANDOWSKA Halina: Język rosyjski : poziom podstawowy i rozszerzony. Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2013.

T.1839

24.                        

LUBOCHA-KRUGLIK Jolanta: Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.

T.1907

25.                        

MAHNAČ Andrej: Iz pervyh ust : russkij âzyk dlâ bazovogo urovnâ. Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2014.

T.1837

26.                        

MALICKA Agnieszka: Übungen in deutscher und polnischer Rechtssprache : ein akademisches Lehrbuch für Juristen und Übersetzer = Ćwiczenia w polskim i niemieckim języku prawniczym : podręcznik akademicki dla prawników i tłumaczy : [bilingual Polnisch-Deutsch]. -2. Aufl. Regensburg : Verlag de-iure-pl, 2014.

T.1887-T.1891

27.                        

MARCISZEWSKA Małgorzata: Ćwiczenia z fonetyki języka rosyjskiego dla początkujących. (+2 CD) Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

T.1836

28.                        

MARKUNAS Antoni: Semibilingwalne wademekum dydaktyczne paronimów rosyjskich. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2012.

37432

29.                        

MICHOŃSKA-STADNIK Anna: Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

37579

30.                        

PADO Anna: Uspeh 3 : podręcznik z ćwiczeniami do języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny. –Wyd. 5. +CD. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2008.

T.1853

31.                        

PEARSON Barbara Zurer: Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / tł. i adaptacja Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. Poznań : Media Rodzina, cop. 2013.

37461

32.                        

PODRĘCZNIK do nauki języka ukraińskiego : poziom średniozaawansowany. Cz. 1 / Sebastian Delura [et al.]. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2013.

T.1786

33.                        

PODRĘCZNIK do nauki języka ukraińskiego : poziom średniozaawansowany. Cz. 2 / Sebastian Delura [et al.]. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2013.

T.1787

34.                        

REFLEKSJA w uczeniu się i nauczaniu jęzków obcych / pod redakcją Małgorzaty Baran-Łucarz. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37576

35.                        

ROSYJSKI dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1) / [oprac. Danuta Samek]. –Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo REA, 2014.

T.1845

36.                        

Rosyjski dla początkujących i średniozaawansowanych (A1-B1) / [oprac. Danuta Samek]. Warszawa : Wydawnictwo REA, [2012 ].

T.1844

37.                        

SISKIND Jelena: Russkij âzyk v biznese. –Wyd. 2. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015.

T.1851

38.                        

SITARSKI Andrzej: Rosyjski : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom podstawowy. +CD. Poznań : SuperMemo World, 2008.

T.1847

39.                        

SITARSKI Andrzej: Rosyjski : net problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom średni. +CD. Poznań : SuperMemo World, 2008.

T.1846

40.                        

SITARSKI Andrzej: Rosyjski : net problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom podstawowy. +CD. Poznań : SuperMemo World Sp z oo., 2006.

T.1848

41.                        

SITARSKI Andrzej: Rosyjski : net problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom zaawansowany. +CD-ROM. Poznań : SuperMemo Worls sp. z o.o., 2008.

T.1850

42.                        

SITARSKI Andrzej: Rosyjski : net problem! : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom średni. +CD-ROM. Poznań : SuperMemo World, 2008.

T.1849

43.                        

STRMISKA-MIETLIŃSKA Anna: Rosyjska korespondencja handlowa = Russkaâ kommerčeskaâ korrespondenciâ. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014.

T.1843

44.                        

SýKOROVá Blanka: Cvičebnice češtiny : čeština jako cizí jazyk : A1-A2 = Übungsbuch für Tschechisch = Czech practice book. [díl 1] +CD. Praha : Polyglot, 2009.

37634

45.                        

TATARCHYK Olga: Novyj dialog 3 : język rosyjski : podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy : kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. +CD-AUDIO. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.

T.1858

46.                        

ZUBELEWICZ Jan: Dwie filozofie edukacji - aksjocentryzm i pajdocentryzm. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2008.

J.10040

47.                        

ZUBOV Aleksandr Vasil'evič: Ot učebnoj programmy - k komp'ûternoj programme obučeniâ âzykam. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2014.

37558

48.                        

ŽUKOVìČ Mìkalaj Vasìlʹevìč: Sučasnyâ adukacyjnyâ tèhnalogìì na ǔrokah belaruskaj movy ì lìtaratury : dapamožnìk dlâ nastaǔnìkaǔ ustanoǔ agulʹnaj sârèdnâj adukacyì z belaruskaj ì ruskaj movamì navučannâ. Mìnsk : Aversèv, 2015.

B.6847

49.                        

ZYBERT Mirosław: Novye vstreči 2 : język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy : kurs dla początkujących. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2013.

T.1841

50.                        

ZYBERT Mirosław: Novye vstreči 3 : język rosyjski : podręcznik z ćwiczeniami do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy : kurs dla początkujących. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.

T.1895

51.                        

ZYBERT Mirosław: Novyj dialog 2 : język rosyjski : podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy : kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. +CD-AUDIO. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2014.

T.1857

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki