Nowości

Nabytki 2016

GLOTTODYDAKTYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BORYS Oksana: Ukraiński język prawny i prawniczy : podręcznik do nauki języka ukraińskiego : poziom zaawansowany wyższy. Cz. 1. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2016.

T.1982

2.      

CZAPLIKOWSKA Renata: Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache : Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF- Lehrende. Chrzanów : Biuro Tłumaczeń "Kubart", 2016.

T.1934; T.1937

3.      

DUBìČINS'KIJ Volodimir Volodimirovič: Leksikografìâ : navčalʹno-metodičnij posìbnik. Harkìv : NTU "HPÌ", 2012.

U.9116

4.      

GINTER Anna: Egzamin gimnazjalny z języka rosyjskiego : przykładowe arkusze egzaminacyjne : poziom podstawowy i rozszerzony. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2016.

T.1946

5.      

KARPIŃSKA-MUSIAŁ Beata: Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

37855

6.      

KURATCZYK Magdalena: Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, zwroty imiesłowowe : podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem odpowiedzi : nie taki diabeł straszny, jak go malują = Upotreblenie russkih pričastij i deepričastij, pričastnyh i deepričastnyh oborotov : učebnoe posobie dlâ polâkov s upražneniâmi i klûčami : ne tak strašen čërt, ka ego malûût. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1922-T.1926

7.      

LINGUISTICA e glottodidattica : studi in onore di Katerin Katerinov / a cura di Anthony Mollica, Roberto Dolci, Mauro Pichiassi. Perugia : Guerra Edizioni, 2008.

T.1933

8.      

ŁĄCZEK Marcin: Context and interaction in teaching and learning the english language. Mobile : York University, 2013.

T.2013

9.      

MYCYK Galìna: Po-belorusski? Požalujsta! = Pa-belarusku? Kalì laska! Minsk : Belarusʹ, 2015.

B.6858

10.                        

PETRUŠOVA Olʹga Vasylìvna: Sbornik upražnenij po grammatike russkogo âzyka dlâ studentov-inostrancev osnovnogo ètapa obučeniâ. Harʹkov : Kompaniâ SMIT, 2007.

P.7852

11.                        

SOBKOWIAK Paweł: Interkulturowość w edukacji językowej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.

37795

12.                        

UMIEJĘTNOŚĆ rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego : monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.

37862

13.                        

WRZESIŃSKA Anna: Ot A do  : kurs języka rosyjskiego A2/B1 : dla osób dorosłych kontynujących naukę na poziomie A2/B1. Warszawa : Wydawnictwo "Rosjanka", 2015.

T.1949

14.                        

ZYBERT Jerzy: Efektywność w szkolnej nauce języka obcego. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2012.

37849

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki