Nowości

Nabytki 2011

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

„MARBURG” Borisa Pasternaka : temy i variacii. Moskva : Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet, 2009.

T.1428

2.      

POKUTS’KA trïjcâ” v zagal’noukraïns’komu lìteraturnomu procesì kìncâ XIX – počatku XX stolìttâ : zbìrnik naukovih prac’. Ivano-Frankìvs’k : Cit, 2006.

B.6681

3.      

ACTA Albaruthenica 10 : „Mae Afiny tut – nazvaŭ ih Bandarami” : profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie / red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

T.1340 [10]; T.1341 [10]

4.      

ACTA Universitatis Lodziensis : Folia Litteraria Rossica 3. Łódź : Primum Verbum, 2010.

T.1431 [3]

5.      

BAASNER Rainer, ZENS Maria: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft : eine Einführung. –3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2005.

36012

6.      

BABOREKO Aleksandr Kuz’mič: Bunin : žizneopisanie. Moskva : Malaâ gvardiâ, 2009.

36064

7.      

BECKER Sabina, HUMMEL Christine, SANDER Gabriele: Grundkurs Literaturwissenschaft. Stuttgart : Phillip Reclam, 2010.

36011

8.      

BERNHARDT Rüdiger: Erläutungen zu Johann Wolfgang von Goethe : Faust Teil 1. – 10. Auflage. Hollfeldt, Bange Verlag, 2010.

36007 [1]

9.      

BERNHARDT Rüdiger: Erläutungen zu Johann Wolfgang von Goethe : Faust 2. – 4. Auflage. Hollfeldt, Bange Verlag, 2010.

36008 [2]

10.                        

BETTELHEIM Bruno: Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni / przeł. Danuta Danek. – Wyd. 2. Warszawa : W.A.B., 2010.

35955

11.                        

ČUPRININ Sergej: Russkaâ literatura segodnâ : novyj putevoditel’. Moskva : Vremâ, 2009.

36208

12.                        

CZECHOW współcześnie / pod red. Ryszarda Strzeleckiego i Gerarda Guźlaka. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

36084

13.                        

DEMIN Valerij Nikitič: Lev Gumilev. Moskva : Malaâ gvardiâ, 2008.

36066

14.                        

FÂDOSÌK Anatol' Sâmënavìč: Žarty, anekdoty, gumarèskì. – 2-e vyd. Mìnsk : Belaruskaâ navuka, 2005.

P.7577

15.                        

FAL’KLOR u zapìsah Âna Čačota ì bratou Tyškevìčau / [ukl., sìstèmatyzacyâ tekstaŭ ì kament. V. Ì. Skidan, A. M. Hruščova. Mìnsk : "Belaruskaâ navuka", 2005.

P.7575

16.                        

FORDOŃSKI Krzysztof: English Literature : from the old english literature to the eigteenth century : Vol. 1. Poznań : Rebis ; Uniwersytet Warszawski, 2010.

36147; 36148

17.                        

FORDOŃSKI Krzysztof: English Literature : from the romantics to the twentieth century : Vol. 2. Poznań : Rebis ; Uniwersytet Warszawski, 2011.

36149

18.                        

GREŃ-KULESZA Jolanta: Cierpienie i ofiara : w kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

35941

19.                        

HRYCAK Jarosław: Prorok we własnym kraju : Iwan Franko i jego Ukraina (1856-1886) / przeł. Anna Korzeniowska-Bihun, Anna Wylegała. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Literackiej, 2010.

36227; 36228

20.                        

IVAN Franko – pis’mennik, mislotel’, gromadânin : materìali Mìžnarodnoï naukovoï konferencìï (L’vìv, 25-27.09, 1996 r.) L’vìv : Svìt, 1998.

T.1377

21.                        

JEßING Benedikt, KÖHNEN Ralph: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft : mit 39 abbildungen.  –2. Auflage. Sttutgart ; Weimar : Verlag J.B. Metzler, 2006.

36013

22.                        

JEWDOKIMOW Dorota: Człowiek przemieniony : Fiodor M. Dostojewski wobec tradycji Kościoła Wschodniego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2009.

36002

23.                        

KASPERSKI Edward: Świat człowieczy : wstęp do antropologii literatury. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2006.

36271

24.                        

KOLÂDIČ Tat'âna Mihajlovna: Russkaâ proza XXI veka v kritike : refleksiâ, ocenki, metodika opisaniâ : učebnoe posobie. Moskva : Flinta, 2010.

36248

25.                        

KOSAČ-KRIVINÛK Ol’ga: Lesâ Ukraïnka : hronologiâ žittâ i tvorčosti : reprintne vidannâ. Luc’k : Volìns’ka oblasna drukarnâ, 2006.

T.1378

26.                        

LESÂ Ukraïnka i sučasnìst’ : zbìrnik naukovih prac’ : T.1, 2, 3. L’vìv : Volìns’ka oblasna drukarnâ, 2003-2005.

T.1374 [1]; T.1375 [2]; T.1376 [3]

27.                        

LINKOV Vladimir Âkovlevič: Istoriâ russkoj literatury XIX veka v ideâh. – 2-e izd. Moskva : Izdatel’stvo moskovskogo universiteta, 2008.

36247

28.                        

LITERATUROZNAVSTVO : [materìali V kongresu Mìžnarodnoï asocìacìï ukraïnìstìv] : Kn. 1, 2. Černìvcì : Ruta, 2003.

T.1382 [1]; T.1383 [2]

29.                        

LOSEV Lev Vladimirovič: Iosif Brodskij : opyt literaturnoj biografi.. Moskva : Malaâ gvardiâ, 2010.

36063

30.                        

MALEK Eliza: Razyskaniâ po russkoj literature XVII-XVIII vv. : zabytye i maloizučennye proizvedeniâ. Sankt-Peterburg : Dmitrij Bulanin, 2008.

T.1349

31.                        

MORAWIECKI Jędrzej: Mały człowiek : o współczesnym reportażu w Rosji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2010.

36162

32.                        

MUSCHG Walter: Tragiczne dzieje literatury / przeł. Bogdan Baran. Warszawa : Aletheia, 2010.

36051

33.                        

NEW Aspects of E.M. Forster / ed. by Krzysztof Fordoński. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, 2010.

T.1379

34.                        

NOWAK Alicja Z.: Człowiek wobec wieczności : ukraińskie i białoruskie prawosławne piśmiennictwo żałobne XVII wieku. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.

36241

35.                        

ORAMUS Dominika: O pomieszaniu gatunków Science Fiction a postmodernizm. Warszawa : Trio, 2010.

36168

36.                        

PÌHMANEC’ Roman Volodimirovič: Ìvan Franko ì Vasil’ Stefanik : vzaêmini na tlì dobi. L’vìv : Prostìr M, 2009.

B.6682

37.                        

PODRÓŻ i literatura : 1864 – 1914 / pod red. nauk. Ewy Ihnatowicz. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

P.7524

38.                        

POETIKA i estetika slova : sbornik naučnyh statej pamâti Viktora Petroviča Grigor’eva. Moskva : URSS, 2009.

T.1348

39.                        

POLSKO-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe / red. Siarhiej Kawalou, Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35948

40.                        

POPOV Valerij G.: Dovlatov. Moskva : Malaâ gvardiâ, 2010.

36062

41.                        

ROSTOVCEV Ûrij Aleksandrovič: Viktor Astav’ev. Moskva : Molodaâ gvardiâ, 2009.

36294

42.                        

ROSYJSKA krytyka literacka : próby czytania / pod red. Barbary Stempczyńskiej, Violetty Mantajewskiej. Katowice : Śląsk, 2011.

P.7446

43.                        

RUSSKAÂ literatura i žurnalistika načala XX veka : 1890-1904 / otv. red. B.A. Bâlik. Moskva : Nauka, 1982.

T.1456

44.                        

RUSSKAÂ literatura i žurnalistika načala XX veka : 1905-1917 / otv. red. B.A. Bâlik. Moskva : Nauka, 1984.

T.1457

45.                        

RUSSKAÂ literatura XVIII-XXI vv. : dialog idej i èstetičeskih koncepcij : diskurs o sovremennosti = Literatura rosyjska XVIII – XXI w. : dialog idei i poetyk : dyskurs o współczesności / pod red. Olgi Główko i Ewy Sadzińskiej. Łódź : Primum Verbum, 2010.

T.1432

46.                        

RUSSKAÂ literatura XVIII-XXI vv. : v dialoge s literaturnym i kul’turnym naslediem = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. : w dialogu ze spuścizną literacką i kulturową / pod red. Olgi Główko i Ewy Sadzińskiej. Łódź : Primum Verbum, 2010.

T.1433

47.                        

ŠAPRAN Sârgej: VasilBykaŭ : gìstoryâ žyccâ ŭ dakumentah, publìkacyâh, uspamìnah, lìstah. Č. 2 Mìnsk ; Garodnâ : MGA "ZBS "Bac'kaŭščyna" ; [Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego], 2009

P.7586

48.                        

SARNOV Benedikt Mihajlovič: Stalin i pisateli. Kn. 4. Moskva : Èksmo, 2011.

36246 [4]

49.                        

ŠAŬLÂKOVA Ìryna: Rèstauracyâ ščyrascì : lìtaraturna-krytyčny kanstruktar. Mensk : Logvìnaŭ, 2005.

B.6661

50.                        

SIMONIDES Dorota: Dlaczego drzewa przestały mówić? : ludowa wizja świata. Opole : Nowik Sp.j., 2010.

36058

51.                        

SIWEK Beata: Wolność ukrzyżowana : rzecz o białoruskim dramacie i teatrze. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011.

P.7572-P.7573

52.                        

SVARNIK Galina: Arhìvnì ta rukopisnì zbìrki naukovogo tovaristva ìm. Ševčenka v nacìonal’nìj bìblìotecì u Varšavì : katalog – ìnformator. Varšava ; L’vìv ; N’û-Jork : Ukraìns’kij arhìv ; Naukove tovaristvo ìm. Ševčenka, 2005.

T.1430

53.                        

TELEGIN Sergej Maratovič: Mif i bytie. Moskva : Kompaniâ Sputnik, 2006.

T.1419

54.                        

TELEGIN Sergej Maratovič: Russkij mifologičeskij roman. Moskva : Kompaniâ Sputnik, 2008.

T.1418

55.                        

TELEGIN Sergej Maratovič: Stupeni miforestavracii : iz lekcij po teorii literatury. Moskva : Kompaniâ Sputnik, 2006.

T.1420

56.                        

TIHOLOZ Natalìâ Bogdanìvna: Kazkotvorčìst' Ìvana Franka : (genologìčnì aspekti). L’viv : L'vìvs'ke vìddìlennâ Ìnstitutu lìteraturi ìm. T. G. Ševčenka Nacìonal'noï Akademìï nauk Ukraïni, 2005.

P.7548

57.                        

TOLSTOVSKIJ ežegodnik 2003. Tula : DizajnKollegiâ, 2006.

T.1454

58.                        

UKRAINA Irredenta : literatura i język Ukrainy XX wieku / pod red. Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

36220

59.                        

VITALE Serena: Guzik Puszkina / przeł. Stanisław Kasprzysiak. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2005.

T.1355

60.                        

W KRĘGU wartości : Bóg, człowiek, świat : w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich / pod red. Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35905

61.                        

WEDEMANN Marek: Polonofil czy polakożerca? : Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

35959

62.                        

ZEROV Mikola: Ukraïns’ke pis’menstvo XIX st. : vìd kulìša do vinničenka (narisi z novìtn’ogo ukraïns’kogo pis’menstva) : stattì. Drogobič : Vìdrodžennâ, 2007.

36235

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki