Nowości

Nabytki 2012

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

AUTOBIOGRAFIE pisarzy rosyjskich / red. nauk. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. Warszawa : "Studia Rossica", 2010.

T.1540

2.      

BABARÈKA Adam Antonavìč: Lìtaraturna-krytyčnyâ pracy. Vìl'nâ : Ìnstytut belarusìstykì ; Belastok : Belaruskae gìstaryčnae tavarystva, 2011.

B.6732

3.      

BEL’SKÌ Ales' Ìvanavìč: Vyvučènne tvorčascì pìs'mnnìkaŭ : klasìkì ì sučasnìkì ŭ škole. Mìnsk : Aversèv, 2005.

P.7579

4.      

BIELIŃSKI Robert: Antropogeniczny świat "zbędnego człowieka" bohatera emigracyjnych trylogii Eduarda Limonowa. Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2011.

36548

5.      

BRĄŻKIEWICZ Bartłomiej: Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

P.7598

6.      

CLéMENT Olivier: Sołżenicyn na nowo odczytany / [. z jęz. fr. Krystyna Rottenberg]. Warszawa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2012.

36610

7.      

DRACE-FRANCIS Alex: The making of modern Romanian culture : literacy and the development of national identity. London ; New York : Tauris Academic Studies, 2006.

36513

8.      

DUBROŬSKÌ Alâksandr Uladzìmìravìč: Paètyka Rygora Baradulìna : rytmìčnaâ arganìzacyâ verša. Mìnsk : "Rèjplac", 2006.

B.6719

9.      

DUĆ-FAJFER Helena: Pomiędzy bukwą a literą : współczesna literatura mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i łemkowskiej w Polsce. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012

36588

10.                        

FAŠENKO Vasil' Vasil'ovič: U glibinah lûds'kogo buttâ : lìteraturoznavčì studìï. Odesa : Maâk, 2005.

W.801

11.                        

GENÌŬŠ Larysa A.: Lìsty z Zèl'vy : z èpìstalârnaj spadčyny (1964-1983). Garodnâ ; Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012.

B.6724

12.                        

GLOGER Zygmunt: Skarbczyk : zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści. Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2011.

36430

13.                        

GUZMáN Tirado Rafael: Congreso internacional : "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas" : Granada, 7-9 maya 2007 : penencias y comunicacione. T. 1 = Meždunarodnaâ konferenciâ : "Russkij âzyk i literatura v meždunarodnom obrazovatel'nom prostranstve : sovremennoe sostoânie i perspektivy" : Granada, 7-9 maâ 2007 g. : doklady i soobŝeniâ. T. 1. Sankt-Peterburg ; Granada : MIRS, 2007.

T.1490

14.                        

GUZMáN Tirado Rafael: Congreso internacional : "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas" : Granada, 7-9 maya 2007 : penencias y comunicacione. T. 2 = Meždunarodnaâ konferenciâ : "Russkij âzyk i literatura v meždunarodnom obrazovatel'nom prostranstve : sovremennoe sostoânie i perspektivy" : Granada, 7-9 maâ 2007 g. : doklady i soobŝeniâ. T. 2. Sankt-Peterburg ; Granada : MIRS, 2007.

T.1491

15.                        

KOLGANOV Vladimir Alekseevič: Bulgakov i "Margarita" : ili istoriâ nesčastnoj lûbvi "Mastera". Moskva : Cêntrpoligraf, 2012.

36641

16.                        

KULTUROWA teoria literatury. T.2, Poetyka, problematyki, interpretacje / red. Teresa Walasi, Ryszard Nycz. Kraków : Universitas, cop. 2012.

36397

17.                        

KUPALA ì Kolas, vy nas gadavalì : dakumenty ì matèryâly u dzvûh knìgah. kn 2, 1939-2009. č. 1 / uklad. V. Dz. Selâmeneŭ, V. U. Skalaban. Mìnsk : Lìtaratura ì Mastactva, 2011.

B.6703

18.                        

KUPALA ì Kolas, vy nas gadavalì : dakumenty ì matèryâly u dzvûh knìgah. kn 1, 1909-1939. / uklad. V. Dz. Selâmeneŭ, V. U. Skalaban

B.6716

19.                        

LETOPIS’ žizni i tvorčestva N. A. Nekrasova : v treh tomah 1821-1877. T. 3, 1867-1877 / otv. red. B. V. Mel'gunov. Sankt-Peterburg : "Nauka", 2009.

P.7658

20.                        

LITERATURA ustna / wybór tekstów, wstęp, kalendarium i bibliografia Przemysław Czapliński. Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2010.

36616

21.                        

MAKSÌM Bogdanovìč : vâdomy ì nevâdomy : krytyka-arhìŭny zbornìk / [uklad. ì kamentary C. V. Čarnâkevìča]. Mìnsk : Lìteratura ì Mastactva, 2011.

B.6705

22.                        

McMILLIN Arnold: Pìs’menstva ŭ halodnym klìmace : belaruskaâ lìtaratura ad 70-h gg. da našyh dzën. Białystok : Orthdruk, 2011.

B.6692

23.                        

MEŽEVA Marina Viktorovna: Okno v mir : Sovremennaâ russkaâ literatura : [kniga dlâ prepodavatelâ russkogo âzyka kak inostrannogo]. Moskva : Russkij âzyk kursy, 2006.

T.1558

24.                        

MIŁOSZ Czesław: Rosja : widzenia transoceaniczne. T. 2, Mosty napowietrzne. Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2011.

P.7645

25.                        

NABOKOV Vladimir Vladimirovič: Nikołaj Gogol / Vladimir Nabokov ; przeł. i posł. opatrzył Leszek Engelking. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012.

36543

26.                        

NIVAT Georges: Fenomen Sołżenicyna / przeł. Anastazja Dwulit. Łódź : Wydawnictwo Officyna, [2011].

36444

27.                        

OBRAZ Rosji w literaturze polskiej / pod red. Jerzego Fiećki i Krzysztofa Trybusia. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012.

36615

28.                        

OT "Igrokov" do "Dostoevsku-trip" : intertekstual'nost' v russkoj dramaturgii XIX-XX vekov / otv. red. V. B. Kataev, È. Vahtel. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2006.

T.1553

29.                        

PRILEPIN Zahar: Leonid Leonov : "Igra ego byla ogromna". Moskva : Molodaâ Gvardiâ, 2010.

36515

30.                        

PROPP Vladimir Âkovlevič: Morfologia bajki magicznej / przeł. Paweł Rojek. Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2011.

36607

31.                        

PRZYBYLSKI Ryszard: Odwieczna Rosja : Mandelsztam w roku 1917. Warszawa : Sic!, 2012.

36443

32.                        

RUSSKAÂ literatura XX veka v dvuh tomah. T. 1, 1920-1930-e gody / pod red. L. P. Kremencova. – 3 izd. Moskva : Akademiâ, 2005.

W.775 [1]

33.                        

RUSSKAÂ literatura XX veka v dvuh tomah. T. 2, 1940-1990-e gody / pod red. L. P. Kremencova. – 3 izd. Moskva : Akademiâ, 2005

W.776 [2]

34.                        

ŜERBAKOV Aleksej Ûr'evič: Genii i zlodejstvo : novoe mnenie o našej literature. Moskva : Cêntrpoligraf, 2011.

36640

35.                        

SIKORSKA Liliana: A short history of English literature. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011.

36549

36.                        

TOPOROV Vladimir Nikolaevič: "Bednaâ Liza" Karamzina : opyt pročteniâ. Moskva : "Russkij mir" : OAO "Moskovskie učebniki", 2006.

T.1555

37.                        

TRANSLATIO i literatura / red. nauk. Anna Kukułka-Wojtasik. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

36417

38.                        

TROJANOWSKA Beata: „Odchodząca” Ruś i Rosja w twórczości Mikołaja Leskowa : postaci, motywy, tematy, sposoby wyrażania. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008.

36487; 36488

39.                        

VASÌLBykaŭ : vâdomy ì nevâdomy : lìtaraturaznaŭčae èsè, uspamìny / [uklad. Mïkola Mìnzer]. Mìnsk : Lìteratura ì Mastactva, 2011.

B.6704

40.                        

VOLODIHIN Dmitrij Mihajlovič: Brat'â Strugackie. Moskva : Molodaâ Gvardiâ, 2012.

36503

41.                        

VOROB’EVSKIJ Ûrij Ûr'evič: Neizvestnyj Bulgakov : na svidanii s satanoj. Moskva : Èksmo : Algoritm, 2011.

36502

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki