Nowości

Nabytki 2013

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

"SZKOŁA ukraińska" w romantyzmie polskim : szkice polsko-ukraińskie / pod red. Stanisława Makowskiego oraz Urszuli Makowskiej i Małgorzaty Nesteruk. Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

36762

2.      

BELARUSKAÂ lìtaratura XVI-XX stst. : pracy Kafedry Belaruskaj Fìlalogìì / pad rèd. Galìny Tvaranovìč. Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.

36891

3.      

BELOVA Natal'â Aleksandrovna: Literatyrnyj anegdot v russkoj proze i periodike pervoj treti XIX veka : monografiâ. Nižnevartovsk : Iizdatelʹstvo Nižnevartovskogo gumannitanogo universiteta, 2008.

T.1650

4.      

BOJČENKO Oleksandr: Moï sered čužih : čitacʹkij putìvnik dlâ dìtej staršogo škìlʹnogo ta molodšogo studentsʹkogo vìku. Černìvcì: Knigi – XXI, 2012.

B.6757

5.      

BOROCH Robert: W stronę semiotyzacji antropologii literatury : studia z dramaturgii Antoniego Czechowa. Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2013.

T.1606

6.      

BULGAKOV Mihail Afanas'evič: Dziennik Mistrza i Małgorzaty / przeł. Margarita Bartosik. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, 2013.

36696

7.      

BYKOV Dmitrij L'vovič: Sovetskaâ literatura : kratkij kurs. Moskva : PROZAiK, 2013.

P.7733

8.      

CHRZĄSZCZ Matylda: O dwóch namiętnościach Rosjanina : semantyczna funkcja napojów w prozie rosyjskiej XIX wieku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36699

9.      

CULLER Jonathan: Literatura w teorii / przekł. Maciej Maryl. Kraków : Universitas, cop. 2013.

36814-36815

10.                        

DIE DEUTSCHE Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17. - 19. Juni 2011, Zielona Góra / hrsg. von Franciszek Grucza, Paweł Zimniak, Grzegorz Pawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2011.

T.1628

11.                        

DYRDIN Aleksandr Alaksandrovič: Proza Leonida Leonova : metafizika myśli. Moskva : Izdatel'skij Dom "Snergiâ", 2012.

T.1652

12.                        

ELBANOWSKI Adam: Świadectwa, metafory, fabulacje : współczesna literatura Ameryki Łacińskiej. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Latynoamerykańskich, cop. 2013.

P.7735

13.                        

FIODOR Dostojewski i problemy kultury / pod red. Anny Raźny. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

36700

14.                        

GOGOL, Rozanow. [Kronos : Metafizyka, kultura, religia. Nr 3/2013 r.]

088

15.                        

HARABET Konstantin Vasil'evič: Prestuplenie i nakazanie : [zakon i pravosudie v russkoj klassičeskoj literature XIX veka]. Moskva : RIPOL klassik, 2012.

36776

16.                        

I.A. GONČAROV : materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, posvjaščennoj 190-letiû so dnâ roždeniâ I.A. Gončarova / [sost. M. B. Ždanova et al.]. Ulʹânovsk : Korporaciâ technologij prodviženiâ, 2003.

T.1653

17.                        

JANCZUK Elena: Język poetycki Mariny Cwietajewej : gra słów i sensów / pod red. nauk. Jana Koźbiała. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

36877

18.                        

KABRŽYCKÂ Taccâna Vâčeslavovna: Ukraìnskaâ lìtaratura ì ŭkraìnska-belaruskìâ lìtaraturnyâ ŭzaemasuvâzì u troh častkah. č. 1, Èpoha Sârèdnâvečča ― XIX st. Mìnsk : BDU, 2012.

B.6765

19.                        

KOMPARATYSTYKA dla humanistów : podręcznik akademicki / red. nauk. Mieczysław Dąbrowski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

36978

20.                        

KOSOWSKA Katarzyna: Obraz życia szlachcianek rosyjskich w literaturze : od Piotra Wielkiego do Mikołaja I. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36922

21.                        

LITARATURNAÂ karta Eŭropy : \b kantakty, typalogìâ, ìntèrtèkstual′nasc' / [A. V. Val′čuk et al.; navukovy rèdaktar M. U. Mìkulìč]. Mìnsk : Belaruskaâ navuka, 2012.

T.1593

22.                        

LITERATURA i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji : księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej / red. nauk.: Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz, Urszula Wójcicka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

36751

23.                        

McHALE Brian: Powieść postmodernistyczna / przekł. Maciej Płaza. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36703

24.                        

MĘŻCZYZNA w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej - Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36914

25.                        

MIHAIL Bulgakov, ego vremâ i my = Michaił Bułhakow, jego czasy i my / kol. monogr. pod red. Gžegoža Pšebindy i Ânuša Svežego. Krakov : "Scriptum", 2012.

36712

26.                        

MIKICIUK Elżbieta: Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego : o wątkach misteryjnych Braci Karamazow i ich wizjach scenicznych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

36908

27.                        

NOWY regionalizm w badaniach literackich : badawczy rekonesans i zarys perspektyw / red. Małgorzata Mikołajczak, Elżbieta Rybicka. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

36977

28.                        

OLASZEK Barbara: Russkij pozitivizm : idei v zerkale literatury. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.

T.1562

29.                        

PAŃKOWSKA Elżbieta: Twórczość Władimira Wojnowicza. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2009.

36984

30.                        

RUDAŚ-GRODZKA Monika: Sfinks słowiański i mumia polska. [Warszawa] : Instytut Badań Literackich PAN, Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2013.

36956

31.                        

RUSSELL Paul: Zmyślone życie Siergieja Nabokowa / Paul Russell ; przeł. Jędrzej Polak. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013.

36800

32.                        

RUSSKAÂ literatura: teksty i konteksty : sbornik naučnyh rabot molodyh filologov. T.1 / [red. Marta Łukaszewicz, Justyna Celmer, Joanna Piotrowska. Warszwa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

T.1576

33.                        

RUSSKAÂ literatura: teksty i konteksty = Literatura rosyjska: teksty i konteksty. T. 2 / red. Julia Damm et al. Warszwa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1577

34.                        

RZECZYCKA Monika: Wtajemniczenie : ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

36907

35.                        

ŠAÛČENKA Ganna Ìosìfaŭna: Paèzìâ Antona Garèckaga ì stanaŭlenne ramantyčnaâ tradycyì ŭ pol'skamoŭnaj lìtaratury Belarusì XIX stagoddzâ : aŭtarèferat dysertacyì na artymanne vučonaj stupenì kandydata fìlalagìčnyh navuk pa specyâl'nascâh: 10.01.01-belaruskaâ lìtaratura, 10.01.03-lìtaratura narodaŭ kraìn zamežža (pol'skaâ). Mìnsk : Vydaveckì cèntr Belaruskaga dzâržaŭnaga ŭnìversìtèta, 2012.

B.6730

36.                        

SIRYK Ludmiła: Pragnennâ Evropu : tvorčìstʹ Kiïvsčkih neoklasikïv. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36929

37.                        

STAWINOGA Ewa: Symbolika biblijna w poezji Wiaczesława Iwanowa. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36927

38.                        

ŠTèJNER Ìvan Fëdaravìč: Ex promtu - ex proposito. Gomel' : Sož, 2008.

T.1657

39.                        

SUPA Wanda: Biblia a współczesna proza rosyjska. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.

36897

40.                        

TRZY córki Wellamo i inne baśnie pisarzy rosyjskich XIX i początku XX wieku / przekład i noty biograficzne Nelly Staffa. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2013.

36957

41.                        

UGNIEWSKA Joanna: Podróżować, pisać : o literaturze podróżniczej i współczesnych pisarzach włoskich. Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2011.

36680

42.                        

VERTOGRAD mnogocvetnyj = Ogród wielu kwiatów : liber amicorum : tom jubileuszowy dedykowany Janowi Dębskiemu / pod red. Wasilija Szczukina. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36920

43.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. Nr 7, cz. 1 / zespół red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

T.1620 [7. -1]

44.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. t.10, Sen / red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

36852

45.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. t.7, cz. 2 / zespół red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

36853

46.                        

WIJOWSKI Robert: Wartości powieści postmodernistycznej. Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, cop. 2012.

36969

47.                        

ZAPRUDSKÌ Ihar Mikalaevìč: Pa daroze na Parnas : atrybucyjnyâ dasledavannì ì pytannì rècè̇pcyì belaruskaj lìtaratury XIX stagoddzâ. Mìnsk : Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt, 2012.

B.6738

48.                        

ZBLIŻENIE : literatura - kultura - język - translatoryka / red. Irena Fijałkowska-Janiak [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36903

49.                        

ŽITENEV Aleksandr Anatol'evič: Poèziâ neomodernizma. Sankt-Peterburg : INAPRESS, 2012.

T.1567

50.                        

ZUBIŃSKI Tadeusz: Historia literatury estońskiej od początków piśmiennictwa do roku 1940 : szkice literackie. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

36743

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki