Nowości

Nabytki 2014

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

"LITERATURA środka" kontekst słowiański / pod red. Barbary Stempczyńskiej i Lidii Mięsowskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

37060

2.      

BALCERZAN Edward: Literackość : modele, gradacje, eksperymenty. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013.

37175

3.      

BENJAMIN Walter: Konstelacje : wybór tekstów. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

37275

4.      

BICZKOWSKA Paulina: Wynaturzenie : literatura, kultura, język, translatoryka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

37150

5.      

BUGAëŭ Dzmìtryj Âkaŭlevìč: Žyccëm ìdučy : z gìstoryì belaruskaj lìtaratury ì lìtaraturnaj krytyki. Mìnsk : BDU, 2013.

B.6820

6.      

CARPI Guido: Dostoevskij-èkonomist : očerki po sociologii literatury. –Izd. 2. Moskva : Falanster, 2012.

T.1674

7.      

CARPI Guido: Storia della letteratura russa  : da Pietro il Grande alla rivoluzione d'Ottobre. Roma : Carocci editore, 2010.

B.6792

8.      

EAGLETON Terry: Jak czytać literaturę / Terry Eagleton ; przeł. Anna Kunicka. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2014.

37159

9.      

FELIKSIAK Elżbieta: Antropologia literatury : interpretacje i studia. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014.

37276

10.                        

GENETTE Gérard: Palimpsesty : literatura drugiego stopnia / przeł. Tomasz Stróżyński i Aleksander Milecki. Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2014.

37166

11.                        

HEYDEL Magda: "Gorliwość tłumacza" : przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

37297

12.                        

KAZNAČEEV Sergej Mihajlovič: Sovremennye russkie poèty : ètûdy. Moskva : Institut Biznesa i Politiki, 2006.

T.1724-T.1725

13.                        

LIBRI in viaggio : classici italiani in Svezia. Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis, 2013.

T.1726

14.                        

LISAK-GĘBAWA Dobrawa: Ultraliteratura : o strategiach transmedialnych i poszukiwaniu pozawerbalnego we współczesnej literaturze polskiej. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014.

37285

15.                        

LITERATUROZNAWSTWO, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce : międzynarodowa konferencja Instytutu Neofilologii Katedry Filologii Angielskiej, Germańskiej i Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełm, 24-25 maja 2010 roku. Lublin, Wydawnictwo Werset, 2010.

37271

16.                        

LITERATURWISSENSCHAFT : Raum und Medialität  / hrsg. von Wojciech Kunicki, Jolanta Szafarz, Irena Światłowska-Prędota. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2013.

T.1700

17.                        

MASŁOŃ Krzysztof: Puklerz Mohorta : lektury kresowe. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2014.

37199

18.                        

NÂMCU Anatolìj Êvgenovič: Slavânskie literatury v obŝekul'turnom universume : učebnoe posobie. Černovcy ; Černovickij nacional'nyj universitet, 2012.

T.1672

19.                        

OD aforyzmu do zinu : gatunki twórczości słownej / red. Grzegorz Godlewski [et al.] Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

37174

20.                        

PAWLAK Grażyna: Literatura rosyjska w teatrze telewizji w latach 1953-2003 : dokumentacja. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2014.

37298

21.                        

POèTY russkogo roka / Egor Letov [et al.]. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo "Azbuka-klassika", 2005.

B.6798

22.                        

POèTY russkogo roka / Igor Sukačev [et al.]. Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo "Azbuka-klassika", 2005.

B.6797

23.                        

RYBICKA Elżbieta: Geopoetyka : przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014.

37294

24.                        

SENKEVIČ Tat'âna Vasil'evna: Sovremennaâ russkaâ literatura. Sovremennyj literaturnyj process : učebno-metodičeskoe posobie. Brest : BrGU imeni A. S. Puškina, 2010.

T.1678

25.                        

SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA Anna: W więzieniu systemu : Ferdinand de Saussure a teoria literatury.

37170

26.                        

STEFANOVS’KA Lìdìâ: Mission Impossible : MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948. Warszawa : Uniwerystet Warszawski. Katedra Ukrainistyki ; Iwano-Frankiwsk : Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, 2013.

T.1665

27.                        

STUDIA Ucrainica Varsoviensia 1 / Uniwersytet Warszawski. Warszawa : [Katedra Ukrainistyki. Uniwersytet Warszawski], 2013.

085 [1]

28.                        

STUDIA Ucrainica Varsoviensia 2 / Uniwersytet Warszawski. Warszawa : [Katedra Ukrainistyki. Uniwersytet Warszawski], 2014.

085 [2]

29.                        

SZCZUKIN Wasilij: Sny o aniołach i diabłach : pięć esejów o wyobraźni poetyckiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

37111

30.                        

TRĘBICKI Grzegorz: Synkretyzm fantasy : fantasy świata wtórnego : literatura, kultura, mit. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2014.

37247

31.                        

TRZECIAK Małgorzata Ewa: L'esperienza estetica nello Zibaldone di Giacomo Leopardi. Roma : Aracne Editrice, 2013.

B.6773

32.                        

TYMIENIECKA-SUCHANEK Justyna: Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt : w kręgu zagadnień ekofilozoficznych. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

37056

33.                        

WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK Beata: Sacrum w drodze : Moskwa-Pietuszki Wieniedikta Jerofiejewa i Pulp Fiction Quentina Tarantino w kluczu montażowego czytania. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

37274

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki