Nowości

Nabytki 2015

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

AWANGARDA środkowej i wschodniej Europy - innowacja czy naśladownictwo? : interpretacje / pod red. Michaliny Kmiecik i Małgorzaty Szumnej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

37496

2.      

BAGDANOVìČ Ìryna Èrnstaŭna: Belaruska-polʹskìâ moǔnyâ, lìtaraturnyâ, gìstaryčnyâ ì kulʹturnyâ suvâzì : zbornìk artykulaǔ. Mìnsk : Knìgazbor, 2015.

B.6853

3.      

BARABAŠ Ûrij Âkovlevič: Duh životvorit'... : čitaêmo Skovorodu. Kiïv : Tempora, 2014.

U.9096

4.      

BARABAŠ Ûrij Âkovlevič: Ne vìdvernu licâ : (Štrihi do lìteraturnoï avtobìografìï). Kiïv : Tempora, 2013.

U.9094

5.      

BARABAŠ Ûrij Âkovlevič: Prostorìn' Ševčenkovogo Slova : tekst-kontekst, semantika-struktura. Kiïv : Tempora, 2011.

U.9095

6.      

BEDNARCZYK Anna: Poezja Syberii na przełomie epok : (szkice o romantyce i polityce). Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

37364

7.      

CZECH Jerzy: Wdrapałem się na piedestał : nowa poezja rosyjska. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

37413

8.      

DAVNÂ lìteratura (druga polovina XVI-XVIII st.) / naukovì redaktori: Vìra Culima, Mikola Sulima ; [avtori drugogo tomu: Mikola Sulima et al. Kiïv : Naukova dumka, 2014.

U.9097 [2]

9.      

DRAMATURGIÂ v rakursah novejših teoretičeskih issledovanij = Dramat w nowych ujęciach teoretycznych : studia slawistyczne / red. nauk. Natalia Maliutina i Jarosław Ławski. Białystok : Alter Studio ; Odessa : Uniwersytet. Katedra Literatury Ukraińskiej , 2014.

P.7797

10.                        

EAGLETON Terry: Teoria literatury : wprowadzenie / przełożył Bogdan Baran. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2015.

37466; 37467

11.                        

EUROPA Środkowo-Wschodnia w perspektywie interdyscyplinarnej / [redakcja naukowa Joanna Getka, Jerzy Grzybowski, Rostysław Kramar]. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1862

12.                        

FIEĆKO Jerzy: Rosja Krasińskiego : rzecz o nieprzejednaniu. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2005.

37625

13.                        

FILINA Mariâ Anatol'evna: Losy Polaków na Kaukazie. Cz. 1, "Tbiliska grupa" polskich poetów zesłańczych. Tbilisi : Wydawnictwo "Uniwersal", 2007.

P.7775

14.                        

GETKA Joanna: Polskojęzyczne druki bazyliańskie : (XVIII wiek). Warszawa : Bel Studio, 2013.

T.1892

15.                        

GìSTORYÂ belaruskaj lìtaratury XX stagoddzâ. T. 4 kn. 3 / [rèdakcyjnaâ kalegìâ: S. A. Andraûk et al. ; navukovyâ rèdaktary: U. V. Gnìlamëdaŭ, S. S. Laŭšuk]

B.F.1700 [4. -3]

16.                        

GLINIAROWICZ Katarzyna: Z cienia polskości : ukraińska proza galicyjska przełomu XIX i XX wieku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

37495

17.                        

JAKUBOWSKA-KRAWCZYK Katarzyna: Kształtowanie się tożsamości narodowej a obraz Polaka i Ukraińca w polskiej i ukraińskiej literaturze I połowy XIX wieku. Warszawa ; Ivano-Frankivs'k : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2015.

U.9100-U.9101

18.                        

KAJTOCH Wojciech: Szkice polonistyczno-rusycystyczne. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015.

P.7809

19.                        

LIS Renata: W lodach Prowansji : Bunin na wygnaniu. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2015.

37464

20.                        

METAMORFOZI v sučasnìj ukraïns'kìj lìteraturì = Metamorfozy we współczesnej literaturze ukraińskiej. Varšava : Ivano-Frankïvs'k : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2014.

U.9090; U.9091

21.                        

NABOKOV Vladimir Vladimirovič: Wykłady o Don Kichocie / przełożyła Jolanta Kozak. Warszawa : Wydawnictwo Alatheia, 2015.

37553; 37554

22.                        

NOVIKOV Anatolìj Oleksandrovič: Ukraïns'ka dramaturgìâ j teatr vìd najdavnìših časìv do počatku XX st. : monografìâ. Harkìv : Izdatel'stvo SAGA, 2011.

T.1796

23.                        

NOWACKI Albert: "Myśli pod prąd" : twórczość Mykoły Chwylowego w kontekście ukraińskiej dyskusji literackiej lat 1925-1928. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.

37603

24.                        

OT modernizma k postmodernizmu : russkaâ literatura XX-XXI vekov : sbornik statej v čest' professora Haliny Vaškelevič = Od modernizmu do postmodernizmu : literatura rosyjska XX-XXI wieku : tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz / pod red. Anny Skotnickoj i Ânuša Svežogo. Krakov : Scriptum, 2014.

T.1872

25.                        

PIETRASZKIEWICZ Janina: Roman Andreâ Belogo "Peterburg" : Antičnye i hristianskie motivy. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014.

37572

26.                        

PITZER Andrea: Ukryta historia Vladimira Nabokova / przełożył Wojciech Górnaś. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2015.

37380

27.                        

PIWKOWSKA Anna: Achmatowa, czyli Rosja. Warszawa : Biblioteka "WIĘZI" ; Kraków : Instytut Książki, 2015.

37469

28.                        

POLSKO-białoruskie związki językowe, literackie, historyczne i kulturowe. T. 14, Materiały XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Droga ku wzajemności", Białystok, 20-21 IX 2013 / pod red. Bazylego Siegienia. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014.

37557

29.                        

PRZESTRZEŃ kulturowa Słowian. T. 1 / [red. nauk. Monika Sidor] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Koło Naukowe Studentów Filologii Słowiańskiej KUL. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

37606

30.                        

RYCHLEWSKI Marcin: Zapiski semiotyczne. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014.

37385

31.                        

SAKOWICZ Anna: Belaruskaâ lìtaratura Pol'ščy : stylìstyčna-žanravyâ asablìvascì prozy "belavežcaŭ". Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

P.7802

32.                        

SIEPIETOWSKA Joanna: Słowa i rzeczy w języku i literaturze : tom monograficzny. –Wyd. 2. Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego Stowarzyszenie, 2015.

P.7799

33.                        

SOBOL Eugeniusz: Jarosław Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.

37463

34.                        

SOBOL’ Valentina: Ukraïns'ke baroko : teksti ì konteksti. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

P.7804

35.                        

STEFANOVS’KA Lìdìâ: Mission Impossible : MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948. cz. 2, Antologia tekstów źródłowych. Warszawa : Uniwerystet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2014.

T.1789

36.                        

TVARANOVìČ-SEŭRUK Galìna: Pry bramah radzìmy : Lìtaraturnae ab'âdnanne "Belaveža" : stanaǔlenne, prablemy, asoby. Belastok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

37565

37.                        

TYSZKOWSKA-KASPRZAK Elżbieta: W poszukiwaniu sensu : o prozie Siergieja Dowłatowa. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37580; 37581

38.                        

UCIECZKA : język, kultura, literatura / pod red. Pauliny Biczkowskiej [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

37362

39.                        

UGLIK Jacek: Dostojewski, czyli rzecz o dramacie człowieka. Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, cop.2014.

37397

40.                        

W KRĘGU problemów antropologii literatury : antropologia codzienności  : studia / pod red. Wandy Supy. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.

37562

41.                        

W KRĘGU problemów antropologii literatury : w stronę antropologii niezwykłości : studia / pod red. Wandy Supy. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.

37563

42.                        

W ŚWIECIE wartości naszych i innych : z najnowszych badań nad literaturą, kulturą i językiem Słowian wschodnich : księga pamiątkowa / red. Maria Mocarz-Kleindienst, Albert Nowacki, Beata Siwek. Lublin : Wydawnictwo KUL, cop. 2014.

P.7796

43.                        

WĘGLICKA Katarzyna: Polskie kresy literackie. Warszawa : Bellona, 2015.

37538

44.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. Nr 11, Zmysły / red. Izabella Malej, Elżbieta Tyszkowska-Kasprzak. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37578

45.                        

ZAMBRZYCKA Marta: Sacrum i profanum w prozie Wałerija Szewczuka. Warszawa ; Ivano-Frankivs'k : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2015.

T.1799

46.                        

ŻAK Elżbieta: Mieszkańcy rosyjskiej świadomości zbiorowej XX i XXI wieku : bohater kryminałów Marininej i Borysa Akunina. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014.

P.7779; 37389

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki