Nowości

Nabytki 2016

HISTORIA LITERATURY. KRYTYKA LITERACKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

vybiraû svobodu..." : problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz / pod redakcją Katarzyny Syski, Urszuli Trojanowskiej, Aleksandra Wawrzyńczaka. Katowice : Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015.

37865

2.      

BEOBACHTUNGEN und Überlegungen / hrsg. von Iwona Bartoszewicz [et al.] Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

T.1998

3.      

BEŽIN Leonid Evgen'evič: Anton Czechow : droga na wyspę katorżników / przeł. Renata Lis. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2016.

37936

4.      

BOROCH Paweł: Siedem bram memetyki (SBM2) : recepcja Samolubnego genu Richarda Dawkinsa w angielskiej literaturze przedmiotu w latach 1976-1989. Cz. 1. Warszawa : BEL Studio, 2016.

T.2002

5.      

BRODSKIJ Iosif Aleksandrovič: Urania. Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2015.

37762 [3]

6.      

BURKE Kenneth: Filozofia formy literackiej / przekł. Ewa Rajewska. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

37792

7.      

ČERNYH Vadim Alekseevič: Letopis' žizni i tvorčestva Anny Ahmatovoj : 1889-1966. Izd. 3. Moskva : Azbukovnik, 2016.

P.7850

8.      

DEUTSCHLAND- und Polenbilder in der Literatur nach 1989 : mit 6 Abbildungen / Carsten Gansel, Monika Wolting (Hg.). Göttingen : V&R unipress, cop. 2015.

37720

9.      

DOŚWIADCZENIE świata w literaturach słowiańskich epoki pre-, modernizmu i post-modernizmu / red. tomu Danuta Szymonik, Roman Mnich. Siedlce : Stowarzyszenie tutajteraz : Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny ; Banská Bystrica : Universytet Mateja Bela, 2014.

T.1973

10.                        

DYSERINCK Hugo: Ausgewählte Schriften zur vergleichenden Literaturwissenschaft. Berlin : Frank & Timme, 2015.

37722

11.                        

FANTASTYKA rosyjska dawniej i dziś / pod red. Andrzeja Polaka przy współpr. Izabeli Zawalskiej. Katowice : "Śląsk", 2013.

37863

12.                        

GADAMERS philosophische Hermeneutik und die Literaturwissenschaft : Marbacher Kolloquium zum 50. Jahrestag der Publikation von Wahrheit und Methode / Hrsg. von Carsten Dutt. Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2012.

37727

13.                        

GALETA Olena: Vìd antologìï do ontologìï : antologìâ âk sposìb reprezentacìï ukraïns'koï lìteraturi kìncâ XIX - počatku XXI stolìttâ : monografìâ. Kiïv : Smoloskip, 2015.

U.9111

14.                        

GINTER Anna: Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

37812

15.                        

GUNDOROVA Tamara Ìvanìvna: Proâvlennâ slova : diskursìâ rann'ogo ukraïns'kogo modernizmu. Kiïv : "Kritika", 2009.

U.9107

16.                        

KOSIŃSKA-ZAGAJEWSKA Małgorzata: Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015.

37916

17.                        

KRYCKA-MICHNOWSKA Iwona: O sobie, o Rosji, o duszy rosyjskiej : dzienniki Zinaidy Gippius. Katowice : Śląsk, 2015.

P.7820

18.                        

LATKOWSKA Magdalena: "Pedagodzy socjalizmu" czy "wrogowie klasowi"? : pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016.

P.7841

19.                        

MAINGUENEAU Dominique: Dyskurs literacki : [paratopia i scena wypowiedzenia] / przekład Hanna Konicka. Warszawa : Instytut Badań Literackich, 2015.

37976

20.                        

MAKARèVìČ Alâksandr Mìkalaevìč: Belaruskaâ dzìcâčaâ lìtaratura ǔ tèrmìnah ì panâccâh : dapamožnìk. Magìlëǔ : MDU ìm. A. A. Kulâšova", 2014.

B.6869

21.                        

MANDEL'ŠTAM Nadežda Âkovlevna: Wspomnienia / przełożył Jerzy Czech. Warszawa : Agora, cop. 2015.

37766

22.                        

MARCìNOVìČ Dzânìs Alâksandravìč: Žančyny ǔ žyccì Uladzìmìra Karatkevìča. Mìnsk : Vydavectva "Čatyry čvercì", 2014.

B.6867

23.                        

NYCZ Ryszard: Poetyka doświadczenia : teoria - nowoczesność – literatura. Warszawa : IBL Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2012.

37806

24.                        

OLES’ Oleksandr: Lìrika : (emìgracìjna spadŝina). Kiïv : Mìžnarodna škola ukraïnìstiki NAN Ukraïna, 2009.

U.9080

25.                        

PEKANIEC Anna: Czy w tej autobiografii jest kobieta? : kobieca literatura dokumentu osobistego od początku XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013.

37790

26.                        

PROLA Dario: Mito e rappresentazione della città nella letteratura polacca. Roma : Aracne, 2014.

T.2014

27.                        

PRZED i po : Wielka Wojna w literaturach Europy Środkowej i Wschodniej / redakcja naukowa Hanna Gosk i Ewa Paczoska. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

37774

28.                        

REVAKOVIČ Marìâ: Persona non grata : narysi pro N'û-Jorks'ku grupu, modernìzm ta ìdentičnìst'. Kiïv : Kritika, 2012.

U.9110

29.                        

SOBIESKA Anna: Wokół Aleksandra Błoka : z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2015.

37815

30.                        

TVORČESTVO V. V. Maâkovskogo v načale XXI veka : novye zadači i puti issledovaniâ. Vyp. 3. / [redkol. A. M. Ušakov (otv. red.) et al.] Moskva : IMLI RAN, 2015.

P.7837

31.                        

TVORČESTVO V. V. Maâkovskogo v načale XXI veka : novye zadači i puti issledovaniâ. Vyp. 2. / [redkol. A. M. Ušakov (otv. red.) et al.] Moskva : IMLI RAN, 2014.

P.7839

32.                        

VANSELOW Wendy: Die Konstruktion von "eigen" und "fremd" in ausgewählten Texten in Realismus, Früher Moderne und "völkischer" Literatur. Kiel : Verlag Ludwig, 2015.

37721

33.                        

YOKO Tawada : fremde Wasser : Vorlesungen und wissenschaftliche Beiträge / Ortrud Gutjahr (Hg.) Tübingen : Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, 2012.

37725

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki