Nowości

Nabytki 2006

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

AJDUKIEWICZ Kazimierz: Język i poznanie : wybór pism z lat 1920-1939. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

J.9985

2.

AJDUKIEWICZ Kazimierz: Język i poznanie : wybór pism z lat 1945-1963. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

J.9986

3.

ANDREWS Edna, AVER’JANOVA Galina Nikolaevna, PJADUSOVA Galina Ivanovna: Russkij glagol : formy i ich upotreblenie = The Russian Verb : Form and Function. Moskva : Russkij jazyk. Kursy, 2004.

T.119; T.120

4.

AUROUX Sylvain [red.]: History of the Language Scences : an International Handbook on the Evolution of the Study of Language from the Beginnings to the Present : vol. 3. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 2006.

A.187

5.

AVER’JANOVA Galina Nikolaevna: Aktivnye i passivnye konstrukcii v russkom jazyke : učebnoe posobie. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2002.

T.8; T.9

6.

BLOMMAERT Jan: Discourse : a Critical Introduction. Cambridge L Cambridge University Press, 2005.

33428; 33611

7.

BOARDMAN Mark: The Language of Websites. New York : Routledge, [b.r.]

A.150

8.

BOGUSŁAWSKI Andrzej: Fleksja rosyjska : Wydawnictwo TAKT, 2004.

J.9976

9.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 1. London ; New York : Routledge, 2006.

A.171

10.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 2. London ; New York : Routledge, 2006.

A.172

11.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 3. London ; New York : Routledge, 2006.

A.173

12.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 4. London ; New York : Routledge, 2006.

A.174

13.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 5. London ; New York : Routledge, 2006.

A.175

14.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 6. London ; New York : Routledge, 2006.

A.176

15.

BOLTON Kingsley, KACHRU Braj B.: World Englishes : Critical Concepts in Linguistics 1. London ; New York : Routledge, 2006.

A.171

16.

CARTER Ronald: Language and Creativity : the art of common talk. London ; New York : Routledge, 2004

33326

17.

CHARTRAND Marcella, MILLAR Cartherine, English for Contract and Company Law. London : Sweet and Maxwell, 1997.

A.166

18.

CHŁOPICKI Władysław, ŚWIĄTEK Jerzy: Angielski w polskiej reklamie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

T.33

19.

CHOMSKY Noam: Language and Mind. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

A.163

20.

CHOMSKY Noam: The generative enterprise revisited : discussions with Riny Huybregts, Henk van Riemsdijk, Naoki Fukui and Mihoko Zushi, with a new foreword by Noam Chomsky. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2004.

A.167

21.

DAVIES Alan, ELDER Catherine: The handbook of applied liguistics. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2004.

A.134

22.

DIRVEN René, FRANK Roslyn, PÜTZ Martin: Cognitive Models in Language and Thought : Ideology, Metaphors and Meanings. Berlin ; New York: Mouton de Gruyter, 2003.

A.149

23.

DOUGHTY Catherine J., LONG Michael H.: The handbook of second language acquisition. Malden : Blackwell Publishing Ltd, 2003.

33613

24.

DUNEV Aleksej Ivanovič, DYMARSKIJ Michail Jakovlevič, KOŽEVNIKOV Aleksandr Jur’evič [et al.]: Russkij jazyk i kul’tura reči. Moskva : „Vysšaja škola”, 2005.

T.25

25.

EVERAERT Martin, RIEMSSDIJK Henk van: The Blackwell Companion to Syntax 1. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006.

A.177

26.

EVERAERT Martin, RIEMSSDIJK Henk van: The Blackwell Companion to Syntax 2. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006.

A.178

27.

EVERAERT Martin, RIEMSSDIJK Henk van: The Blackwell Companion to Syntax 3. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006.

A.179

28.

EVERAERT Martin, RIEMSSDIJK Henk van: The Blackwell Companion to Syntax 4. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006.

A.180

29.

EVERAERT Martin, RIEMSSDIJK Henk van: The Blackwell Companion to Syntax 5. Malden ; Oxford : Blackwell Publishing, 2006.

A.181

30.

FOX Chris, LAPPIN Shalom: Foundations of Intensional Semantics. Oxford : Blackwell Publishing, 2005.

A.155

31.

GOŁĄB Zbigniew: O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych. Przekład Maria Wojtyla-Świerzowska. Kraków : UNIVERSITAS, 2004.

T.217

32.

GRZENIA Jan: Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

T.259

33.

HOLLIDAY Adrian, HYDE Martin, KULLMAN John: Intercultural Communication : An Advanced Resource Book. London : New York : Routledge, 2006.

A.165

34.

HUNSTON Susan, FRANCIS Gill: Pattern Grammar : A corpus-driven approach to the lexical grammar of English. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999.

A.164

35.

JADACKA Hanna: Kultura języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

J.9957; J.9958

36.

JĘZYK w urzędach i w sądach / pod red. Marii Teresy Lizisowej. Kraków : Collegium Columbinum, 2006.

J.9963; J.9964; J.9990-J.9992

37.

JĘZYKI Specjalistyczne 5 : Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach / red. tomu: Jan Lewandowski, Małgorzata Kornacka. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych, 2005.

J.9937-J.9956

38.

JOSEPH Brian D., JANDA Richard D: The handbook of historical linguistics. Malden : Blackwell Publishing, 2005.

33612

39.

KOVTUNOVA Irina Il’inična: Očerki po jazyku russkich poetov. Moskva : „Azbukovnik”, 2003.

33800

40.

KOWALCZYK Rafał: Rosyjskie słownictwo teatralne w porównaniu z polskim. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

T.44

41.

LABOV William: Principles of Linguistic Change : social factors. Malden : Blackwell Publishers, 2001.

33614

42.

LABOV William: Principles of Linguistic Change. Malden : Blackwell Publishing, 2005.

33608

43.

ŁAZIŃSKI Marek: O panach i paniach : polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

T.236

44.

LEHFELDT Werner: Sprajženie ukrainskogo i russkogo glagolov i morfologičeskaja tipologija slavjanskich jazykov. Moskva : Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2003.

T.29

45.

LEONT’EV Aleksej Alekseevič: Osnovy psicholingvistiki. Moskva : Smysl ; Izdatel’skij centr „Akademija”, 2005.

T.63-T.69

46.

ŁUCZYŃSKI Edward, MAĆKIEWICZ Jolanta: Językoznawstwo ogólne : wybrane zagadnienia. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.

T.207

47.

ŁUKASZUK Irena: Rosyjskie nazwy kulinariów na tle języków słowiańskich. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2005.

J.9972

48.

MAŁECKI Mieczysław: Dialekty polskie i słowiańskie. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

T.51

49.

MALINOWSKI Andrzej: Polski język prawny : wybrane zagadnienia. Warszawa : Wydawnictwo prawnicze „Lexis Nexis”, 2006.

J.9973; J.9974; J.9987-J.9989

50.

MALINOWSKI Andrzej: Redagowanie tekstu prawnego : wybrane wskazania logiczno-językowe. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006.

T.216

51.

MAŃCZAK Witold: Pochodzenie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego a Kodeks Zografski. Warszawa : TAKT, 2006.

T.50

52.

MARKOWSKI Andrzej: Praktyczny poradnik językowy. Warszawa : Wydawnictwo WILGA Sp. z o.o., 2004.

T.204

53.

MARPLES David R. Historia ZSRR : od rewolucji do rozpadu. Przełożyła Irena Scharoch. Wrocław; Warszawa : Ossolineum, 2006.

33783; 33784; 33785

54.

MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA Jolanta: Transformacje i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków : UNIVERSITAS, 2006.

T.49

55.

MISIAK Małgorzata: Łemkowie : w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

U.8590

56.

MITKOV Ruslan: The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003.

A.137

57.

MOSZYŃSKI Leszek: Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

T.205; T.206

58.

ORR Mary: Intertextuality : debates and contexts. Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2003

A.143

59.

PEN’KOVSKIJ Aleksandr Borisovič: Nina : kul’turnyj mif zolotoga veka russkoj literatury v lingvističeskom osveščenii. Moskva : “Indrik”, 2003.

33809

60.

PEN’KOVSKIJ Aleksandr Borisovič: Očerki po russkoj semantike. Moskva : Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2004.

T.31

61.

PENNYCOOK Alastair: The Cultural Politics of English as an Internationa Language. Edinburgh Gate : Pearson Education Limited, 2003.

33610

62.

PIEKARCZYK Dorota: Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

T.203

63.

POTELLO Nina Jakivna: Ukraïns’ka mova i dilove movlennja : navčal’nyj posibnyk. Kyïv : Mižregional’na Akademija upravlinnja personalom, 2001.

U.J.928

64.

QUINION Michael: Ologies and Isms : a Dictionary of Word Beginnings and Enings. New York : Oxford University Press, 2005.

A.S.79

65.

REEVES Carol: The Language of Science. London ; New York : Routledge, 2005.

A.151

66.

REFORMATSKIJ Aleksandr Aleksandrovič: Vvedenie v jazkovedenie : učebnik. Moskva : Aspekt-Press, 2005.

T.6

67.

RIETVELD Toni, HOUT Roeland van: Statistics in Language Research : Analysis of Variance : textbook. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2005.

A.184

68.

ŠEVČUK Svitlana Volodymirivna: Ukraïns’ke dilove movlennja. Kyïv: „Litera”, 2000.

U.J.929

69.

SIATKOWSKA Ewa Magdalena: Szkice z dziejów literackich języków słowiańskich. Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 2004.

J.9977

70.

SIATKOWSKI Janusz: Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Instytut Slawistyki Południowej i Zachodniej, 2005.

J.9975

71.

SINCLAIR John: Trust the Text : language, corpus and discourse. London : Routledge, 2004.

33350

72.

SLOVAR’ i kul’tura russkoj reči : k 100-letiju so dnja roždenija S.I. Ožegova. Redkol. N.Ju. Švedova, V.G. Kostomarov, L.K. Graudina [et al.] Moskva : Indrik, 2001.

33819

73.

STOLJAROVA E.A.: Sovremennyj russkij jazyk i kul’tura reči : konspekt lekcij : posobie dlja podgotovki k ekzamenam. Moskva : Prior-izdat, 2004.

T.17

74.

STOLJAROVA E.A.: Stilistika russkogo jazyka : konspekt lekcij : posobie dlja podgotovki k ekzamenam. Moskva : Prior-izdat, 2004.

T.21

75.

TENDENCII razvitija russkogo jazyka : sbornik statej k 70-letiju prof. G.N. Akimovoj. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo Sankt-Peterburgskogo universiteta, 2001.

T.4

76.

THE WORLD Atlas of Language Structures. Edited by Martin Haspelmath, Matthew S. Dryer, David Gil, Bernard Comrie. Oxford : Oxford University Press, 2005.

A.188

77.

WAWRZYŃCZYK Jan: O języku polskim i rosyjskim : studia i szkice. Łask : LEKSEM, 2006.

T.43

78.

WIERZBICKA Anna: Semantyka : jednostki elementarne i uniwersalne. Przekład z języka angielskiego Adam Głaz, Krzysztof Korżyk, Ryszard Tokarski. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006.

J.9993; J.9994

79.

WOLFRAM Walt, SCHILLING-ESTES Natalie: American English : dialects and variation. Malden : Blackwell Publishing, 2005.

33609

80.

WYRAZ i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład / pod red. Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

J.9935

81.

WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

J.9934

82.

YULE George: The Study of Language. Cambridge ; New York : Camb ridge University Press, 2006.

A.189

83.

ZALIZNJAK Anna Andreevna, ŠMELEV Aleksej DmitrievičŁ Vvendenie v russkuju aspektologiju. Moskva : Jazyki russkoj kul’tury, 2000.

T.7

84.

ŻMIGRODZKI Piotr: Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

J.9999

85.

ŻYDEK-BEDNARCZUK Urszula: Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu. Kraków : UNIVERSITAS, 2005.

J.9961; J.9962

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki