Nowości

Nabytki 2007

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

ACTA Albaruthenica 6 : Droga ku wzajemności : 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim / red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki UW, 2007.

B,6464-B.6466

2.

AKARTEL Gustaw Michał: Leksiko-semantičeskie i slovoobrazovatel’nye razrjady suščestvitel’nych s suffiksami inojazyčnogo proischoždenija v russkom i pol’skom jazykach. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

T.400; T.401

3.

BARTMIŃSKI Jerzy [red.]: Współczesny język polski / pod red. Jerzego Bartmińskiego. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2001.

T.370; T.371

4.

BARTMIŃSKI Jerzy: Językowe podstawy obrazu świata. – wyd. drugie uzupełnione. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.

T.362; T.363

5.

BEITRÄGE zur Nomination im Deutschen und im Polnischen / Angelika Feine, Urszula Żydek-Bednarczuk (Hrsg.) Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000.

T.425

6.

BEREZOWSKI Leszek: Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? : practical guide. Warszawa : C.H. BECK, 2007.

T.341; T.342

7.

CZERWIŃSKI Piotr, FONTAŃSKI Henryk [red.]: Język rosyjski w konfrontacji z językami Europy w aspekcie lingwokulturoznawczym. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004.

T.403

8.

FRAZEOLOGIA a językowe obrazy świata przełomu wieków / redakcja naukowa Wojciech Chlebda. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2007.

T.485; T.486

9.

GIRUCKIJ Anatolij Antonovič: Obščee jazykoznanie : učebnoe posobie dlja studentov vuzov. Minsk : TetraSistems, 2003.

34112

10.

GRZEGORCZYKOWA Renata: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

T.497; T.498

11.

HELBIG Gerhard, BUSCHA Joachim: Deutsche Grammatik. Berlin [et al.] : Langenscheidt, 2007.

T.415

12.

HELBIG Gerhard, BUSCHA Joachim: Übungsgrammatik Deutsch. Berlin [et al.] : Langenscheidt, 2007.

T.416

13.

IVINA Ljudmila Valer’evna: Lingvo-kognityvnye osnovy analiza otraslevych terminosistem (na primere anglojazyčnoj terminologii venčurnogo finansirovanija). Moskva : Akademičeskij Proekt, 2003.

T.454; T.455

14.

JAČIN Sergej Evgen’evič: Slovo i fenomen. Moskva : Smysl, 2006.

T.188

15.

JADACKA Hanna: Poradnik językowy dla prawników. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper’, 2006. – Wyd. 2, popr.

T.506; T.507

16.

JĘZYK a rzeczywistość : rusycystyczne studia konfrontatywne / pod red. Piotra Czerwińskiego i Henryka Fontańskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

T.402

17.

KALISZAN Jerzy: Synonimia słowotwórcza rzeczowników w języku polskim i rosyjskim : (na materiale nazw osób, czynności i cech abstrakcyjnych). Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2000.

T.408

18.

KOCHMAN Stanisław: Studia nad słownictwem i frazeologią słowiańską. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005.

T.510

19.

KONENKO Vitalij Ivanovič, Kononenko Iryna Vitaliïvna: Kontastyvna gramatyka ukraïs’koï ta pol’s’koï mov : navčal’nyj posibnyk dlja studentiv vyščych navčal’nych zakladiv = Gramatyka konfrontatywna języków ukraińskiego i polskiego : podręcznik akademicki. Kyïv : „Vyšča škola”, 2006.

U.J.934

20.

KORPUSY w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym : teoria i praktyka / red. Anna Duszak, Elżbieta Gajek, Urszula Okulska. Kraków : UNIVERSITAS, 2006.

T.441; T.442

21.

KOSTOMAROV V.G., BURVIKOVA N.D.: Starye mechi i molodoe vino : iz nabludenij nad russkim slovoupotrebleniem konca XX veka.

T.193

22.

KRUCKA Barbara: Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji : (na podstawie języka polskich studentów ze Wschodu). Łask ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2006.

T.423

23.

KUBASZCZYK Joanna: Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski. Poznań : Competenta, 2006.

T.348

24.

KULTURA – Literatura – Język : prace ofiarowane Profesorowi Lechowi Kolago w 65. rocznicę urodzin = Kultur – Literatur – Sprache : Festschrift für Herrn Professor Lech Kolago zum 65. Geburstag / pod redakcją Katarzyny Grzywki [i in.]. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

34325

25.

LEJČIK Vladimir Moiseevič: Terminovedenie : predmet, metody, struktura. Moskva : Izdatel’stvo LKI, 2007.

T.443; T.452; T.453

26.

LEKSYKA i gramatyka w tekście : konfrontatywne studia rusycystyczne / pod red. Małgorzaty Borek i Henryka Fontańskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląśkiego, 2005.

T.392; T.393

27.

LESZCZAK Swietłana: Frazemy nominatywne : pragmatyka, semantyka i struktura analitycznych nieidiomatycznych znaków nominatywnych we współczesnym języku rosyjskim = Jazykovoe kliše : pragmatika, semantika i struktura analitičeskich nominativnych neidiomatičeskich znakov v sovremennom russkom jazyke. Kielce : Wydanictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007.

T.504; T.505

28.

LISOWSKA-MAGDZIARZ Małgorzata: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

T.422

29.

LUKSZYN Jerzy, ZMARZER Wanda: Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych WLSiFW UW, 2006.

T.278-T.287; T.313-T.322

30.

LUSCHÜTZKY Hans Christian: Zarys typologii języków / tłum. z niemieckiego Danuta Piotrowska. Kraków : Collegium Columbinum, 2005.

T.470

31.

MANOVICH Lev: Język nowych mediów. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2006.

T.347

32.

MARCJANIK Małgorzata: Grzeczność w komunikacji językowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

T.413; T.414

33.

NADEL-CZERWIŃSKA Margarita: Novaja leksika v russikch tolkovych slovarjach konca XX – načala XXI vekov. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

T.389-T.391

34.

NEROZNAK V.P. [red]: V.I. Dal’ i Obščestvo ljubitelej rossijskoj slovesnosti : sbornik. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2002.

33983

35.

OSTASZEWSKA Danuta, TAMBOR Jolanta: Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

T.471

36.

POLAŃSKA Irena: Expressing condition in english and in polish. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

T.376; T.377

37.

PRAGMATYCZNE aspekty opisu języków wschodniosłowiańskich / pod red. Piotra Czerwińskiego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląśkiego, 2003.

T.394; T.395

38.

PRAVILA russkoj orfografii i punktuacii : polnyj akademičeskij spravočnik / pod red. V.V. Lopatina. Moskva : Eksmo, 2007.

T.451

39.

REKURSIVNOE i diskursivnoe v strukture smysloobrazovanija / pod red. V.A. Sakutina. Moskva : Smysl, 2004.

T.189

40.

REŠENIE nacional’no-jazykovych voprosov v sovremennom mire / pod red. E.P. Čelyševa. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2003.

T.277

41.

SUPERANSKAJA A.V., PODOL’SKAJA N.V., VASIL’EVA N.V.: Obščaja terminologija : terminologičeskaja dejatel’nost’. Moskva : Editorial URSS, 2005.

T.444; T.445

42.

SUPERANSKAJA A.V., PODOL’SKAJA N.V., VASIL’EVA N.V.: Obščaja terminologija : voprosy teorii. Moskva : Editorial URSS, 2004.

T.446; T.447

43.

WASZAKOWA Krystyna: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa : Wydawnictwo uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

T.484

44.

WAWRZYŃCZYK Andrzej: Korpusy językowe. Tekstowe zasoby Internetu jako korpus : wprowadzenie. Warszawa : Wydawnictwo TAKT, 2006.

T.436-T.438

45.

ZAGOVORNYJ tekst : genezis i struktura / otv. red. L.G. Nevskaja, T.N. Svešnikova. Moskva : Indrik, 2005.

34339

46.

ZE STUDIÓW nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego / pod red. Feliksa Czyżewskiego, Sławomira Gali. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2006.

U.8801

47.

ZEL’DOVIČ Gennadij Moiseevič: Russkoe predikativnoe imja. Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.

T.373

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki