Nowości

Nabytki 2008

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

ACTA Albaruthenica 7 : literatura, język, kultura / red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa, 2007.

B.6516; B.6517; B.6518

2.

AWDIEJEW Aleksy: Gramatyka interakcji werbalnej. Kraków : Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

T.610

3.

BAAYEN R.H.: Analyzing Linguistic Data : a Practical Introduction to Statistics using R. New York : Cambridge University Press, 2008.

T.570

4.

BABAJCEVA Vera Vasil’evna: Izbrannoe 1955-2005 : sbornik naučnych i naučno-metodičeskich statej. Moskva : Stavropol’ : Izd. SGU, 2005.

T.575

5.

BELEJ Oleg: Transformacija ukrïns’kogo onomastykonu posttotalitarnogo periodu za zagal’noslov’jans’komu tli. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

U.J.981

6.

BERMEL Neil: Linguistic authority, language ideology, and metaphor : the czech ortography wars. Berlin ; New York : Mounton de Gruyter, 2006.

34483

7.

BOGDANOWSKA Monika: Komentarz i komentowanie : zagadnienia konstrukcji tekstu. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003.

T.519

8.

BYTEVA Tat’jana Isaakovna: Očerki po russkoj perifrastike : monografija. Moskva : OOO Izdatel’stvo „Elpis”, 2008.

T.656

9.

CUTTING Joan: Pragmatics and discourse : a resource book for students. Oxon : Routledge, 2008.

T.568

10.

CZACHUR Waldemar, CZYŻEWSKA Marta [red.]: Vom Vort zum Text : Studien zur deutschen Sprache und Kultur Festschrift für Professor Józef Wiktorowicz zum 65. Geburtstag. Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

T.669

11.

DEBIUTY naukowe 1 : wiedza-korpus-słownik / red. tomu Marek Łukasik. Warszawa : KJS UW, 2007.

T.520-T.529

12.

GRIES Stefan Th., STEFANOWITSCH Anatol: Corpora in cognitive linguistics: Corpus-based approaches to syntax and lexis. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2006.

34482

13.

GRUCZA Sambor: Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjlaistycznego. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2007.

T.670-T.679

14.

GRZEGORCZYKOWA Renata: Wstęp do językoznawstwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.608; T.609

15.

HEIDEGGER Martin: W drodze do języka / przełożył Janusz Mizera. Warszawa : Wydawnictwo „Aletheia”, 2007.

T.599

16.

JAZYK i poznanie 1.: metodologičeskie problemy i perspektivy / gl. red. A.V. Kravčenko. Moskva : Gnozis, 2006.

T.650

17.

JĘZYK. Człowiek. Dyskurs / red. nauk. Mirosław Horda, Walerij Mokijenko, Harry Walter. Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2007.

T.578

18.

JĘZYKI specjalistyczne 8 : Kulturowy i leksykograficzny obraz języków specjalistycznych / red. tomu Łukasz Karpiński. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW, 2008.

T.579-T.598

19.

JĘZYKOWY obraz świata w oryginale i przekładzie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwsistyki Stosowanej UW w Warszawie w dniach 25-27 listopada 2005 / red. tomu Anna Szczęsny i Krzysztof Hejwowski. Siedlce : ILS UW, 2007.

T.576

20.

JOHNSTONE Barbara: Discourse analysis. Malden ; Oxford ; Victoria : Blackwell Publishing, 2008.

T.571

21.

JÓŹWIKIEWICZ Przemysław: Właściwości składniowe ukraińskiej wersji „Biblii”. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

U.8920

22.

KARASIK V.I., PROCHVAČEVA O.G., ZUBKOVA Ja.V., GRABAROVA E.V.: Inaja mental’nost’. Moskva : Gnozis, 2005.

T.654

23.

KIKLEWICZ Aleksander: Pritjaženie jazyka, T. 1 : Semantika. Lingvistika teksta. Kommunikativnaja lingvistika. Olsztyn : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

T.557

24.

KLUBKOV Pavel Anatol’evič: Govorite, požalujsta, pravil’no. Sankt-Peterburg : „Norint“, 2000.

T.648

25.

KOMMUNIKATIVNOE  povedenie slavjanskich narodov : russkie, ukraincy, belorusy, poljaki, serby / red. Ludmiła Szypielewicz, Iosif Sternin. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

T.572-T.574

26.

KRAWCZYK Aleksandra: Zapożyczenia leksykalne w sytuacji wielojęzyczności. Ukrainizmy i rusycyzmy w gwarze Maćkowiec na Podolu. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2007.

34501

27.

LEKOMCEVA Margarita Ivanovna: Ustroenie jazyka : sbornik trudov. Moskva : O.G.I., 2007.

34719

28.

OBLIK slova : sbornik statej / sost. i otv. red. L.P. Krysin. Moskva : RAN, Institut russkogo jazyka, 1997.

T.657

29.

PIERCZYŃSKA Barbara: Język najstarszych ruskich zabytków hagiograficznych : fonetyka, fleksja imienna i werbalna. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.

34500

30.

PIĘKNO języka specjalistycznego a precyzja języka literackiego / red. Krzysztof Fordoński, Marek Łukasik. Warszawa : KJS WLSiFW UW, 2008.

T.710-T.714

31.

POTAPOVA Rodmonga Kondrat’evna, POTAPOV Vsevolod Viktorovič: Jazyk, reč, ličnost’. Moskva : Jazyki slavjanskoj kul’tury, 2006.

34592

32.

REJAKOWA Bożena: Kulturowe aspekty języka mody. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

T.602

33.

RODZIEWICZ Barbara: Frazemy komparatywne z komponentem zoonimicznym w języku polskim, rosyjskim i niemieckim. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007.

T.577

34.

RUSSKIJ jazyk segodnja. 4, Problemy jazykovoj formy : sbornik statej / otv. red. L.P. Krysin. Moskva : Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2006.

T.655

35.

RZESZUTKO Małgorzata: Rozprawa sądowa w świetle lingwistyki tekstu. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.

T.601

36.

SŁOWIANIE w Europie : historia, kultura, język 3 / red. naukowi Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Bartosz Gołąbek. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.

34542; 34543; 34694

37.

STAVYC’KA Lesja Oleksiïvna: Argo, žargon, sleng : social’na dyferencijacija ukraïns’koï movy = Argo, Jargon, Slang : The Social Differentiation of the Ukrainian Language. Kyïv : „Krytyka”, 2005.

U.8915

38.

STUDIA Białorutenistyczne = Belarusaznaŭčyja dasledavanni = Belarusian Studies. 2 / redakcja Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

B.6537

39.

TAYLOR John R.: Gramatyka kognitywna / przekład Magdalena Buchta, Łukasz Wiraszka. Kraków : UNIVERSITAS, 2007.

T.544

40.

TECHNICAL Construction Language 1. / Politechnika Warszawska. Warszawa : POLTEXT, 2007.

T.531

41.

UKRAÏNS’KO-rosijs’ka dvomovnist’ : lingvosociokul’turni aspekty : zbirnyk naukovych prac’ / za red. L.O. Stavyc’koï. Kyïv : Universyts’ke vydavnyctvo „Pul’sary”, 2007.

U.8916

42.

VINOKUR Grigorij Osipovič: O jazyke chudožestvennoj literatury. Moskva : KomKniga, 2006.

34590

43.

WAGNER Richard K., MUSE Andrea E., TANNENBAUM Kendra R.: Vocabulary Acquisition : Implications for reading comprehension. New York ; London : The Guilford Press, 2007.

34485

44.

WANNER Dieter: The power of analogy : An essay on historical linguistics. Berlin ; New York : Mounton de Gruyter, 2006.

34484

45.

WARCHOŁ Stefan: Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej : słowiańskie nazwy własne zwierząt domowych i udomowionych zwierząt dzikich w środowiskach wiejskich. T.1 : Bawoły-Byki-Konie-Woły. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.

S.1314

46.

WARSZAWSKIE Zeszyty Ukrainoznawcze 21-22 : spotkania polsko-ukraińskie ; Studia Ucrainica / pod redakcją Stefana Kozaka przy współpracy Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

U.8914

47.

Z BADAŃ nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi / pod redakcją Dmytra Buczki, Michała Łesiowa. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003.

U.8880

48.

ZIMNY Rafał: Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych. Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2008.

T.611

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki