Nowości

Nabytki 2009

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ALEFIRENKO Nikolaj Fedorovič: Frazeologija v svete sovremennych lingvističeskich paradigm : monografija. Moskva : OOO Izdatel’stvoElpis”, 2008.

T.814

2.      

ALEFIRENKO Nikołaj: Poetičeskaja energija slova : sinergetika jazyka, soznanija i kul’tury. Moskva : Academia, 2002.

T.947

3.      

ANTOLOGIJA rečevych žanrov : povsednevnaja kommunikacija / otv. Red. K.F. Sedov. Moskva : Labirint, 2007.

T.1012

4.      

BARTMIŃSKI Jerzy: Stereotypy mieszkają w języku : studia etnolingwistyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

T.904

5.      

BĄBA Stanisław: Materiały do bibliografii frazeologii polskiej : prace opublikowane w lwatch 2001-2005. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008.

T.809

6.      

BRZOZOWSKA Małgorzata: Etymologia a konotacja słowa : studia semantyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

T.968

7.      

CARNAP Rudolf: Empiryzm. Semantyka. Ontologia. / przeł. i oprac. Artur Koterski. Warszawa : IFiS PAN, 2005.

T.1109

8.      

CARNAP Rudolf: Pisma semantyczne / przeł. Tadeusz Ciecierski [et al.]. Warszawa : Fundacja Aletheia, 2007.

35075

9.      

ČAŠČINA Elena Anatol’evna: Formirovanie prikaznogo jazyka Moskovskoj Rusi XV-XVII vekov. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.

T.781

10.                        

DEBIUTY naukowe. II : Terminologia – translatoryka – terminografia / red. tomu Marek Łukasik. Warszawa : Katedra Języków Specjalstycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

T.803-T.807

11.                        

DMITRIEVA Irina Aleksandrovna: Russkij jazyk : vse vidy razbora : fonetičeskij, morfemnyj i slovoobrazovatel’nyj, morfologičeskij, sintaksičeskij. Sankt-Peterburg : Izdatel’skij Dom „Litera”, 2006.

T.973

12.                        

DOBROSKLONSKAJA Tat’jana Georigevna: Jazyk sredstv massovoj informacii : učebnoe posobie. Moskva : KDU, 2008.

T.999

13.                        

ECO Umberto, [oraz] ROTTY Richard, CULLER Jonathan, BROOKE-ROSE Christine: Interpretacja i nadinterpretacja. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008.

B.6603

14.                        

ECO Umberto: Od drzewa do labiryntu : studia historyczne o znaku i interpretacji / przeł. Grażyna Jurkowlaniec, Monika Surma-Gawłowska, Joanna Szymanowska i Andrzej Zawadzki. Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2009.

35278

15.                        

GOLUB Irina Borisovna: Russkij jazyk i kul’tura reči. Moskva : Universitetskaja kniga, Logos, 2007.

T.1000

16.                        

GREK-PABISOWA Iryda, OSTRÓWKA Małgorzata, BIESIADOWSKA-MAGDZIARZ Beata: Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym : polszczyzna mówiona. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008.

B.6592

17.                        

GRUCZA Franciszek: Lingwistyka stosowana : historia-zadania-osiągnięcia. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2007.

T.766

18.                        

GRUCZA Franciszek: Lingwistyka stosowana : historia-zadania-osiągnięcia. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2007.

T.766

19.                        

GRZEGORCZYKOWA Renata: Wykłady z polskiej składni. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.1135; T.1136

20.                        

HANDKE Kwiryna: Socjologia języka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

35099; 35100

21.                        

IMJA teksta, imja v tekste = Imię tekstu, imię w tekście = The name of a text, a name in the text / pod redakcją Olgi Główko i Niny Iszczuk-Fadiejewej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

T.782

22.                        

IMJA teksta, imja v tekste = Imię tekstu, imię w tekście = The name of a text, a name in the text / pod redakcją Olgi Główko i Niny Iszczuk-Fadiejewej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

T.782

23.                        

ITKIN Il’ja Borisovič: Russkaja morfonologija. Moskva : Gnozis, 2007.

T.815

24.                        

ITKIN Il’ja Borisovič: Russkaja morfonologija. Moskva : Gnozis, 2007.

T.815

25.                        

JANKOWIAK Mirosław: Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim : studium socjolingwistyczne. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2009.

B.J.628

26.                        

JAROSZ Józef: Niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT ; Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007.

T.1047

27.                        

JĘZYK trzeciego tysiąclecia 3 : zbiór referatów z konferencji Kraków, 4-7 marca 2004 / red. tomu Marta Dąbrowska. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2005.

T.954

28.                        

JĘZYK w mediach elektronicznych / pod red. Jerzego Podrackiego i Ewy Wolańskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2008.

T.789; T.790

29.                        

JĘZYK w urzędach i w sądach II / pod red. Marii Teresy Lizisowej. Kraków : Collegium Collumbinum, 2008.

T.796; T.797

30.                        

JĘZYK, dyskurs, społeczeństwo : zwrot lingwistyczny w filozofii społecznej / red. nauk. Lotar Rasiński. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

T.1048

31.                        

JĘZYKI specjalistyczne : zagadnienia dydaktyki i przekładu / pod red. Piotra Mameta, przy współpracy Alicji Mrózek. Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2003.

34997; P.7375-P.7383

32.                        

JĘZYKI specjalistyczne 9 : Wyraz – Tekst – Interpretacja / red. tomu Małgorzata Kornacka, Mariusz Górnicz. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW, 2009.

T.987-T.992

33.                        

JÓŹWIAK Jolanta: Nazvanija životnych v russkom i pol’skom jazykach : sopostavitel’nyj strukturno-onomasiologičeskij analiz. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2007.

T.816; T.817; T.818

34.                        

KAHN Charles H.: Język i ontologia / przeł. i posłowiem opatrzył Bartosz Żukowski. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2008.

35070

35.                        

KAROLAK Stanisław: Od semantyki do gramatyki : wybór rozpraw. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), 2001.

T.965

36.                        

KARPIŃSKI Łukasz: Zarys leksykografii terminologicznej. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2008.

T.868-T.877

37.                        

KATEGORIE semantyczne w tekście / pod red. Piotra Czerwińskiego i Ewy Straś. Katowice : Wydawnicwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

T.794

38.                        

KIKLEVIČ Aljakandr Kanstantinavič: Pritjaženie jazyka. T. 1, Semantika, lingvistika teksta, kommunikativnaja lingvistika. Olsztyn : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007.

T.557; T.984

39.                        

KIKLEWICZ Aleksander: Zrozumieć język : szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2007.

T.793

40.                        

KLUŠINA Natal’ja Ivanovna: Stilistika publicističeskogo teksta. Moskva : MediaMir, 2008.

T.1057

41.                        

KOMUNIKACJA Specjalistyczna. 1 / red. nauk. Stanisław Szadyko. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Katedra Języków Specjalistycznych, 2009.

T.994-T.996

42.                        

KOVAL’ Sergej Arkad’evič: Lingvističeskie problemy komp’juternoj morfologii. Sankt-Peterburg : Izd. S.-Peterb. un-ta, 2005.

T.970

43.                        

KULTURA i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod red. Maii Teresy Lizisowej. Kraków : Collegium Columbinum, 2005.

B.6589

44.                        

KULTURY i języki poznawać – uczyć się – nauczać = Kulturen und Sprachen verstehenlernenlehren : księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesor Elżbiety Zawadzkiej-Bartnik / pod red. Anny Jaroszewskiej, Marty Torenc. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, 2008.

T.997

45.                        

KURASZKIEWICZ Władysław: W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej / wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak. Poznań : PTPN, 2008.

T.1050

46.                        

LINGWISTYKA tekstu w Niemczech : pojęcia, problemy, perspektywy : antologia tłumaczeń / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009.

T.1052

47.                        

LOTMAN Jurij Michajlovič: Uniwersum umysłu : semiotyczna teoria kultury / przekład i przedmowa Bogusław Żyłko. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35276

48.                        

MALEC Tadeusz: Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007.

T.771

49.                        

MAMET Piotr: Język negocjacji handlowych. Katowice ; Warszawa : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2004.

P.7357-P.7366

50.                        

MARKUNAS Antoni, STASIŃSKA Polina: Izbrannye perifrastičeskie vyraženija russkogo jazyka v sopostavlenii s pol’skim : učebnyj spravočnik. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008.

T.841; T.842

51.                        

MARKUNAS Antoni: Tipovye frazy russkogo jazyka dlja delovogo obščenija. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001.

T.845; T.846

52.                        

MASLOVA Valentina Avramovna: Vvedenie v kognitivnuju lingvistiku : učebnoe posobie. – Četvertoe izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

T.1056

53.                        

NAŠI imena / po blagoslaveniju Svjatejšego Patriarcha Moskovskogo i Vseja Rusi Aleksija II. Moskva : Rosmen-Press, 2006.

T.1002

54.                        

NUCKOWSKA Halina: Mova ta styl’ pastyrs’kych poslanmytropolyta Andreja Šeptyc’kogo = Język i styl listów pasterskich metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2003.

U.8993

55.                        

PASTUSIAK Kazimiera: Pogranicze polsko-białorusko-ukraińskie w świetle danych językowych i etnograficznych na podstawie nazw roślin. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2007.

U.9013

56.                        

PERSPEKTYWY glottodydaktyki i językoznawstwa : tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera / red. nauk. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrodzki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

T.848

57.                        

PODSTAWY technolingwistyki. 1 / pod red. Jerzego Lukszyna. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2008.

T.768

58.                        

PODSTAWY technolingwistyki. 2 / pod red. Jerzego Lukszyna. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2008.

T.269

59.                        

POLSKA genologia lingwistyczna / red. naukowa Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.808

60.                        

POLSKO-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturalne / red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

B.6559-B.6561

61.                        

PRAWDA-prawdy-mity-fałsze w językoznawstwie / red. nauk. Witold Mańczak i Jan Wawrzyńczyk. Warszawa : Wydawnictwo Takt, 2009.

35254

62.                        

QUINE Willard Van Orman: Słowo i przedmiot / przeł. Cezary Cieśliński. Warszawa : Fundacja Aletheia, 1999.

35081

63.                        

RUSSKIJ jazyk i kul’tura reči : učebnik dlja vuzov / pod red. V.D. Černjak. – izd. 2-e, ispr. i dop. Moskva : „Vysšaja škola”, 2008.

T.1001

64.                        

RUTKOWSKI Krzysztof: Leksyka konfesyjna w języku rosyjskim okresu radzieckiego. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2007.

T.1021

65.                        

ŠAPIRO Abram Borisovič: Sovremennyj russkij jazyk : punktuacija. – Izdanie vtoroe, stereotipnoe. Moskva : KomKniga, 2006.

T.971

66.                        

SCHWENK Hans-Jörg: Präfigierung im Polnischen und ihre Entsprechung im Deutschen : zu Theorie und lexikograpischem Umgang mit Aspekt und Aktionsart. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2007.

T.767; T.802

67.                        

SITARSKI Andrzej: Struktura i funkcionirovanie narečij v russkom jazyke novejšego vremeni. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2001.

T.843; T.844

68.                        

SKWARCZYŃSKA Stefania: Teoria listu / na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.

35120; 35121

69.                        

ŠMELEV Dmitrij Nikolaevič: Sintaksičeskaja členimostvyskazyvanija v sovremennom jazyke. Izd. 2-oe. Moskva : KomKniga, 2006.

T.974

70.                        

SPAGIŃSKA-PRUSZAK Agnieszka: Intelekt we frazeologii polskiej, rosyjskiej i chorwackiej : z problemów językowego obrazu świata. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2005.

T.785

71.                        

ŠPRACH Irina Melent’evna: Složnye slučai upotreblenija mestoimenij v russkom jazyke : učebnoe posobie. Irkutsk : izd-vo irkut. gos. un-ta, 2008.

T.949; T.950

72.                        

STIEBER Zdzisław: Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.

T.784

73.                        

SZCZEŚNIAK Krystyna: Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

T.783; T.851

74.                        

SZPILA Grzegorz: Krótko o przysłowiu. Kraków : Collegium Columbinum, 2003.

T.1108

75.                        

SZUMSKA Dorota: Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne : analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniowotwórczej. Kraków : UNIVERSITAS, 2006.

T.1046

76.                        

SZYMULA Robert: Lingvističeskie aspekty sozdanija mnogojazyčnogo terminologičeskogo slovarja. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008.

T.1016- T.1018

77.                        

TEKST w sieci 1 : tekst, język, gatunki / red. nauk. Danuta Ulicka. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

T.1117

78.                        

VEPREVA Iirina Trofimovna: Jazykovaja refleksija v postsovetskuju epochu. Ekaterinburg : Izdatel’stvo Ural’skogo universiteta, 2002.

T.951

79.                        

WIELOJĘZYCZNOŚĆ : kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich / red. i oprac. Stanisław Dubisz, Izabela Stąpor. Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2008.

T.770

80.                        

WSCHÓD-Zachód : dialog kultur. T.2 : Studia nad literaturą i językiem=Studien zur Literatur und Sprache=Studies in Literature and Language / pod red. Doroty Werbińskiej, Barbary Widawskiej. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2007.

34894

81.                        

WYRAZ i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład. 4 / pod red. Iwony Łuczków i Jana Sokołowskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

T.774

82.                        

WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Językowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

T.1053

83.                        

ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota: Wykłady ze stylistyki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.1126-T.1129

84.                        

ZIRKA Vera Vasilevna: Leksika reklamy. Dnepropetrovsk : Izd-vo DUEP, 2006.

T.953

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki