Nowości

Nabytki 2010

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ACTA Albaruthenica 9 / red. nauk. Mikołaj Chaustowicz i Mikołaj Timoszuk. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

T.1157-T.1158

2.      

AKTUALNE problemy semantyki i stylistyki tekstu : studia opisowe i komparatywne / pod red. Jarosława Wierzbińskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.

35580

3.      

ARKUŠIN Grygorij: Golosy z pidljaššja. Łuck : Veža, 2007.

T.1194

4.      

ATLAS gwar wschodniosłowiańskich białostocczyzny. Tom X. Leksyka 6 / red. Irena Maryniakowa. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2009.

B.J.193 [10]

5.      

BABIK Wiesław: Słowa kluczowe. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35578

6.      

BARTHES Roland: Podstawy semiologii / przekład Anna Turczyn. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35386; 35387

7.      

BIAŁORUŚ : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35683; 35684

8.      

BOGDANOV Konstantin Anatol’evič: O krokodilach v Rossii : očerki iz istorii zaimstvovanij i ekzotizmov. Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2006.

35624

9.      

BONDAR O.I., KARPENKO Ju.O., MYKYTYN-DRUŽYNEC’ M.L.: Sučasna ukraïns’ka mova : Fonetika. Fonologija. Orfoepija. Grafika. Orfografija. Leksykologija. Leksykografija.  : navčal’nyj posibnyk. Kyïv : Vydavnyčyj centr „Akademija”, 2006.

U.P.1014

10.                        

BRACKI Artur: Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

35430

11.                        

BRALCZYK Jerzy: O języku propagandy i polityki. Warszawa : Trio, 2007.

35837

12.                        

BRALCZYK Jerzy: Świat przez słowa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

35388

13.                        

BRASŁAWSZCZYZNA : pamięć i współczesność : Tom II : słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (słownik brasławski) / red. nauk. Elżbieta Smułkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

35889 [2]

14.                        

BUDAEV Eduard Vladimirovič, ČUDINOV Anatolij Prokop’evič: Zarubežnaja političeskaja lingvistika : učebnoe posobie. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

35803

15.                        

BURGHANOV Igor: Lexicography : a dictionary of basic terminology. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

35440; S.1376

16.                        

BURKE Peter: Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej / tłum. Agnieszka Szurek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35838

17.                        

CHODURSKA Halina: Ze studiów nad fitoniami rękopiśmiennych zielników wschodniosłowiańskich XVII-XVIII wieku. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

35486

18.                        

CHOMSKY Noam: O naturze i języku. Poznań : Axis, 2005.

35772; 35773

19.                        

ČUDINOV Anatolij Prokop’evič: Političeskaja lingvistika : učebnoe posobie. – 3-e izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

35791

20.                        

CZTERDZIEŚCI lat minęło… nad „słownikiem Doroszewskiego” / red. nauk. Jan Wawrzyńczyk. Warszawa : Takt, 2009.

35504

21.                        

CZYŻEWSKA Marta: Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und das Fremdwort : eine Untersuchung der deutsche Presse am Ende des 19. Jahrhunderts. Dresden ; Wrocław : Neisse Verlag, 2008.

35687

22.                        

DEBIUTY naukowe III : leksykon-tekst-wyraz. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2009.

`T.1188; T.1188a

23.                        

DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK Katarzyna: Studium konstrukcji elektywnych we współczesnej polszczyźnie. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

35378

24.                        

ECO Umberto: Teoria semiotyki / przekład Maciej Czerwiński. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35461

25.                        

ENGELKING Anna: Klątwa : rzecz o ludowej magii słowa. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

35432

26.                        

FREIDENBERG Olga : obraz i pojęcie / przekład i posłowie Bogusław Żyłko. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2007.

35547

1.      

GŁOWIŃSKI Michał: Nowomowa i ciągi dalsze : szkice dawne i nowe. Kraków : Universitas, 2009.

35329

2.      

GODLEWSKI Grzegorz: Słowo-pismo-sztuka słowa : perspektywy antropologiczne. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

35460

3.      

GRĘBECKA Zuzanna: Słowo magiczne poddane technologii : magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2006.

35459

4.      

GRIDINA Tat’jana Aleksandrovna, KONOVALOVA Nadežda Il’inična: Slovoobrazovanie : teorija, algoritmy, analiza, trening : učebnoe posobie.   – 3-e izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2009.

T.1319

5.      

HOWARTH David: Dyskurs / przekład Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008.

35519

6.      

HUMBOLDT Wilhelm von: Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. / przekład i wprowadzenie Elżbieta  M. Kowalska. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

35809

7.      

INTERDYSCYPLINARNE studia nad świadomością i przetwarzaniem językowym / red. Joanna Nijakowska. Kraków : Tertium, 2010.

35581

8.      

JADACKA Hanna, MARKOWSKI Andrzej, ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota: Poprawna polszczyzna : hasła problemowe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

35335

9.      

JĘZYKOZNAWSTWO historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2008.

35400

10.                        

KAJDA Ljudmila Grigor’evna: Esse : stilističeskij portret. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

35849

11.                        

KAJDA Ljudmila Grigor’evna: Kompozicionnaja poetika teksta : monografija. Moskva : Flinta ; Nauka, 2011.

35848

12.                        

KARWATOWSKA Małgorzata, SZPYRA-KOZŁOWSKA Jolanta: Lingwistyka płci : ona i on w języku polskim. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35507

13.                        

KARZARNOWICZ Jarosław: Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim apostole z Biblioteki Śląskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35543

14.                        

KLJABANAÜ Dzmitryj Feliksavič: Krok da kroku znaemimsja z Belarussju = Krok po kroku poznajemy Białoruś : język, kultura, krajoznawstwo. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35878

15.                        

KOMMUNIKATIVNYE aspekty grammatiki i teksta / pod red. Artura Czapigi i Zofii Czapigi.

35433

16.                        

KONONENKO Iryna Vitaliïvna: Prykmetnyk u slov’jans’kych movach : monografija. Kyïv : Kyïvs’kyj uniwersytet, 2009.

T.1170

17.                        

KONONENKO Vitalij: Mova u konteksti kul’tury : monografija. Kyïv ; Ivano-Frankivs’k, 2008.

T.1196

18.                        

KORPUSY w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym : teoria i praktyka / red. Anna Duszak, Elżbieta Gajek, Urszula Okulska. Kraków : Universitas, 2006.

35356

19.                        

KRÓL Martyna: Pol’sko-russkaja leksičeskaja kvazianalogija : funkcional’no-pragmatičeskij analiz. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

35513

20.                        

KRUCKA Barbara: Nasz świat w słowach polskich i rosyjskich zaklęty. Łódź : Bel Studio, 2010.

35603

21.                        

KSIĄŻEK Elżbieta: Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

35489, 35490

22.                        

KSZTAŁTOWANIE SIĘ wzorów i wzorców językowych / pod red. Anny Piotrowicz, Krzysztofa Skibskiego, Michała Szczyszka. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2009.

35398

23.                        

KUL’TURA ustnoj i pis’mennoj reči delovogo čeloveka : spravočnik-praktikum. – 15-oe izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2009.

T.1312

24.                        

KUŠNERUK Sergej Petrovič: Dokumentnaja lingvistika : učebnoe posobie. Moskva : Flinta ; Nauka, 2010.

T.1318

25.                        

LESZCZAK Oleg: Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T.1 Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.

35515 [1]

26.                        

LESZCZAK Oleg: Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T.2  Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

35515 [2]

27.                        

LESZCZAK Oleg: Lingwosemiotyka kultury : funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

35506

28.                        

LINGWISTYKA tekstu w Polsce i w Niemczech : pojęcia, problemy, perspektywy / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2009.

T.1219

29.                        

LUBAŚ Władysław: Polityka językowa. Opole : Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 2009.

35721 [4]

30.                        

LUCIŃSKI Kazimierz: Jazykovye zaimstvovanija i mental’nost’ : o vlijanii zaimstvovannych jazykovych sredstv na mental’nost’ lingvokul’turnych obščnostej. Na materiale russkogo języka v sopostavlenii s pol’skim. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

35517

31.                        

MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim. Łódź : Piktor, 2008.

35588

32.                        

METODOLOGIE językoznawstwa : filozoficzne i empiryczne problemy w analizie języka / pod red. Piotra Stalmaszczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

35584

33.                        

METONYMY-Metaphor Collage / edited by Elżbieta Górska and Günter Radden. Warszawa : Warsaw University Press, 2005.

35392

34.                        

NAUKA o języku dla polonistów / pod red. Stanisława Dubisza. Warszawa : Książka i Wiedza, 2002.

35399

35.                        

NIKOLAEV Gennadij Alekseevič: Lekcii po russkomu slovoobrazovaniju : učebnoe posobie. Kazan’ : Kazanskij gosudarstvennyj universitet, 2009.

T.1314

36.                        

O’CONNOR Joseph, SEYMOUR John: NLP : wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego / przekład Bogdan Mizia. Poznań : Zysk i S-ka, 2008.

35659

37.                        

PAVEAU Marie-Anne, SARFATI Georgers-Elia: Wielkie teorie językoznawcze : od językoznawstwa historyczno-porównawczego do pragmatyki / przekład Iwona Piechnik. Kraków : Flair, 2009.

35604

38.                        

PIOTROWSKA-OBERDA Ewa: Transfer leksykalny w komunikacji menedżerskiej. Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006.

35518

39.                        

POCIECHINA Helena: Grammatičeskaja variativnost’ v slavjanskich jazykach: morfonologičeskij aspekt : na materiale vostočnoslavjanskich jazykov v sopostavlenii s pol’skim i drugimi slavjanskimi jazykami. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2009.

35656

40.                        

PODSTAWY językoznawstwa korpusowego / red. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005.

35585

41.                        

POPOVA Zinaida Danilovna, STERNIN Iosif Abramovič: Kognitivnaja lingvistika. Moskva : Vostok-Zapad, 2007.

35730

42.                        

PROBLEMY semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Jana Sosnowskiego. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

35587

43.                        

PRZEKŁAD, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersyetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35853

44.                        

PSTYGA Alicja : słowotwórcza kategoria negacji : prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

35531; 35532

45.                        

PSYCHOLINGWISTYKA / red. Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner.  Przekład: Jerzy Bobryk [et al.]. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.

35608

46.                        

SAWICKI Lea: Toward a narrative grammar of polish. Warszawa : Warsaw University Press, 2008.

35391

47.                        

SŁOWNICTWO kresowe : studia i materiały / pod red. Janusza Riegera. Warszawa : DiG, 2008.

35523

48.                        

SŁOWO i tekst w opisie porównawczym / pod red. Artura Czapigi i Zofii Czapigi. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

T.1308

49.                        

SŁOWO w kulturze współczesnej / red. Witold Kawecki CSsR, Katarzyna Flader. Warszawa : Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

35384

50.                        

SPECYFIKA języków specjalistycznych. Komunikacja specjalistyczna. T.2. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2009.

T.1162 [2]-T.1165 [2]

51.                        

ŠULEŽKOVA Svetlana Grigor’evna: Staroslavjanskij jazyk, drevnerusskij jazyk i istoričeskaja grammatika russkogo jazyka : opyt sopostavitel’nogo izučenija : učebno-metodičeskoe posobie. Moskva : Flinta ; Nauka, 2010.

35846

52.                        

SULIMENKO Nadežda Evgen’evna: Sovremennyj russkij jazyk : slovo v kurse leksikologii : učebnoe posobie. – 2-oe izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

T.1317

53.                        

SZULC-BRZOZOWSKA Magdalena: Deutsche und polnische Präpositionen : ein Vergleich aus monosemantischer Sicht.  Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

35423

54.                        

TWARDZISZ Piotr: Patterns of english word-formation. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych WLS UW, 2010.

T.1166-T.1169

55.                        

VORONKOV A.I., PONJAEVA L.P., POPOVA L.M.: Latinskoe nasledie v russkom jazyke : slovar’-spravočnik. Moskva : Flinta ; Nauka, 2002.

T.1320

56.                        

VSEVOLODOVA Alla Valer’evna: Komp’juternaja obrabotka lingvističeskich dannych : učebnoe posobie. – 2-oe izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2007.

35806

57.                        

Z LUBELSKICH badań nad słowiańszczyzną wschodnią : księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowi / red. Dagmara Nowacka, Maria Borciuch, Albert Nowacki, Mateusz Jastrzębski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.

35502

58.                        

Z ZAGADNIEŃ semantyki i stylistyki tekstu / pod red. Anny Ginter. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.

35589

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki