Nowości

Nabytki 2012

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

"OBRAZ mira, v slove âvlennyj..." : sbornik v čest' 70-letiâ professora Eži Faryno / red. Roman Bobryk, Justyna Urban, Roman Mnich. Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011.

36447

2.      

BĄK Paweł: Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus Sicht der anthropozentrischen Linguistik. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012.

W.840

3.      

BARSZCZEWSKA Nina: Dialektologia białoruska. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012.

B.6734-B.6736

4.      

BELÂKOVA Galina Vladimirovna: Slovoobrazovatel'naâ kategoriâ suffiksal'yh lokativnyh suŝestvitel'nyh v sovremennom russkom âzyke : monografiâ. Astrahan' : Astrahanskij universitet, 2007.

W.817

5.      

BELARUSKAÂ mova : uvec' škol'ny kurs u tablìcah /  [uklad. Lembìeŭski, Ûryj Mar'ânavìč ; pad rèd. G. K. Čahoŭskaga]. – 5-e vyd. Mìnsk : Sovremennaâ škola, 2010.

B.6695

6.      

BRASŁAWSZCZYZNA : Pamięć i współczesność : historia regionu : charakterystyka socjolingwistyczna : świadectwa mieszkańców / red. nauk. Elżbieta Smułkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

36491 [1]

7.      

BYKOVA Natal'â Mihajlovna: Igry i upražneniâ dlâ razvitiâ reči. Sankt-Peterburg : Detstvo-Press, 2010.

36512

8.      

CORPUS-linguistic applications : current studies, new directions / ed. by Stefan Th. Gries, Stefanie Wulff, Mark Davies. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2010.

36602

9.      

CROSLAND Maurice P: Historical studies in the language of chemistry. Mineola ; New York : Dover Publications, 2004.

36514

10.                        

CUNNING passages, contrived corridors : unexpected essays in the history of lexicography / Michael Adams (ed.). Monza : Polimetrica, 2010.

36500

11.                        

DECLERC Renaat: Conditionals : a comprehensive empirical analysis. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2001.

36561

12.                        

DERRRIDA Jacques: O gramatologii. –Wyd. 2. Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2011.

36492

13.                        

DRAGUNKIN Aleksandr Nikolaevič: 5 sensacij : pamfletovidnoe èsse na temu russkogo âzyka.  Izd 3. Sankt-Peterburg : "Umnaâ planeta", 2006.

W.777

14.                        

DROGA w języku i kulturze : analizy antropologiczne / pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36550

15.                        

DUSZKIN Maksim: Wykładniki przybliżoności adnumeratywnej w języku polskim i rosyjskim. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2010.

36545

16.                        

ENGELBERG Stefan: Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. – 4 Aufl. Tübingen : Stauffenburg, 2009.

36501

17.                        

FELDMAN Anna: A resource-light approach to morpho-syntactic tagging. Amsterdam ; New-York : Rodopi, 2010.

36558

18.                        

FORYŚ Maria: Zbiór zadań z teorii języków formalnych i automatów. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.

36425

19.                        

GOVÌRKI ìstoričnoï Umanŝini ta sumìžnih zemel' / [G. G. Berezovs'ka et al. ; za red. T. M. Tiŝenko]. Uman' : RVC "Sogìâ", 2008.

W.853

20.                        

GRZEGORCZYKOWA Renata: Świat widziany poprzez słowa : szkice z semantyki leksykalnej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwesytetu Warszawskiego, cop. 2012.

36633-36635

21.                        

GUZMáN Tirado Rafael: Congreso internacional : "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas" : Granada, 7-9 maya 2007 : penencias y comunicacione. T. 1 = Meždunarodnaâ konferenciâ : "Russkij âzyk i literatura v meždunarodnom obrazovatel'nom prostranstve : sovremennoe sostoânie i perspektivy" : Granada, 7-9 maâ 2007 g. : doklady i soobŝeniâ. T. 1. Sankt-Peterburg ; Granada : MIRS, 2007.

T.1490

22.                        

GUZMáN Tirado Rafael: Congreso internacional : "La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional : estado actual y perspectivas" : Granada, 7-9 maya 2007 : penencias y comunicacione. T. 2 = Meždunarodnaâ konferenciâ : "Russkij âzyk i literatura v meždunarodnom obrazovatel'nom prostranstve : sovremennoe sostoânie i perspektivy" : Granada, 7-9 maâ 2007 g. : doklady i soobŝeniâ. T. 2. Sankt-Peterburg ; Granada : MIRS, 2007.

T.1491

23.                        

HÜLLEN Werner: Networks and Knowledge in Roget's Thesaurus. Oxford : Oxford University Press, 2009.

36432

24.                        

IVANCOVA Ekaterina Vadimovna: Lingvopersonologiâ : osnovy teorii âzykovoj ličnosti. Tomsk : Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 2010.

W.856

25.                        

JĘZYKI wiedzy / red. Wanda Zmarzer. Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

T.1521-T.1526

26.                        

JOHANSSON Stig: Seeing through multilingual corpora : on the use of corpora in contrastive studies. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2007.

36560

27.                        

KARAŚ Halina: Polska leksykografia gwarowa. Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

36452

28.                        

KIKLEWICZ Aleksander: Czwarte królestwo : język a kontekst w dyskursach współczesności. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

36498

29.                        

KNIGA o grammatikie : russkij âzyk kak inostrannyj / po red A. V. Velčko ; [avt. kollektiv A. V. Veličko et al.]. 3-e izd. Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 2009.

W.847

30.                        

KOMUNIKACJA Specjalistyczna 4 : Od terminologii do leksykografii. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, 2011.

T.1527-T.1530

31.                        

KONDRATIUK Michał: Urzędowe i gwarowe nazwy miejscowości Białostocczyzny. Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2011.

36449

32.                        

KONONENKO Vìtalij Ìvanovič: Tekst ì smisl. Kiïv ; Ìvan-Frankìvs'k : Vidavnictvo Prikarpats'kogo nacìonal'nogo unìversitetu ìmenì Vasilâ Stefanika, 2012.

U.9068

33.                        

LAKOFF George; JOHNSON Mark: Metafory w naszym życiu / przeł. Tomasz P. Krzeszowski. Warszawa : Aletheia, 2010.

36453

34.                        

LINGVISTIKA kak forma žizni. Vyp. 2 / pod red. P. A. Katyševa, S. V. Oleneva, Û. S. Pauli. Moskva : LENAND, 2009.

W.854

35.                        

MADELSKA Liliana: Praktičeskaâ grammatika pol'skogo âzyka / Liliana Madelska ; [przekład Olga Leshkova]. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2012.

36567

36.                        

MENSCH und seine Sprachen : festschrift für professor Franciszek Grucza / herausgegeben von Magdalena Olpińska-Szkiełko [et al.]. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, 2012.

W.841

37.                        

METODOLOGIE językoznawstwa : od genu języka do dyskursu / pod red. Piotra Stalmaszczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

36437

38.                        

NIKUNLASSI Ahti: Primestoimenno-otnositel'nye konstrukcii v sovremennom russkom âzyke. Helsinki : University of Helsinki. Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, 2008.

T.1545

39.                        

NIŠEVA Nataliâ Valentinovna: Teksty i kartinki dlâ avtomatizacii i differenciâcii zvukov raznyh grupp. Sankt-Peterburg : Detstvo-Press, 2010.

36511

40.                        

PALŠČUK, Natallâ Vìkenc'eŭna: Belaruskaâ mova : aznačènnì, pravìly, shemy ì tablìcy. Mìnsk: Radyëla-plûs, 2011.

B.6696

41.                        

PAPAJ Iwona: Rytuały językowe w satyrze Władimira Wojnowicza. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

36440

42.                        

PETROVA Nataliâ Evgen'evna: Âzyk sovremennyh SMI : sredstva rečevoj agressii : učebnoe posobie. Moskva : Izdatel'stvo "Flinta" : Izdatel'stvo "Nauka", 2011.

36517

43.                        

PHRASEOLOGY : theory, analysis, and applications / ed. by A. P. Cowie. Oxford : Oxford University Press, 2005.

36526

44.                        

PRACTICAL lexicography : a reader / ed. by Thierry Fontenelle. Oxford : Oxford University Press, 2008.

36434

45.                        

PRZYBYLSKA Renata; PRZYCZYNA Wiesław: Pisownia słownictwa religijnego. Tarnów : Biblos, 2011.

36446

46.                        

RITMI sučasnoï fìlologìï : do 50-rìččâ profesora T. A. Kosmedi : zbìrnik naukovih statej / [redkol. V. M. Abašina et al. uporâd. F. S. Bacevič]. L'vìv : Vidavnictvo PAÌs, 2007.

W.785

47.                        

RUSSKIE glagoly : formy i kontekstnoe upotreblenie : učebnoe posobie / [T.V. Šustikova et al. ; pod red. T.V. Šustikovoj]. 9-e izd. Moskva : Izdatel'stvo "Flinta" : Izdatel'stvo "Nauka", 2012.

36518

48.                        

RUSSKIJ âzyk v âzykovom i kul'turnom prostranstve Evropy i mira : čelovek, soznanie, kommunikaciâ, internet : tezisy dokladov / [kol. red. Sternin J. A. et al.]. Varšava : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

T.71; T.72

49.                        

SALONI Zygmunt: Składnia współczesnego języka polskiego. –Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

36413

50.                        

ŠARANDIN Anatolij Leonidovič: Russkij glagol : kompleksnoe opisanie : monografiâ. Tambov : Izdatel'stvo Peršina R. V., 2009.

T.1546

51.                        

SIEWERT Katarzyna: Semantische Analyse juristischer Fachwörter am Beispiel der Terminologie des Handelsrechts : eine deutsch-polnische kontrastive Studie. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

36489; 36490

52.                        

SÌÛKOVIČ Valâncìna Mìkalaeŭna: Belaruskaâ mova : praktykum dlâ staršaklasnìkaŭ ì abìturyentaŭ. –Vyd. 2. Mìnsk : UnìversalPrès, 2006.

P.7574

53.                        

SKUBALANKA Teresa: Podstawy analizy stylistycznej : rozważania o metodzie. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.

36445

54.                        

STEIN Gabriele: Better words : evaluating EFL dictionaries. Exeter : University of Exeter Press, 2002.

36557

55.                        

STUDIES in the psychology of language and communication : in honor of Ida Kurcz / ed. by Barbara Bokus. Warszawa : Matrix, 2010.

36426

56.                        

THE OXFORD history of English / ed. by Lynda Mugglestone. Oxford : Oxford University Press, 2006.

36433

57.                        

TIŠENKO Tetâna Mikolaïvna: Leksika bdžïl'nictva Shìnogo Podìllâ. Uman' : RVC "Sofìâ", 2008.

W.855

58.                        

TROFIMOVA Galina Nikolaevna: Âzykovoj vkus internet-èpohi v Rossi : funkcionirovanie russkogo âzyka v Internete : konceptual'no-suŝnostnye dominanty. –Izd. 2. Moskva : Rossijskij universitet družby narodov, 2011.

T.1559

59.                        

ÛRKOV Evgenij Efimovič: Metafora v aspekte lingvokul'turologii. Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "Mir russkogo slova", 2012.

T.1547

60.                        

VAUGHAN-REES Michael: Rhymes and rhythm : a poem-based course for English pronunciation. Reading : Garnet Publ., 2010.

36599

61.                        

W DIALOGU języków i kultur : konferencja naukowa, Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, 15-16 stycznia 2007. Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2007.

W.833

62.                        

WIKTOROWICZ Józef: Krakauer Kanzleisprache : Forschungsperspektiven und Analysemethoden. Warszawa : Józef Wiktorowicz, 2011.

T.1539

63.                        

WYSOCZAŃSKI Włodzimierz: Umieranie i śmierć : wielowymiarowość językowa. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

36647

64.                        

ZINOV’EVA Elena Innokent'evna: Lingvokul'turologiâ : teoriâ i praktika. Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "MIRS", 2009.

T.1548

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki