Nowości

Nabytki 2013

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

AHEARN Laura M.: Antropologia lingwistyczna : wprowadzenie / przekł. Wojciech Usakiewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

36973; 36974

2.      

AITCHISON Jean: Words in the mind : an introduction to the mental lexicon. -4rd ed. Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012.

36726

3.      

AKTUALʹNYE problemy sovremennoj leksikologii i frazeologii : sbornik naučnych trudov k 100-letiju professora I.I. Černyševoj = Aktuelle Probleme der modernen Lexikologie und Phraseologie : Festschrift für Professor I.I. Černyševa zum 100. Geburtstag / [ G.M. Fadeeva (otv. red.) at al.] Moskva : IPK MGLU "Rema", 2011.

T.1614

4.      

ANALYSEN und Betrachtungen/ hrsg. von Iwona Bartoszewicz, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

T.1594

5.      

APRESÂN Ûrij Derenikovič: Z warsztatu leksykografa. Warszawa : Wydział Polonistyki UW. Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej IPS : BEl Studio, 2012.

37016

6.      

AT the crossroads of linguistic sciences / ed. by Piotr P. Chruszczewski, Michał Garcarz, Tomasz P. Górski. Kraków : Cracow Tertium Society for the Promotion of Language Studies, 2006.

36792

7.      

ATLAS gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny. T. 4, Słowotwórstwo / pod red. Ireny Maryniakowej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2012.

B.J.194 [4]

8.      

AVRAMOVA Valentina Nikolova: Lingvokul'turologiâ. Šumen : Univ. izd-vo "Episkop Konstantin Preslavski", 2007.

T.1649

9.      

ÂZYK i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. T.1 / red. Dorota Szumska. raków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36919

10.                        

BLOOR Thomas: Functional analysis of English : a Hallidayan  approach. 3. Ed. London ; New York : Routledge, 2013.

36982

11.                        

BUSSE Dietrich: Frame-Semantik : ein Kompendium. Berlin : De Gruyter, 2012.

36674

12.                        

CAILLAUD Carole: Korespondencja w firmie : wzory listów angielskich : klienci, dostawcy, podróże służbowe, konferencje, zatrudnianie pracowników, poszukiwanie pracy. +CD-ROM. Poznań : Nowela, cop. 2011.

36837

13.                        

CARRA Dagmar: Język niemiecki w aptece / [tł. i red. językowa Anna Hanczar, Wratislavia Translation House]. Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2011.

36836

14.                        

CEGIEŁA Anna: Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi : studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

37001

15.                        

CHOMKO Jolanta: Nazwy osób w rosyjskim młodzieżowym ARGOT końca XX wieku. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2012.

36893

16.                        

CIAŁO i duch w języku i w kulturze / red. Monika Łaszkiewicz [et al.]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36766

17.                        

CITKO Lilia: "Kronika Bychowca" na tle historii i geografii języka białoruskiego. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.

36890

18.                        

CORPUS linguistics with BNCweb : a practical guide / Sebastian Hoffmann [et al.]. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang, cop. 2008.

36713

19.                        

DĄBROWSKI Andrzej: Intencjonalność i semantyka. Kraków : Universitas, cop. 2013.

36811

20.                        

DIE DEUTSCHE Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17. - 19. Juni 2011, Zielona Góra / hrsg. von Franciszek Grucza, Paweł Zimniak, Grzegorz Pawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2011.

T.1628

21.                        

DWORAKOWSKA Beata Edyta: Legendy i podania staroruskie w przekładzie Ryszarda Łużnego : wybrane aspekty lingwistyczne. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008.

36892

22.                        

ECO Umberto: Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej /  przeł. Wojciech Soliński. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2013.

36968

23.                        

FRAJZYNGIER Zygmunt: Współdziałanie podsystemów w strukturze języka / przekł. Piotr Sobotka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

36915

24.                        

GAPONENKA Ìryna Alezaŭna: Leksìka belaruskaj lìtaraturnaj movy XIX — pačatku XX st. : asablìvascì stanaŭlennâ ì razvìccâ. Mìnsk : Belaruskì dzâržaŭny unìversìtèt, 2012.

B.6741

25.                        

GRAMATYKA a tekst. T. 3 / pod red. Henryka Fontańskiego i Jolanty Lubochy-Kruglik. Katowice : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2011.

36833

26.                        

GRAMMATIK und Kommunikation : Ideen, Defizite, Deskription / hersg. von Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek. Dresden : Neisse Verlag, Silvia und Detlef Krell ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.

T.1605

27.                        

GVOZDOVIČ Galina Aleksandrovna: Grammatičeskaâ terminologiâ russkogo i belorusskogo âzykov : istoki, struktura, funkcionirovanie. Minsk : Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 2008.

B.6775

28.                        

GWARY i onomastyka pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego i słowiańsko-bałtyckiego : tom prac ofiarowany prof. Michałowi Kondratiukowi z okazji 45-lecia pracy naukowej / [red. nauk. Lilia Citko, Bazyli Siegień]. Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2006.

36889

29.                        

HILPERT Martin: Constructional Change in English : Developments in Allomorphy, Word Formation, and Syntax. Cambridge : Cambridge University Press, 2013.

37019

30.                        

IWANOWSKI Marek: Fotoaddenda do leksykografii polskiej. Warszawa : BEL Studio, 2009.

36993

31.                        

JĘZYK polski XXI wieku : analizy, oceny, perspektywy : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod red. Grzegorza Szpili. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy i Komunikacji Językowej "Tertium", 2007.

36787

32.                        

JĘZYK trzeciego tysiąclecia 3 : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 2, Konteksty przekładowe / red. tomu Maria Piotrowska. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2005.

T.1583 [2]

33.                        

JĘZYK trzeciego tysiąclecia 3 : zbiór referatów z konferencji, Kraków, 4-7 marca 2004. T. 1, Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny / red. tomu Grzegorz Szpila. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium, 2005.

T.1583 [1]

34.                        

KOŃCZAK Izabela: Kształtowanie się rosyjskiej terminologii islamistycznej na podstawie czterech rosyjskich przekładów Koranu. Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2011.

36797

35.                        

KONONENKO Ìrina Vìtalìïvna: Ukraïns'ka ta pol's'ka movi : kontrastivne doslìdžennâ = Język ukraiński i polski : studium kontrastywne. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

T.1575

36.                        

KöVECSES Zoltán: Język, umysł, kultura : praktyczne wprowadzenie / przekł.: Anna Kowalcze-Pawlik, Magdalena Buchta. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.

T.1609

37.                        

KOZARŽEVSKIJ Andrej Česlavovič: Masterstvo ustnoj reči lektora. Izd. 2-e. Moskva : URSS ; Knižnyj dom "LIBROKOM", 2012.

P.7730

38.                        

LASKAREVA Elena Romual'dovna: Čistaâ grammatika. 5-e izd. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2012.

P.7731

39.                        

LEBEDEVA Natal'â Borisovna: Polisituativnyj analiz glagol'noj semantiki. –Izd. 2. Moskva : Knižnyj dom "LIBROKOM", 2010.

T.1622

40.                        

LEMNITZER Lothar: Korpuslinguistik : eine Einführung. -2. Auflage. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2010.

36728

41.                        

LIGARA Bronisława: Lingwistyka i glottodydaktyka języków specjalistycznych na przykładzie języka biznesu : podejście porównawcze. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012.

36838

42.                        

MARKOWSKI Andrzej: Wykłady z leksykologii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

36686; 36687

43.                        

McENERY, Tony: Corpus linguistics : method, theory and practice. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012.

36727

44.                        

MENSCH-Sprachen-Kulturen : \b Beiträge und Materialen der internationalen wissenschaftlichen Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten 25.-27. Mai 2012, Warszawa / hrsg. von Grzegorz Pawłowski, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Silvia Bonacchi. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2012.

T.1571

45.                        

MIEJSCE Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej / pod red. Wiktorii Hojsak, Agaty Skurzewskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36924

46.                        

MUNIA Henryka: Nazwy własne w utworach rosyjskiej prozy wiejskiej XX wieku. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36928

47.                        

NA TROPACH translatów : w poszukiwaniu odpowiedników przekładowych / pod red. Wojciecha Chlebdy. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2011.

37003

48.                        

NORMA językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011.

37004

49.                        

ONG Walter J.: Oralność i piśmienność : słowo poddane technologii / przekł., wstęp i red. nauk. Józef Japola. –Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.

36682

50.                        

PAVLENKO Aneta: Multilingualism in post-Soviet countries. Bristol : Multilingual Matters, cop. 2008.

36657

51.                        

PAVLOV Sergej Gennadʹevič: Lingvistika, obrazovanie, ideologiâ : (Rossiâ XIX - XXI vv.) Nižnij Novgorod : Nižegorodskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2012.

J.10029

52.                        

PLAG Ingo: Morphological productivity : structural constraints in English derivation. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 1999.

36926

53.                        

POLSKIE dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka : (system - teksty - norma - kodyfikacja) / red. Barbara Pędzich, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak. Warszawa : nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

T.1669

54.                        

POLSKIE języki : o językach zawodowych i środowiskowych : materiały VII Forum Kultury Słowa, Gdańsk, 9-11 października 2008 roku / pod red. Małgorzaty Milewskiej-Stawiany i Ewy Rogowskiej-Cybulskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

36902

55.                        

PRIKLADNA lìngvìstika ta lìngvìstičnì tehnologìï : Megaling-2007 : zbìrniki naukovih pracʹ / [vìdpov. red. V.A. Širokov]. Kiïv : "Dovira", 2008.

T.1648

56.                        

PRZEKŁAD - język - kultura. [T.] 3 / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36820

57.                        

RABOČIE materialy k slovarû delovogo russkogo âzyka / [pod red. S. A. Koval, M. A. Storčevoj]. Sankt-Peterburg : Fakulʹtet fililogii i iskusstv Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2007.

T.1623

58.                        

ROMANÛK Svìtlana Dmitriìvna: Struktura kategoriï temporal'nosti v sučasnij ukraïns'kij movi = Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim. Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1566; T.1568

59.                        

RUSSKIJ âzyk v polikulʹturnom mire : IV Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ (7-10 iûnâ 2010 g. Âlta) : sbornik naučnyh rabot / pod obŝej red prof. L. A. Kudrâvcevoj. Kiev ; [s. n.], 2011.

T.1625

60.                        

RYBARCZYK-DYJEWSKA Joanna: Język jako narzędzie magii : na przykładzie zaklęć rosyjskich. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

36764

61.                        

ŠIROKOVA Elena Nikolaevna: Temporalʹnyj kod âzyka i ego èmotivnyj subkod : monografiâ. Nižnij Novgorod : Nižegorodskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2010.

J.10031

62.                        

SLADKEVIČ Žanna: Političeskij fel'eton v svete teorii rečevogo vozdejstviâ. Gdan'sk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

36906

63.                        

SLOVO, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmatičeskom i kul'turologičeskom aspektah : sbornik statej učastnikov V Meždunardnoj naučnoj konferencii 26-27 aprelâ 2010 goda. Čelâbinsk. T. 2 / [E. N. Aznačeeva (otv. red.)] Čelâbinsk : Ènciklopediâ, 2010.

P.7715 [2]

64.                        

SLOVO, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmatičeskom i kul'turologičeskom aspektah : sbornik statej učastnikov V Meždunardnoj naučnoj konferencii 26-27 aprelâ 2010 goda Čelâbinsk. T. 1 / [E. N. Aznačeeva (otv. red.)] Čelâbinsk : Ènciklopediâ, 2010.

P.7714[1]

65.                        

SŁOWO w dialogu międzykulturowym : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod redakcją Władysława Chłopickiego i Marii Jodłowiec. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2010.

36785

66.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 3 / red. nauk. Alicja Pstyga. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

36905

67.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 4 / red. nauk. Alicja Pstyga. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012.

36904

68.                        

SOVREMENNAÂ russkaâ reč' : sostoânie i funkcionirovanie : [sbornik analitičeskih materialov]. Vyp. 3 / [pod red. O. I. Glazunovoj, L. V. Moskovkina, E. E. Ûrkova]. Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "MIRS", 2008.

T.1621

69.                        

ŠTEKAUER Pavol: Word-formation in the world's languages : a typological survey. Cambridge : Cambridge University Press, 2012.

36932

70.                        

STRUKTURA jednostek informacyjnych / [red. Wanda Zmarzer] Warszawa : Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

T.1640

71.                        

STUDIA językoznawcze : od językoznawstwa teoretycznego do stosowanego / red. Jacek Fisiak. Kraków : Tertium, 2010.

36782

72.                        

STUDIEN und Forschungen zur Deutschland-und Österreichkunde in Polen : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 2.-4. August 2010, Warschau / hrsg. von Lucjan Meissner, Grzegorz Pawłowski. Warszawa : Euro-Edukacja, 2011.

T.1629

73.                        

STYLE współczesnej polszczyzny : przewodnik po stylistyce polskiej / pod red. Ewy Malinowskiej, Jolanty Nocoń, Urszuli Żydek-Bednarczuk. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013.

36979

74.                        

TERMIN w językoznawstwie / pod red. Doroty Brzozowskiej i Władysława Chłopickiego. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" 2012.

36778; 36779

75.                        

TERMINOLOGIA-komunikacja-translacja / [red. t. Łukasz Karpiński]. Komunikacja Specjalistyczna, t. 5. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej WLS UW, 2012.

T.1578-T.1582

76.                        

TOKARSKI Ryszard: Światy za słowami : wykłady z semantyki leksykalnej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36980

77.                        

TROPY lingwistyki. Komunikacja Specjalistyczna 6. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej WLS UW, 2013.

T.1635-T.1639

78.                        

TWARDZISZ Piotr: Language of interstate relations : in search of personification. New York : Palgrave Macmillan, 2013.

36931

79.                        

ULUHANOV Igor' Stepanovič: Motivaciâ v slovoobrazovatel'noj sisteme russkogo âzyka. Moskva : Izdatel'skij centr "Azbukovnik", 2005.

P.7712

80.                        

VERBICKAÂ Lûdmila Alekseevna: Russkaâ orfoèpiâ. Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul'tet Sankt-Peterburgskogo gosudarsvennogo universiteta, 2013.

T.1647

81.                        

WITALISZ Alicja: Anglosemantyzmy w języku polskim : ze słownikiem. Kraków : "Tertium", 2007.

36788

82.                        

WOJAN Katarzyna: Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36899

83.                        

WSPÓŁCZESNE media : język mediów / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36825

84.                        

ZNAKI czy nie znaki? / red. nauk. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Gennadij Zeldowicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.

T.1590

85.                        

ŻYŁKO Bogusław: Kultura i znaki : semiotyka stosowana w szkole tartusko-moskiewskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36909

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki