Nowości

Nabytki 2016

JĘZYKOZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ACKERMANN Ines Katharina: Granice języka : samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.

37850

2.      

ANDERWALD Lieselotte: Morphology of English dialects : verb formation in non-standard English. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012.

37878

3.      

ANTONENKO-DAVIDOVIč Boris: Âk mi govorimo. -5-e vid. Kiïv : Sìm kol'orìv, 2007.

U.9106

4.      

ANTROPOLOGIA praktyk językowych / redakcja Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

37882

5.      

ARNTZ Reiner: Einführung in die Terminologiearbeit. -7. Auflage. Hildesheim [etc.] : Georg Olms Verlag, 2014.

37733

6.      

ÂZYK i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka.  T.3, Lingvističeskij analiz na grani metodologičeskogo sryva. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2016.

36919 [3]

7.      

ÂZYK i metod : russkij âzyk v lingvističeskih issledovaniâh XXI veka. T.2, Lingvističeskij analiz na grani metodologičeskogo sryva. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

36919 [2]

8.      

ÂZYK sovremennoj publicistiki : sbornik statej / sost. G. Â. Solganik. -3 izd. Moskva : Izdatel'stvo "Flinta" : Izdatel'stvo "Nauka", 2008.

37848

9.      

BEOBACHTUNGEN und Überlegungen / hrsg. von Iwona Bartoszewicz [et al.] Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

T.1998

10.                        

BOOIJ Geert: The grammar of words :  an introduction to linguistic morphology. -3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2012.

37934

11.                        

BOOIJ Gert: Construction morphology. Oxford : Oxford University Press, 2013.

37872

12.                        

BRIDGES and not walls in the field of philology / editors Marlena Iwona Bielak, Teodora Popescu, Marcin Krawczak. Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2016.

T.2012

13.                        

BROSTOFF Teresa Kissane: United States legal language and culture : an introduction to the U.S. Common Law System. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press ; New York : Oceana, 2013.

37935

14.                        

COHEN Barbara Janson: Medical terminology : an illustrated guide. 7th ed. Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, cop. 2014.

T.1940

15.                        

COLETTi Vittorio: Eccessi di parole : sovrabbondanza e intemperanza lessicale in italiano dal Medioevo a oggi. Firenze : Franco Cesati editore, cop. 2012.

37998

16.                        

DEMARTINI Silvia: Grammatica e grammatiche in Italia nella prima metà del Novecento : il dibattito linguistico e la produzione testuale. Firenze : Franco Cesati, 2014.

37873

17.                        

DIALOG kultur : języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi = Dialog kul'tur : vostočnoslavânskie âzyki v kontakte s pol'skim i drugimi evropejskimi âzykami = Dìalog kul'tur : shìdnoslov'âns'kì movi u kontaktì z pol's'koû ta ìnšimi êvropejs'kimi movami / red. nauk. Jolanta Mędelska, Elena Titarenko. Bydgoszcz ; Symferopol : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

37979

18.                        

DIVJAK Dagmar: Structuring the lexicon : a clustered model for near-synonymy. Berlin ; New York : De Gruyter Mouton, cop. 2010.

37992

19.                        

DIXON Robert Malcolm Ward: A semantic approach to English grammar. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2013.

37926

20.                        

DUBČINSKIJ Volodimir Volodimirovič: Teoriâ i leksikografičeskoe opisanie leksičeskih parallelej : monografiâ. Harʹkov : Pìdručnik NTU "HPÌ", 2015.

T.1980

21.                        

DUBìČINS'KIJ Volodimir Volodimirovič: Leksikografìâ : navčalʹno-metodičnij posìbnik. Harkìv : NTU "HPÌ", 2012.

U.9116

22.                        

EDA po russki v zerkale âzyka / [N. N. Rozanova et al.]. Moskva : Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2013.

37839

23.                        

EŭSìEVìČ Nadzeâ Paŭlaŭna: Dynamìka lìtaraturnaj normy sučasnaj belaruskaj movy. Mìnsk : Belaruskaâ navuka, 2015.

B.6866

24.                        

EVANS Vyvyan: How words mean : lexical concepts, cognitive models, and meaning construction. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.

37986

25.                        

EVSÛKOVA Tat'âna Vsevolodovna: Lingvokul'turologiâ : učebnik. 3-e izd. Moskva : Flinta : Nauka, 2015.

37735

26.                        

FRANKOWSKI Szymon: Wielowartościowość w logikach modalnych i w lingwistyce formalnej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

37966

27.                        

FRAZEOLOGIZMY w słownikach niemiecko-polskich i polsko-niemieckich : na przykładzie Pons Duży Słownik i Langenscheidt Słownik Partner / Ryszard Lipczuk, Magdalena Lisiecka-Czop, Anna Sulikowska (red.) Szczecin : Zapol, 2012.

T.1999

28.                        

GEERAERTS Dirk: Theories of lexical semantics. Oxford : Oxford University Press, 2013.

37989

29.                        

GŁOWIŃSKI Michał: Zła mowa : jak nie dać się propagandzie. Warszawa : Wielka Litera, cop. 2016.

37970

30.                        

GOLDBERG Adele: Constructions at work : the nature of generalization in language. Oxford : Oxford University Press, 2010.

37988

31.                        

HAY Jennifer: Causes and Consequences of Word Structures. New York ; London : Routledge, 2013.

37875

32.                        

HERMANS Theo: Narada języków / Theo Hermans ; przekład Agnieszka Dauksza [et al.] Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

37770

33.                        

HILPERT Martin: Constructions across grammars. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2016.

37931

34.                        

IL Vocabolario degli accademici della Crusca (1612) e la storia della lessicografia italiana : atti del 10. Convegno ASLI, Associazione per la storia della lingua italiana (Padova, 29-30 novembre 2012 - Venezia, 1 dicembre 2012). Firenze : Franco Cesati Editore, 2013.

37874

35.                        

JAKUBCZYK Marian: Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

37951

36.                        

JANKOWIAK Lucyna Agnieszka: Synonimia w polskiej terminologii medycznej drugiej połowy XIX wieku : (na podstawie "Słownika terminologii lekarskiej polskiej" z 1881 roku). Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2015.

T.1929

37.                        

KAGEYAMA Taro: Handbook of Japanese lexicon and word formation. Boston ; Berlin : De Gruyter Mouton, 2016.

37876

38.                        

KARCZEWSKI Daniel: Generyczność w języku i w myśleniu : studium kognitywne. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2016.

37891

39.                        

KOMUNIKACJA Specjalistyczna 8. Gradatim / [red. t. Łukasz Karpiński, Wojciech Figiel]. Warszawa : Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW, 2014.

T.1913-T.1916; 046 [8]

40.                        

KONONENKO Vìtalij Ìvanovič: Tekst ì obraz. Kiïv ; Ìvan-Frankìvs'k : DVNZ "Prikarpats'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika"h, 2012.

U.9104

41.                        

KOSIŃSKA-ZAGAJEWSKA Małgorzata: Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015.

37916

42.                        

KOZŁOWSKA-DODA Jadwiga: Panâcce DOM u sučasnaj belaruskaj move. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

37857

43.                        

LINGUA e identità a 150 anni dall'Unità d'Italia / a cura di Matteo Brera e Carlo Pirozzi. Firenze : Franco Cesati Editore, 2011.

T.1936

44.                        

LINGWISTYKA przestrzeni i ruchu : komunikacja migowa a metody korpusowe / pod red. Pawła Rutkowskiego i Sylwii Łozińskiej. Warszawa : Wydano nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2014.

37896

45.                        

LìTVìNOǔSKAÂ Alesâ Genadzeǔna: Mova Nanova : 20 krokaǔ da belaruskaj movy. Mìnsk : Medyâl, 2016.

B.6872

46.                        

MACIEJCZAK Marek: Filozofia jako krytyka języka : Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015. od Kartezjusza do Dummetta.

37890

47.                        

MARINOVA Elena Vâčeslavovna: Inoâzyčnaâ leksika sovremennogo russkogo âzyka : učebnoe posobie. Moskva : "Flinta" : "Nauka", 2012.

37746

48.                        

MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: Słowiańska terminologia techniczna : (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim). Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

37993

49.                        

METODOLOGIE językoznawstwa : od dialektologii do dialektyki / pod redakcją Piotra Stalmaszczyka. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

37899

50.                        

MORTARA Garavelli Bice: a Le parole e la giustizia : divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani. Rist.2  Torino : Giulio Einaudi, 2009.

T.1974

51.                        

NARLOCH Andrzej: Cvetooboznačeniâ v russkom i pol'skom âzykah : strukturno-semantičeskij, terminologičeskij i kognitivnyj aspekty. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

37833

52.                        

NASIŁOWSKA Anna: Dyskont słów. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016.

37888

53.                        

NELL’ officina del dizionario : atti del convegno internazionale organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura Lussemburgo, 10 giugno 2006 / oprac. Serge Vanvolsem, Laura Lepschy. Stuttgart : Ibidem-Verlag, 2008.

T.1931

54.                        

NUGUES Pierre M.: An introduction to language processing with Perl and Prolog : an outline of theories, implementation and application with special consideration of English, French and German. Berlin : Springer, 2006.

37930

55.                        

O NICH tutaj (książka o języku i przekładzie) / wybrał i opracował Piotr Sommer. Kraków ; Warszawa : Instytut Książki, 2016.

37856

56.                        

ODKRYWANIE znaczeń w języku / red. nauk. Agnieszka Mikołajczuk i Krystyna Waszakowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

37771

57.                        

OSUCHOWSKA Dorota: The rudiments of academic writing. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.

T.2000

58.                        

PERSPEKTYWY współczesnej frazeologii polskiej : między teorią a praktyką frazeograficzną / pod red. Gabrieli Dziamskiej-Lenart i Jarosława Liberka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

37903

59.                        

PERSPEKTYWY współczesnej frazeologii polskiej :geneza dawnych i nowych frazeologizmów polskich / pod redakcją Gabrieli Dziamskiej-Lenart i Jarosława Liberka. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016.

37904

60.                        

PINKER Steven: Words and rules : the ingredients of language. London : Phoenix, 2001.

37990

61.                        

POETIČESKAÂ grammatika. T. 2, Kompoziciâ teksta / [otv. red. E. V. Krasil'nikova et al.] Moskva : Izdatel'skij centr "Azbukovnik", 2013.

35183 [2]

62.                        

POLSKOJĘZYCZNE korpusy równoległe / redakcja Ewa Gruszczyńska, Agnieszka Leńko-Szymańska. Warszawa : Instytut Lingwistyki Stosowanej WLS UW, 2016.

T.1995

63.                        

PROBLEMY leksykografii : historia, metodologia, praktyka / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego i Laury Polkowskiej. [Kraków] : Wydawnictwo Lexis, cop. 2011.

T.1930

64.                        

PRZEKŁAD - język - kultura. T. 4 / pod redakcją Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

37828

65.                        

PRZEWODNIK po filozofii języka / redakcja Joanna Odrowąż-Sypniewska. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2016.

37909

66.                        

PRZEWODNIK po kognitywistyce / redakcja Józef Bremer. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2016.

37960

67.                        

PSYCHOLOGIA języka / red. Elżbieta Łukasiewicz i Edward J. Gorzelańczyk. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

37980

68.                        

RATAJCZYK Krystyna: Kontaminacje leksykalne : struktura - sens - pragmatyka (na materiale języka rosyjskich i polskich mediów). Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

37799

69.                        

RESEARCHING language and the law : textual features and translation issues / Davide Simone Giannoni & Celina Frade (eds). Bern [etc.] :  Peter Lang,  2010.

37987

 

70.                        

ROMANûK Svìtlana Andrìïvna: Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010-2014 : analiza lingwistyczna. Warszawa ; Iwano-Frankiwsk : Uniwersytet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2016.

T.1983

71.                        

RYBARCZYK-DYJEWSKA Joanna: Pragmatyka rosyjskich zaklęć leczniczych. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

37827

72.                        

SALONI Zygmunt: Składnia współczesnego języka polskiego. –Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

37809

73.                        

SATOŁA-STAŚKOWIAK Joanna: Najmłodsza leksyka polska i bułgarska. Warszawa : Instytut Slawistyki PAN : Fundacja Slawistyczna, 2015.

T.1928

74.                        

SAVONAROLA Girolamo: Trattato sul governo di Firenze. Firenze : Franco Cesati Editore, 2006.

38001

75.                        

SAWCZYŃSKI Piotr: Polityczność podmiotu : spór o podmiotowość polityczną w świetle zwrotu językowego. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016.

37906

76.                        

SEMANTYKA polskich i rosyjskich czasowników wyrażających negatywne stany emocjonalne. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

37978

77.                        

SIATKOWSKI Janusz: Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi. Warszawa : Uniwersytet Warszawski Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, 2015.

37779

78.                        

SKORUPA-WULCZYŃSKA Aneta: Legal English : civil and commercial law : a handbook. Warszawa : Wolters Kluwer, 2016.

37953

79.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 5, Polszczyzna w tekstach przekładu / redakcja naukowa Alicja Pstyga, Małgorzata Milewska-Stawiany. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

37962 [5]

80.                        

SŁOWO-kontekst-przekład / pod red. Joanny Dybiec-Gajer i Anny Tereszkiewicz. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2014.

37860

81.                        

SOCIOLINGVISTIKA i sociologiâ âzyka : hrestomatiâ / [per. s angl.] Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2012.

37739

82.                        

SOCJOLINGWISTYCZNE badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 2 / pod redakcją Joanny Mampe i Łady Owczinnikowej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

37777 [2]

83.                        

SOSNOWSKI Roman: Origini della lingua dell'economia in Italia : dal XIII al XVI secolo. Milano : FrancoAngeli, 2006.

T.1972

84.                        

SOVREMENNYJ russkij âzyk v internete / [red. Â. È. Ahapkina, E. V. Rahilina]. Moskva : Âzyki slavânskoj kul’tury, 2014.

37787; 37788

85.                        

STĘPIEŃ Beata: Zasady pisania tekstów naukowych : prace doktorskie i artykuły. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

37968-37969

86.                        

STĘPNIK-SZEPTYŃSKA Jadwiga: Tabu językowe w ludowych pieśniach ukraińskich. Kraków : Wydawnictwo "scriptum" Tomasz Sekunda, 2015.

37861

87.                        

STORIA della lingua e storia della cucina : parola e cibo : due linguaggi per la storia della società italiana / a cura di Cecilia Robustelli e Giovanna Frosini. Firenze : Franco Cesati Editore, 2009.

T.1941

88.                        

THE OXFORD handbook of Japanese linguistics / ed. by Shigeru Miyagawa and Mamoru Saito. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012.

37879

89.                        

TIBERII Paola: Dizionario delle collocazioni : le combinazioni delle parole in italiano. Bologna : Zanichelli, 2012.

S.1568

90.                        

TOMASELLO Michael: Constructing a language : a usage-based theory of language acquisition. Cambridge, MA ; London : Harvard University Press, 2005.

37985

91.                        

ULUHANOV Igor' Stepanovič: Slovoobrazovatel'naâ semantika v russkom âzyke i principy ee opisaniâ. -5 izd. Moskva : Knižnyj do "LIBROKOM", 2011.

37737

92.                        

VASENKO Lûdmila Anatolìïvna: Fahova ukraïnsʹka mova. Kiïv : "Centr učbovoï lìteraturi", 2008.

U.9114

93.                        

VELIČKO Alla Vasil'evna: Predloženiâ frazeologizirovannoj struktury v russkom âzyke : strukturno-semantičeskoe i funkcionalʹno-kommunikativnoe issledovanie : monografiâ. Moskva : MAKS Press, 2016.

T.1971

94.                        

VOLTROVá Michaela: Terminologie, Methodologie und Perspektiven der komparatistischen Imagologie. Berlin : Frank & Timme, 2015.

37723

95.                        

WARTOŚCI w języku i kulturze / pod redakcją Jana Adamowskiego, Marty Wójcickiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

37783

96.                        

WEISSER Martin: Practical corpus linguistics : an introduction to corpus-based language analysis. Chichester ; UK : Wiley-Blackwell, 2016.

37933

97.                        

WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: O nazwach wodnych w Polsce. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.

T.1939

98.                        

ZADORNOV Mihail Nikolaevič: Slava rodu! : ètimologiâ russkoj žizni. Moskva : Centrpoligraf, 2015.

37741

99.                        

ZEL’DOVIČ Gennadij Moiseevič: Pragmatika grammatiki. Moskva : Âzyki slavânskih kul'tur, 2012.

T.2003

100.                   

ZNAKI czy nie znaki? T. 2 / redakcja naukowa Józefina Piątkowska, Gennadij Zeldowicz. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

37971 [2]

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki