Nowości

Nabytki 2006

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BEAUVOIS Daniel: Trójkąt Ukraiński : szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793-1914. Z francuskiego przełożył Krzysztof Rutkowski. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

U.8455

2.

BOKAN’ Volodymyr, POL’OVYJ Leontij: Istorija kul’tury Ukraïny. Kyïv : Mižregional’na Akademija upravlinnja personalom MAUP, 2001.

U.8459

3.

HAUSER Zbigniew: Nowy ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi. Warszawa : Burchard Edition, 2005.

B.6316

4.

MOVAZNAŬSTVA. Literatura. Kul’turalogija. Fal’klarystyka : XIII Mižnarodny Z’ezd Slavistaü (Ljubljana, 2003) : daklady belaruskaj delegacyi. Minsk : Belaruskaja navuka, 2003.

B.6322

5.

PATRIARCH DYMYTRYJ (JAREMA): Ikonopys Zachidn’oï Ukraïny XII-XV st. L’viv : Vyd. „Drukars’ki kunšty”, 2005.

U.8446

6.

PRZEBINDA Grzegorz: Piekło z widokiem na niebo : spotkania z Rosją 1999-2004. Kraków : ZNAK, 2004.

33721; 33722

7.

SŁOWIANIE w Europie : historia, kultura, język 2. / red. Naukowi Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Aleksander Wawrzyńczak, Władysław Marinczenko. Kraków : Collegium Columbinum, 2005.

33718

8.

WARSZAWSKIE Zeszyty Ukrainoznawcze 19-20 / pod red. Stefana Kozaka przy współpracy Walentyny Sobol, Bazylego Nazaruka. Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, 2005.

U.8444; U.8445

9.

WIELE twarzy Ukrainy / rozmawiali i przypisami  opatrzyli Iza Chruślińska i Piotr Tyma. Lublin : Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów ; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

U.8436

10.

WÓJCICKA Urszula: Iz istorii russkoj kul’tury : jazyčeskoe nasledie v tradicionnoj kul’ture. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2002.

33723

11.

ZAGADNIENIE rosyjskie: myślenie o Rosji : oglądy i obrazy spraw rosyjskich / praca zbiorowa pod red. Michała Bohuna i Janusza Goćkowskiego. Kraków : Wydawnictwo i drukarnia SECESJA, 2000.

33756; 33757

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki