Nowości

Nabytki 2009

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ALEFIRENKO Nikołaj: Poetičeskaja energija slova : sinergetika jazyka, soznanija i kul’tury. Moskva : Academia, 2002.

T.947

2.      

BARTMIŃSKI Jerzy: Stereotypy mieszkają w języku : studia etnolingwistyczne. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.

T.904

3.      

BURKE Peter: Kultura ludowa we wczesno nowożytnej Europie / przekład Robert Pucek, Michał Szczubiałka. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

B.6627

4.      

DIALOG sztuk w kulturze Słowian wschodnich. T. 2 : Dyjalog mastactvaŭ u kul’tury ŭschodnich slavjan = Dialog iskusstv v kul’ture vostočnych slavjan = Vzajemodija mystectv u kul’turi schidnich slov’jan / red. tomu: Jerzy Kapuścik. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.

34824; 34825

5.      

FIGES Orlando: Taniec Nataszy : z dziejów kultury rosyjskiej / przekład Władysław Jeżewski. Warszawa : Wydawnictwo Magnum, 2009.

35068; 35109

6.      

FOL’KLOR kak forma tvorčestva / red. E.M. Afanas’eva, E.Ju. Safatova. Tomsk : Izdatel’stvo tomskogo universiteta, 2005.

34982

7.      

GRANICE literatury : w kręgu teorii kulturowej / pod red. nauk. Seweryny Wysłouch, Beaty Przymuszały. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

B.6602

8.      

KISLICYNA Ganna: Novaja litaraturnaja situacyja : zmena kul’turnaj paradygmy. Minsk : Logvinaŭ, 2006.

B.6548

9.      

KULTURA i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod red. Maii Teresy Lizisowej. Kraków : Collegium Columbinum, 2005.

B.6589

10.                        

KULTURA Wielkiego Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy / oprac. Vytautas Ališauskas [et al.]. Kraków : Wydawnictwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006.

B.6567

11.                        

LOTMAN Jurij Michajlovič: Uniwersum umysłu : semiotyczna teoria kultury / przekład i przedmowa Bogusław Żyłko. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35276

12.                        

MIT i figury kobiecości w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku (w kontekście europejskim). / red. Maria Cymborska-Leboda, Agnieszka Gozdek. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

35305; 35306

13.                        

PERSPEKTYWY glottodydaktyki i językoznawstwa : tom jubileuszowy z okazji 70. urodzin Profesora Waldemara Pfeiffera / red. nauk. Kazimiera Myczko, Barbara Skowronek, Władysław Zabrodzki. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

T.848

14.                        

POLSKO-białoruskie związki literackie, językowe i historyczno-kulturalne / red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

B.6559-B.6561

15.                        

POZNAWANIE sąsiadów : z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława Kawecka. Lublin : Towarzystwo Nakowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008.

U.9041

16.                        

SADOWSKI Jakub: Między Pałacem Rad i Pałacem Kulury : studium kultury totalitarnej. Kraków : EGIS, 2009.

B.6634; B.6635

17.                        

SWOJE i cudze : kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. T. 2, Słowiańszczyzna Wschodnia / red. Czesław Andruszko, Bogusław Zieliński. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005.

34977; 34978

18.                        

W KRĘGU historii i kultury słowian wschodnich : studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin / red. Mirosława Kawecka, Albert Nowacki, Lubomyr Puszek. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

U.9009

19.                        

WIELOJĘZYCZNOŚĆ : kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich / red. i oprac. Stanisław Dubisz, Izabela Stąpor. Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2008.

T.770

20.                        

WIELOJĘZYCZNOŚĆ i wielokulturowość pogranicza w kontekście nauczania języków obcych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Białystok-Supraśl, 27-29 maja 2002 / red. Zofia Abramowicz. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.

T.1022

21.                        

WÓJTOWICZ Sylwia: Dramatopisarstwo Łesi Ukrainki : horyzont aksjologiczny refleksji kulturowych. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.

U.8986-U.8989

22.                        

WSCHÓD-Zachód : dialog kultur. T.1 : Język rosyjski i literatura w perspektywie kulturowej = Russkij jazyk i literatura v kul’turnom prostranstve / pod red. Galiny Nefaginy. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2007.

34894

23.                        

ZARYCKI Tomasz: Kapitał kulturowy : inteligencja w Polsce i w Rosji. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.

35096

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki