Nowości

Nabytki 2010

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ACTA Albaruthenica 9 / red. nauk. Mikołaj Chaustowicz i Mikołaj Timoszuk. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

T.1157-T.1158

2.      

ANTROPOLOGIA ciała : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Agata Chałupnik [et al.]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

35883

3.      

ANTROPOLOGIA widowisk : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Agata Chałupnik [et al.]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

35858

4.      

AWRAMIUK Alina: Pogranicze kultur : percepcja „własnego regionu” przez uczniów a edukacja regionalna. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

35715

5.      

BIAŁORUŚ : przeszłość i teraźniejszość : kultura, literatura, język / red. Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35683; 35684

6.      

BRACKI Artur: Językowy obraz świata w tekstach słowiańskich pieśni ludowych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

35430

7.      

BURSZTA Wojciech J.: Antropologia kultury : tematy, teorie, interpretacje. Poznań : Zysk i S-ka, [post 2006].

35418

8.      

CHUTNIK Monika: Szok kulturowy : przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków : Universitas, 2007.

35775

9.      

DIEC Joachim: Cywilizacje bez okien : teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002.

35591

10.                        

ECO Umberto: Apokaliptycy i dostosowani : komunikacja masowa a teorie kultury masowej / przeł. Piotr Salwa. Warszawa : W.A.B., 2010.

35902

11.                        

ENGELKING Anna: Klątwa : rzecz o ludowej magii słowa. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010.

35432

12.                        

FREUDENBERG Olga Michajlovna: Semantyka kultury.  – Wyd. 2. Kraków : Universitas, 2009.

35453

13.                        

GAJDA Janusz: Antropologia kulturowa : część 1 : wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.

35417 [1]

14.                        

GOLKA Marian: Socjologia kultury. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

35471

15.                        

GRĘBECKA Zuzanna: Słowo magiczne poddane technologii : magia ludowa w praktykach postsowieckiej kultury popularnej. Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2006.

35459

16.                        

HOPPAL Mihaly: Szamani eurazjatyccy / przekład Agnieszka Barszczewska. Warszawa : Iskry, 2005.

35358

17.                        

KLJABANAÜ Dzmitryj Feliksavič: Krok da kroku znaemimsja z Belarussju = Krok po kroku poznajemy Białoruś : język, kultura, krajoznawstwo. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35878

18.                        

KLUGE Rolf-Dieter, ŚWIDERSKA Małgorzata: Zarys historii literatury i kultury niemieckiej. Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2010.

35410; 35411

19.                        

KONONENKO Vitalij: Mova u konteksti kul’tury : monografija. Kyïv ; Ivano-Frankivs’k, 2008.

T.1196

20.                        

KULTURO-ZNAWSTWO : dyscyplina bez dyscypliny? / red. nauk. Wojciech Józef Burszta, Michał Januszkiewicz. Warszawa : Academica, 2010.

35658

21.                        

LEACH Edmund: Kultura i komunikowanie : logika powiązań symbolicznych : wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej / tłum. Michał Buchowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

35865

22.                        

LESZCZAK Oleg: Lingwosemiotyka kultury : funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

35506

23.                        

LUCIŃSKI Kazimierz: Jazykovye zaimstvovanija i mental’nost’ : o vlijanii zaimstvovannych jazykovych sredstv na mental’nostlingvokul’turnych obščnostej. Na materiale russkogo języka v sopostavlenii s pol’skim. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009.

35517

1.      

MIĘDZY Wschodem a Zachodem : z dziejów kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego / red. Witold Kołbak, Albert Nowacki, Lubomyr Paszak. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.

35807

2.      

MOSZYŃSKI Kazimierz: Kultura ludowa Słowian : Część 1 : kultura materialna.  Przedruk wydania z 1929 r. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35414 [1]

3.      

PIPES Richard: Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy : studium kultury polityczne / przekład Andrzej Mrozek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35452

4.      

POGRANICZE kulturowe (odrębność – wymiana – przenikanie – dialog) : studia i szkice / pod red. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.

35661

5.      

POLSKO-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe : w dziesiątą rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego / pod red. Danuty Piwowarskiej, Ewy Korpały-Kirszak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35700

6.      

POTULSKI Jakub: Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35454

7.      

PRZEKŁAD, język, kultura II / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersyetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35853

8.      

SIEROSŁAWSKA Elżbieta: Fraza muzyczna a fraza tekstowa : prozodia w przekładzie arii operowych. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008.

35488

9.      

SIROTKINA Irina Evgen’evna: Klassiki i psichiatry : psichiatrija v rossijskoj kul’ture konca XIX – načala XX veka. Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2009.

35751

10.                        

SŁOWO w kulturze współczesnej / red. Witold Kawecki CSsR, Katarzyna Flader. Warszawa : Wydawnictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

35384

11.                        

SMITH Anthony D.: Kulturowe podstawy narodów / przekład Wojciech Usakiewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35596

12.                        

SPLOTY kultury / red. Nicole Dołowy-Rybińska, Anna Gronowska, Agnieszka Karpowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

35886

13.                        

ŚRODOWISKA kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku : materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej zorganizowanego przez Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23-24 września 2008 / pod red. Urszuli Augustyniak. Warszawa : Neriton, 2009.

35468

14.                        

ŚRODOWISKA kulturotwórcze i kontakty kulturalne Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do XIX wieku : materiały z XVII spotkania Komisji Lituanistycznej zorganizowanego przez Instytut Historii PAN, Instytut Historyczny UW i Instytut Historii Prawa UW w Warszawie 23-24 września 2008 / pod red. Urszuli Augustyniak. Warszawa : Instytut Historii PAN ; Instytut Historyczny UW ; Instytut Historii Prawa UW ; Wydawnictwo Neriton, 2009.

35673

15.                        

ŚWIATŁO i ciemność : motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. Tom 2. / pod red. Elżbiety Biernat i Moniki Rzeczyckiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.

35548 [2]

16.                        

ŚWIATŁO i ciemność : motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku. T. 3. / pod. red. Diany Oboleńskiej i Moniki Rzeczyckiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

35533; 35534

17.                        

SYMBOL w kulturze rosyjskiej / red. nauk. Krzysztof Duda, Teresa Obolevitch. Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010.

35871; 35872

18.                        

SZOPSKI Marek: Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., 2005.

35657

19.                        

TOŻSAMOŚĆ i przynależność : o współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie / pod red. Mariana Kempnego, Grażyny Woronieckiej i Pawła Załęckiego. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008.

35667

20.                        

TOŻSAMOŚĆ kulturoznawstwa / pod red. Andrzeja Pankowicza, Jarosława Rokickiego, Pawła Plichty. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

35469

21.                        

TRADYCIÏ i svjata ukraïns’kogo narodu / Škoda M.N. Donec’k : BAO, 2007.

U.P.1009

22.                        

TRZCIŃSKI Łukasz: Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

35693

23.                        

UKRAÏNS’KI Tradyciï i zvyčaï : ukraïns’ka etnografia, narodni viruvanija, tradyciï, zvyčaï, obrjadovyj kalendar, svjata, oberegy : dlja ditej seredn’ogo viku. Charkiv : „Folio”, 2007.

U.P.1005

24.                        

UNIWERSALIZM i tradycja w kulturze : wybrane aspekty : cz. 1. / pod red. Małgorzaty Danielak-Chomać, Agnieszki Roguskiej. Siedlce, Stowarzyszenie Tutajteraz, 2008.

35668

25.                        

VESELYE čelovečki : kul’turnye geroi sovetskogo detstva : sbornik statej / sost. i red. I. Kukulin, M. Lipoveckij, M. Majofis. Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2008.

35735

26.                        

WCZESNA Słowiańszczyzna : przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu / pod red. Andrzeja Wędzkiego. T.1. A-Z. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008.

U.9047

27.                        

WCZESNA Słowiańszczyzna : przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu / pod red. Andrzeja Wędzkiego. T.2. Bibliografia. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2008.

U.9048

28.                        

WILCZYŃSKI Włodzimierz: Ukraina : leksykon : historia, gospodarka, kultura. Warszawa : Książka i Wiedza, 2010.

35770; 35774

29.                        

WÓJCICKA Urszula: Iz istorii russkoj kul’tury : istoki christianskoj tradicii = Z dziejów kultury rosyjskiej : u źródeł tradycji chrześcijańskiej. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kazimierza, 2005.

35482; 35483

30.                        

WÓJCICKA Urszula: Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji. Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kazimierza, 2008.

35484; 35485

31.                        

WPROWADZENIE do socjologii kultury / pod red. Mariana Filipiaka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

35670

32.                        

Z PROBLEMÓW przekładu i stosunków międzyjęzykowych III / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006.

35487 [3]

33.                        

ZAPOMNIANE dziedzictwo kulturowe na wschodzie Europy od XV do XX wieku / red. nauk. Maria Barbara Topolska. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005.

35671

34.                        

ZENDEROWSKI Radosław, CEBUL Krzysztof, KRYCKI Mateusz: Międzynarodowe stosunki kulturalne. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

35780; 35781

35.                        

ŻYŁKO Bogusław: Semiotyka kultury : szkoła kartusko-moskiewska. Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2009.

35662

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki