Nowości

Nabytki 2011

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

A DICTIONARY of Cultural and Critical Theory / ed. by Michael Payne and Jessica Rae Barbera. Chichester : Wiley-Blackwell, 2010.

S.1427

2.      

ANTOFIJČUK Volodimir: Kul’turologìâ : termìnologìčnij slovnik. Černìvcì : Knigi – XXI, 2007.

U.S.286

3.      

BARKER Chris: Studia kulturowe : teoria i praktyka / przekład Agata Sadza. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.

36061

4.      

BUCHOWIECKA-FUDAŁA Agata, PIEKARSKA-WINKLER Dorota: Mnogolikaâ Rossiâ 1 : rabota s kul’turologičeskim tekstom. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, 2010.

T.1399-T.1403

5.      

CHYBICKA Aneta, SAFDAR Saba F., KWIATKOWSKA Anna: Culture & gender : an intimate relation. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.

36082

6.      

CIAŁO w kulturze i nauce / red. Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska i Mariusz Chołody. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

36081

7.      

DEMANDT Alexander: Über die Deutschen : eine kleine Kulturgeschichte. –3., durchgesehene Auflage. Berlin : Propyläen, 2009.

36021

8.      

DISCOURSE variation across communities, cultures and times / Urszula Okulska and Grzegorz Kowalski (eds.). Warsaw : Institute of Applied Linguistics. University of Warsaw, 2011.

T.1508

9.      

DZIĘGLEWSKI Mariusz: Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego : źródło poznania społeczeństw i kultur. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

36175

10.                        

ECO Umberto: Podziemni bogowie : wybór szkiców / przeł. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa. Warszawa : Czytelnik, 2007.

36216

11.                        

GAWIN Izabella, SCHULZE Dieter: KulturSchock Polen. – 2. Auflage. Bielefeld : Reise Know-How Verlag, 2006.

36017

12.                        

GLASER Hermann: Kultura RFN : zarys historii 1945-1989 / przeł. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002.

36054

13.                        

GOLKA Marian: Imiona wielokulturowości. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2010.

36270

14.                        

GREŃ-KULESZA Jolanta: Cierpienie i ofiara : w kręgu kategorii kulturowych w prozie rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010.

35941

15.                        

JEDNOŚĆ i różnorodność : kultura vs. kultury / red. nauk. Elżbieta Rekłajtis, Rafał Wiśniewski, Jerzy Zdanowski. Warszawa : Aspra-JR, 2010.

36059

1.      

JĘZYKOWE i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy / red. nauk. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa. Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010.

36357

2.      

KATAN David: Translating Cultures : An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators. Manchester ; Northampton : St. Jerome Publishing, 2004.

36289

3.      

KŁOSKOWSKA Antonina: Socjologia kultury. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

36053

4.      

KOMUNIKACJA specjalistyczna 3 : aspekt interkulturowy komunikacji specjalistycznej. Warszawa : Instytut Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW, 2010.

046 [3]; T.1391-T.1394

5.      

KONCEPTY kul'tury v âzyke i tekste : teoriâ i analiz / nauč. red. Aleksandra Kiklevìča i Ally Kamalovoj. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2010.

36370

6.      

KOWALSKA-STUS Hanna: Kultura i eschatologia : Moskwa wieku XVII. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

36090

7.      

KOWALSKI Piotr: O jednorożcu, Wieczerniku i innych motywach mniej lub bardziej ważnych : szkice z historii kultury. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

36167

8.      

KUL’TURA Belarusì : èncyklapedyâ. T. 2, B-G / [rèdkal.: T. U. Bâlova (gal. rèd.) et al.]. Mìnsk : Belaruskaâ Èncyklapedyâ ìm. Petrusâ Broŭkì, 2011.

B.En.28 [2]

9.      

KUL’TURA Belarusì : èncyklopediâ : T. 1 A-B / rèd. kal. T.U. Bâlova [et al.] Mìnsk : Belaruskaâ Èncyklapedyâ ìmâ P. Broŭkì, 2010.

B.En.28 [1]

10.                        

KULTURA a rozwój : 20 lat po upadku komunizmu w Europie = Culture and development : 20 years after the fall of communism in europe / red. nauk. Robert Palmer, Jacek Purchla ; . z ang. i pol. Alicja Brodowicz-Transue. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2010.

36070

11.                        

KULTURA Wielkiego Księstwa Litewskiego : analizy i obrazy / oprac. Vytautas Ališauskas [et al.] ; przekład Paweł Bukowiec, Beata Kalęba, Beata Piasecka. –Wyd. 2. Kraków : Universitas, 2011.

36303

12.                        

MOCARZ Maria: Interkulturowość w przewodniku turystycznym. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011.

P.7570-P.7571

13.                        

MOSZYŃSKI Kazimierz: Atlas kultury ludowej w Polsce : dodatek do II tomu kultury ludowej Słowian [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35414 [dod.]

35435 [dod.]

14.                        

MOSZYŃSKI Kazimierz: Kultura ludowa Słowian : T.2 : kultura duchowa [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35414 [3]

35435 [3]

15.                        

MOSZYŃSKI Kazimierz: Kultura ludowa Słowian : T.2, cz.2 : kultura duchowa [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35414 [3]

35435 [3]

16.                        

OBCOŚĆ kulturowa jako wyzwanie dla tłumacza / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009.

36163

17.                        

POLSKO-Białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe / red. Siarhiej Kawalou, Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35948

18.                        

REINART Sylvia: Kulturspezifik in der Fachübersetzung : die Bedeutung der Kulturkompetenz bei der Translation fachsprachlicher und fachbezogener Texte. Leipzig, Frank & Timme, 2009.

36025

19.                        

RELATYWIZM w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej i Ryszarda Tokarskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

36221

20.                        

RELATYWIZM w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

36038

21.                        

RUSSKAÂ literatura XVIII-XXI vv. : v dialoge s literaturnym i kul’turnym naslediem = Literatura rosyjska XVIII-XXI w. : w dialogu ze spuścizną literacką i kulturową / pod red. Olgi Główko i Ewy Sadzińskiej. Łódź : Primum Verbum, 2010.

T.1433

22.                        

RUSSKIJ âzyk i kul'tura v formirovanii edinogo sociokul'turnogo prostranstva Rossii : \b russkij âzyk i kul'tura v sovremennoj Rossii : problemy razvitiâ i vzaimodejstviâ : [materialy I Kongressa Rossijskogo obŝestva prepodavatelej russkogo âzyka i literatury. Sankt-Peterburg, 14-18 oktâbrâ 2008 g. : v dvuh častâh. T. 2 / pod red. T. I. Popovoj i E. E. Ûrkova. Sankt-Peterburg : MIRS, 2008.

J.10021

23.                        

SAMOVAR Larry A., PORTER Richard E., MCDANIEL Edwin R.: Communication between cultures. Boston [etc.] : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2010.

35970

24.                        

SAMOVAR Larry A., PORTER Richard E., MCDANIEL Edwin R.: Intercultural Communication: a Reader. Boston : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2012.

35969

25.                        

SIENKIEWICZ Jerzy, WASILA Jolanta: Demonologia : pogranicza kultur w Polsce północno-wschodniej. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010.

35965

26.                        

SOCIOKUL’TURNYE problemy perevoda : sbornik naučnyh trudov : vyp. 9. Voronež : Izdatel’sko-poligrafičeskij centr Voronežskogo gosudarstvennogo universiteta, 2010.

T.1427

27.                        

SPOŁECZEŃSTWO wielokulturowe wyzwaniem w pracy nauczyciela andragoga / pod red. Jolanty Horyń i Jana Maciejewskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

36284

28.                        

SZYROKA Izabela: Filozofia kultury Zygmunta Łempickiego. Kraków : Universitas, 2006.

36050

29.                        

TRANSLATIONSKULTUR – ein innovatives und produktives Konzept / Larisa Schippel (Hg.) Berlin : Frank & Timme, 2008.

36022

30.                        

W KRĘGU wartości : Bóg, człowiek, świat : w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich / pod red. Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35905

31.                        

ZJAWISKO szaleństwa w kulturze / pod red. Marty Kasprowicz, Sławomira Drelicha i Macieja Kopycińskiego. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

36118

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki