Nowości

Nabytki 2012

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

(ZŁUDNE) obietnice wielokulturowości / red. nauk. Jadwiga Królikowska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

36520

2.      

BANASZKIEWICZ Magdalena: Dialog międzykulturowy w turystyce : przypadek polsko-royjski. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36422

3.      

BASKO Nina Vasil'evna: Znakomimsâ s russkimi tradiciâmi i žizn'û Rossiân : učebnoe posobie po kul'turologii, razvitiû reči i čteniû dlâ izučaûŝih russkij âzyk kak inostrannyj. [Moskva] : Russkij âzyk. Kursy ; Bratislava : S-print , 2009.

P.7636

4.      

BRĄŻKIEWICZ Bartłomiej: Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

P.7598

5.      

BURKE Peter: Historia kulturowa : wprowadzenie / . Justyn Hunia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36646

6.      

BURSZTA Wojciech J.: Świat jako więzienie kultury : pomyślenia. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008.

36421

7.      

DRACE-FRANCIS Alex: The making of modern Romanian culture : literacy and the development of national identity. London ; New York : Tauris Academic Studies, 2006.

36513

8.      

DROGA w języku i kulturze : analizy antropologiczne / pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36550

9.      

ELLER Jack David: Antropologia kulturowa: globalne siły, lokalne światy / przekł. Anna Gąsior-Niemiec. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36416

10.                        

FITZPATRICK Sheila: Życie codzienne pod rządami Stalina : Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku / . Joanna Gilewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

36645; 36655

11.                        

GATELY Iain: Kulturowa historia alkoholu / przeł. Anna Kunicka. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011.

36420

12.                        

GLOGER Zygmunt: Skarbczyk : zabawy, gry, zagadki, żarty i przypowieści. Łomża : Oficyna Wydawnicza "Stopka", 2011.

36430

13.                        

GLUŠENKO Irina Viktorovna: Sowiety od kuchni : Mikojan i radziecka gastronomia / przeł. Mikołaj Przybylski. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

36625

14.                        

JEDYNAK Stanisław: Filozofia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36671

15.                        

KAROLAK Czesław: Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

P.7652-P.7653

16.                        

KRASICKI Jan: Bierdiajew i inni : w kręgu myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012.

36666

17.                        

KULTURA pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011.

En.127

18.                        

KULTUROWA teoria literatury. T.2, Poetyka, problematyki, interpretacje / red. Teresa Walasi, Ryszard Nycz. Kraków : Universitas, cop. 2012.

36397

19.                        

MIĘDZYCYWILIZACYJNY dialog w świecie słowiańskim w XX i XXI wieku : historia - religia - kultura - polityka / pod red. Ireny Stawowy-Kawki. Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2012.

36673

20.                        

MIĘDZYNARODOWE stosunki kulturalne :  podręcznik akademicki /  red. nauk. Agata W. Ziętek. Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010.

36423

21.                        

MOŽNO? Nel'zâ? : praktičeskij minimum po kul'turnoj adaptacii v russkoj srede / [avtory: Vol'skaâ N. P. et al.]. [Moskva] : Russkij âzyk. Kursy ; Bratislava : S-print , 2009.

P.7637

22.                        

NOWICKA-RUSEK Ewa: Świat człowieka - świat kultury. –Wyd. 7 zm. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

36672

23.                        

RAPORT o stanie kultury niezależ i NGO w Białorusi / [red. prowadzący Paweł Laufer ; .: Sergej Komlach et al.]. Lublin : Fundacja Kultura Enter, 2011.

B.6690

24.                        

SAVIDAN Patrick: Wielokulturowość / przeł. Ewa Kozłowska. Warszawa :  Oficyna Naukowa, 2012.

36454

25.                        

SIEROŃ-GALUEK Dorota: Pogranicze : o odradzaniu się kultury. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012.

36618

26.                        

STAN badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / red. nauk. Wojciech Walczak i Karol Łopatecki. Białystok : IBnDKE Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy ; "Benkowski Publishing & Balloons", 2010.

W.846 [2]

27.                        

STAN badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 1 / red. nauk. Wojciech Walczak i Karol Łopatecki. Białystok : IBnDKE Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2010.

W.845 [1]

28.                        

TOŻSAMOŚCI narodowe na obszarze postradzieckim : między dziedzictwem a tradycją wynalezioną / red. nauk. Piotr Załęski, Elena Breslavskaia, Marta Włodarkiewicz. Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012.

36428

29.                        

ÛRKOV Evgenij Efimovič: Metafora v aspekte lingvokul'turologii. Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "Mir russkogo slova", 2012.

T.1547

30.                        

ZINOV’EVA Elena Innokent'evna: Lingvokul'turologiâ : teoriâ i praktika. Sankt-Peterburg : Izdatel'skij dom "MIRS", 2009.

T.1548

31.                        

ZYCH Paweł: Bestiariusz słowiański : rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach / Paweł Zych, Witold Vargas.

36619

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki