Nowości

Nabytki 2013

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

36688

2.      

ABASSY Małgorzata: Kultura wobec postępu i modernizacji : Rosja i Iran w perspektywie porównawczej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

36923

3.      

AHEARN Laura M.: Antropologia lingwistyczna : wprowadzenie / przekł. Wojciech Usakiewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

36973; 36974

4.      

ANTROPOLOGIA kultury wizualnej : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba. Warszawa : Wydawnictwa Uniwerystetu Warszawskiego, cop. 2012.

36697

5.      

ANTROPOLOGIA twórczości słownej : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, Agnieszka Karpowicz, Justyna Kowalska-Leder. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

36698

6.      

AVRAMOVA Valentina Nikolova: Lingvokul'turologiâ. Šumen : Univ. izd-vo "Episkop Konstantin Preslavski", 2007.

T.1649

7.      

BANDURA Ewa: Nauczyciel jako mediator kulturowy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2007.

36791

8.      

BELARUSKAÂ mìfalogìâ : hrèstamatyâ / [uklad. V. S. Novak]. Mìnsk : Rèspublìkanskì ìnstytut vyšèjšaj školy, 2013.

B.6766

9.      

BESANCON Alain: Święta Ruś /  . Łukasz Maślanka. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2012.

36770

10.                        

BOROCH Robert: Kultura w systematyce Alfreda L. Kroeberga i Clyde'a Kluckhohna. Warszawa : BEL Studio Sp. z o.o., 2013.

T.1596

11.                        

BROCKI Marcin: Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej : problemy, dylematy, kontrowersje. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

36972

12.                        

BURSZTA Wojciech: Kotwice pewności : wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Warszawa : Iskry, cop. 2013.

36760

13.                        

CIAŁO i duch w języku i w kulturze / red. Monika Łaszkiewicz [et al.]. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36766

14.                        

CIECHANOWSKI Zbigniew: Polonia w sercu śpiewa : 40 lat polonijnego śpiewania w Koszalinie - Festiwalowe Echa. Koszalin : Koszaliński Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 2010.

T.1595

15.                        

CYWIŃSKI Bohdan: Szańce kultur : szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej. Warszawa : Wydawnictwo Trio : Centrum Europejskie Natolin, 2013.

36805

16.                        

DIALOG europejski Zachód-Wschód : kultura, polityka, społeczeństwo / pod red. Jerzego Kmiecińskiego i Alicji Stępień-Kuczyńskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

36753

17.                        

DIE DEUTSCHE Sprache, Kultur und Literatur in polnisch-deutscher Interaktion : Beiträge der internationalen wissenschaftlichen Konferenz des Verbandes Polnischer Germanisten 17. - 19. Juni 2011, Zielona Góra / hrsg. von Franciszek Grucza, Paweł Zimniak, Grzegorz Pawłowski. Warszawa : Wydawnictwo Euro-Edukacja, 2011.

T.1628

18.                        

ECO Umberto: Poszukiwanie języka doskonałego w kulturze europejskiej /  przeł. Wojciech Soliński. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2013.

36968

19.                        

ERIKSEN Thomas Hylland: Etniczność i nacjonalizm : ujęcie antropologiczne / przekł. Barbara Gutowska-Nowak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

36975

20.                        

FALL der Kulturmauer : wie kann Sprachunterricht interkulturell sein? / Ulrike A. Kaunzner (Hrsg.) Münster [etc.] : Waxmann, 2008.

T.1597

21.                        

FIODOR Dostojewski i problemy kultury / pod red. Anny Raźny. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.

36700

22.                        

GŁOWACKA-GRAJPER Małgorzata: Szamani i nauczyciele : przemiany kultury Buriatów zachodnich. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

37010

23.                        

GOŁDYKA Leszek: Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń socjalizacji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013.

36767

24.                        

KACAR Mìhaìl Sârgeevìč: Belaruskì arnament : tkactva, vyšyŭka. -3 vyd. Mìnsk : " Belaruskaâ Èncyklapedyâ" imâ Petrusa Broŭkì, 2013.

B.6768

25.                        

KARABOVIČ Tadej: Dziedzictwo i tożsamość kultury ukraińskiej. Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2012.

36717

26.                        

KöVECSES Zoltán: Język, umysł, kultura : praktyczne wprowadzenie / przekł.: Anna Kowalcze-Pawlik, Magdalena Buchta. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011.

T.1609

27.                        

KRZYŻE i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci / pod red. Jana Adamowskiego, Marty Wójcickiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36723

28.                        

KULTURA jako przestrzeń dialogu Polska - Niemcy / red.: Anna Mróz, Adam Niewiadomski ; [tł.: Dominika Pyzowska, Maria Szpor]. Warszawa : Międzywydziałowe Koło Naukowe Kultury Języka Prawnego i Prawniczego Uniwersytetu Warszawskiego Lingua Iuris, 2009.

T.1666

29.                        

KULTURA literacka emigracji rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : konteksty, estetyka, recepcja / red. Anna Woźniak. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.

36867; 36868

30.                        

KULTURA w stanie przekładu : translatologia - komparatystyka - transkulturowość / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ewy Kraskowskiej. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2012.

36971

31.                        

KULTURA w stosunkach międzynarodowych. T. 1, Zwrot kulturowy / red. nauk. Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska ; [aut. tomu: Bolesław Balcerowicz et al.]. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

36879

32.                        

KULTUROLOGIA polska XX wieku. T. [1], A-K / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp Andrzej Mencwel. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

36996 [1]

33.                        

KULTUROLOGIA polska XX wieku. T. [2], L-Ż / zespół red. Grzegorz Godlewski [et al.] ; wstęp Andrzej Mencwel. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

36997 [2]

34.                        

LITERATURA i kultura rosyjska w metropolii i na emigracji : księga pamiątkowa poświęcona prof. zw. dr hab. Joannie Mianowskiej / red. nauk.: Beata Wegnerska-Ptaszkiewicz, Urszula Wójcicka. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

36751

35.                        

MAJKIEWICZ Anna: Styl, kontekst kulturowy, gender. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2011.

36737

36.                        

MAŃKOWSKA Grażyna: O kobietach i dla kobiet : stereotyp płci w rosyjskojęzycznej prasie kobiecej. Warszawa : Instytutut Rusycystyki UW, 2013.

T.1598-T.1599

37.                        

MĘŻCZYZNA w literaturze, kulturze i językach Słowian wschodnich : materiały międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej - Lublin 24-25 kwietnia 2009 roku / pod red. Aliny Orłowskiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36914

38.                        

MIANOWSKA Joanna: Konteksty kul'tury russkoj èmigracii XX veka: Boris Zajcev - pevec russkogo pravoslaviâ = Konteksty kultury emigracji rosyjskiej XX wieku: Borys Zajcew - piewca rosyjskiego prawosławia. Toruń : Wydawnictwo MADO, 2011.

36752

39.                        

MOSKVIN Andrej: Teatr białoruski 1920-1930 : odrodzenie i zagłada. Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o., 2013.

T.1604

40.                        

PHILLIPS Sarah D.: Disability and mobile citizenship in postsocialist Ukraine. Bloomington ; Indianopolis : Indiana University Press, 2011.

36658

41.                        

PHILLIPS Sarah D.: Women’s social activism in the new Ukraine : development and the politics of differentiation. Bloomington ; Indianopolis : Indiana University Press, 2008.

36659

42.                        

POLSKA-Rosja : dialog kultur : tom poświęcony pamięci Profesor Jeleny Cybienko / red. nauk. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Ludmiła Łucewicz. Warszawa : "Studia Rossica", 2012.

T.1569-T.1570

43.                        

PRZEKŁAD - język - kultura. [T.] 3 / pod red. Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36820

44.                        

PRZESTRZEŃ kulturowa Słowian. T. 2 / [red. nauk. Monika Sidor] Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.

36871

45.                        

RELIGIA i edukacja międzykulturowa / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Aniela Różańska, Urszula Klajmon-Lech. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2012.

36747

46.                        

ROLA tłumacza i przekładu w epoce wielokulturowości i globalizacji / red. Maciej Ganczar, Piotr Wilczek. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe [etc.], 2012.

36736

47.                        

ROZOVA N.A.: Kulturologiâ : učebnoe posobe po âzyku special'nosti. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2012.

P.7695

48.                        

SERGEEVA Alla Vasil'evna: Kakie my, russkie? : (100 voprosov - 100 otvetov) : kniga dlâ  čteniâ o russkom nacional'nom haraktere. -2e izd. Moskva : Russkij âzyk. Kursy, 2010.

P.7738

49.                        

SLOVO, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmatičeskom i kul'turologičeskom aspektah : sbornik statej učastnikov V Meždunardnoj naučnoj konferencii 26-27 aprelâ 2010 goda. Čelâbinsk. T. 2 / [E. N. Aznačeeva (otv. red.)] Čelâbinsk : Ènciklopediâ, 2010.

P.7715 [2]

50.                        

SLOVO, vyskazyvanie, tekst v kognitivnom, pragmatičeskom i kul'turologičeskom aspektah : sbornik statej učastnikov V Meždunardnoj naučnoj konferencii 26-27 aprelâ 2010 goda Čelâbinsk. T. 1 / [E. N. Aznačeeva (otv. red.)] Čelâbinsk : Ènciklopediâ, 2010.

P.7714[1]

51.                        

SŁOWO w dialogu międzykulturowym : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod redakcją Władysława Chłopickiego i Marii Jodłowiec. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2010.

36785

52.                        

SOKOLOV Aleksandr Rostislavovič: Dobroczynność w Rosji Carskiej : od czasów dawnych do początku XX wieku / [tł. Krystyna Bogucka]. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2013.

36802

53.                        

TEKST jako kultura, kultura jako tekst = Tekst kak kul'tura, kul'tura kak tekst / pod red. Zoi Nowożenowej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36910

54.                        

TŁUMACZ wobec problemów kulturowych : monografia z cyklu "Język trzeciego tysiąclecia" / pod redakcją Marii Piotrowskiej. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium", 2010.

36784

55.                        

UKRAINA - Polska - Unia Europejska : polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy / pod red. Katarzyny Jędraszczyk, Oresta Krasiwskiego i Witolda Sobczaka. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; Gniezno : Instytyt Kultury Europejskiej UAM, 2012.

36806

56.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. Nr 7, cz. 1 / zespół red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

T.1620 [7. -1]

57.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. t.10, Sen / red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

36852

58.                        

WIELKIE tematy kultury w literaturach słowiańskich. t.7, cz. 2 / zespół red. Miłosz Bukwalt [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

36853

59.                        

WIŚNIEWSKI Grzegorz: Kontakty kulturalne Polski z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw w zaraniu XXI wieku : Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan. Warszawa : Oficyna Olszynka, 2009.

T.1664

60.                        

WSPÓŁCZESNE media : język mediów / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36825

61.                        

ZBLIŻENIE : literatura - kultura - język - translatoryka / red. Irena Fijałkowska-Janiak [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36903

62.                        

ŻYŁKO Bogusław: Kultura i znaki : semiotyka stosowana w szkole tartusko-moskiewskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.

36909

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki