Nowości

Nabytki 2014

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BICZKOWSKA Paulina: Wynaturzenie : literatura, kultura, język, translatoryka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.

37150

2.      

DĄMBSKA-PROKOP Urszula: Wokół tekstu : składnia, gramatyka tekstu, stylistyka, przekładoznawstwo. Kraków : Wydawnictwo Sztuka i Wiedza, 2012.

37130

3.      

DIGITAL Russia : the language, culture and politics of new media communication / edited by Michael S. Gorham, Ingunn Lunde and Martin Paulsen. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

37301

4.      

IDENTITäTEN und kulturelles Gedächtnis / hrsg. von Marek Hałub. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2013.

T.1702

5.      

KOBIETA we współczesnej kulturze ukraińskiej / pod red. Katarzyny Jakubowskiej-Krawczyk. Warszawa : Uniwerystet Warszawski. Katedra Ukrainistyki ; Iwano-Frankiwsk : Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, 2013.

T.1794

6.      

LITERATUROZNAWSTWO, językoznawstwo i kulturoznawstwo jako płaszczyzny przekazu we współczesnej glottodydaktyce : międzynarodowa konferencja Instytutu Neofilologii Katedry Filologii Angielskiej, Germańskiej i Słowiańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Chełm, 24-25 maja 2010 roku. Lublin, Wydawnictwo Werset, 2010.

37271

7.      

MODOOD Tariq: Multikulturalizm / przekł. Izabela Kołbon. Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.

37183

8.      

MOŠINSKAÂ Natal'â Viktorovna: Russkaâ kulʹtura : dialog so vremenem : učebnoe posobie dlâ instrancev, izučaûŝih russkij âzyk. Moskva : Russkij âzyk. Kurs, 2013.

T.1727

9.      

NADEL-CZEWIŃSKA Margarita: Hristianstvo i âzyčestvo v poslovicah, frazeologizmah, zagadkah, primetah russkogo naroda. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

37052

10.                        

NÂMCU Anatolìj Êvgenovič: Slavânskie literatury v obŝekul'turnom universume : učebnoe posobie. Černovcy ; Černovickij nacional'nyj universitet, 2012.

T.1672

11.                        

NARRACYJNOŚĆ języka i kultury : literatura i media / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

37165

12.                        

NARYSY gistoryì kul'tury Belarusì u 4 tamah. T. 1, Kul'tura sacyâl'naj èlìty XIV - načatku XX st. / [aŭtary toma, red. kal. A. I. Lakotka [et al]] Mìnsk : Belaruskaâ Navuka, 2013.

B.6822

13.                        

OBOLEŃSKA Diana: De imaginatione : o êzoteričeskoj imaginacii v russkoj kul'ture načala XX veka. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

37154

14.                        

PRZEKŁAD jako akt komunikacji międzykulturowej : praca zbiorowa / pod red. Iwony Kasperskiej i Alicji Żuchelkowskiej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.

37164

15.                        

SKORIKOVA Tat'âna Petrovna: Praktikum po russkomu âzyku i kul'ture reči. Moskva : Izd-vo MGTU im. N. È. Baumana, 2014.

T.1722; T.1723

16.                        

SŁOWO i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa / pod red. Piotra Czerwińskiego i Ewy Straś. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011.

37049 [3]

17.                        

SPOTKANIA międzykulturowe. T. 2, Językoznawstwo glottodydaktyka / pod red. Krystyna Jarząbek, Anny Ruttar, Sylwii Sojdy. Katowice : Wydawnictwo Gnome : Uniwersytet Śląski, 2012.

37046 [2]

18.                        

SPRACHE Kognition, Kultur : Sprache zwischen mentaler Struktur und kultureller Prägung / hrsg. von Heidrun Kämper und Ludwig M. Eichinger. Berlin ; New York : Walter de Gruyter, cop. 2008.

37090

19.                        

TOŻSAMOŚĆ, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej / pod red. Anny Raźny. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

37277

20.                        

TRĘBICKI Grzegorz: Synkretyzm fantasy : fantasy świata wtórnego : literatura, kultura, mit. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2014.

37247

21.                        

VASILEČKO Lûbomira Andrìïvna: Taïna vesìlʹnogo obrâdu. Ìvano-Frankìvsʹk : Tipovìt, 2006.

B.6783

22.                        

W DIALOGU języków i kultur III / red. nauk. t. Krzysztof  Fordoński, Łukasz Karpiński. Warszawa : Lingwistyczna Szkoła Wyższa, 2013.

T.1693

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki