Nowości

Nabytki 2016

KULTUROZNAWSTWO

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

vybiraû svobodu..." : problem wolności w literaturze i kulturze rosyjskiej : księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Krystynie Pietrzyckiej-Bohosiewicz / pod redakcją Katarzyny Syski, Urszuli Trojanowskiej, Aleksandra Wawrzyńczaka. Katowice : Śląsk : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015.

37865

2.      

ACKERMANN Ines Katharina: Granice języka : samookreślenia Polaków na Białorusi i Litwie. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.

37850

3.      

ASHWORTH Gregory: Planowanie dziedzictwa. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.

37688

4.      

AYDT Sabine: An den Grenzen der interkulturellen Bildung : eine Auseinandersetzung mit Scheitern im Kontext von Fremdheit. Bielefeld : Transcript, 2015.

37719

5.      

BOCK Stepfanie: Grundzüge einer gender-orientierten Imagologie am Beispiel von Deutschlandstereotypen in ausgewählten Werken englischsprachiger Autorinnen von 1890 bis 1918. Trier : WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2013.

37724

6.      

CZERWIŃSKI Maciej: Kultura, dyskurs, znak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

37800

7.      

CZERWIŃSKI Tomasz: Polska wielu kultur i religii. Warszawa : Sport i Turystyka - MUZA SA, 2013.

37772

8.      

DIALOG kultur : języki wschodniosłowiańskie w kontakcie z polszczyzną i innymi językami europejskimi = Dialog kul'tur : vostočnoslavânskie âzyki v kontakte s pol'skim i drugimi evropejskimi âzykami = Dìalog kul'tur : shìdnoslov'âns'kì movi u kontaktì z pol's'koû ta ìnšimi êvropejs'kimi movami / red. nauk. Jolanta Mędelska, Elena Titarenko. Bydgoszcz ; Symferopol : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013.

37979

9.      

DZIAMSKI Grzegorz: Kulturoznawstwo czyli Wprowadzenie do kultury ponowoczesnej. Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.

37950

10.                        

ELIOT Thomas Stearns: Uwagi ku definicji kultury / przeł. Jarosław Rybski. Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, 2016.

37964

11.                        

EVSÛKOVA Tat'âna Vsevolodovna: Lingvokul'turologiâ : učebnik. 3-e izd. Moskva : Flinta : Nauka, 2015.

37735

12.                        

GRYBOŭSKì Ûryj: W służbie Rzeczypospolitej : duszpasterstwo wojskowe wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim w latach 1919-1949. Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita, 2016.

P.7856

13.                        

HARLAMOVA Marina Aleksandrovna: Konstanty narodnoj rečemysli i ih leksikografičeskaâ interpretaciâ : monografiâ. Omsk : Izdatelʹstvo Omskogo gosudarstvennogo universiteta, 2014.

P.7853

14.                        

KARPIŃSKA-MUSIAŁ Beata: Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.

37855

15.                        

KLüH Ekaterina: Interkulturelle Identitäten im Spiegel der Migrantenliteratur : kulturelle Metamorphosen bei Ilija Trojanow und Rumjana Zacharieva. Würzburg : Königshausen & Neumann, 2009.

37717

16.                        

KOMMUNIKATION in multikulturellen Projektteams / Sambor Grucza, Justyna Alnajjar. Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2015.

T.1938

17.                        

KOZŁOWSKI Artur Roland: Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej. Warszawa : CeDeWu.pl, 2015.

37821

18.                        

LAKOTKA Alâksandr Ìvanavič: Narysy gìstoryì kul'tury Belarusì : u 4 tamah. T. 3, Kul'tura sâla XIV - pačatku XX st. Kn. 1, Matèryâl'naâ kul'tura. Mìnsk : "Belaruskaâ navuka", 2015.

B.6822 [3.-1]

19.                        

LECHOWSKA Marta: Teatr misteryjny w kulturze rosyjskiej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015.

37811

20.                        

MENTALNOŚĆ rosyjska a Polska / redakcja Edward Walewander. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.

37898

21.                        

NAUKA w Polsce i Rosji - miejsca wspólne, miejsca różne : (obszar humanistyki) / red. nauk. Magdalena Dąbrowska, Piotr Głuszkowski. Warszawa : Instytut Rusycystyki UW, 2016.

T.2010-T.2011

22.                        

NOWAK Andrzej: Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów... : szkice z historii wyobraźni politycznej Polaków. –wyd. 2, zm. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016.

37895

23.                        

OBOLENSKAÂ Ûliâ Leonardovna: Hudožestvennoj perevod i mežkul'turnaâ kommunikaciâ : učebnoe posobie. 4-e izd. Moskva : URSS : Knižnyj dom "Librokom", 2013.

37846

24.                        

OLZACKA Elżbieta: Wojna a kultura : nowożytna rewolucja militarna w Europie Zachodniej i Rosji. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

37918

25.                        

PRZEKŁAD - język - kultura. T. 4 / pod redakcją Romana Lewickiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

37828

26.                        

PRZEMIANY polityczno-społeczne w przestrzeni poradzieckiej / redakcja naukowa Sylwester Gardocki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

37959

27.                        

RADZIK Ryszard: Rosyjski imperializm wspólnotowy : trójjedyny naród ruski w badaniach socjologicznych. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

37961

28.                        

RìZDVÂNA mìsterìâ : materìali naukovogo simpozìumu "Tradicïì rìzdvânoï v teatrì lâl'kov" / uporâdnik Danilo Poštaruk. Luc'k : Prat, 2013.

B.6859

29.                        

SŁOWO z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 5, Polszczyzna w tekstach przekładu / redakcja naukowa Alicja Pstyga, Małgorzata Milewska-Stawiany. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

37962 [5]

30.                        

SOBIESKA Anna: Wokół Aleksandra Błoka : z dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, 2015.

37815

31.                        

SOBKOWIAK Paweł: Interkulturowość w edukacji językowej. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.

37795

32.                        

VOLKOV Solomon Moiseevič: Czarodziejski chór : historia kultury rosyjskiej od Tołstoja do Sołżenicyna / przełożył Wojciech Stanisławski. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2016.

37884-37886

33.                        

WARTOŚCI w języku i kulturze / pod redakcją Jana Adamowskiego, Marty Wójcickiej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

37783

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki