Nowości

Nabytki 1’2017

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BELLOMO Leonardo: Dalla "rinunzia" alla Crusca al romanzo neoclassico : la lingua di Alessandro Verri in "Caffè" e "Notti romane". Firenze : Franco Cesati Editore, 2013.

37997

2.

CHLEBDA Barbara: Vsë prosto! 3 : podręcznik do nauki języka rosyjskiego + CD-AUDIO. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN Sp. z o.o., 2016.

T.2025

3.

ČIŽOVA Elena Semënovna: Grzybnia / przełożyła Agnieszka Sowińska. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.

38007

4.

COMBERIATI Daniele: Affrica : il mito coloniale africano attraverso i libri di viaggio di esploratori e missionari dall'Unità alla sconfitta di Adua (1861-1896). Firenze : Franco Cesati Editore, 2013.

37996

5.

DIZIONARIO inglese economico & commerciale : inglese-italiano, italiano-inglese = Business italian-english dictionary : english-italian, italian-english / [editor Nigel J. Ross]. Milano : Editore Ulrico Hoepli, 2008.

S.1561

6.

DOMAGAŁA Marcin: Bibliografia EuroMajdanu. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.

P.7866

7.

DOROSZKIEWICZ Warsonofiusz: Dzieje wschodnich Rzymian. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.

38006

8.

DROZD Katarzyna: Białoruska proza łagrowa. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

P.7859; P.7860

9.

GAWĘCKA-AJCHEL Beata: Èho 2 : język rosyjski : zeszyt ćwiczeń do gimnazjum. Èho 2 : Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

T.2016

10.

GAWĘCKA-AJCHEL Beata: Stupeni : podręcznik do szkoły podstawowej : klasa 5. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

T.2021

11.

HAMRAEVA Elizaveta Aleksandrovna: Vremena 2 : język rosyjski : podręcznik. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Drofa, 2016.

T.2023

12.

HAMRAEVA Elizaveta Aleksandrovna: Vremena 2 : język rosyjski : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ; \Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Drofa, 2016.

T.2022

13.

HOROB Marta Bogdanìvna: Granì hudožn'ogo buttâ: narisi z ukraïns'koï lìteraturi XX stolìttâ : (doslìdžennâ, stattì, kritičnì etûdi). Ìvano-Frankìvs'k : "Mìsto NV", 2013.

P.7862

14.

IL discorso della nazione nella letteratura italiana : atti del Convegno Internazionale di Metz (20-21 ottobre 2011), Università degli Studi della Lorena, Centro studi Écritures / a cura di Rosaria Iounes-Vona e Daniele Comberiati. Firenze : Franco Cesati Editore, 2012.

37999

15.

JĘZYK rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. 2 / redakcja: Henryka Munia, Swietłana Szaszkowa. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

38008

16.

JĘZYKI specjalistyczne w badaniach i praktyce / redakcja naukowa Jolanta Łącka-Badura. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016.

38009

17.

KUNINA Larisa Grigor'evna: Čitaem i konspektiruem teksty po èkonomike : učebnoe posobie. Sankt-Peterburg : SPGUTD, 2011.

T.1676

18.

LEKSYKON aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. [T.] 1, Dom / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.

38014 [1]

19.

LEKSYKON aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. [T.] 3, Praca / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego ; redakcja Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

38014 [3]

20.

LETAPìS dzejnascì Gramadskaga ab'âdnannâ "Tavarystva belaruskaj movy ìmâ Francìška Skaryny" : 2009 - 2014 / [ukladalʹnìk Svâtlana Bagdankevìč; rèdaktar Aleg Trusaǔ]. Mensk : TBM, 2014.

B.6854

21.

L'ITALIA vista dagli altri : atti del I Convegno Internazionale (Banja Luka 12-13 giugno 2009) / a cura di Roberto Russi. Firenze : Franco Cesati Editore, 2010.

38000

22.

LITERATURA rosyjska w kręgu "Kultury" / pod redakcją Piotra Mitznera. Paryż : Instytut Literacki Kultura ; Kraków ; Warszawa : Instytut Książki. Dział Wydawnictw, 2016.

38016 [1]

23.

LITERATURA rosyjska wobec historii i wartości / pod redakcją naukową Kazimierza Prusa, Agnieszki Lis-Czapigi. Rzeszów : Wydanictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

38026

24.

NICIEJA Stanisław Sławomir: Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 8,  Łuck, Kiwerce, Przebraże, Kołki, Hołoby, Trochenbrod-Zofiówka, Wygadanka. Opole : Wydawnictwo MS, 2016.

37073 [8]

25.

NICIEJA Stanisław Sławomir: Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 9, Krzemieniec, Kisielin, Śniatyn, Załucze, Pików, Marynki, Aleksandrówka. Opole : Wydawnictwo MS, 2017.

37073 [9]

26.

PTAŠNìKAŭ Ìvan Mìkalaevìč: Tartak : apovesc' i apavâdannì. Mìnsk : "Belarus'", 2011.

P.7868

27.

RINGLER Marjorie: Adult learning principles and teacher professional development : a study of perceptions of teacher development. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2009.

38003

28.

RITTEL Stefan Jerzy: Analizy dyskursu tekstowego. Kraków : Collegium Columbinum, 2016.

38023

29.

ROSJA w dialogu kultur. T. 1 / pod redakcją Katarzyny Dembskiej i Michała Głuszkowskiego. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

37693 [1]

30.

ROSYJSKI w tłumaczeniach : gramatyka. Cz. 3  Brzozów : Preston Publishing, 2016.

T.2020

31.

SLOVAR’ omografov russkogo âzyka / Jerzy Kaliszan. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015.

S.1569 A

32.

SŁOWIAŃSKA frazeologia gwarowa / pod redakcją Macieja Raka i Kazimierza Sikory. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016.

38029

33.

SŁOWNIK archeologiczny rosyjsko-polski i polsko-rosyjski / [Krzysztof Jarzęcki ; redakcja Vital Sidarovič]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2015.

S.1569

34.

STUDIA Białorutenistyczne T. 7, 8, 10. Lublin : UMCS, 2013-2016.

066 [7]; 066 [8]; 066 [10]

35.

TŁUMACZENIE dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym : monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016.

38020

36.

VON Bremsen Anya: Szarlotka Lenina i inne sekrety kuchni radzieckiej / tłumaczenie: Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

38019

37.

W POSZUKIWANIU tożsamości językowej. T. 2 / redakcja naukowa Wanda Stec, Anna Hau. Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

38032

38.

WIRASZKA Łukasz: Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego : w relacji język polski - język angielski. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2015.

38011

39.

WOŚ Magdalena: Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych : teoria i praktyka. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016.

38024

40.

ŽILINA Ol'ga Aleksandrovna: Russkij âzyk i kulʹtura reči : v treh častâh. Č. 1, Osnovy kulʹtury reči. Moskva : Izdatelʹstvo MGTU im. N. È. Baumana, 2008.

T.1815 [1]

41.

ZISTAVNO-tìpologìčnì studìï: ukraïnsʹka mova na tlì sporìdnenih mov / za redakcìêû akademìka NAPN Ukraïni V. Ì. Kononenka. Kiïv [etc.] : Vidavnìctvo Prikarpatskogo nacìonalʹnogo unìversitetu ìmenì Vasilâ Stefanika, 2015.

P.7861

42.

ZYBERT Mirosław: Novyj dialog 2 : język rosyjski : podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

T.2018

43.

ZYBERT Mirosław: Novyj dialog 2 : język rosyjski : zeszyt ćwiczeń do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2016.

T.2017

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki