Nowości

Nabytki 3’2017

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BEDNARCZYK Anna: Zmagania z przekładem w przestrzeni rosyjskojęzycznej : teoria i praktyka w ewolucji. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

38103

2.

BIAŁORUŚ w dyskursie naukowym : lingwistyka, socjologia, politologia =  Belarus' u navukovym dyskurse : lìngvìstyka, sacyâlogìâ, palìtalogìâ =  Belarus in scientific discourse : linguistics, sociology, political, science / red. Radosław Kaleta. Warszawa : Katedra Białorutenistyki UW, 2017.

P.7870

3.

BOJKE Arleta: Władimir Putin : wywiad, którego nie było. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.

38100

4.

ČUDAKOV Aleksandr Pavlovič: Zabrali nam Rosję ... : powieść-idylla / [tłumaczenie:  Adela Czendlik]. Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2016.

38102

5.

CULICOVER Peter William: Natural language syntax. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

38093

6.

DOUGLAS-KOZŁOWSKA, Christian: The Articles in Polish-English translation = Przedimek w języku angielskim. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

38061

7.

ELECTRONIC lexicography / ed. by Sylviane Granger and Magali Paquot. Oxford : Oxford University Press, 2012.

38094

8.

FALKOWSKI Jan: Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny. Krosno : Wydawnictwo "Ruthenus", 2009.

P.7882

9.

FORMANOVSKAÂ Natal'â Ivanovna: Kommunikativnyj kontakt. Moskva : Izdatel'stvo IKAR, 2012.

38084

10.

GORBIČ Olʹga Ivanovna: Pedagogičeskie tehnologii v prepodavanii russkogo âzyka. Moskva : VK, 2012.

38086

11.

HAVRONINA Serafima Alekseevna: Vsemu svoë vremâ : sredstva i sposoby vyraženiâ vremeni v russkom âzyke. Moskva : Russkij âzyk. Kursy, 2015.

38083

12.

IVANCOVA Ekaterina Vadimovna: Lingvopersonologiâ : osnovy teorii âzykovoj ličnosti. Tomsk : Izdatel'stvo Tomskogo universiteta, 2010.

W.856

13.

KOŁODZIEJCZAK Aleksandra: "Moje wspomnienia" księcia Włodzimierza Mieszczerskiego : poetyka, portret elity rosyjskiej, wizja kultury polskiej. Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2016.

P.7873

14.

KONEFAŁ Ewa: PrzekładoZnawstwo rosyjskie. T. 1, Autoreferaty dysertacji 1937-2015. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

38099 [1]

15.

KONONENKO Vìtalij Ìvanovič: Tekst ì smisl. Kiïv ; Ìvan-Frankìvs'k : Vidavnictvo Prikarpats'kogo nacìonal'nogo unìversitetu ìmenì Vasilâ Stefanika, 2012.

U.9068

16.

KROH Antoni: Łemkowszczyzna = The Lemkoland. Olszanica : BOSZ, 2006.

P.7883

17.

KULTUROWO-językowe dziedzictwo Podlasia. T. 1, Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych / opracowanie tomu Nina Barszczewska, Mikołaj Timoszuk. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

J.10051 [1]; J.10052 [1]

18.

KULTUROWO-językowe dziedzictwo Podlasia. T. 2, Człowiek, rodzina, dom / opracowanie tomu Mikałaj Chaustowicz, Nadzieja Panasiuk. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

J.10051 [2]; J.10052 [2]

19.

KULTUROWO-językowe dziedzictwo Podlasia. T. 3, Twórczość ludowa / opracowanie tomu Mikałaj Chaustowicz, Nadzieja Panasiuk. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016.

J.10051 [3]; J.10052 [3]

20.

LEKSYKON aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. [T.] 5, Honor / pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.

38014 [5]

21.

LEŝAK Oleg: Krytyka doświadczenia etnicznego : metodologiczne i kulturowo-cywilizacyjne wprowadzenie do badania etnicznych obrazów świata Rosjan, Polaków i Ukraińców. Katowice : Śląsk, 2014.

38095

22.

LOKTEVIČ Ekaterina Vâčeslavovna: Sub"ektno-obraznaâ struktura liriki Z. Gippius i Tëtki (A. Paškevič) v kontekste poètiki hudožestvennoj modal'nosti : monografiâ. Grodno : ÛrSaPrint, 2016.

P.7886

23.

MAKOVA Marina Nikolaevna: V mire lûdej : učebnoe posobie po podgotovke k èkzamenu po russkomu âzyku dlâ graždan zarubežnyh stran (Trki-2-Trki-3). Vyp. 2, Audirovanie. Govorenie. Sankt-Peterburg : "Zlatoust", 2016.

T.2036

24.

MAKOVA Milena Nikolaevna: V mire lûdej : učebnoe posobie po podgotovke k èkzamenu po russkomu âzyku dlâ graždan zarubežnyh stran (Trki-2-Trki-3). Vyp. 1, Pis'mo, govorenie +CD. Sankt-Peterburg : "Zlatoust", 2013.

T.2035

25.

MICHALUK Maryna: Leksyka polityczna współczesnego języka rosyjskiego. Białystok : Uniwersytet, 2016.

P.7872

26.

MOROZOV Valerij Èdgartovič: Metodika uroka russkogo âzyka kak inostrannogo : učebnogo-metodičeskoe posobie po prepodavaniû russkogo âzyka v inokul'turnoj srede. Moskva : Izdatel'stvo IKAR, 2015.

38085

27.

OUDEN Barbara, den: Translations und Emotion : Untersuchung einer besonderen Komponente des Dolmetschens. Berlin : Frank & Timme, 2017.

38082

28.

PARTEE Barbara Hall: Subject and object in modern English. London ; New York : Routledge, 2015.

38035

29.

PAVLENSKIJ Pëtr Andreevič: Pawlenski / pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego ; [przekład tekstów z języka rosyjskiego Wiktoria Bieliaszyn, Julian Kutyła]. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2016.

38098

30.

PRILEPIN Zahar: knigočët : posobie po novejšej literature : s liričeskimi i sarkastičeskimi otstupleniâmi. Moskva : Astrel', 2012.

38071

31.

PRZEGLĄD Środkowo-Wschodni / [Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego] Warszawa : Wydawnictwo Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej UW, 2016-.

096 [1]

32.

ROCZNIK Centrum Studiów Białoruskich = Gadavìk Cèntra Belaruskìh Studyâŭ / Uniwersytet Warszawski. Studium Europy Wschodniej. Centrum Studiów Białoruskich. Warszawa : Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, 2015-.

093

33.

SAPOGOVA Lidiâ Ivanovna: Perevodčeskoe preobrazovanie teksta : učebnoe posobie. Moskva : Izdatel'stvo "Flinta" : Izdatel'stvo "Nauka", 2013.

38065

34.

SELEZNEVA Elena Nikolaevna: Kulʹturologiâ russkogo mira : duhovnye osnovy nacionalʹnogo mentaliteta : monografiâ. Moskva : Izdatel'stvo "RITM", 2013.

38088

35.

SIMONNAES Ingrid: Basiswissen deutsches Recht für Übersetzer: Mit Übersetzungsübungen und Verständnisfragen. Berlin : Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2015.

38089

36.

SPISY mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853 / oprac. Wiesław Wróbel. Białystok : Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży", 2016.

P.7878

37.

ŜUKIN Anatolij Nikolaevič: Teoriâ obučeniâ inostrannym âzykam : (lingvodidaktičeskie osnovy) : učebnoe posobie dlâ prepodavatelej i studentov âzykovyh vuzov. Moskva : VK , 2012.

38087

38.

SZAFERNAKIER-ŚWIRKO Anna: Niektóre językowe wyznaczniki bazy kognitywnej współczesnych Polaków i Rosjan. Warszawa : Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

J.10055

39.

SZCZEREK Ziemowit: Międzymorze : podróże przez prawdziwą i wyobrażoną Europę Środkową. Warszawa : Wydawnictwo Agora ; Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2017.

38097

40.

TVARANOVìČ-SEŭRUK Galìna: Vektary belarusaznaŭčyh dasledavannâŭ : tradycyâ, sučasnasc', uzaemasuvâzì. Białystok : Wydawnictwo PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2016.

P.7871

41.

VASIL’EVIČ Aleksandr Petrovič: Cvet i nazvaniâ cveta v russkom âzyke. Moskva : URSS, 2014.

38069

42.

ZYGARʹ Mihail Viktorovič: Wszyscy ludzie Kremla : tajne życie dworu Władimira Putina / przełożyła Agnieszka Sowińska. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2017.

38101

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki