Nowości

Nabytki 2007

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

„CHAGALL Marc”: Chagall 1877-1985 / . z jęz. ang. Marta Boguta. Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2005.

34008

2.

ACTA Albaruthenica 6 : Droga ku wzajemności : 50 lat białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim / red. naukowa Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki UW, 2007.

B,6464-B.6466

3.

BERDJAEV Nikoaj Aleksandrovič: Rozważania o egzystencji : filozofia samotności i wspólnoty / przeł. Henryk Paprocki. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2002.

34086

4.

BERDJAEV Nikolaj Aleksandrovič: Autobiografia filozoficzna / przełożyl Henryk Paprocki. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2002.

34418

5.

BERDJAJEV Nikolaj Aleksandrovič: Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka / przełożył i opracował Henryk Paprocki. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2004.

34085

6.

BERDJAJEV Nikolaj Aleksandrovič: Królestwo Ducha i królestwo cezara / przeł. Henryk Paprocki. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2003.

34083

7.

BERDJAJEV Nikolaj Aleksandrovič: O przeznaczeniu człowieka : zarys etyki paradoksalnej. / przeł. i opracował Henryk Paprocki. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2006.

34084

8.

BERDJAJEV Nikolaj Aleksandrovič: Zarys metafizyki eschatologicznej : twórczość i uprzedmiotowienie / przełożyli i wstępem opatrzyli Wiera i Ryszard Paradowscy. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2004.

34082

9.

BIAŁORUŚ : trudna droga do demokracji / pod red. Mikołaja Iwanowa. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2006.

B.6467

10.

BILLINGTON James H.: Ikona i topór : historia kultury rosyjskiej / przekład Justyn Hunia. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007.

34414; 34415; 34416

11.

BOGUDZIŃSKI Jacek, BUCZKOWSKI Konrad, KAZNOWSKI Andrzej: Wzory umów i pism w obrocie prawnym z CD = Compendium of legal templates with CD : wydanie polsko-angielskie = polish-english edition. Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2004.

T.429

12.

BULGAKOV Sergej Nikolaevič: Cuda Ewangelii / przełożył Tomasz P. Terlikowski. Warszawa : FRONDA PL Sp. z o.o. ; APOSTOLICUM, 2007.

34440

13.

CHAGALL Marc: Moje życie / przełożyła Jolanta Sell. Kraków : IRSA, 2003.

34007

14.

CHOJNOWSKI Andrzej, BRUSKI Jan Jacek: Ukraina.  - Wyd. drugie, uzupełnione. Warszawa : TRIO, 2006.

U.P.981-U.P.985

15.

CHRZEŚCIJAŃSKIE święta i święci w życiu duchownym Ukraińców na przełomie tysiącleci / pod red. Włodzimierza Mokrego. Kraków : „Szwajpolt Fiol”, 2001.

U.8835

16.

DAWNE Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników – wybór tekstów z lat 1795-1939 / do druku przygotowali oraz przypisami opatrzyli Janusz Gudowski, Marek Olszański, Andrzej Ruszczak [i in.] ; posłowie Ryszard Brykowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2001.

U.8864

17.

DIONIZJUSZ Z FURNY: Hermeneia czyli objaśnienie sztuki malarskiej / przeł. z nowogreckiego i przypisami opatrzył Ireneusz Kania. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.

34114-34116

18.

DROGA ku wzajemności : tom jubileuszowy dedykowany prof. Aleksandrowi Barszczewskiemu = Šljach da ŭzaemnasci : navukovy zbornik da 75-goddzja praf. Aljaksandra Barščeŭskaga / red. naukowa Mikołaj Timoszczuk, Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW, 2006.

B.6418, B.6419

19.

DYLEWSKI Adam: Ukraina : przewodnik ilustrowany. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal Spółka z o.o., 2007.

U.8861

20.

ELWICH Beata: Ikona : duchowość i filozofia. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006.

34412

21.

GINZBURG Lilija Gennad’evna, KONONOVA Evgenija Borisovna: Zanimatel’noe literaturovedenie. Moskva : „Gelios ARV“, 2003.

34111

22.

GROMKOWSKA-MELOSIK Agnieszka: Ściągi, plagiaty, fałszywe dyplomy : studium z socjopatologii edukacji. Gdańsk : GWP, 2007.

P.7251

23.

HAWRYLUK Jerzy: Podlasze : śladami ruskiej przeszłości. Bielsk Podlaski : Podlaskie Wydawnictwo „Osnowy”, 2000.

U.8633

24.

IMPELLUSO Lucia: Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta / tłum. Hanna Cieśla. Warszawa : Arkady, 2006.

34063

25.

INTELIGENCJA, tradycja i nowe czasy = intelligencija, tradicija i novoe vremja / pod red. Hanny Kowalskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001.

34118

26.

JASVIN Vitol’d Al’bertovič: Obrazovatel’naja sreda : ot modelirovanija k proektirovaniju. Moskva : Smysl, 2001.

T.266

27.

KIPEL’ Vitaŭt, KIPEL’ Zora: Belaruski druk na zachadze : biblijagrafija = Belarusian publishing in the west : a bibliography. New York ; Warszawa : Belaruski Instytut Navuki j Mastactva ; Instytut Slavistyki Pol’skaj Akademii Navuk, 2006.

B.6422

28.

KOGNITYWIZM w poetyce i stylistyce / red. Grażyna Habrajska, Joanna Ślósarska. Kraków : UNIVERSITAS, 2006.

34219

29.

KOPROWSKI Marek A.: Białoruś : uparte trwanie polskości. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.

B.6512

30.

KOZAK Stefan: Z dziejów Ukrainy : religia, kultura, myśl społeczna : studia i szkice. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

U.8712

31.

KULTUROWA teoria literatury : głowne pojęcia i problemy / red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków : UNIVERSITAS, 2006.

34220

32.

KULTUROWE instrumentarium wolności : etyka i prawo / red. nauk. Ryszard Paradowski. Poznań : Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, 2005.

34129

33.

LEONT’EV Aleksej Nikolaevič: Dejatel’nost’. Soznanie. Ličnost’. Moskva : Smysl ; Izdatel’skij centrAkademija”, 2004.

T.273

34.

LEONT’EV Dmitrij Aleksandrovič: Psichologija smysla : priroda, stroenie i dinamika smyslovoj real’nosti. Moskva : Smysl, 2003.

T.274

35.

LEONT”EV Aleksej Nikolaevič: Stanovlenie psichologii dejatel’nosti : rannie raboty. Moskva : Smysl, 2003.

33987

36.

LIC’VINKA VasilDzmitrievič: Svjaty i abrady belarusaü. Minsk : „Belarus’”, 2001.

B.6413

37.

LOTH Roman: Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN, 2006.

34251

38.

LURIJA Aleksandr Romanovič: Psichologičeskoe nasledie : izbrannye trudy po obščej psichologii. Moskva : smysl, 2003.

33988

39.

MAŁEK Eliza, STEFANOWICZ-MACIASZEK Elżbieta: Petersburg : miasto bialych nocy. Kraków : Wydawnictwo Bezdroża, 2006.

34413

40.

MIN CHAK Fam: Povedenie i dejatel’nost’. Moskva : Smysl, 2003.

T.265

41.

MIRONOWICZ Eugeniusz: Białoruś. Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007.

B.6513; B.6514

42.

MONAŠESTVO i monastyri v Rossii XI-XX veka : istoričeskie očerki / otv. red. N.V. Sinicyna. Moskva : Nauka, 2005.

33974

43.

NOCUŃ Małgorzata, BRZEZIECKI Andrzej: Białoruś – kartofle i džinsy. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007.

B.6462; B.6463

44.

NOWAK Izabela, MAŁYSA Oksana: Tradycje kultorowo-religijne prawosławia i katolicyzmu = Kul’turno-religioznye tradicii pravoslavija i katolicyzma : materiały dydaktyczne dla studentów filologii rosyjskiej i lektoratów. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005.

T.396; T.397

45.

OJCEWICZ Grzegorz: Skazani na trwanie : odmieńcy XX wieku w esejach Jarosława Mogutina. Olsztyn : Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret”, 2007.

34254; 34255

46.

OSADCZY Włodzimierz: Święta Ruś: rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji. Lublin : Wydawnictwo UMCS ; Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów ; Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2007.

34047

47.

OSTROWSKI Andrzej: Sołowjow: teoretyczne podstawy filozofii wszechjedności. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007.

34044; 34045

48.

PAŁAC Kultury i Nauki : między ideologią a masową wyobraźnią / pod redakcją Zuzanny Grębeckiej i Jakuba Sadowskiego. Kraków : „NOMOS”, 2007.

34409

49.

PAŁKIEWICZ Jacek: Syberia : wyprawa na biegun zimna. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2006.

34017

50.

PARADOWSKI Ryszard: Euroazjatyckie imperium Rosji : studium idei. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2003.

34052

51.

PARANDOWSKI Jan: Bolszewicy i bolszewizm w Rosji. Warszawa : Piotr Parandowski, Zbigniew Parandowski, Romana Szczepkowska (jointly) ; Oficyna Wydawnicza „Agawa”, [b.r.]

34256

52.

POLLACK Martin: Po Galicji : o chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach : imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma. / przeł Andrzej Kopacki. Wołowiec : „Czarne”, 2007.

U.8825; U.8826

53.

POLSKA, Ukraina. Osadczuk / pod red. Bogumiły Berdychowskiej i Oli Hnatiuk. Lublin : Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów ; Wydawnictwo UMCS, 2007.

U.8784; U.8803; U.8804

54.

POLSKA-Białoruś : problemy sąsiedztwa / pod red. Henryka Chałupczaka, Elżbiety Michalik. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2005.

B.6459

55.

POPOV Dmitri, MILSTEIN Ilya: Pomarańczowa Księżniczka : zagadka Julii Tymoszenko / przełożyla Irena Lewandowska. Kraków  Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o., 2007.

U.8858

56.

PROTASOVA E.Ju., Rodina N.M.: Mnogojazyčie v detskom vozraste. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2005.

T.272

57.

PROTASOVA E.Ju.: Fennorossy : žizn’ i upotreblenie jazyka. Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2004.

T.269

58.

PRZYBYŁ Elżbieta: Prawosławie. Kraków : Wydawnictwo ZNAK, 2006. – Wyd. 2 poszerzone

34356

59.

PSICHOLOGIJA bežencev i vynuždennych pereselencev : opyt issledovanij i praktičeskoj raboty / pod red. G.U. Soldatovoj. Moskva : Smysl, 2001.

T.276

60.

RĄKOWSKI Grzegorz: Przewodnik po Ukrainie Zachodniej 3. : Ziemia Lwowska. Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2007.

U.8855

61.

RJABČUK Mykola: Dwie Ukrainy / przekład Marta Dyhas, Katarzyna Kotyńska, Igor Werestiuk, Witalij Witwicki. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej, 2005.

U.8842; U.8843

62.

ROLA Niemiec i Polski w kształtowaniu polityki UE wobec Ukrainy i Białoruski / red. Monika Zamarlik ; oprac. Michał Burek. Kraków : Fundacja Instytut Studiów Strategicznych, 2006.

U.8847

63.

ROMANOWSKI Wiesław: Ukraina : przystanek wolność. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.

64.

64.

ROSJA : XX wiek : od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej / pod red. Julija Zołotowskiego ; tłum. Paweł Burek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004.

34087; 34088

65.

RYMSKI imšal dlja dyjacezij na Belarusi / peraklad na belaruskuju movu z Missale Romanum. Minsk : Kanferencyja Katalickich Biskupaü, 2004.

B.6420

66.

SCHULZE Ingo: 33 mgnienia szczęścia / przeł. Anna Kryczyńska. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2003.

34209

67.

ŠESTOV Lev Isaakovič: Na szalach Hioba : duchowe wędrówki / przełożył Jacek Chmielewski. Warszawa : Fundacja Aletheia, 2003.

34419

68.

ŠESTOV Lev Isaakovič: Spekulacja i objawienie : filozofia religijna Włodzimierza Sołowjowa i inne artykuły / przełożył i opracował Jacek Chmielewski. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007.

34421

69.

ŠESTOV Lev: Antologia tekstów Lwa Szestowa „Tylko wiara” / red. i tłum. wybranych fragmentów Patrycja Wyligała. Kraków : Wydawnictwo „M”, 2004.

34212

70.

ŠESTOV Lev: Początki i końce : zbiór artykułów / przeł. i oprac. Jacek Chmielewski. Kęty : Wydawnictwo ANTYK, 2005.

34214

71.

SINJAVSKIJ Andrej Donatovič: Ivan-durak : očerk russkoj narodnoj very. Moskva : Agraf, 2001.

34230

72.

SKARADZIŃSKI Bohdan: Uwaga na Wschód. Warszawa : Biblioteka „WIĘZI”, 2007.

34355

73.

SOBCZAK Jan: Rosyjskie ścieżki Klio : wybór szkiców i esejów historycznych oraz fragmentów „Dziennika” Autora wydany z okazji Jego 75. rocznicy urodzin. Pułtusk ; Warszawa ; Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora ; Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2007.

34264

74.

SOLOV’EV Vladimir Sergeevič: Wielki spór i chrześcijańska polityka 1883 / przełożył Tomasz Kwaśnicki. Warszawa : FRONDA, 2007.

34420

75.

STRILEC’KI pisni / uporjad., vstup. St., koment. Ta dodat. O.M. Kuz’menko. L’viv : Instytut narodoznavstva NAN Ukraïny, 2005.

U.8853

76.

STROJNY Aleksander: Rosja : praktyczny przewodnik. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2007.

34423

77.

STRUVE Nikita: Pravoslavie i kul’tura. Moskva : Russkij put’, 2000.

33985

78.

STUDIA Białorutenistyczne 1 / redakcja Ryszard Radzik, Michał Sajewicz. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007.

B.6461

79.

SULIKOWSKA-GĄSKA Aleksandra: Spory o ikony na Rusi w XV i XVI w. Warszawa Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

34417

80.

SURMACZ Beata: Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.

U.8848

81.

TARNAVSKYI Viktor: Dzieci swoich czasów ; ruchy młodzieżowe w Rosji po upadku ZSRR. Warszawa : Wydawnictwo TRIO, 2007.

34438

82.

TERLEC’KYJ Ljubomyr: Etnogenez ukraïns’kogo narodu. L’viv : Intelekt-biznes, 2007.

U.8856

83.

UKRAINA na zakręcie : drogi i bezdroża pomarańczowej rewolucji / Jerzy Marek Nowakowski, Juliusz Urbanowicz, Maria Przełomiec [i in.] Warszawa : Wyd. TRIO, 2005.

U.8859

84.

VASILJUK Fedor Efimovič: Metodologičeskij analiz v psichologii. Moskva : MGPPU ; Smysl, 2003.

T.267

85.

WOJCIECHOWSKI Marcin: Pomarańczowy majdan. Warszawa : W.A.B., 2006.

U.8808

86.

WOLLGARTEN Withold B. Investitionen in Polen : Rahmenbedingungen, Rechnungswesen, Steuern, Prüfung : Praxishandbuch. Warszawa : C.H. Beck, 2006.

T.428

87.

Z BIEGIEM Dniestru : studium krajoznawcze doliny Dniestru od źródeł rzeki do Chocimia. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2007.

U.8863

88.

ZAGAJNOV Rudol’f Maksimovič: Prokljatie professii : bytie i soznanie praktičeskogo psichologa. Moskva : Smysl, 2001.

T.275

89.

ZARIVNA Teodozija: Z vitčyznoju u gerbi. Kyïv : Ukraïns’kij centr duhovnoï kul’tury, 2004.

U.8718

90.

ZIELIŃSKI Eugeniusz: System konstytucyjny Ukrainy. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2007.

U.8860

91.

ZIEMCZONOK Józef: Trzej Tyzenhauzowie : szkice biograficzne. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

B.6457

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki