Nowości

Nabytki 2009

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ANDRUSIEWCZ Andrzej: Cywilizacja rosyjska. Tom 3. Warszawa : Książka i Wiedza, 2009.

33661 [3]

2.      

AVIOUTSKII Viatcheslav: Aksamitne rewolucje / przeł. Agata Czarnacka. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2007.

U.9011

3.      

BARAŃCZAK Stanisław: Etyka i poetyka. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009.

35093

4.      

BĄCZKOWSKI Włodzimierz: O wschodnich problemach Polski. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

U.9026

5.      

BEŠANOV Vladimir Vasil’evič: Kadry decydują o wszystkim / przekład Andrzej Palacz. Warszawa : Inicjał Andrzej Palacz, 2009.

B.6620

6.      

BIAŁORUŚ w stosunkach międzynarodowych / pod red. Ireneusza Topolskiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, 2009.

B.6604

7.      

BOGUSŁAWSKI Andrzej: Uwagi o mowosocjotechnice : od układu monoparyjnego do układów niemonopartyjnych. Łask ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2008.

T.906; T.907

8.      

BRODA Marian, KURCZAK Justyna, WAINGERTNER Przemysław: Komunizm w Rosji i jego polskie interpretacje. Łódź : Ibidem, 2006.

35073

9.      

CHOJNICKA Krystyna: Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej : Zoe Paleolog – Między Bizancjum, Rzymem a Moskwą. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.

34826; 34827

10.                        

CHRZANOWSKI Tadeusz: Kresy czyli obszary tęsknot. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.

U.9039

11.                        

CZURUK Stanisław: Lwów w cieniu Kołymy. Warszawa : Ośrodek KARTA, 2007.

B.6617

12.                        

DOMAŃSKA-KUBIAK Irena: Zakątek pamięci : życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych. Warszawa : Iskry, 2004.

B.6605

13.                        

DROHOBYCZ Feliksa Lachowicz. Olszanka : Wydawnictwo BOSZ, 2009.

U.9008

14.                        

DYLĄG Dariusz: Gorgany : przewodnik. Pruszków : Oficyna Wydawnicza REWASZ, 2008.

U.9021

15.                        

FIGES Orlando: Tragedia narodu : rewolucja rosyjska 1891-1924. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2009.

B.6629

16.                        

FLORENSKIJ Pavel Aleksandrovič: Filar i podpora prawdy : próba teodycei prawosławnej w dwunastu listach / przełożył Jacek Chmielewski.

35101; 35102

17.                        

GARDZEEŬ Jury: Magdeburgskaja Garodnja : (sacyjal’naja tapagrafija i maemasnyja adnosiny ŭ 16-18 st.) / Garodnja : Garadzenski Ruch „Za Svobodu” ; Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2008.

B.6583

18.                        

GISTORYJA Belarusi u šasci tamach. T. 1 : Staražytnaja Belarus’ : ad peršapačatkovaga zasjalennja da sjaredziny XIII st. / gal. red.: M. Kascjuk ; red. toma: M. Čarnjaŭski, G. Štychaŭ. Minsk : „Sovremennaja škola” ; „Ekoperspektiva”, 2007.

B.6551

19.                        

GISTORYJA Belarusi u šasci tamach. T. 2 : Belarus’ u peryjad Vjalikaga Knjastva Litoŭskaga / gal. red.: M. Kascjuk ; red. toma: Ju. Bochan, G. Galenčanka. Minsk : „Sovremennaja škola” ; „Ekoperspektiva”, 2008.

B.6551

20.                        

GISTORYJA Belarusi u šasci tamach. T. 3 : Belarus’ u časy Rečy Paspalitaj (XVII-XVIII stst.) / gal. red.: M. Kascjuk ; red. toma: Ju. Bochan, P. Lojka. Minsk : „Sovremennaja škola” ; „Ekoperspektiva”, 2007.

B.6551

21.                        

GISTORYJA Belarusi u šasci tamach. T. 4 : Belaru’ u skladze Rasijaskaj Imperyi (kanec XVIII-pačatak XX st.) / gal. red.: M. Kascjuk ; red. toma: V. Janoŭskaja, S. Rudovič. Minsk : „Sovremennaja škola” ; „Ekoperspektiva”, 2007.

B.6551

22.                        

GISTORYJA Belarusi u šasci tamach. T. 5 : Belaru’ u 1917-1945 gg. / gal. red. toma: M. Kascjuk. Minsk : „Sovremennaja škola” ; „Ekoperspektiva”, 2007.

B.6551

23.                        

GŁUSZKOWSKI Piotr: Antyrosja : historyczne wizje Aleksandra Sołżenicyna : próba polskiego odczytania. Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008.

35078; 35079

24.                        

HORBATOWSKI Piotr: Polskie życie teatralne w Kijowie w latach 1905-1918. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

B.6630

25.                        

HRYCAK Jarosław: Nowa Ukraina. Nowe interpretacje. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2009.

B.6626; B.6633

26.                        

KAMIENIEC Podolski : przewodnik turystyczny / red. nauk. Olga Płamienicka [et al.] ; tłum. Andrzej Otko. – Wyd. 2. Lwów : „Centrum Europy”, 2005.

U.9022

27.                        

KIAUPA Zigmantas, KIAUPENE Jurate, KUNCEVIČIUS Albinas: Historia Litwy : od czasów najdawniejszych do 1795 roku / tłum. Piotr Grablunas, Jowita Nieulis-Grablunas, Justyna Prusinowska, Rafał Witkowski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

B.6628

28.                        

KLINAŬ Artur: Mińsk : przewodnik po Mieście Słońca / przeł. Małgorzata Buchalik. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2008.

B.6563-B.6565

29.                        

KŁOSIŃSKI Ryszard: Wołyńska golgota oczami dziecka. Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, 2009.

B.6610

30.                        

KOPERSKI Romuald: Przez Syberię na gapę. Wyd. 2. Gdańsk : Stratus ; Szymbark : Centrum Edukacji i Promocji Regionu, 2008.

35051

31.                        

KRAKIV i L’viv u evropejs’kij cyvilizaciï : materialy mižnarodnoï konferencji, organizovanoï 15-16 lystopada 2002 / naukova redakcja Jacek Purchlja / pereklad Oleg Aleksijčuk. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2004.

B.6599

32.                        

KRAKÓW i Lwów w cywilizacji europejskiej : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 15-16 listopada 2002 / red. nauk. Jacek Purchla. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009.

B.6597; B.6598

33.                        

KULCZYCKI Stanisław: Hołodomor : Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008.

U.9025

34.                        

LIS Hanna, LIS Paweł: Kuchnia Słowian : o żywności, potrawach i nie tylko… Kraków : Libron-Egis, 2009.

B.6623

35.                        

LUCAS Edward: Nowa zimna wojna : jak kreml zagraża Rosji i Zachodowi / wstęp Norman Davis ; tłum. Jarosław Stawski. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008.

B.6607

36.                        

MINAEVA Nina Vasil’evna: Ljudi russkogo Soprotivlenija. Moskva : Nezavisimoe izdatel’stvo “PIK” ; Izdatel’stvoAcademia”, 2004.

34987

37.                        

MIRONOWICZ Antoni: Sylwester Czetwetyński biskup białoruski. Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2004.

B.6568

38.                        

MONTEFIORE Simon Sebag: Stalin : dwór czerwonego cara / przekład Maciej Antosiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Magnum, 2009.

B.6601

39.                        

MONTEFIORE Simon Sebag: Stalin : młode lata despoty zanim powstał dwór Czerwonego Cara / z ang. przeł. Maciej Antosiewicz. Warszawa : „Świat Książki”, 2008.

34873

40.                        

NAJDER Zdzisław: Patrząc na Wschód : eseje 1975-2008. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008.

U.9024

41.                        

OBRĘBSKI Józef: Polesie. Warszaw : Oficyna Naukowa, 2007.

B.6562

42.                        

OD RUSI Kijowskiej do Rosji współczesnej : stan stosunków polsko-rosyjskich w obowiązujących podręcznikach do liceów i szkół wyższych / pod red. Edwarda Czapiewskiego i Rościsława Żerelika. Wrocław : Wydawnictwo Gajt, 2008.

35077

43.                        

OSSENDOWSKI Antoni Ferdynand: Cień ponurego Wschodu (za kulisami życia rosyjskiego). Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2008.

35053

44.                        

OSSENDOWSKI Antoni Ferdynand: Huculszczyzna : Gorgany i Czarnohora. Dziekanów Leśny : Wydawnictwo  LTW, [2009].

U.9042

45.                        

OSSENDOWSKI Antoni Ferdynand: Lenin / wstęp Paweł Wieczorkiewicz. Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2008.

35091

46.                        

PAVLOV Andrej Pavlovič, PERRIE Maureen: Iwan Groźny : car i tyran / przeł. z ang. Sławomir Kędzierski. Warszawa : „Bellona”, 2008.

35097

47.                        

PESTKA Wojciech: Do zobaczenia w piekle : kresowa apokalipsa: Ukraina, Polska, Białoruś, Łotwa. Warszawa : Prószyński Media Sp. z o.o., 2009.

U.9012

48.                        

PODRÓŻE z Ryszardem Kapuścińskim : opowieści trzynastu tłumaczy / pod red. Bożeny Dudko. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007.

35064

49.                        

POL’ŠA i Rossija : infrastruktura i social’no-ekonomičeskaja transformacija / pod red. N.Ju. Achapkina, T.E. Kuznecovoj, L.V. Nikiforova. Moskva : „Nauka”, 2008.

34890

50.                        

POLSKA polityka wschodnia : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 3-4 listopada 2006 roku we Wrocławiu / korekta, redakcja oraz indeks nazwisk Magdalena Jankowska. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008.

35283; 35284

51.                        

POMORSKI Adam: Imperialna baba. Warszawa : OPEN Wydawnictwo Naukowe i Literackie, 2001.

35252

52.                        

PRZYBYLSKI Ryszard: Uśmiech Demokryta : un presque rien. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2009.

35302

53.                        

RACHUBA Andrzej, Kiaupiene Jurate, KIAUPA Zigmantas: Historia Litwy : dwugłos polsko-litewski. Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2009.

35314

54.                        

RASSADIN Stanislav Borisovič: Kniga proščanij : vospominanija o druz’jach i ne tol’ko o nich. Moskva : „Tekst”, 2004.

35013

55.                        

REJENT Oleksandr Petrovyč, KOLJADA Igor Anatolijovyč: Usi get’many Ukraïny : legendy, mify, biografiï. Charkiv : „Folio”, 2007.

U.8982

56.                        

RIASANOVSKY NIcholas V. ; STEINBERG Mark D.: Historia Rosji / tłum. Anna Bernaczyk, Tomasz Tesznar. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

T.1121 – T.1125

57.                        

ROTH Helena: Czasy, miejsca, ludzie : wspomnienia z Kresów Wschodnich. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.

B.6609

58.                        

RUSISTIKA na rubeže vekov : Jubilejnaja kniga v čest’ profesora Antoni Palin’skogo. / red. Zofija Čapiga, Gžegož A. Zentalja. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009.

T.1107

59.                        

SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia, ZIELIŃSKA Anna: Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej : ginąca część kultury europejskiej. Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2007.

B.6566

60.                        

SEGEDA Sergij: Antopologičnyj sklad ukraïns’kogo narodu : etnogenetyčnyj aspekt. Kyïv : Vyd. im. Oleny Teligy, 2001.

U.9001

61.                        

SKARADZIŃSKI Bohdan: Uwaga na Wschód. Warszawa : Biblioteka „WIĘZI”, 2007.

34355; 35253

62.                        

SNYDER Timothy: Rekonstrukcja narodów : Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569-1999 / przeł. Magda Pietrzak-Merta. Sejny : Pogranicze, 1999.

B.6611; B.6612

63.                        

SOLONEVIČ Ivan Luk’janovič: Rosja w łagrze / przeł. Stanisław Dębicki. Warszawa : Ośrodek Karta, 2007.

B.6624

64.                        

STOLICA i provincija v istorii Rossii i Pol’ši : k pjatidesjatiletiju Soglašenija o naučnom sotrudničestvie meždu Rossijskoj akademiej nauk i Pol’skoj akademiej nauk / otv. red. N.A. Makarov. Moskva : „Nauka”, 2008.

34889

65.                        

SYMBOLIKA łąki i pastwiska w dawnych wierzeniach / pod red. Joanny Jurewicz i Magdaleny Kapełuś. Warszawa : Wydawnictwo Agade, 2009.

T.1106

66.                        

SYSTEMY polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej / pod red. Wojciecha Sokoła i Marka Żmigrodzkiego. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.

35069

67.                        

TERECHINA Vera Nikolaevna [oprac.] Russkij ekspressionizm : teoria, praktika, kritika. Moskva : IMLI RAN, 2005.

35205

68.                        

TOŁCZYK Dariusz: Gułag w oczach Zachodu. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009.

B.6615

69.                        

TROYAT Henri: Straszne caryce / przeł. Hanna Bernatowicz-Zbonikowska. Warszawa : Bellona, cop. 2008.

35071

70.                        

VIŠNJAKOV Sergej Andreevič: Russkij jazyk kak inostrannyj : učebnoe posobie. – 3-e izd. Moskva : Flinta ; Nauka, 2001.

T.1008

71.                        

W KRĘGU historii i kultury słowian wschodnich : studia dedykowane profesorowi Stefanowi Kozakowi w 70. rocznicę urodzin / red. Mirosława Kawecka, Albert Nowacki, Lubomyr Puszek. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008.

U.9009

72.                        

WDOWIAK Piotr: Ikony Rosji. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008.

35132

73.                        

WIDACKI Jan: Litwo, ojczyzno nie moja. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2008.

35322

74.                        

WIELOJĘZYCZNOŚĆ i wielokulturowość pogranicza w kontekście nauczania języków obcych : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Białystok-Supraśl, 27-29 maja 2002 / red. Zofia Abramowicz. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2003.

T.1022

75.                        

WITES Tomasz: Wyludnienie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

35034

76.                        

WOŁYŃ 1943-2008 : pojednanie : zbiór artykułów publikowanych w „Gazecie Wyborczej”. Warszawa : Agora, 2008.

B.6608

77.                        

WÓJTOWICZ Leszek: Później szatan wstąpił w ludzi : zapiski nie tylko z Wołynia. Lublin : Norbertinum, 2008.

U.8990

78.                        

YEKELCHYK Serhy: Ukraina : narodziny nowoczesnego narodu / tłum. Joanna Gilewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

B.6613; B.6614

79.                        

ZAMBROWSKI Antoni: Syn czerwonego księcia. Wydawnictwo von borowiecky, 2009.

B.6618

80.                        

ZDZIECHOWSKI Marian: Od Petersburga do Leningrada. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2009.

35307

81.                        

ZINOVIEFF Sofka: Tajemnice czerwonego dworu : zapiski czerwonej księżniczki / przeł. Sławomira Kaczmarek. Warszawa : Bellona, cop. 2009

B.6622

82.                        

ZIÓŁKOWSKI Marek: Projekt : Ukraina. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2008.

U.9023

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki