Nowości

Nabytki 2010

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ALEKSIEVIČ Svetlana Aleksandrovna: Wojna nie ma w sobie nic z kobiety / przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

T.1313

2.      

ALKAEV Oleg Leonidovič: Ekipa do zabijania / tłum. Krystyna Wypijewska. Łomianki : Dzmitry Surba, 2009.

35558

3.      

BACHOWSKA Monika: Kresy : historia, wspomnienia, literatura, sanktuaria, błogosławieni i święci. Kraków : eSPe, 2010.

35863

4.      

BARTLETT Roger: Historia Rosji / przeł. z ang. Wacław Sadkowski. Warszawa : Bellona, 2010.

35713

5.      

BEDNARCZUK Monika, POGONOWSKA Ewa: Znani, nieznani, nierozpoznani : o kilku figurach zbiorowej wyobraźni. Warszawa : Łośgraf, 2009.

35716

6.      

BERDJAEV Nikolaj Aleksandrovič: Filozofia nierówności : listy do nieprzyjaciół. Rzecz o filozofii społecznej / przeł. i oprac. Jacek Chmielewski. Kęty : Antyk, 2006.

35424

7.      

BIAŁORUŚ : terra incognita : materiały z konferencji / red. Mieczysław Smoleń. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35592; 35593

8.      

BIAŁORUŚ, Mołdawia i Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata / red. Tomasz Kapuśniak, Krzysztof Fedorowicz, Michał Gołoś. Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2009.

35366

9.      

BŁACHOWSKA Katarzyna: Wiele historii jednego państwa : obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku. Warszawa : Neriton, 2009.

35880

10.                        

BOĆ Jan : Jak pisać pracę magisterską. – Wyd. 7. Wrocław : Kolonia Limited, 2009.

T.1243

11.                        

BOCHEŃSKI Józef Maria (Józef Miche): Filozofia bolszewicka. – Wyd. 2. Komorów : Fundacja Pomocy Antyk : Wydawnictwo Antyk, 2008.

35690

12.                        

BRATKOWSKI Stefan: Atlantyda : tak nie daleko.Warszawa : Pert, 2009.

35350

13.                        

CARRIERE Jean-Claude, ECO Umberto: Nie myśl, że książki znikną / przeł. Jan Kortas. Warszawa : W.A.B., 2010.

35901

14.                        

CERKWIE / Marta Kobylarek [red.] Warszawa : Carta Blanca Grupa Wydawnicza PWN, 2009.

U.9044

15.                        

CURANOVIĆ Alicja: Czynnik religijny w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

35866

16.                        

DANYLJUK Archip: Šljachami Ukraïny : etnografičnyj narys. L’viv : vydavnyctvo „Svit”, 2003.

U.P.1004

17.                        

DAVIES Norman: Europa - między Wschodem a Zachodem / przeł. Bartłomiej Pietrzyk. Kraków : Znak, 2010.

35526

18.                        

de LAZARI Andrzej: Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009.

35590

19.                        

DOMAŃSKI Henryk: Struktura społeczna : wydanie nowe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007.

35475

20.                        

DOMOSŁAWSKI Artur: Kapuściński non-fiction. Warszawa : Świat Książki, 2010.

35529

21.                        

ENGELGARD Jan: Wirus rusofobii. Warszawa : Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010.

35777

22.                        

ETNOGRAFIA lokalnych znaczeń : monografia społeczności lokalnej okolic Dzieieniszek na Wileńszczyźnie / pod red. Łukasza Smyrskiego. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

35393

23.                        

FOUCAULT Michel: Historia seksualności / przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski. Gdańsk : słowo / obraz, terytoria, 2010.

35887

24.                        

FRANCUSKA ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy lat / red. Michał Pietrzak. Warszawa : Liber, 2007.

35776

25.                        

GENDER : perspektywa antropologiczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. T. 1. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

35759 [1]

26.                        

GENDER : perspektywa antropologiczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. T. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

35760 [2]

1.      

GÓRECKI Wojciech: Planeta Kaukaz. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

35695

2.      

GÓRECKI Wojciech: Toast za przodków. Wołowiec : Czarne, 2010.

35895

3.      

GORLACH Krzysztof: Socjologia obszarów wiejskich : problemy i perspektywy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004.

35474

4.      

GOSK Hanna: Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora” : w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków : Universitas, 2010.

35896

5.      

GROSSMAN Artur: Krym : półwysep rozmaitości … oraz Lwów, Kijów, Odessa : przewodnik. Kraków : Bezdroża, 2010.

35562

6.      

GROSSMAN Artur: Krym, Odessa, Kijów i Lwów : plaże, skalne miasta, kuchnia orientalna. Kraków : Bezdroża, 2009.

35563

7.      

GROYO Boris: Stalin jako totalne dzieło sztuki / przeł. Piotr Kozak. Warszawa : Sic!, 2010.

35857

8.      

HISTORIA brzydoty / red. Umberto Eco ; przekład zbiorowy. Poznań : Rebis, 2009.

35769

9.      

HISTORIA piękna / red. Umberto Eco ; przeł. Agnieszka Kuciak. Poznań : Rebis, 2009.

35771

10.                        

HOPPAL Mihaly: Szamani eurazjatyccy / przekład Agnieszka Barszczewska. Warszawa : Iskry, 2005.

35358

11.                        

HOWARTH David: Dyskurs / przekład Anna Gąsior-Niemiec. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008.

35519

12.                        

HUMBOLDT Wilhelm von: Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości. / przekład i wprowadzenie Elżbieta  M. Kowalska. Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001.

35809

13.                        

INKOTERMS 2000 : meždunarodnye pravila tolkovanija torgovych terminov. Moskva : Eksmo, 2009.

35750

14.                        

IWASIÓW Inga: Gender dla średnio zaawansowanych : wykłady szczecińskie. – Wyd. 2, popr. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2008.

35836

15.                        

JAGIELSKI Wojciech: Wieże z kamienia. – Wyd. 2, rozsz. Warszawa : W.A.B., 2008.

T.1263

16.                        

JAŁOWIECKI Bohdan, SZCZEPAŃSKI Marek S.: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

35472

17.                        

JANOWSKI Maciej: Narodziny inteligencji 1750-1831. Warszawa : Instytut Historii PAN ; Wydawnictwo Neriton, 2008.

35782; 35783

18.                        

JEDLICKI Jerzy: Błędne koło 1832-1864 [dzieje inteligencji polskiej do roku 1918]. Warszawa : Instytut Historii PAN ; Wydawnictwo Neriton, 2008.

35786; 35787

19.                        

JĘDRASZCZYK Katarzyna: Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie : Polska w polityce niepodległej Ukrainy. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

35724

20.                        

JOHNSTON Philip S.: Cienie Szeolu : śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydowskiej / przekład Paweł Sajdek. Kraków : WAM, 2010.

35869

21.                        

KALDER Daniel: Dziwne teleskopy / przeł. Maciej Ignaczak. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

T.1262

22.                        

KAMIŃSKI Piotr: Tysiąc i jedna opera. 1. Tom A-M. 2. Tom N-Ż. Warsazawa : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2008.

S.1366 [1,2]

23.                        

KAPLAN D. Robert: Na wschód od Tatarii : podróże po Bałkanach, Bliskim Wschodzie i Kaukazie. Wołowiec : Czarne, 2010.

35860

24.                        

KAPUŚCIŃSKI Ryszard: Kirgiz schodzi z konia. Warszawa : Czytelnik, 2008.

35560

25.                        

KHODARKOVSKY Michael: Na granicach Rosji : budowanie imperium na stepie, 1500-1800 / przeł. Bogumiła Malarecka. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009.

35360

26.                        

KIJAK Aleksandra: Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu : o prozie Wacława Sieroszewskiego. Kraków : Wydawnictwo Uniwersyetu Jagiellońskiego, 2010.

35573

27.                        

KLEBNIKOV Paul : Ojciec chrzestny Kremla : Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu / przeł. Nina Smolar. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

35680

28.                        

KLEBNIKOV Paul: Ojciec chrzestny Kremla : Rosja w dobie gangsterskiego kapitalizmu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

35864

29.                        

KOSSAKOWSKA-MARAS Maria, MIERZWA Magdalena: Putešestvuem po Rossii. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

T.1307

30.                        

KOTJUROVA Marija Pavlovna, BAŽENOVA Elena Aleksandrovna: Kul’tura naučnoj reči: tekst i ego redaktirovanie : učebnoe posobie. – 2-oe izd., pererab. i dopoln. Moskva : Flinta ; Nauka, 2008.

35797

31.                        

KOWALCZUK Zygmunt: Zarys historii Kościołów chrześcijańskich : nie tylko dla studentów. Warszawa : Studio Emka, 2004.

35894

32.                        

KRAKÓW i Sankt Petersburg : dziedzictwo stołeczności : Materiały międzynarodowej konferencji […] / red. nauk. Jacek Purchla. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009.

35334

33.                        

KRUSZONA Michał: Huculszczyzna : opowieść kabalistyczna z czasów elektyfikacji. Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

35698

34.                        

LABOA Juan Maria: Mnisi Wschodu i Zachodu : historia monastycyzmu chrześcijańskiego / tłum. Gabriela Jaworska, Katarzyna Malecha. Warszawa : Carta Blanca – Grupa Wydawnicza PWN, 2009.

35346

35.                        

LAPPO Irina: Teatr Czechowa w Polsce. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

35705

36.                        

ŁOPALEWSKI Tadeusz: Między Niemnem a Dźwiną : ziemia wileńska i nowogródzka. Łomianki : Wydawnictwo LTW, [ca 2009].

35859

37.                        

MACHONINA Svetlana Jakovlevna: Istorija russkoj žurnalistiki načala XX veka : učebno-metodičeskij komplekt : učebnoe posobie : chrestomatia. Moskva : Flinta ; Nauka, 2009.

35822

38.                        

MARECKI Józef, ROTTER Lucyna: Jak czytać wizerunki świętych : leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych. Kraków : Universitas, 2009.

S.1375

39.                        

MATTHEWS Owen: Dzieci Stalina: trzy pokolenia miłości i wojny / z ang. przeł. Elżbieta Piotrowska. Warszawa : Wyd. Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2009.

35332

40.                        

MEMCHES Filip: Słudzy i wrogowie imperium : rosyjskie rozmowy o końcu historii. Kraków : Arcana, 2009.

35352; 35353

41.                        

MEZGLEWSKI Artur, MISZTAL Henryk, STANISZ Piotr: Prawo wyznaniowe. – 2. wyd. Warszawa : C.H. Beck, 2008.

35768

42.                        

MICHAŁOWSKI Witold: Ałtajskie tropy. Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

35851

43.                        

MICHALUK Dorota: Białoruska Republika Ludowa 1918-1920 : u podstaw białoruskiej państwowości. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

35686

44.                        

MICIŃSKA Magdalena: Inteligencja na rozdrożach 1864-1918. Warszawa : Instytut Historii PAN ; Wydawnictwo Neriton, 2008.

35784; 35785

45.                        

MIEDWIEDIEW Roj, MIEDWIEDIEW Żores: Nieznany Stalin / z ang. przeł. Tomasz Illg. Katowice : Videograf II, 2010.

35884

46.                        

MODERNISTYCZNY Lwów : teksty życia, teksty sztuki. Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

35572

47.                        

MORAWIECKI Jędrzej: Łuskanie świata : reportaże rosyjskie. Warszawa : Sic!, 2010.

35718

48.                        

NA POGRANICZU „nowej Europy” : polsko-ukraińskie sąsiedztwo / pod red. Magdaleny Zowczak. Warszawa , 2010.

35714

49.                        

NADSKAKUŁA Olga: Uprzedzenie między Polakami i Rosjanami : religijny aspekt problemu. Łódź : Ibidem, 2009.

35340; 35341

50.                        

NIJAKOWSKI Lech M.: Pornografia : historia, znaczenie, gatunki. Warszawa : Iskry, 2010.

35876

51.                        

OD POLITYKI do poetyki : prace ofiarowane Stanisławowi Jaworskiemu / pod red. Cezarego Zalewskiego. Kraków : Universitas, 2010.

35676

52.                        

ODESSA transfer : reportaże znad Morza Czarnego / pod red. Kathariny Raabe i Moniki Sznajderman. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2009.

35370; 35371

53.                        

OLCHAWA Maciej: Imperialna rozgrywka : Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych / przeł. Jakub Piasecki. Kraków : Arcana, 2009.

35367

54.                        

OSIŃSKA Katarzyna: Klasztory i laboratoria : rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow. Gdańsk : słowo / obraz terytoria, 2003.

35552; 35553

55.                        

OSIŃSKA Katarzyna: Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji : kontynuacje, zerwania, transformacje. Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2009.

35685

56.                        

PAMIĘĆ zbiorowa i kulturowa : współczesna perspektywa niemiecka / pod red. Magdaleny Saryusz-Wolskiej. Kraków : Universitas, 2009.

35660

57.                        

PATENAUDE Bertrand M.: Trocki : upadek rewolucjonisty / przeł. Jerzy Wołk-Łaniewski. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2009.

35845

58.                        

PIETRZAK Michał: Prawo wyznaniowe. – Wyd. 4. Warszawa : LexisNexis, 2010.

35764-35766

59.                        

PIOTROWSKI Piotr: Awangarda w cieniu Jałty : sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.

35345

60.                        

PIPES Richard: Komunizm / z ang. przeł. Jerzy Jan Górski. Warszawa : Świat Książki, 2008.

U.9043

61.                        

PIPES Richard: Rosyjski konserwatyzm i jego krytycy : studium kultury polityczne / przekład Andrzej Mrozek. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

35452

62.                        

POLSKA i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920 / pod red. Tadeusza Krząstka. Warszawa : Vipart, 2009.

35779

63.                        

POLSKIE badania filozofii rosyjskiej : przewodnik po literaturze. Cz. 1 / red. Lilianna Kiejzik, Jacek Uglik. Warszawa : Fundacja Aletheia, 2009.

35574 [1]

64.                        

POMIANOWSKI Jerzy: Na wschód od Zachodu : jak być z Rosją? / z przedmową Leopolda Ungera. Warszawa : Rosner & Wspólnicy, 2004.

35494

65.                        

POSPISZIL Agnieszka: Posłanie pewnego izografa Josifa do carskiego izografa i najmądrzejszego żywopisca Simona Fiodorowicza : rosyjski XVII-wieczny traktat o sztuce malowania ikon. Warszawa : Neriton, 2005.

T.1276

66.                        

POTULSKI Jakub: Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35454

67.                        

PRAWOSŁAWIE : światło ze wschodu / red. Krzysztof Leśniewski. Lublin : Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, 2009.

35447

68.                        

PROBLEMY etyczne w tradycjach sześciu religii / pod red. Peggy Morgan i Clive’a Lawtona ; przeł. Dorota Chabrajska. Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2007.

35778

69.                        

PROROCY Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku : materiały III i IV Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

35448

70.                        

REITSCHUSTER Boris: Ruski ekstrem : jak nauczyłem się kochać Moskwę / tłum. Sylwia Miłkowska. Warszawa : Carta Blanca – Grupa Wydawnicza PWN, 2010.

35696

71.                        

ROSJA : ambicje i możliwości w XXI wieku / red. Kazimierz Albin Kłosiński. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010.

35725

72.                        

SAWICZ Agnieszka: Problematyka ukraińska w prasie polskiej w latach 1991-1996. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

35723

73.                        

SCHILLING Heinz: Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społeczeństwo – państwo / przekład Justyna Górny, Krzysztof Kowalewski. Warszawa : Neriton, 2010.

35862

74.                        

SEIERSTAD Ǻsne: Dzieci Groznego / przełożyła Iwona Zimnicka. Warszawa : W.A.B., 2009.

35575

75.                        

SKOK Krzysztof: Rowerem na Igrzyska : 10255 km samotnej wyprawy z Sopotu do Pekinu. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010.

35535

76.                        

SKRZYPEK Andrzej: Druga smuta : zarys dziejów Rosji 1985-2004. Warszawa : ASPRA-JR, 2004.

35606

77.                        

ŚLIWOWSKA Wiktoria: Ucieczki z Sybiru. Warszawa : Iskry, 2005.

35679

78.                        

SŁOWIANIE i ich konfesje / pod red. Lucjana Suchanka. Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007.

35351 [6]

79.                        

SMOLEŃ Mieczysław: Rosyjska inteligencja liberalna i radykalna w XIX i na początku XX wieku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35722

80.                        

SOBCZAK Jan: Mikołaj II : ostatni car Rosji : studium postaci i ewolucji władzy. Pułtusk ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Bellona SA, 2009.

35844

81.                        

SOLONEVIČ Ivan Lukjanovič: Rosja w łagrze / przeł. Stanisław Dębicki. Warszawa : Ośrodek Karta, 2007.

35704

82.                        

STASIUK Andrzej : Dziennik pisany później : z fotografiami Dariusza Pawelca. Wołowiec : Czarne, 2010.

35903

83.                        

STEL’MAŠČUK Galyna: Davne vbrannja na volyni. Luc’k : Volyns’ka oblana drukarnia, 2006.

U.P.1010

84.                        

STOSUNKI Rosji z Unią Europejską = Otnošenija Rossii s Evrosojuzom / pod red. Stanisława Bielenia i Konstantina Chudolieja. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

35362

85.                        

STROJNY Aleksander: Kijów : miasto złotych kopuł : przewodnik.  Kraków : Bezdroża, 2009.

35564

86.                        

STUDNICKI Władysław: Rosja w Azji Wschodniej. Komorów : Antyk, 2009.

35451

87.                        

STUERMER Michael: Putin i odrodzenie Rosji / przeł. Bartłomiej Madejski. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2008.

35449

88.                        

SZACKI Jerzy: Historia myśli socjologicznej : wydanie nowe. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

35470

89.                        

SZCZYGIEŁ Mariusz: Gottland. Wołowiec : Czarne, 2010.

T.1333

90.                        

SZCZYGIEŁ Mariusz: Zrób sobie raj. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010.

35831

91.                        

TAJEMNICA Syjonu : rosyjskie prawosławie o Żydach i judaizmie / antologia pod red. Tomasza P. Terlikowskiego. Warszawa : Fronda, 2007.

T.1248

92.                        

TEKST (w) sieci 2 : literatura, społeczeństwo, komunikacja / red. nauk. Anna Gumkowska. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

35576 [2]

93.                        

TOPOL Jachym: Supermarket bohaterów radzieckich / przeł. Leszek Engelking. Wołowiec : Wydawnicwo Czarne, 2005.

T.1247

94.                        

UKRAINA : przewodnik Krytyki Politycznej : z Jarosławem Hrycakiem rozmawia Iza Chruślińska : wstęp Adam Michnik. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.

35354; 35355

95.                        

USPENSKIJ Boris Andreevič: Krzyż i koło : z historii symboliki chrześcijańskiej / przekład i przedmowa Bogusław Żyłko. Gdańsk : słowo / obraz, terytoria, 2010.

35892

96.                        

USPENSKIJ Petr Dem’janovič: Fragmenty nieznanego nauczania / przekład na podstawie wyd. ang. i franc. Magda Złotowska. – Wyd. 2, zmien. Warszawa : Czarna Owca, 2010.

35701

97.                        

USPIENSKIJ Leonid Aleksandrovič: Teologia ikony / tłum. Maria Żurowska. Warszawa : Neriton, 2009.

35495

98.                        

WALCZAK-KOWALSKA Maja, KOWALSKI Wojciech: Bajkał : morze Syberii : przewodnik.  Kraków : Bezdroża, 2009.

35565

99.                        

WASYLEWSKI Stanisław : Lwów. Wydawnictwo LTW, [2009].

35373

100.                   

WILCZYŃSKI Włodzimierz: Ukraina : leksykon : historia, gospodarka, kultura. Warszawa : Książka i Wiedza, 2010.

35770; 35774

101.                   

WIRICK Richard: 100 pocztówek z Syberii / z ang. przeł. Ewa Mikina. Warszawa : Świat Książki, 2008.

35653

102.                   

WNUK-LIPIŃSKI Edmund: Socjologia życia publicznego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.

35473

103.                   

WOŹNIAK Anna: Ułuda i cud : w świecie sztuki Andrieja Siniawskiego – Abrama Terca. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004.

35480; 35481

104.                   

WRÓBLEWSKI Andrzej: Przejażdżka po Rosji : na kanwie opowieści Marka Z. – Wyd. 2. Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

35561

105.                   

ZANIKAJĄCE granice : antropologizacja nauki i jej dyskursów / pod red. Adama Pomiecińskiego i Sławomira Sikory. Poznań : Biblioteka Telgte, 2009.

35890

106.                   

ŻOŁĘDOWSKI Cezary: Białorusini i Litwini w Polsce, Polacy na Białorusi i Litwie : uwarunkowania współczesnych stosunków między większością i mniejszościami narodowymi. Warszawa : ASPRA-JR, 2003.

35607

107.                   

ZUBOK Vladislav: Nieudane imperium : Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa / tłum. Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35595

108.                   

ZUBOK Vladislav: Nieudane imperium : Związek Radziecki okresu zimnej wojny, od Stalina do Gorbaczowa / tłum. Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35900

109.                   

ŻYGADŁO Hieronim: Syberyjska spiekota. Wrocław : Wektory, 2007.

T.1160

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki