Nowości

Nabytki 2011

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ACTA Albaruthenica 10 : „Mae Afiny tut – nazvaŭ ih Bandarami” : profesorowi Aleksandrowi Barszczewskiemu na 80-lecie / red. nauk. Mikołaj Timoszuk i Mikołaj Chaustowicz. Warszawa : Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.

T.1340 [10]; T.1341 [10]

2.      

AKUDOVÌČ Valâncìn: Kod adsutnascì : (asnovy belaruskaj mental’nascì). Mìnsk : I.P. Logvìnaŭ, 2007.

B.6655

3.      

APPLEBAUM Anne: Gułag / z ang. przełożył Jakub Urbański. Warszawa : Świat Książki, 2011.

36042

4.      

ASMUS Ronald D.: Mała wojna która wstrząsnęła światem : Gruzja, Rosja i przyszłość Zachodu / przeł. Jan Tokarski. Warszawa : ResPublica Nowa, 2010.

36222

5.      

ÂZYKOV Nikolaj Mihajlovič: Zlatoglavaâ svâtaâMoskva : Russkìj mir’, 2003.

T.1414

6.      

BELARUSKAE zamežža = Belorusskoe zarubež’e / sklad. N.A. Golubeva. Mìnsk : Belarus. Èncykl. ìmâ P. Broŭki, 2010.

B.En.29

7.      

BIAŁE plamy, czarne plamy : sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008 / red. nauk. Adam D. Rotfeld i Anatolij W. Torkunow. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010.

35972

8.      

BIAŁORUSINI / pod red. Teresy Zaniewskiej. Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2010.

35997

9.      

BILSKA Joanna Felicja: Litwa, Łotwa i Estonia / tł. Magdalena Kujawa, Marta Olszewska, Wioteta Wielechowska. Kraków : Bezdroża, 2010.

36280

10.                        

BOLLINGER Martin J.: Flota Gułagu : stalinowskie statki śmierci : transporty na Kołymę / przekład Jacek Lang. Zakrzewo : Replika ; Poznań : Axis, 2010.

36152

11.                        

BOROWIAK Albert: Powstanie kozackie 1638. Zabrze : Inforteditions, 2010.

36171

12.                        

BRADLEY Harriet: Płeć / przeł. Ewa Chomicka. Warszawa : Sic!, 2010.

36098

13.                        

BUCZMA Józef: Przez Sybir do Polski. Kraków : WAM, 2011.

35995

14.                        

BUJNICKI Tadeusz: W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie. Warszawa : DiG, 2010.

36183

15.                        

BUKOVSKIJ Vladimir Konstantinovič: Partyzant prawdy : wybór publicystyki z pierwszego i drugiego obiegu / zebrał i oprac. Robert Jankowski : T. 1,2.

36095 [1]; 36095 [2]

16.                        

CZARNOWSKI Ryszard Jan: Lwów : legenda zawsze wierna. Łódź : Galaktyka, 2010.

35949

17.                        

CZYKWIN Elżbieta: Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana. Białystok : Trans Humana, 2000.

35996

18.                        

DYLEWSKI Adam: Krym : przewodnik ilustrowany. Bielsko-Biała : Pascal, 2008.

36255

19.                        

DYLEWSKI Adam: Ryga. Warszawa : Mediaprofit, 2009.

36256

20.                        

DZIEWIT-MELLER Anna, MELLER Marcin: Gaumardžos! : opowieści z Gruzji. Warszawa : Swiat Książki, 2011.

36214

21.                        

DZIĘGLEWSKI Mariusz: Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego : źródło poznania społeczeństw i kultur. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

36175

22.                        

ECO Umberto: Podziemni bogowie : wybór szkiców / przeł. Joanna Ugniewska i Piotr Salwa. Warszawa : Czytelnik, 2007.

36216

23.                        

ELIADE Mircea: Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy / przeł. Krzysztof Kocjan. Warszawa : Aletheia, 2011.

36049

24.                        

ERINNERUNGSORTE : Deutsche Geschichte im DaF-Unterricht : Materialien und Kopiervorlagen (+ 2 CD-ROM) / Herausgegeben von Sabine Schmidt und Karin Schmidt. Berlin : Cornelsen, 2009.

36018

25.                        

FAMIELIEN- und Vormundschaftsgesetzbuch = Kodeks rodzinny i opiekuńczy / tłum. Ewa Schwierskott-Matheson. –Wyd. II. Warszawa : C.H.Beck, 2009.

35923

26.                        

FEDERACJA Rosyjska : Wspólnota Niepodległych Państw T.2 / red. Tomasz Kapuśniak. Lublin ; Warszawa : Intytut Europy Środkowo-Wschodniej ; Wydawnictwo KUL, 2011.

36224

27.                        

FEL’ŠTINSKIJ ûŬrij Georgievič: Korporacja zabójców : Rosja, KGB i prezydent Putin / przeł. Cezary Murawski. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2008.

36055

28.                        

FIEDORUK Andrzej: Kresowy tygiel kulinarny : kuchnia białoruska. Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

36089

29.                        

FILIMONOV Viktor Petrovič: Andrej Tarkovskij : sny i âv’ o dome. Moskva : Molodaâ gvardiâ, 2011.

36065

30.                        

GANCARZ Bogdan: My, szlachta ukraińska… : zarys życia i działalności Wacława Lipińskiego 1882-1914. Kraków : Arcana, 2006.

36092

31.                        

GEAPALITYČNAE mesca Belarusì ŭ Èŭrope ì s'vece / pad rèd. Valera Bulgakava. Varšava : Vydavectva Vyšèjšaj Školy Gandlû j Prava ìmâ Ryšarda Lazarskaga, 2006. 

P.7585

32.                        

GERMAN Mihail Ûr’evič: Marc Chagall. Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2006.

36080

33.                        

GETTY J. Arch, NAUMOV Oleg V.: Jeżow : żelazna pięść Stalina / przekład Grażyna Waluga, Jacek Złotnicki. Warszawa : Amber, 2008.

35943

34.                        

GEWERBLICHES EigentumsrechtGesetzessammlung = Prawo własności przemysłowej – zbiór ustaw / tłum. Agnieszka Sarnowska, Anna Guzikowska-Ney. Warszawa : C.H.Beck, 2011.

35922

35.                        

GIEDZ Maria: Kurdystan : bez miejsca na mapie. Pelplin : Bernardinum, 2010.

36037

36.                        

HEJKE Krzysztof: Huculszczyzna. Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.

35951

37.                        

HOŁODOMOR 1932-1933 : wielki głód na Ukrainie w dokumentach polskiej dyplomacji i wywiadu / wybór i oprac. Jan Jacek Bruski. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008.

35990

38.                        

HUBER Fedor: Wasilij Grossman : pamięć i listy / przeł. Jerzy Czech. Warszawa : W.A.B., 2011.

T.1384

39.                        

HUBER Fedor: Wasilij Grossman : pamięć i listy / przeł. Jerzy Czech. Warszawa : W.A.B., 2011.

T.1384

40.                        

HUMPHREY Caroline: Koniec radzieckiego życia : ekonomie życia codziennego po socjalizmie / przekład Agnieszka Halemba. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2010.

35956

41.                        

INSOLVENZ- und Sanierungsrecht = Prawo upadłościowe i naprawcze / tłum. Dariusz Łubowski. Warszawa : C.H.Beck, 2009.

35920

42.                        

JASTRZĘBSKI Stanisław: Moje Kresy wczoraj i dziś : relacja z podróży po Kresach południowo-wschodnich. –Wyd. 5, uzup. Katowice : Agencja Artystyczna Para, 2011.

36252

43.                        

KACZMARCZYK Janusz: Bohdan Chmielnicki. Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007.

36142

44.                        

KIEJZIK Lilianna: Sergiusza Bułgakowa filozofia wszechjedności. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

36203

45.                        

KLĘSKA demokracji? : obszar byłego ZSRR : praca zbiorowa / pod red. Piotra Grochmalskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

36266

46.                        

KODEKS karny : (według stanu na dzień 1 sierpnia 2007 r., Dziennik Ustaw z 2 sierpnia 1997 r. poprawiony) : ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. = The Penal Code  / tłum. na jęz. ang. Ewa Łozińska-Małkiewicz. Toruń : Ewa2, 2008.

35912

47.                        

KODEKS postępowania karnego : (według stanu na dzień 20.02.2009, Dziennik Ustaw z 4 sierpnia 1997, poprawiony) : ustawa z dnia 6 czerwca 1997 = The Code of Penal Procedure / tłum. na jęz. ang. Ewa Łozińska-Małkiewicz. Toruń : Ewa2, 2010.

35910

48.                        

KONDRATOVIČ Oleksandra: Ukraïns'kì zvičaï : narodini, kosa ž moâ... Luc’k, VAT "Volins'ka oblasna drukarnâ", 2007.

P.7553

49.                        

KOPERSKI Romuald: Syberia : zimowa odyseja. Gdańsk : Grafix, 2011.

36075

50.                        

KOTKIN Stephen: Armagedon był o krok : rozpad Związku Radzieckiego 1970-2000 / z ang. przeł. Małgorzata Szubert. Warszawa : Świat Książki, 2009.

36140

51.                        

KOWALIK Artur: Kosmologia dawnych Słowian : prolegomena do teologii politycznej dawnych Słowian. Kraków : Nomos, 2004.

36060

52.                        

KOZYRA Grzegorz: Duch słowiański : esej o zniewoleniu. Warszawa : Nowy Świat, 2009.

36069

53.                        

KRESY w fotografii Henryka Poddębskiego = The Eastern Borderlands in the Photographs by Henryk Poddębski. Lublin : Ad Rem, 2010.

36204

54.                        

KRZYWICKI Tomasz: Litwa : przewodnik. Pruszków : Rewasz, 2005.

36257

55.                        

KRZYŻANOWSKI Adam: Raj doczesny komunistów : dzieje Rosji w XX wieku. Kraków : Arcana, 2008.

36173

56.                        

LACHAUER Ulla: Ulica Rajska : wspomnienia Leny Grigoleit, chłopki z Prus Wschodnich / z jęz. niem. przeł. Maria Przybyłowska. Sejny : Pogranicze, 2010.

36181

57.                        

LAKOTKA Alâksandr Ìvanavìč: Draŭlânae sakral’na-manumental’nae dojlidstva Belarusi. Mìnsk : Belarus’, 2003.

T.1421

58.                        

LEVINE Steve: Labirynt Putina : szpiedzy, morderstwa i mroczne serce nowej Rosji / przeł. Paweł Korombel. Warszawa : AMF Plus, 2010.

36091

59.                        

LITWA, Łotwa i Estonia:  bałtycki łańcuch : przewodnik / Michał Lubina [et al.]. –Wyd. 4. Kraków : Bezdroża, 2010.

36279

60.                        

LITWA, Łotwa i Estonia:  nadbałtyckim szlakiem / [ aut. przewodnika Joanna Felicja Bilska et al.]. Kraków : Bezdroża, 2011.

36278

61.                        

LITWA, Łotwa,Estonia i Obwód Kaliningradzki / Adam Dylewski [et al.]. Bielsko-Biała : Pascal, 2008.

36251

62.                        

LITYŃSKI Adam: Prawo Rosji i ZSRR, 1917-1991 czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików) : krótki kurs. Warszawa : C.H.Beck, 2010.

36172

63.                        

MALIKOWSKI Marian: Wybrane problemy stosunków polsko-ukraińskich. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

35991

64.                        

McCAULEY Martin: Narodziny i upadek Związku Radzieckiego / z ang. przełożył Zbigniew Landowski. Warszawa : Książka i Wiedza, 2010.

35994

65.                        

McCUTCHEON Sandy: Czarne wdowy / przeł. Andrzej Polkowski. Gdańsk : VMGroup, 2006.

36144

66.                        

MOKLAK Jarosław: W walce o tożsamość Ukraińców : zagadnienie języka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w pracach galicyjskiego sejmu krajowego 1866-1892. Kraków : Historia Iagellonica, 2004.

36182

67.                        

MONTEFIORE Simon Sebag: Potwory : historia zbrodni i okrucieństwa / z ang. przeł. Jerzy Korpanty. Warszawa : Świat Książki, 2010.

36170

68.                        

MOSKWIN Andriej: Współczesny teatr rosyjski : (krytyka teatralna i wywiady). Warszawa : Sowa, 2010.

T.1359; T.1360

69.                        

MURATOV Pavel Pavlovič: Obrazy Włoch : Rzym / tłumaczył i przypisami opatrzyła Paweł Hertz. Warszawa : Zeszyty Literackie, 2008.

35962

70.                        

MURATOV Pavel Pavlovič: Obrazy Włoch : Toskania i Umbria / tłumaczył i przypisami opatrzyła Paweł Hertz. Warszawa : Zeszyty Literackie, 2010.

35960

71.                        

MURATOV Pavel Pavlovič: Obrazy Włoch : Wenecja / tłumaczył i przypisami opatrzyła Paweł Hertz. Warszawa : Zeszyty Literackie, 2009.

35961

72.                        

MYCIO Mary: Piołunowy las : historia Czarnobyla. Poznań : RK, 2006.

P.7560

73.                        

NANÌÏV Pavlo: Lozinova truna : bìografično-hudožnâ povìst’. Kiïv ; N’û-Jork : M.P. Koc’, 2003.

T.1429

74.                        

NASIEROWSKI Tadeusz: Świat rosyjskiej duchowości : kościoły i ruchy dysydenckie a Cerkiew panująca. Warszawa : Neriton, 2005.

36106

75.                        

NICIEJA Stanisław S.: Lwów : ogród snu i pamięci : dzieje Cmentarza Łyczakowskiego oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010. Opole : Wydawnictwo MS, 2011.

36040

76.                        

NITKIEWICZ Magdalena: Przez świat na rowerach w dwa lata. Rok 1, Z Polski przez Iran do Tybetu. Łódź : JK, 2010.

36272

77.                        

NITKIEWICZ Magdalena: Przez świat na rowerach w dwa lata. Rok 2, Z Chin przez Peru do Europy. Łódź : JK, 2011.

36273

78.                        

NOWAK Andrzej: Polska i trzy Rosje : studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku). –Wyd. 2, popr. Kraków : Arcana, 2008.

36047

79.                        

OBOLEVITCH Teresa: Od onomatodoksji do estetyki : Aleksego Łosiewa koncepcja symbolu : studium historyczno-filozoficzne. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011.

36231

80.                        

ORDONÓWNA Hanka: Tułacze dzieci. Łomianki : LTW, 2005.

T.1354

81.                        

OSSENDOWSKI Antoni Ferdynand: Polesie. Poznań : Zysk i S-ka, 2010.

36033

82.                        

PANAS Władysław: Willa Bianki : mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół (fragmenty). Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

36229

83.                        

PANÛŠKIN Valerij: Dwanaścioro niepokornych : portrety nowych rosyjskich dysydentów / przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Czarne, 2011.

36275

84.                        

PARTNERSTWO Wschodnie : wymiary realnej integracji / red. nauk. Mieczysława Zdanowicz, Tomasz Dubowski, Agnieszka Piekutowska. Warszawa : Aspra-JR, 2010.

36043

85.                        

PAWŁOWSKA Aneta: Henryk Weyssenhoff (1959-1922) : zapomniany bard Białorusi. Warszawa : DiG, 2006.

36087

86.                        

PERNAL Andrzej B.: Rzeczpospolita Obojga Narodów a Ukraina : stosunki dyplomatyczne w latach 1648-1659. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010.

36073

87.                        

PETRIK Valentin Mihajlovič [et al.]: Netradicìjnì relìgìjnì ta mìstičnì kul’ti Ukraïni. Kiïv : Rosava, 2003.

T.1381

88.                        

PILCH Maria, PILCH Przemysław: Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna. –Wyd. 2, popr. Warszawa : Sport i Turystyka – MUZA SA, 2010.

36071

89.                        

PILIPOVIČ Denis: rozmowa o duchowym świecie : Hryhorij Skoworoda : filozofia-teologia-mistyka. Kraków : Szwajpolt Fiol, 2010.

36244

90.                        

PODHORODECKI Leszek: Kozacy zaporoscy : czy Polska stworzyła Ukrainę? Warszawa : Bellona, 2011.

36230

91.                        

PODZIELONE narody : szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku/ pod red. Marka Białokura i Mariusza Patelskiego. Toruń ; Opole : Adam Marszałek, 2010.

35993

92.                        

POGORELYJ Dmitrij Evgen’evič, FESENKo Vladimir Ûr’evič, FILIPPOV Konstantin Valer’evič: Politologiâ. Moskva : Èksmo, 2008.

S.1435

93.                        

POGRANICZE polsko-niemieckie po 2004 roku : nowa jakość sąsiedztwa? / praca zbiorowa pod red. Jarosława Jańczaka i Magdaleny Musiał-Karg. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.

36169

94.                        

POLISH Construction Law = Prawo budowlane : bilingual edition polish-english / english translation by Dorota Bielecka, Maciej Bielecki. Warszawa : C.H.Beck, 2005.

35911

95.                        

POLITYKA zagraniczna Federacji Rosyjskiej : wybrane aspekty stosunków z Polską, Ukrainą i Białorusią / pod red. Lubomira Zyblikiewicza, Marka Czajkowskiego, Piotra Bajora. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

35945

96.                        

POLSKA mniejszość narodowa na Białoruski : Związek Polaków na Białorusi w 20-lecie działalności / pod red. Zdzisława J. Winnickiego i Tadeusza Gawina. Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010.

36233

97.                        

PRZESTRZEŃ religijna Europy Środkowo-Wschoniej w średniowieczu = Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages / pod red. Krzysztofa Brachy i Pawła Krasa. Warszawa : DiG, 2010.

36052

98.                        

RÂBČUK Mikola: Ogród Metternicha. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, 2010.

35963

99.                        

RECHNUNGSLEGUNGSGESETZ = Ustawa o rachunkowości / tłum. Ekkehard Grube [i in.] ; oprac. red. Przemysław Fil [i in.]. Warszawa : C.H.Beck, 2010.

35925

100.                   

RECHT des öffentlichen Vergabewesens : Gesetz über Bau- und Dienstleistungskonzessionen = Prawo zamówień publicznych : ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi / tłum. Joanna Głowacka, Andrzej Kwaśnik. –Wyd. II rozsz. Warszawa : C.H.Beck, 2010.

35924

101.                   

ROGOŻA Jagoda: Wilno : barok z kamienia i obłoków : przewodnik. –Wyd. 4. Kraków : Bezdroża, 2009.

36285

102.                   

ROSJA : refleksje o transformacji / red. nauk. Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek. Warszawa : Aspra-JR, 2010.

36044

103.                   

ROSJA a Katyń /  [red. prowadzący Anna Dzienkiewicz]. – Wyd. 2. Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Spotkań z Historią, 2010.

35964

104.                   

ROSJA dziś i jutro : opinie polskich i niemieckich ekspertów / Agnieszka Łada (red.). Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2010.

36268

105.                   

ROSJA w okresie prezydentury Władimira Putina / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej i Stanisława Bielenia. Łódź : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

36267

106.                   

ROSJA współczesna : dziedzictwo i przyszłość / pod red. Mariana Brody, Olgi Nadskakuły i Arkadiusza Płaczka. Toruń : Duet, 2010.

P.7587

107.                   

SADULAEV German Umaralievič: Jestem Czeczenem. Wołowiec : Czarne, 2011.

36000

108.                   

ŠALYGANOV Ûrij Viktorovič: Proekt Rossiâ. Kn. 3, Tret'e tysâčeletie. Moskva : Èksmo, 2011.

36292

109.                   

SCHATTENBILDER – Lichtgestalten. Das Kino von Fritz Lang und F.W. Murnau. Filmstudien. Bielefeldt : [transcript], 2009.

36009

110.                   

SEMANTYKA Rosji na bałkanach / pod red. Jolanty Sujeckiej. Warszawa : DiG, 2011.

36178

111.                   

SIERGIJEW Posad. Warszawa : Mediaprofit : Agora, 2010.

T.1389

112.                   

ŠIL’NIK Lev V.: Czarne dziury historii Rosji / przeł. Małgorzata Leczycka. Warszawa : Bellona, 2011.

36083

113.                   

SMYRSKI Łukasz: Ajdyn znaczy księżyc : narody południowej Syberii. Warszawa : DiG, 2008.

35968

114.                   

SOSKA Michał: Za świętą Ruś : współczesny nacjonalizm rosyjski : zarys ideologii. Warszawa : von borowiecky, 2009.

36116

115.                   

SPOŁECZEŃSTWO w dobie przemian : wiek XIX i XX : księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej. Warszawa : DiG, 2003.

36105

116.                   

STEREOTYPE? Frauen und Männer in der Werbung / Christina Holtz-Bacha (Hrsg.) Wiesbaden : Vs Verlag für Sozialwissenschaften, 2008.

36010

117.                   

STEUERGESETZE = Ustawy podatkowe / tłum. Ekkehard Grube [i in.]. Warszawa : C.H.Beck, 2010.

35921

118.                   

STRACZUK Justyna: Cmentarz i stół : pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006.

36143

119.                   

STROJNY Aleksander: Lwów : miasto Wschodu i Zachodu : przewodnik. –Wyd. 7. Kraków : Wydawnictwo Bezdroża, 2010.

36281

120.                   

STROJNY Aleksander: Lwów, Krzemieniec, Kamieniec Podolski oraz największe atrakcje Ukrainy zachodniej. Kraków : Bezdroża, 2009.

36282

121.                   

STROJNY Aleksander: Rosja. Bielsko-Biała : Pascal, 2007.

36253

122.                   

STUDIA z dziejów Europy Wschodniej / pod red. Grzegorza Błaszczyka i Piotra Kraszewskiego. Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010.

36265

123.                   

ŠUMASKÂ Ìryna Mìhajlaŭna: Muzyka ŭ kantèksce belaruska-pol’skaga mìžkul’turnaga ŭzaemadzeânnâ. Mìnsk : Medysont, 2011.

B.6688

124.                   

SWORZEŃ Marian: Opis krainy Gog : latopis A.D. 2007. Warszawa : Biblioteka Więzi, 2011.

36215

125.                   

SZCZEPAŃSKI Marek : Strażnicy Kanonu : nieznane oblicza rosyjskiej sztuki sakralnej XVIII i XIX wieku : ze zbiorów Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach. Kraków : Galeria Słowiańska : Orthdruk, 1999.

35952

126.                   

SZOLGINIA Witold: Tamten Lwów : T.1 : oblicze miasta. Kraków : Wysoki Zamek, 2010.

36187

127.                   

SZUCHIEWICZ Włodzimierz: Huculszczyzna. T.1 [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35914 [1]

128.                   

SZUCHIEWICZ Włodzimierz: Huculszczyzna. T.2 [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35914 [2]

129.                   

SZUCHIEWICZ Włodzimierz: Huculszczyzna. T.3 [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35914 [3]

130.                   

SZUCHIEWICZ Włodzimierz: Huculszczyzna. T.4 [reprint]. Warszawa : Graf_ika, 2010.

35914 [4]

131.                   

SZYJEWSKI Andrzej: Religia Słowian. Kraków : WAM, 2010.

36188

132.                   

ŚLIWIŃSKI Marek: Analiza porównawcza systemów politycznych 1 : drogi do współczesności. Warszawa : Studium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski, 2005.

T.1344 [1]

133.                   

ŚLIWIŃSKI Marek: Analiza porównawcza systemów politycznych 2 : rewolucje i pobojowiska. Warszawa : Studium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski, 2008.

T.1345 [2]

134.                   

TAYLOR Neil: Estonia : przewodnik turystyczny National Geographic /  tł. Jacek Sikora. Warszawa : G + J RBA, 2008.

36254

135.                   

TEDERKO Piotr: Włóczęga w pięciu smakach : meldunki z drogi : Smaczek 1 : na szlakach z Prezesem. Warszawa : Pert, 2010.

T.1388

136.                   

TELEGIN Sergej Maratovič: Mif i bytie. Moskva : Kompaniâ Sputnik, 2006.

T.1419

137.                   

THE ACCOUNTING Act = Ustawa o rachunkowości / tłum. Joanna Adamczyk. Warszawa : C.H. Beck, 2010.

35913

138.                   

THE BANKRUPTCY and Reorganisation Law = Prawo upadłościowe i naprawcze / tłum. Maja Bińkowska [i in.] – wyd. 2. Warszawa : C.H. Beck, 2010.

35929

139.                   

THE COMMERCIAL Companies Code = Kodeks spółek handlowych / tłum. Katarzyna Michałowska. Warszawa : C.H.Beck, 2010.

35930

140.                   

TIMKÌV Âropolk Ìgorovič: Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego. Toruń : Adam Marszałek, 2009.

36076

141.                   

TRADIGO Alfredo: Ikony i święci prawosławni / [tł. Ewa Maciszewska]. Warszawa : Arkady, 2011.

36361

142.                   

TRADYCYJNA kuchnia rosyjska : praktyczne porady i sprawdzone receptury / tłum. Rozalia Skiba. Warszawa : REA, 2011.

36111

143.                   

TRANSFORMACJA w Polsce i na Ukrainie : wybrane aspekty = Transformacìâ v Pol’ŝi i v Ukraïnì : vibranì aspekti /\ pod red. Andrzeja Antoszewskiego, Antoniny Kolodii, Krzysztofa Kowalczyka. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski ; Oficyna Wydawnicza Atut, 2010.

35944

144.                   

UKRAIŃSKIE tradycje parlamentarne XIX-XXI wiek / pod red. Jarosława Maklaka.

36180

145.                   

UMWELTSCHUTZGESETZ = Prawo ochrony środowiska / red. nauk. Bartosz Rakoczy ; tłum. Józef Jarosz. Warszawa : C.H. Beck, 2010.

35919

146.                   

USTROJE polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw / pod red. Walentego Baluka i Andrzeja Czajowskiego. Wrocław : Wydawnicwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.

36112

147.                   

WERTH Nicolas: Wyspa kanibali : 1933, deportacja i śmierć na Syberii / tłum. Marta Szafrańska-Brandt. Kraków : Znak litera nova, 2011.

36186

148.                   

WIATR-KMIECIAK Małgorzata, WUJEC Sławomira: Vot i my 2 : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

T.1424

149.                   

WIATR-KMIECIAK Małgorzata, WUJEC Sławomira: Vot i my 3 : zeszyt ćwiczeń. Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010.

T.1425

150.                   

WIERZBICKI Andrzej: Rosja : etniczność i polityka . Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr, 2011.

36223

151.                   

WIKTOR Juszczenko : prezydent / [autorzy: Waleria Drozdowa et. al]. Warszawa : Rea, 2005.

36114

152.                   

WINNICKI Zdzisław Julian: Tematy białorusko-polskie : antologia. Wrocław : GS Media, 2010.

35992

153.                   

WŁODEK Przemysław: Wilno : przewodnik. –Wyd. 2. Pruszków : Rewasz, 2005.

36258

154.                   

WOJCIECHOWSKA Renata: Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej. Warszawa : Difin, 2010.

35957

155.                   

WOJNA z „reżimem Łukaszenki”. Warszawa : Wydawnictwo Prasy Lokalnej, 2010.

36115

156.                   

WOKÓŁ idei Jerzego Giedroycia : w dziesiątą rocznicę odejścia redaktora i w dziesiątą rocznicę ustanowienia nagrody naukowej jego imienia / pod red. Iwony Hofman. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.

36232

157.                   

WÓJCIŃSKA Agnieszka: Reporterzy bez fikcji : rozmowy z polskimi reporterami. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011.

36176

158.                   

WYSZCZELSKI Lech: Kampania ukraińska 1920 roku. Warszawa : Neriton, 2009.

36159

159.                   

WYSZYŃSKI Robert: Narodziny czy śmierć narodu : narodotwórcze działania elit białoruskich i buriackich po upadku ZSRR. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sholar, 2010.

36093

160.                   

ZAJĄCZKOWSKI Janusz: Trudne sąsiedztwa : Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. T. 1, Od zarania dziejów Ukrainy i Polski do czasu autonomii galicyjskiej (1865). Lublin : Werset, 2011.

36269

161.                   

ZENDEROWSKI Radosław: Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Warszawa : CeDeWu, [2011].

36363

162.                   

ZIÓŁKOWSKA Ewa: Petersburg po polsku. Warszawa : Świat Książki, 2011.

36297

163.                   

ŻYJE, żyje duch słowiański : rozważania nad ideą Słowiańszczyzny / red. Ing Kuźma, Paweł Schmidt. Toruń : Adam Marszałek, 2009.

36077

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki