Nowości

Nabytki 2012

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ÂKOVENKO Natalâ M.: Historia Ukrainy do 1795 roku / . na jęz. pol. Anna Babiak-Owad, Katarzyna Kotyńska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

P.7597

2.      

ALEKSIEVIČ Svetlana Aleksandrovna: Czarnobylska modlitwa : kronika przyszłości / Swietłana Aleksijewicz ; przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36480; 36481

3.      

ALEKSY Łosiew, czyli rzecz o tytanizmie XX wieku / pod red. Jacka Uglika, Eleny Tacho-Godi, Lilianny Kiejzik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2012.

36540

4.      

AMIRADŻIBI Helena: Moja filmowa Moskwa : białym pociągiem dookoła wódki...i nie tylko. Warszawa : Trio, 2011.

36381

5.      

ANTROPOLOGIA antyku greckiego : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Włodzimierz Lengauer, Lech Trzcionkowski. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

36414

6.      

ÂNUŠKEVÌČ Âzèp: A ŭ maskalâh trudna žycì.... : Bagrym-Krašyn-Âckoŭskì-NEŬMÌRUČAS'C' ; da 200-godz'dzâ Paŭlûka Bagryma ì 570-godz'dzâ Krašyna. Rakaŭ : [s. n.], \c 2012.

B.6731

7.      

ARSENEV Vladimir Klavdievič: W Ussuryjskim Kraju / przeł. Ewa Skórska. Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2011.

36424

8.      

ÂZYKOVA Irina Konstantinovna: Oto czynię wszystko nowe : ikona w XX wieku. Warszawa : PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, 2011.

36458

9.      

BADKHEN Anna: Kałasznikow kebab : reportaże wojenne / . Ewa Kleszcz. Warszawa : Carta Blanca, 2012.

36493

10.                        

BARŠČÈŬSKÌ Lâvon Pâtrovìč: Belaruska-pol'skì : razmoŭnìk-davednìk. Mìnsk : Radyëla-plûs : ÌP Sìŭčykaŭ Yl. M., 2011.

B.6691

11.                        

BELARUS' i Evropejskij Soûz : ot izplâcii k sotrudničestvu / pod red.: Hansa-Georga Vika, Štefana Maleriusa. Vil'nûs : Fond Konrada Adenauèra, 2011.

W.797

12.                        

BELARUS’ i Evropejskij Soûz : ot izplâcii k sotrudničestvu / pod red.: Hansa-Georga Vika, Štefana Maleriusa. Vil'nûs : Fond Konrada Adenauèra, 2011.

W.796

13.                        

BENJAMIN Walter: Dziennik moskiewski / przeł. Bogdan Baran. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2012.

36587

14.                        

BRASŁAWSZCZYZNA : Pamięć i współczesność : historia regionu : charakterystyka socjolingwistyczna : świadectwa mieszkańców / red. nauk. Elżbieta Smułkowa. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

36491 [1]

15.                        

BRENT Jonathan: Wewnątrz archiwów Stalina / z ang. przeł. Dorota Dziewiońska. Warszawa : Albatros A. Kuryłowicz, 2011.

36462

16.                        

BULGAKOV Sergej Nikolaevič: Światło wieczności : medytacje i spekulacje / przeł. Jacek Chmielewski. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewicki, 2010.

36473

17.                        

ČEHOV Mihail Aleksandrovič: O technice aktora / oprac. [i .] Marek Sołek. –Wyd. 3. Kraków : Wydawnictwo Arche, cop. 2008.

36396

18.                        

CHOJNICKA Krystyna: Cerkiew i car : prawosławie rosyjskie w reformach Piotra Wielkiego. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2011.

36374

19.                        

CURANOVIĆ Alicja, KARDAŚ Szymon: Rosja w WikiLeaks. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.

36376

20.                        

CZACHOR Rafał: Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991-2011 : studium politologiczne. Polkowice : Wydawnictwo Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki, 2011.

36472

21.                        

DIALOG europejski Zachód-Wschód : dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989-2009 / pod red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza i Michała Słowikowskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011.

36604

22.                        

DIMBLEBY Jonathan: Rosja : podróż do serca kraju i narodu / przekład Tomasz Bieroń. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012.

36456

23.                        

DRYBLUJĄC przez granicę : polsko-ukraińskie Euro 2012 / [Jurij Andruchowycz et al.] Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36478; 36479

24.                        

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna: Studiowanie literatury przedmiotu. Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012.

36591; 36592

25.                        

DZIEMIDOK Bohdan: O komizmie : od Arystotelesa do dzisiaj. Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, 2011.

P.7596

26.                        

EBERHARDT Adam: Gra pozorów : stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008. Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2008.

36470

27.                        

ELIZAROV Mihail: Bibliotekarz / Michaił Jelizarow ; przeł. Izabela Korybut-Daszkiewicz. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2012.

36541

28.                        

FEDOROV Nikolaj Fedorovič: Filozofia wspólnego czynu / przeł. Cezary Wodziński i Michał Milczarek. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2012.

36668

29.                        

FORMUVANNÂ ìstoričnoï pam'âtì: Pol'ŝa  ì Ukraï na : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (m. Harkìv, 12 travnâ 2007 r.) = Kształtowanie pamięci narodowej: Polska i Ukraina : referaty konferencji międzynarodowej (Charków, 12 maja, 2007 r.) / [uporâdniki: M. Žur, Ì. Žuravl'ova ; red. kol. L. Avramenko et al. ; nauk. red. Ì. Losìêvs'kij]. Harkìv : Majdan, 2008.

W.778

30.                        

FRIERSON Cathy A.: Dzieci Gułagu / wstęp Anne Applebaum ; przeł. Anna Sawisz, Agnieszka Nowakowska. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

P.7610

31.                        

GAUSS Karl-Markus: W gąszczu metropolii / przeł. Sława Lisiecka. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36622

32.                        

GESSEN Masha: Putin : człowiek bez twarzy / Masha Gessen ; przeł.: Julia Szajkowska, Magda Witkowska. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2012.

36471

33.                        

GIEORGICA Jerzy Paweł: Przesłanki i perspektywy akcesji Białorusi do Unii Europejskiej. Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Vistula, 2012.

36467

34.                        

GOERDT Wilhelm: Historia filozofii rosyjskiej / przekł. Jacek Antkowiak. Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012.

36597

35.                        

GRUZJA i Armenia oraz Azerbejdżan : magiczne Zakaukazie : przewodnik : praca zbiorowa / [Krzysztof Kamiński et al.]. –Wyd. 4. Gliwice : Helios, 2012.

36605

36.                        

GRYBOŬSKÌ Ûryj: Pogoń między Orłem Białym, Swastyką i Czerwoną Gwiazdą : białoruski ruch niepodległościowy w latach 1939-1956. Warszawa : BEL Studio, 2011.

36629

37.                        

GRZYWACZEWSKI Tomasz: Przez dziki Wschód : 8000 km śladami słynnej ucieczki z gułagu. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2012.

36651

38.                        

HILBK Merle: Czarnobyl Baby : reportaże z pogranicza Ukrainy i Białorusi / . Barbara Tarnas. Warszawa : Carta Blanca, 2011.

36375

39.                        

HISTORIE kobiet z Gułagu : dusza wciąż boli / pod red. Siemiona Wileńskiego / przeł. Anna Kędziorek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

P.7611

40.                        

HODANA Tomasz: Między królem a carem : Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej. Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2008.

W.843

41.                        

HOWORKA Bolesław: Prawo autorskie w pracy bibliotekarza. Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2012.

36400

42.                        

HÜLLEN Werner: A history of Roget's Thesaurus : origins, development, and design. Oxford : Oxford University Press, 2004.

36525

43.                        

HUGO-BADER Jacek: Dzienniki kołymskie. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011.

P.7599

44.                        

HULIA Marina: Aschab i kawałek pizzy. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.

36623

45.                        

IDEE konserwatywne w Rosji / pod red. Anny Raźny. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

36378

46.                        

ISKRA KOZIŃSKA Barbara: Czerwone niebo nad Wołyniem. Warszawa : Bellona, cop. 2012.

36583

47.                        

ISTORIÂ russkih media 1989-2011 : versiâ "Afiši". Moskva : Afiša, 2011.

36483

48.                        

JANICKI Andrzej: Lew Nikołajewicz Gumilow (1912-1992) jako historyk cywilizacji rosyjskiej. Łódź : Ibidem, 2011.

36474

49.                        

JASTRZĘBSKI Bartosz: Krasnojarsk zero. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2012.

36552

50.                        

JASTRZĘBSKI Stanisław: Zarys historii wzajemnych stosunków polsko-ukraińskich od czasów najdawniejszych do współczesności (X-XXI w.). Katowice : Para, 2011.

36377

51.                        

JĘDRYCHOWSKI Zbigniew: Teatra grodzieńskie 1784-1864. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.

36398

52.                        

KACZOROWSKI Aleksander: Praski elementarz.  –Wyd. 2, rozsz. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36582

53.                        

KAGARLICKIJ Boris Ûl’evič: Imperium peryferii  Rosja i system światowy / przeł. Łukasz Leonkiewicz i Beata Szulęcka. Warszawa  Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2012.

36624

54.                        

KERSNOVSKAÂ Efrosiniâ Antonovna: Ile wart jest człowiek. Warszawa : Świat Książki, 2012.

36477

55.                        

KŁOPOTOWSKI Andrzej: Białoruś : historia za miedzą. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.

36603

56.                        

KOLBAIA Dawid: Gruzja nieznana : wspólne losy Gruzinów i Polaków. Kraków : Fado Studio Anetta Warisch : Dom Wydawniczy "Rafael", 2011.

P.7655-P.7656

57.                        

KONONENKO Vìtalij Ìvanovič: Zagadkovij svìt mistectva : narisi z ìstorìï zahìdnoêvropejs'kogo živopisu. Kiïv : "Mistectvo", 2011.

W.857

58.                        

KOPER Sławomir: Ukraina : przewodnik historyczny : tragiczne dzieje, polskie ślady. Warszawa : Bellona, 2011.

P.7608

59.                        

KOWAL Paweł: Między Majdanem a Smoleńskiem / rozmawiają Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz. Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2012.

36667

60.                        

KOŹBIAŁ Jan: Wokół jednej Europy : Niemcy, Polska i Ruś w perspektywie Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Bel Studio, 2012.

P.7684

61.                        

KOZŁOWSKI Tomasz Kuba: Świat Kresów. Warszawa : Dom Spotkań z Historią : Ośrodek Karta, 2011.

36380

62.                        

KRASNA-KORYCIŃSKA Małgorzata: Przy słowiańskim stole czyli kulinaria wczesnego średniowiecza. Szczecin : Triglav, 2010.

36394

63.                        

KRYLOVA Anna: Radzieckie kobiety w walce : historia przemocy na froncie wschodnim / . Kamil Janicki. Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2012.

36628

64.                        

KURCZAB-REDLICH Krystyna: Głową o mur Kremla : nowe fakty. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012.

36538

65.                        

KUŚMIERCZYK Seweryn: Księga filmów Andrieja Tarkowskiego. Warszawa : Wydawnictwo Skorpion, 2012.

36593

66.                        

ŁATYSZONEK Oleg: Žaúnery BNR. –Vyd. 2. Belastok : Belaruskae Gìstaryčnae Tavarystva ; Vil'nâ : Instytut belarusìstykì, 2009.

B.6701

67.                        

LESÂ Ukraïnka: Starodavnâ ìstorìâ shìdnik narodìv. Luc'k : VAT "Volin'ska oblasna drukarnâ", 2008.

W.862

68.                        

LéVI-STRAUSS Claude: Smutek tropików / przeł. Aniela Steinsberg. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008.

36665

69.                        

LISÂK-RUDNIC'KIJ Ìvan: Między historią a polityką / [przekł. z jęz. ukr. Małgorzata Buchalik et al.]. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012.

36644

70.                        

ŁOŚ Stanisław: Sprawa ukraińska we wspomnieniach, korespondencji i publicystyce : wybór pism. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.

36584

71.                        

ŁUBIEŃSKI Stanisław: Pirat stepowy. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36495

72.                        

MACKIEWICZ Stanisław: Kropki nad i ; Dziś i jutro. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012.

36532

73.                        

MARKWART Zbigniew: Polityka realna : zarys działalności i programu stronnictwa petersburskich realistów (1859-1906). Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.

36533

74.                        

MIECIK Igor T.: 14:57 do Czyty : reportaże z Rosji. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36648

75.                        

MIŁOSZ Czesław: Rosja : widzenia transoceaniczne. T. 2, Mosty napowietrzne. Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2011.

P.7645

76.                        

NIENDORF Mathias: Wielkie Księstwo Litewskie : studia nad kształtowaniem się narodu u progu epoki nowożytnej (1569-1795) / przekład Małgorzata Grzywacz. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2011.

36464

77.                        

NIKONOV Aleksandr Petrovič: Koniec feminizmu : czym kobieta różni się od człowieka. Warszawa : Trio, 2011.

P.7593

78.                        

PALAMAS, Bułgakow, Łosiew : rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka / pod red. Lilianny Kiejzik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2010.

36418

79.                        

PETRIK Valentin Mihajlovič: Demonologìâ : evolûcìâ ta sučasnij stan. Kiïv : Kondor, 2005.

W.792

80.                        

PISAREK Edward Władysław: Od obszczyny do kołchozu : z form pospólnego użytkowania ziemi na wschodzie Europy. Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2012.

36465

81.                        

POLACY, Rusini i Ukraińcy, Argentyńczycy : osadnictwo w Misiones 1892-2009 / red. nauk. Ryszard Stemplowski ; książka zawiera teksty autorów z Argentyny i Polski: Leopoldo J. Bartolomé [et al.]. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2011.

36534

82.                        

POLSKA - Ukraina : trudne pytania, T. 10, Materiały XI międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Warszawa, 26-28 kwietnia 2005 / [oprac. red. Romuald Niedzielko ; . ref. i dyskusji z jęz. ukr. Maria Buczyło, Halina Leskiw]. Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : Ośrodek Karta, 2006

36459

83.                        

POLSKA i Ukraina : próba analizy systemu politycznego = Pol'ša ì Ukraïna : sproba analìzu polìtičnoï sistemi / red. Stanisław Sulowski [et al.]. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2011.

36466

84.                        

PRZEŁOMIEC Marta: Tymoszenko : historia niedokończona / Maria Przełomiec. Bytom : Wydawnictwo "Niecałe", cop. 2012.

36627

85.                        

REITSCHUSTER Boris: Ruski ekstrem do kwadratu : co zostało z mojej miłości do Moskwy / . Sylwia Miłkowska. Warszawa : Carta Blanca Sp. z o. o., 2012.

36581

86.                        

ROTFELD Adam Daniel: Myśli o Rosji ...i nie tylko : eseje i wywiady. Warszawa : Świat Książki, 2012.

36412

87.                        

ROZPAD ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Cz. 1, Federacja Rosyjska / pod red. Anny Jach. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

36469

88.                        

RUSSKAÂ kuhnâ. Moskva : Izdatel'stvo "Direkt-Mediâ" : ZAO Izdatel'skij dom "Komsomol'skaâ pravda", 2010.

W.794

89.                        

SCRUTON Roger: Piję, więc jestem : przewodnik filozofa po winach / przeł. Michał Szczubiałka. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2011.

36419

90.                        

SKOPEK Magdalena: Dobra krew : w krainie reniferów, bogów i ludzi. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2012.

P.7675

91.                        

SMOLEŃSKI Paweł: Pochówek dla rezuna. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011.

P.7607

92.                        

SNYDER Timothy: Skrawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / z ang. przeł. Bartłomiej Pietrzyk. Warszawa : Świat Książki, 2011.

P.7591

93.                        

ŚRODA Krzysztof: Podróże do Armenii i innych krajów z uwzględnieniem najbardziej interesujących obserwacji przyrodnicznych. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36621

94.                        

STANISLAVSKIJ Konstantin Sergeevič: Etyka / przeł. Jadwiga Żmijewska. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010.

P.7592

95.                        

STANISLAVSKIJ Konstantin Sergeevič: Praca aktora nad rolą : materiały do książki / przeł. i przypisami opatrzył Jerzy Czech. Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie, 2011.

P.7595

96.                        

STANISLAVSKIJ Konstantin Sergeevič: Praca nad sobą i swoim twórczym przeżywaniem / przeł. i przyp. opatrzył Jerzy Czech. Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, 2010.

36395 [1]

97.                        

STANISLAVSKIJ Konstantin Sergeevič: Praca nad sobą i swoją techniką wykonawczą / przeł. i przyp. opatrzył Jerzy Czech. Kraków : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego, 2010.

36395 [2]

98.                        

STROJNY Aleksander: Ukraina zachodnia : "Tam szum Prutu, Czeremoszu...". –Wyd. 6. Kraków : Wydawnictwo Bezdroża, 2011.

36611

99.                        

STYCZYŃSKI Marek: "Ratio" a "Lógos" : jedno czy dwoje? : o filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego : zbiór rozpraw. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Ibidem, 2012.

36536

100.                   

SZCZYGIEŁ Mariusz: Láska nebeská. Warszawa : Agora, 2012.

36407

101.                   

SZLAK transsyberyjski : Moskwa - Bajkał - Mongolia - Pekin / [aut. Małgorzata Gawełda et al. Kraków : Bezdroża, 2002.

36652

102.                   

SZOLGINIA Witold: Tamten Lwów. T.2. Ulice i place. Kraków :  Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2011.

36410

103.                   

TAUBMAN William: Chruszczow : człowiek i epoka / William Taubman ; przeł. Łukasz Witczak. Wrocław : Bukowy Las, cop. 2012.

36539

104.                   

TAYLER Jeffrey: Mordercy w mauzoleach : między Moskwą a Pekinem / . Klaudyna Michałowicz, Julita Mastalerz. Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN, 2011.

36382

105.                   

TOKARSKI Jan: Historie przyszłości : wizje bolszewizmu w Rosji 1917-1921. Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Wydawnictwo Neriton, 2012.

36670

106.                   

TOŻSAMOŚCI narodowe na obszarze postradzieckim : między dziedzictwem a tradycją wynalezioną / red. nauk. Piotr Załęski, Elena Breslavskaia, Marta Włodarkiewicz. Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012.

36428

107.                   

TURCZYŃSKI Andrzej: Andriej Rublow : mistrz niewidzialnej strony. –Wyd. 2. Poznań : W drodze, 2011.

P.7594

108.                   

UKRAINA światu : skarby Ukrainy z kolekcji PLATAR / [red. Anna Kiełczewska]. Warszawa : Muzeum Narodowe ; Kijów : Muzeum Narodowego Dziedzictwa Kulturowego PLATAR, 2008.

B.6693; B.6694

109.                   

UKRAIŃSKI polonofil : pamięci Bohdana Osadczuka / red. Iwona Hofman. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012.

36669

110.                   

USENKO Konstanty: Oczami radzieckiej zabawki : antologia radzieckiego i rosyjskiego undergroundu. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.

36608

111.                   

WILK Mariusz: Lotem gęsi : dziennik północny. Warszawa : Noir sur Blanc, 2012.

W.821

112.                   

WOLNOŚĆ albo śmierć : trzy relacje z wojen czeczeńskich / zebrał, przetł. i oprac. Radosław Januszewski. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Volumen, 2011.

36496

113.                   

ZAJĄCZKOWSKI Janusz: Trudne sąsiedztwa : Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. T. 2, Od autonomii galicyjskiej do drugiej wojny światowej / Janusz Zajączkowski. Lublin : Werset, 2012.

36535

114.                   

ZINOVIEFF Sofka: Czerwona księżniczka : biali emigranci i komisarze / przeł. z ang. Sławomira Kaczmarek. Warszawa : Bellona, 2012.

36476

115.                   

ŽUK Sergej Ivanovič: Rock and roll in the Rocket City : the West, indentity, and idrology in Soviet Dniepropetrovsk, 1960-1985. Washington : Woodrow Wilson Center Press ; Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2010.

36435

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki