Nowości

Nabytki 2013

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

20 lat rzeczywistości poradzieckiej : spojrzenie socjologiczne / Redakcja Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

36688

2.      

ACTON Edward: Rosja : dziedzictwo caratu i władzy radzieckiej / przeł. Janusz Stawiński. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2013.

36882

3.      

ALEKSIEVIČ Svetlana Aleksandrovna: Ostatni świadkowie : utwory solowe na głos dziecięcy / przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36817- 36818

4.      

ARUTUNYAN Anna: Car Putin : feudalizm, korupcja i Bóg w państwie patrymonialnym / przeł. Jacek Lang. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013.

36830

5.      

BELARUS in focus : through the eyes of international journalist = Belarus' u fokuse : vačyma mìžnarodnyh žurnalìstaŭ / [trans. of original articles into Belarusian: BreezeIT Translation Office]. Warsaw : Press Club Polska : \b Solidarity with Belarus Information Office, 2012.

B.6764

6.      

BESANCON Alain: Święta Ruś /  . Łukasz Maślanka. Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej", 2012.

36770

7.      

BIAŁORUŚ : co się tam dzieje? : sytuacja polityczna na przełomie XX i XXI wieku / [red. nauk. Arkadiusz Meller, Joanna Rak, Adam Wielomski]. Warszawa : Capital 2013.

37021

8.      

BIAŁORUŚ: dalsza droga do demokracji / pod red. Mikołaja Iwanowa ; [tł. z jęz. białorus. Joanna Bernatowicz]. Wrocław : GAJT Wydawnictwo. 2011.

36934

9.      

BIBLIOGRAFI@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013.

36930

10.                        

BIEŃKOWSKI Andrzej: Sprzedana muzyka. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2007.

B.6782

11.                        

BOSIACKI Adam: Konstytucjonalizm rosyjski : historia i współczesność. Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2013.

37024

12.                        

BRACKI Artur: Surżyk - historia i teraźniejszość. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009.

36898

13.                        

BRYSACZ Piotr: Patrząc na Wschód : przestrzeń, człowiek, mistycyzm / Andrzej Stasiuk [et al.] ; pytał Piotr Brysacz. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2013.

36944

14.                        

BUCHANAN Tom: Burzliwy pokój : historia Europy 1945-2000 / tł. Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010.

36692

15.                        

BUKOWIECKA Halina: Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

36803

16.                        

BUMBLAUSKAS Alfredas: Wielkie Księstwo Litewskie : wspólna historia, podzielona pamięć / tł. z lit. Alicja Malewska. Warszawa : Muzeum Historii Polski : Wydawnictwo Bellona, cop. 2013.

37014

17.                        

CHŁOPEK Zofia: Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność : aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.

36839

18.                        

CHODYNICKI Kazimierz: Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny 1370-1632. [Białystok] : Orthdruk, 2005.

B.6777

19.                        

CIECHANOWSKI Zbigniew: Polonia w sercu śpiewa : 40 lat polonijnego śpiewania w Koszalinie - Festiwalowe Echa. Koszalin : Koszaliński Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", 2010.

T.1595

20.                        

ČISTÂKOV Ivan Petrovič: Strażnik gułagu : dziennik / przeł. Jan Cichocki. Warszawa : Bellona, cop. 2012.

36683

21.                        

CZARNOWSKI Ryszard Jan: Lwów : sacrum et profanum. Łódź: Galaktyka, cop. 2012.

P.7722

22.                        

CZERNIECKA-HABERKO Anna: Unie Polsko-Litewskie w historiografii Polskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

36740

23.                        

DĄBROWSKI Grzegorz: Prosta etnografia Wileńszczyzny. Wrocław : Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, 2013.

37006

24.                        

DAWNA Rosja i Rosjanie we współczesnych badaniach polskich / red. nauk. Jan Tyszkiewicz, Krzysztof Łukawski. Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2012.

36677

25.                        

DEMOKRATYZACJA mediów na Białorusi : Warszawa, 6-7 czerwca 2008 r. = Democratisation of the Mass Media in Belarus : Warsaw, 6-7 June 2008 / red. wyd. Zbigniew Pisarski. Warszawa : Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, 2008.

B.6751

26.                        

DIALOG europejski Zachód-Wschód : kultura, polityka, społeczeństwo / pod red. Jerzego Kmiecińskiego i Alicji Stępień-Kuczyńskiej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007.

36753

27.                        

DWIE dekady transformacji gospodarczej i politycznej Federacji Rosyjskiej : osiągnięcia, problemy, perspektywy / Łukasz Makowski [et al.]. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013.

36831

28.                        

ENGELKING Anna: Kołchoźnicy : antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012.

36702

29.                        

EUROPA. Stop. Wschodnia. Stop / [red. Małgorzata Nocuń, Andrzej Brzeziecki]. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2013.

36966

30.                        

FALL der Kulturmauer : wie kann Sprachunterricht interkulturell sein? / Ulrike A. Kaunzner (Hrsg.) Münster [etc.] : Waxmann, 2008.

T.1597

31.                        

FRAZIER Ian: Podróże po Syberii / z ang. przeł. Jerzy Korpanty. Warszawa : Świat Książki, 2013.

37027

32.                        

GENÌÛŠ Larysa A.: Ptaki bez gniazd / tł. Czesław Seniuch. +CD-ROM. Białystok : Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2012.

P.7721

33.                        

GŁOGOWSKA Helena: Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku : od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012.

36730; 36731

34.                        

GOŁĄBEK Bartosz: Lew Gumilow i Aleksander Dugin : o dwóch obliczach eurazjatyzmu w Rosji po 1991 roku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36694

35.                        

GÓRECKI Wojciech: Abchazja. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36809

36.                        

GÓRSKI Artur: Podolacy : obóz polityczny i jego liderzy. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013.

36819

37.                        

HELAK Wiesław: Scenariusze syberyjskie. Warszawa : Wydawnictwo Trio ; Muzeum Lwowa i Kresów, 2013.

37008

38.                        

JAGIELSKA Krystyna: Miłość z kamienia : życie z korespondentem wojennym. Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2013.

36705

39.                        

JASTRZĘBSKI Maciej: Matrioszka Rosja i Jastrząb. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

36880

40.                        

JASTRZĘBSKI Stanisław: Oko w oko z banderowcami : wspomnienia małoletniego żołnierza Armii Krajowej. –Wyd. 4. Wrocław : Wydawnictwo Nortom, 2010.

36841

41.                        

KAMIŃSKI Antoni A.: Michaił Bakunin : życie i myśl. T. 1, Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012.

36807

42.                        

KAMIŃSKI Antoni A.: Michaił Bakunin : życie i myśl. T. 2, Podpalacz Europy, (1848-1864). Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

36808

43.                        

KLUKOWSKI Bogdan: E-booki w kraju i na świecie : poradnik. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

36709

44.                        

KOSINOVA Tat'âna Feofanovna: Polski mit : Polska w oczach sowieckich dysydentów : 1950, 1960, 1970, 1980 / [tł. z jęz. ros. Robert Szczęsny et al.]. Kraków ; Warszawa : Instytut Książki - Nowaja Polsza, 2012.

36689

45.                        

KOST Paweł: Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

36748

46.                        

KRZYWDZIŃSKA Anna: Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991 roku. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.

36921

47.                        

KSIĄŻEK Michał: Jakuck : słownik miejsca. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36938

48.                        

KUŹNIAK Angelika: Papusza. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36988

49.                        

LEWICKA Joanna: Povernennâ do korìnnâ : ukraïns'ke poetične kìno / per. z pol. Lûbovi Gorbenko. Kiïv : Redakcìâ žurnalu "Kíno-Teatr" : Vidavnictvo "Zadruga", 2011.

T.1592

50.                        

LOPATA Maryan: The deportations from the neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknista and Edinets regions (Moldova) in 1949-1951. Chisinau : [s.n.], 2013.

T.1651

51.                        

LÛBAŠENKO Igor: Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej. Łysomice ; Toruń : Dom Wydawniczy Duet, 2012.

36746

52.                        

ŁUKASIK Inna: Kuchnia rosyjska : ponad 200 tradycyjnych przepisówzebranych ze wszystkich regionów Rosji. Warszawa : Wydawnictwo REA, 2009.

36995

53.                        

MACIUK Dariusz: Próba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.

36945

54.                        

MARGOLIN Ulij Borisovič: Podróż do krainy zeków / przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

37005

55.                        

McMEEKIN Sean: Największa grabież w historii : jak bolszewicy złupili Rosję \ tł. Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

37026

56.                        

MENDEL Tadeusz: Metodyka pisania prac doktorskich. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact, 2010.

36684

57.                        

MIANOWSKA Joanna: Konteksty kul'tury russkoj èmigracii XX veka: Boris Zajcev - pevec russkogo pravoslaviâ = Konteksty kultury emigracji rosyjskiej XX wieku: Borys Zajcew - piewca rosyjskiego prawosławia. Toruń : Wydawnictwo MADO, 2011.

36752

58.                        

MILCZAREK Michał: Z martwych was wskrzesimy : filozofia Nikołaja Fiodorowa. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013.

36918

59.                        

MIRONOWICZ Eugeniusz: Polityka zagraniczna Białorusi : 1990-2010. Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2011.

36729

60.                        

MUELLER II Alfred G.: In the name of God : rhetoric, religion, and identity in Post-Soviet Ukraine. Bloomington, IN : AuthorHouse, 2004.

36656

61.                        

MYCIO Mary: Polinovij lìs : hronìki Čornobilâ / Marìâ Micʹo ; pereklad z anglìjsʹkoï Tetâni Âremko, Ûrìâ Âremka. L'vìv : Nezaležnij kulʹturologìčnij žurnal «Ï», 2006.

B.6756

62.                        

NA gruzach imperium : demokratyczna modernizacja w państwach regionu Europy Środkowej i Wschodniej / pod. red. Alicji Stępień-Kuczyńskiej, Macieja Potza, Michała Słowikowskiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

36745

63.                        

NOWAK Lidia Teresa: Asertywność w bibliotece :  jak odkryć siłę swojej profesji? : poradnik. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.

36708

64.                        

NOWICKI Zdzisław: Ikona z kawałkiem chleba i cebuli : wspomnenia polskiego ambasadora na Wschodzie. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2012.

36768

65.                        

NOWOCZESNOŚĆ i globalizacja na północnym Podlasiu : perspektywa etnograficzna / red. Piotr Cichocki i Helena Patzer. –Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.

36681

66.                        

OBSZAR byłego ZSRR : klęska demokracji czy transformacja? / pod red. Sylwestra Gardockiego. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013.

36942

67.                        

OKOŁOWSKI Paweł: Między Elzenbergiem a Bierdiajewem : studium aksjologiczno-antropologiczne. Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii, 2012.

36804

68.                        

OLSZAŃSKI Tadeusz: Miejsce UPA w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej : dylematy polityki historycznej Ukrainy. Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013.

T.1656

69.                        

OSOBY i działania : \b wokół "Słownika nazw osobowych" / oprac. i red. nauk. Zofia Zaron i Stanisław Dubisz. Warszawa : Wydział Polonistyki UW : Bel Studio, 2011.

36842

70.                        

PACEK Jarosław: Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym. Warszawa : Wydawnictwo SBP - Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.

P.7732

71.                        

PAČOBUT Andrèj: System Białoruś. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2013.

37029

72.                        

PAŁYGA Artur: Kołchoz imienia Adama Mickiewicza : reportaże z Białorusi. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Buffi, 2005.

36801

73.                        

PAPIERZYŃSKA-TUREK Mirosława: Od tożsamości do niepodległości : studia i szkice z dziejów kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

36741

74.                        

PATRIARCHA CYRYL: Wolność i odpowiedzialność : w poszukiwaniu harmonii. Białystok : Orthdruk : przy współpracy Fundacji Ekumenicznej Tolerancja, 2010.

T.1659

75.                        

PAWLIK Kazimierz: Dyplom z internetu : jak korzystać z internetu pisząc prace dyplomowe? Warszawa : CeDeWu, 2010/2011.

36685

76.                        

PEČANKO Sâmën: U belaruskìm vojsku : padarunak pryzyŭnìku. Vìlʹnâ : Ìnstytut belarusìstykì, 2007.

B.6771

77.                        

PESNOT Patrick: Rosyjscy szpiedzy : od Stalina do Putina / przekł. Janina Pałęcka i Barbara Walicka. Warszawa : Muza SA, 2013.

36844

78.                        

PETLÛRA Simon Vasil'ovič: Naczelny Ataman / [przekł. z jęz. ukr.: Małgorzata Buchalik, Maria Buczyło, Halina Leskiw]. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2012.

36845

79.                        

PIHOÂ Rudol'f Germanovič: Historia władzy w Związku Radzieckim 1945-1991 / tł.: Michał Głuszkowski, Piotr Zemszał. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.

36834

80.                        

PIOTROWSKA Marta: Verba volant, scripta manent : how to write an M.A. thesis in translation studies. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

36851

81.                        

PLATT Kevin M. F.: Terror i wielkość : Iwan i Piotr jako rosyjskie mity / Herfried Münkler ; przeł. Katarzyna Sosnowska. Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2013.

37030

82.                        

POGONOWSKA Ewa: Czytanie Nowej Rosji : polskie spotkania ze Związkiem Sowieckim lat trzydziestych XX wieku. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36936

83.                        

POGORZELSKI Piotr: Barszcz ukraiński. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

37020

84.                        

POTOCKI Andrzej: Legendy łemkowskiego Beskidu. Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2009.

36998

85.                        

QUENOT Michel: Ikona i kosmos : inne spojrzenie na dzieło stworzenia / przeł. Henryk Paprocki. Białystok : Orthdruk, 2007.

36721

86.                        

RADZIK Ryszard: Białorusini - między Wschodem a Zachodem. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36933

87.                        

RADZIWINOWICZ Wacław: Gogol w czasach Google'a : korespondencje z Rosji 1998-2012. Warszawa : Agora, 2013.

36765

88.                        

REJMER Małgorzata: Bukareszt : kurz i krew. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36983

89.                        

ROMANOWSKI Wiesław: Bandera : terrorysta z Galicji. Warszawa : Demart, 2012.

36774

90.                        

ROMAŃSKI Romuald: Wojny kozackie : od Zbaraża do ugody w Perejasławiu. Warszawa : Bellona, cop. 2013.

36854

91.                        

SHORE Marci: Smak popiołów : o dziedzictwie totalitaryzmu w Europie Wschodniej / z ang. przeł. Marcin Szuster. Warszawa : Świat Książki, 2012.

36772

92.                        

ŚLESZYŃSKI Wojciech: Kresy Wschodnie czyli Białoruś Zachodnia : historia, współczesność, pamięć. Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2013.

36965

93.                        

ŚLIWOWSKA Wiktoria: Historyczne peregrynacje : szkice z dziejów Polaków i Rosjan w XIX wieku. Warszawa : Instytut Historii PAN, 2012.

36693

94.                        

SŁOWIKOWSKI Michał: Polityka federacyjna Borysa Jelcyna i Władimira Putina. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2009.

37028

95.                        

ŚMIEJA Wojciech: Gorsze światy : migawki z Europy Środkowo-Wschodniej. Warszawa : Carta Blanca, 2012.

37023

96.                        

SOBCZAK Jan: Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna : mój znikający świat... (z "Dziennika moskiewskiego" 1990-1992). Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2012.

36775

97.                        

SOWA Kazimierz: Moje syberyjskie podróże. Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2013.

36816

98.                        

STASIUK Andrzej: Nie ma ekspresów przy żółtych drogach. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36960

99.                        

STĘPNIEWSKA-HOLZER Barbara: Żydzi na Białorusi : studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.

37017

100.                   

STOSUNKI międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR / pod red. Wojciecha Śleszyńskiego, Anny Jodzio. Białystok : Uniwersytet w Białymstoku ; Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2012.

36691

101.                   

ŠUŠKEVìČ Stanìslaŭ Stanìslavavìč: Maë žyccë, krah ì ŭvaskrošanne SSSR. Mìnsk : [s. n.], 2013.

B.6767

102.                   

SZANTER Zofia: Dzieje Przysłopia i Nowicy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013.

37015

103.                   

SZARUGA Leszek: Gra o tożsamość : (szkice). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013.

36994

104.                   

SZCZEREK Ziemowit: Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian. Kraków : Korporacja Ha!art, 2013.

T.1658

105.                   

SZEPTYCKI Andrzej: Ukraina wobec Rosji : studium zależności. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013.

36887

106.                   

TAMKOVìČ Alâksandr Leanìdavìč: Suprac' plynì. [S. I.] : Tamkovìč A. L. ; 2011.

B.6763

107.                   

TESSON Sylvain: W syberyjskich lasach : luty - lipiec 2010 r. / przeł. Anna Michalska. Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, 2013.

36704

108.                   

THE COMMERCIAL companies code : [bilingual edition] = Kodeks spółek handlowych : [wydanie dwujęzyczne] / tł. Katarzyna Michałowska. –Wyd. 6. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.

36950

109.                   

TOPOLSKI Ireneusz: Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

36881

110.                   

TOŻSAMOŚCI zbiorowe Białorusinów / red. Ryszard Radzik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.

36951

111.                   

UKRAINA po wyborach parlamentarnych 2012 : proeuropejska perspektywa? / red. Beata Piskorska. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.

36953

112.                   

URYN Bolesław: W świecie jurt i szamanów. Warszawa : Sport i Turystyka - MUZA SA, 2013.

36769

113.                   

VERAS Zos'ka: Â pomnû ŭsë : uspamìny, lìsty. Garodnâ : Garadzenskaâ Bìblìâtèka ; Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013.

B.6745

114.                   

WIERZBICKI Marek: Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim : stosunki polsko-białoruskie na ziemiach północno-wschodnich II RP pod okupacją sowiecką 1939-1941. –Wyd. 2. Warszawa : "Fronda", 2007.

36843

115.                   

WIERZBOWSKA-MIAZGA Agata: Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi. Warszawa : Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 2013.

36943

116.                   

WITCZAK Jan Krzysztof: Historycy rosyjscy wobec rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości radzieckiej w latach 1917-1938. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012.

36744

117.                   

WITKOWSKA Monika: Kurs Czukotka czyli "Anną" w krainie niedźwiedzi polarnych. Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, cop. 2013.

36939

118.                   

WŁODARCZYK Barbara: Nie ma jednej Rosji. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.

36823

119.                   

WSPÓLNE czy osobne? : miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej / [red. tomu Wojciech Śleszyński]. Białystok : Uniwersytet ; Kraków : Wydawnictwo AVALON T. Janowski, 2011.

36690

120.                   

WSPÓLNOTA Niepodległych Państw b fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty etniczne. T. 1 / red. Tomasz Kapuśniak. Lublin : Wydawnictwo KUL : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; [Warszawa] : Konrad Adenauer Stiftung, 2011.

36869

121.                   

ZABUŽKO Oksana Stefanìvna: Let my people go : 15 tekstìv pro ukraïns'ky revolûcìû. -2 vid. Kiïv : Fakt, 2006.

B.6758

122.                   

ZABUŽKO Oksana Stefanìvna: Ukraiński palimpsest : Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2013.

37011; 37012

123.                   

ŽADAN Sergìj: Woroszyłowgrad / przeł. Michał Petryk. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013.

36755

124.                   

ZAJĄCZKOWSKI Janusz: Trudne sąsiedztwa : Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. T. 3, Druga wojna światowa. Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013.

36952 [3]

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki