Nowości

Nabytki 2015

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

ALEKSìEVIČ Svâtlana Alâksandraŭna: Čas second-hand : (Kanec čyrvonaga čalaveka) / [pereklad z ruskaj movy Valera Stralko  Cìhana Čarnâkevìča]. Mìnsk : Logvìnaŭ, 2013.

B.6837

2.      

ALEKSìEVìČ Svâtlana Alâksandraŭna: Cynkowi chłopcy / przełożył Jerzy Czech. –Wyd. 2. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

37609-37610

3.      

ALEKSìEVìČ Svâtlana Alâksandraŭna: Czasy secondhand : koniec czerwonego człowieka / przeł. Jerzy Czech. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

37399; 37400

4.      

AMERLAND David: Google semantic search : search engine optimization (SEO) techniques that get your company more traffic, increase brand impact, and amplify your online presence. Indianapolis : Que, 2014.

37307

5.      

ANDRUHOViČ Ûrij Ìgorovič: Szcze ne wmerła i nie umrze : rozmowa z Jurijem Andruchowyczem. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

T.1870

6.      

ANTOLOGIA studiów nad traumą / pod redakcją Tomasz Łysaka ; przekład Tomasz Bilczewski, Katarzyna Bojarska, Jan Burzyński, Anna Kowalcze-Pawlik, Agnieszka Rejniak-Majewska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2015.

P.7810

7.      

ARTIFICIAL intelligence : a modern approach / Stuart Russell, Peter Norvig. 3rd ed. Harlow : Pearson Education Limited, 2014.

37306

8.      

BALL Kirstie: Routledge handbook of surveillance studies. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2014.

37483

9.      

BANASZEK-SZAPOWAŁOWA Aneta: Sposoby harakteristiki v russkih i pol'skih bračnyh anketah v Internete. Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2013.

37640

10.                        

BAZYLI (archimandryta): Hymn wejścia : elementy doświadczenia liturgicznego sakramentu jedności w Prawosławiu / [tłumaczenie i komentarz Marek Ławreszuk]. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015.

37570

11.                        

BENNETTS Marc: Dokopać Kremlowi : walka nowych rosyjskich dysydentów o odsunięcie Putina od władzy / przeł. Jan Wąsiński, Paweł Wolak. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, 2014.

37392

12.                        

BEREZOWSKI Leszek: Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty notarialne, testamenty i pełnomocnictwa? Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015.

37601

13.                        

BEREZOWSKI Leszek: Jak czytać i rozumieć angielskie dokumenty sądowe w sprawach cywilnych? –Wyd. 2. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2014.

37595

14.                        

BHATIA Vijay K.: Legal discourse across cultures and systems. Hong Kong : Hong Kong University Press, 2008.

37586

15.                        

BRIX Emil: Z powrotem w Europie Środkowej : eseje i szkice / z niem. przeł. Anna Śliwa. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2012.

37390

16.                        

BRZEZIŃSKA Marta: Spektakl - granica - ekran : mur berliński w filmie niemieckim. + DVD. Wrocław : Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta : Oficyna Wydawnicza Atut, 2014.

P.7795

17.                        

COPE Tim: Na szlaku Czyngis-Chana : wielka wędrówka przez krainę nomadów / tł.: Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014.

37412

18.                        

CZAS Euromajdanu / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Dorota Miłoszewska. Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2014.

T.1863

19.                        

DMOWSKI Roman: Niemcy, Rosja i kwestia polska. –Wyd. 7. Wrocław : Wydawnictwo Nortom, cop. 2013.

37622

20.                        

DUBYK Halyna: Sen o Ukrainie : pogłosy "Szkoły Ukraińskiej" w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014.

37382

21.                        

DWORAK Anna Marta: Obrazy Rosjan w pamiętnikach z lat 1828-1835. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014.

37605

22.                        

DZIEJE Rosjan : od Rusi wikingów do Rosji Putina, od caratu białego do czerwonego, mit Trzeciego Rzymu i codzienność imperium, rosyjska dusza, słowianofile i zapadnicy, Rosjanie - Polacy - Niemcy : do czytania dla rusofobów, rusofilów i rusoświrów / [red. wydania Leszek Będkowski]. Warszawa : Polityka Spółdzielnia Pracy, 2014.

P.7812

23.                        

ELEMENTY metodyki rozprawy doktorskiej / redakcja naukowa Kazimierz Kuciński. Warszawa : Difin, 2015.

37407

24.                        

ERICSON Claes: Oligarchowie : pieniądze i władza w kapitalistycznej Rosji / przeł. Hanna Jankowska. Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2014.

37391

25.                        

ERNU Vasile: Urodzony w ZSRR / z jęz. rum. przeł. Radosław Biniarz.. Warszawa : Wydawnictwo Claroscuro, [2014].

37393

26.                        

FEL’ŠTINSKIJ Ûrij Georgievič: Trzecia wojna światowa? : bitwa o Ukrainę / przełożył Jerzy Redlich. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2015.

37473

27.                        

FEMINIST surveillance studies / Rachel E. Dubrofsky and Shoshana Amielle Magnet, editors. Durham ; London : Duke University Press, 2015.

37575

28.                        

FROŁOW Sylwia: Bolszewicy i apostołowie : osiem portretów. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

37365

29.                        

GARLAND David: The culture of control : crime and social order of contemporary society. Oxford [etc.] : Oxford University Press, dr. 2011.

37484

30.                        

GETKA Joanna Aleksandra: Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

T.1910

31.                        

GETKA Joanna: Europa środkowo-wschodnia trudny dialog. Warszawa : Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej. Uniwersytet Warszawski, 2015.

T.1879

32.                        

GIEDROYC a Ukraina : ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury" : studia / pod red. Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego. Warszawa [etc.] : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014.

37414

33.                        

GISTORYÂ Belarusì : u kantèksce susvetnyh cyvìlìzacyj : vučèbny dapamožnìk / [ V. Ì. Galubovìč et al.] Mìnsk : Èkaperspektyva, 2013.

B.6825

34.                        

GŁEBOCKI Henryk: "Diabeł Asmodeusz" w niebieskich binoklach i kraj przyszłości : Hr. Adam Gurowski i Rosja. Kraków : Wydawnictwo Arkana, 2012.

37618

35.                        

GOŁĄBEK Bartosz: Anatomia "Runetu" : rosyjskojęzyczny Internet jako extra territorium byłego ZSRR. Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa im Stanisława Pigonia w Krośnie, 2014.

T.1798

36.                        

GRJASNOWA Olga: Rosjanin to ten, kto kocha brzozy / przełożyła Elżbieta Kalinowska. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

37470

37.                        

HOROLETS Anna: Konformizm, bunt, nostalgia : turystyka niszowa z Polski do krajów byłego ZSRR. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2013.

37474

38.                        

JACH Anna: Rosja 1991-1993 : walka o kształt ustrojowy państwa. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011.

37624

39.                        

JASTRZĘBSKI Maciej: Klątwa gruzińskiego tortu. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2014.

37394

40.                        

JASTZĘBSKI Bartosz: Jutro spadną gromy. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2015.

37620

41.                        

JOHNSON A. Ross: Radio Wolna Europa i Radio Swoboda : lata CIA i późniejsze / przeł. Andrzej Borzym. Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, cop. 2014.

B.6826

42.                        

KACEWICZ Michał: Sotnie wolności : Ukraina od Majdanu do Donbasu. Warszawa : Ringier Axel Springer, [2014].

37626

43.                        

KAJTOCH Wojciech: Szkice polonistyczno-rusycystyczne. Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015.

P.7809

44.                        

KARCZMARZEWSKI Andrzej: Świat Bojków : etnograficzna podróż po Bojkowszczyźnie. Rzeszów : Libra PL, 2014.

37415

45.                        

KìDRUK Maksim Ìvanovič: Ja, Ukrainiec / [for the Polish translation by Julia Celer]. Warszawa : Wydawnictwo Akurat, 2015.

37524

46.                        

KIERZKOWSKA Danuta: Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011. Warszawa : Wydawnictwo "Translegis", 2011.

37344

47.                        

KINO Europy Wschodniej - dawniej i dziś / pod red. Sławomira Bobowskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

37582

48.                        

KOLODNYJ Lev Efimovič: Kreml' i Krasnaâ ploŝad'. Moskva : "Golos-Press", 2008.

P.7777

49.                        

KOPER Sławomir: Wielkie Księstwo Litewskie i Inflanty : przewodnik historyczny śladami polskości Kresów. Warszawa : Bellona, cop. 2014.

37369

50.                        

KOPROWSKI Marek A.: Inna Ukraina : Zakarpacie - tu się zaczyna i kończy Europa. Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2014.

T.1868

51.                        

KUBACKI Artur: Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2011.

37350

52.                        

ŁAWRESZUK Marek: Modlitwa wspólnoty : historyczny rozwój prawosławnej tradycji liturgicznej. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014.

37571

53.                        

LIS Hanna: Kuchnia Słowian czyli o poszukiwaniu dawnych smaków. Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2015.

37528

54.                        

L'ITALIANO televisivo, 1976-2006 : atti del convegno, Milano, 15-16 giugno 2009 / a cura di Elisabetta Mauroni, Mario Piotti. Firenze : presso l'Accademia, 2010.

T.1873

55.                        

LOGIKA dla prawników / Sławomir Lewandowski [et al.] –Wyd. 8. Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.

37500

56.                        

LUCAS Edward: Nowa zimna wojna : Rosja Putina : zagrożenie dla Zachodu / przełożyli Robert Bartołd, Maciej Szymański. Warszawa : Kurhaus Publishing Kurhaus Media, 2015.

37612

57.                        

LUCAS Edward: Podstęp : o szpiegach, kłamstwach i o tym, jak Rosja kiwa Zachód / przeł. Mariusz Kukliński. Warszawa : Kurhaus Publishing, 2014.

37623

58.                        

LYON David: Identifying citizens : ID cards as surveillance. Cambridge ; Malden, MA : Polity Press, 2009.

37489

59.                        

LYON David: Surveillance studies : an overview. Cambridge ; Malden, MA : Polity Press, cop. 2007.

37487

60.                        

LYON David: Theorizing surveillance : the panopticon and beyond. London ; New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2011.

37485

61.                        

MIECIK Igor T.: Sezon na słoneczniki. Warszawa : Agora, 2015.

T.1864

62.                        

MIĘDZY Rusią a Polską : Litwa : od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej /  pod redakcją naukową Jerzego Grzybowskiego i Joanny Kozłowskiej. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.

37405

63.                        

MIRONOWICZ Eugeniusz: Wojna wszystkich ze wszystkimi : Białoruś 1941-1944. Kraków : Wydawnictwo AVALON, 2015.

37707

64.                        

MODZELEWSKI Witold: Szkice polsko-rosyjskie : (lata 2010-2014). Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2014.

37613

65.                        

MUCHA Wojciech: Krew i ziemia : o ukraińskiej rewolucji. Warszawa : Fronda PL, cop. 2014.

37376

66.                        

NICIEJA Stanisław Sławomir: Kresowa Atlantyda : historia i mitologia miast kresowych. T. 5, Sambor, Rudki, Beńkowa Wisznia, Nadwórna, Bitków, Delatyn, Rafajłowa. Opole : Wydawnictwo MS, cop. 2014.

37073 [5]

67.                        

NIKALAÛK Darota: Prapadobnaâ Eŭfrasìnnâ Polackaâ. Gajnaŭka ; Bratczyk, 2010.

B.6823

68.                        

PARAFIANOWICZ Zbigniew: Wilki żyją poza prawem : jak Janukowycz przegrał Ukrainę. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

37551

69.                        

PAWĘSKA Monika: Lexikon der juristischen Fachbegriffe. 2. Aufl. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2014.

37596

70.                        

PAWLAK Zbigniew: Pęknięte miasto Biesłan. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2014.

37398

71.                        

PHILOSOPHISCHE Untersuchungen = Philosophical investigations / Ludwig Wittgenstein ; transl. by G. E. M. Anscombe, P. M. S. Hacker and Joachim Schulte. 4th ed. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing, 2009.

37311

72.                        

PIENIĄŻEK Paweł: Pozdrowienia z Noworosji. Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.

37373

73.                        

POLSCY i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą [!] i na emigracji politycznej 1815-1990 / redakcja Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Dominik Ziarkowski. T.3  Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2015.

37616 [3]

74.                        

POLSKA - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku = Pol'ša - Rossiâ : iskusstvo i istoriâ = Poland - Russia : art and history. T. 2 / red. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Zofia Krasnopolska-Wesner. Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2014.

37616 [2]

75.                        

POLSKA - Rosja : sztuka i historia : sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku = Pol'ša - Rossiâ : iskusstvo i istoriâ = Poland - Russia : art and history / red. Jerzy Malinowski, Irirna Gavrash & Natalia Mizerniuk-Rotkiewicz. Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2013.

37616 [1]

76.                        

PORTNIKOV Vìtalìj Eduardovič: Matka Boska w synagodze / tł. Michał Petryk. Warszawa : Wydawnictwo Most, 2014.

37366

77.                        

PROHAS’KO Taras: W gazetach tego nie napiszą /  przeł. Renata Rusnak. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

37549

78.                        

PRONIŃSKA Kamila Maria: Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia surowców energetycznych. Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2012.

37619

79.                        

RACCOLTA di documenti italiani / a cura di Teresa Skrodzka. Warszawa : Translegis, 2008.

37342; 37343

80.                        

REDELBACH Aniela: Ukraina smaków. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2014.

37628

81.                        

REMNICK David: Grobowiec Lenina : ostatnie dni radzieckiego imperium / przekł. Krzysztof Obłucki. –Wyd. 2. Warszawa : Agora, 2014.

37379

82.                        

RISTUCZINA Luba: Ikony. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dragon, 2014.

37387

83.                        

ROSJA w krysztale : rozważania, fakty i miraże = Rossiâ v hrustale : razmyšleniâ, fakty i miraži : tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi / pod red. Diany Oboleńskiej [et al.]. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

37501

84.                        

ROXBURGH Angus: Strongman u szczytu władzy : Władimir Putin i walka o Rosję / tł. Marcin Domagała. Warszawa : Olé - Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2014.

37375

85.                        

ROZMOWY o Kresach i nie tylko / [wywiady przeprowadził] Janusz M. Paluch. Kraków : Małe Wydawnictwo, 2010.

37539

86.                        

RYBICKI Jakub: Po Bajkale : rowerem przez Syberię. Warszawa : Świat Książki, 2015.

37537

87.                        

RYBIŃSKA Zofia: The new selection of English documents. Warszawa : Wydawnictwo Translegis, 2011.

37351

88.                        

SADURA Przemysław: Upadek komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji. Warszawa : Oficyna Naukowa, 2015.

37547

89.                        

SAWICKI Marcin: Pestki winorośli i trzy jabłka : reportaże z podróży do Gruzji i Armenii. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2014.

37263

90.                        

SCHRAD Mark Lawrence: Imperium wódki : alkohol, władza i polityka w Rosji carskiej / tłumaczenie Aleksandra Czwojdrak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

37498

91.                        

SEGARAN Toby: Programming in semantic web. Beijing [etc.] : O'Reilly, cop. 2009.

37312

92.                        

SINÂVSKIJ Andrej Donatovič: Rosyjska inteligencja / przeł. Marcin Benedek .Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

37372

93.                        

SOKOŁOWSKI Igor: Spokojnie - to tylko Rosja. [Warszawa] : "MG”, 2015.

37542

94.                        

STAPLES William G.: Everyday surveillance : vigilance and visibility in postmodern life. Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2014.

37486

95.                        

STARìV Semen: Zabić głodem : sowieckie ludobójstwo na Ukrainie / tł. Barbara Gutowska-Nowak.

37395

96.                        

STASIUK Andrzej: Życie to jednak strata jest / Andrzej Stasiuk w rozmowach z Dorotą Wodecką. Warszawa : Agora SA ; Wołowiec : Czarne, 2015.

37556

97.                        

STEFANOVS’KA Lìdìâ: Mission Impossible : MUR i odrodzenie ukraińskiego życia literackiego w obozach dla uchodźców na terytorium Niemiec 1945-1948. cz. 2, Antologia tekstów źródłowych. Warszawa : Uniwerystet Warszawski. Katedra Ukrainistyki, 2014.

T.1789

98.                        

STEMPOWSKI Jerzy: W dolinie Dniestru : pisma o Ukrainie. Warszawa : Biblioteka "Więzi", cop. 2014.

37361

99.                        

STOCZEWSKA Barbara: Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona Wasilewskiego. –Wyd, 2 popr. Kraków : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009.

37621

100.                   

SZCZERSKI Andrzej: Modernizacje : sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939. Łódź : Muzeum Sztuki, 2010.

37532

101.                   

THE NEW politics of surveillance and visibility / edited by Kevin D. Haggerty and Richard V. Ericson. Toronto [etc.] : University of Toronto Press, 2007.

37488

102.                   

TYMANOWSKI Józef: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski, 2014.

37378

103.                   

UČREŽDENIÂ - soobŝestva - žiteli : izbrannye pravovye problemy mestnogo samoupravleniâ v Polše / naučnyj redaktor Tomaš Bonkovski ; redaktor-koordinator Âkub Šlahetko ; [perevod teksta na ukrainskij i russkij âzyk Igor' Solodovnik]. Gdan'sk : Izdatel'stvo Gdan'skogo Universiteta, 2015.

37505

104.                   

VUSHKO Iryna: The politics of cultural retreat : imperial bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867. New Haven ; London : Yale University Press, 2015.

37573

105.                   

WCZORAJ i dziś : Polacy na Kresach / [wywiady przeprowadził] Janusz M. Paluch. Kraków : Małe Wydawnictwo, 2013.

37550

106.                   

WIERNICKA Violetta: Rosjanie w Polsce : czas zaborów 1795-1915. Warszawa : Bellona, 2015.

37476

107.                   

WŁODEK-BIERNAT Ludwika: Wystarczy przejść przez rzekę. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2014.

37396

108.                   

WOJTACHA Anna: Zabijemy albo pokochamy : opowieści z Rosji. Kraków : Znak Litera Nova, 2015.

P.7793

109.                   

WSTYD było milczeć : świadectwa radzieckich dysydentów / wybór i wstęp Marek Radziwon ; [tł. z jęz. ros. Hałyna Dubyk i Ewangelina Skalińska]. Kraków ; Warszawa : Instytut Książki - Nowaja Polsza : Biblioteka Narodowa, 2013.

37411

110.                   

ZAJĄCZKOWSKI Wojciech: Rosja i narody : ósmy kontynent : szkic dziejów Eurazji. [Warszawa] : Wydawnictwo MG, cop. 2015.

37475

111.                   

ŻAKIEWICZ Zbigniew: Rosja, Rosja... : notatki z podróży, ludzie, lektury : 1964-2002. Gdańsk : Polnord - Wydawnictwo Oskar, 2006.

T.1869

112.                   

ŻAKOWSKA Marta: Od koncesjonowanej opozycji do politycznej subkultury : studia nad współczesną lewicą rosyjską. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

37536

113.                   

ZIĘTALA Grzegorz: Èkonomičeskaâ geografiâ Rossii = Geografia gospodarcza Rosji. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006.

37664

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki