Nowości

Nabytki 2016

NAUKI POMOCNICZE

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

25 lat polskiej rusycystyki w okresie transformacji : idee - problemy - tematy / pod redakcją Piotra Fasta. Katowice : Uniwersytet Śląski : Wydawnictwo "Śląsk" : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2015.

37870

2.      

ANI żadnej wyspy : rozmowy o Rosji i Ukrainie / Krystyna Kurczab-Redlich, Andrzej de Lazari, Tadeusz Klimowicz, Adam Daniel Rotfeld, Maciej Jastrzębski, Wojciech Górecki, Wojciech Jagielski, Ziemowit Szczerek, Jacek Hugo-Bader, Piotr Pogorzelski, Wacław Radziwinowicz, Paweł Reszka ; pytali Piotr Brysacz i Jędrzej Morawiecki. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2016.

37881

3.      

BARNARD Alan: Antropologia : zarys teorii i historii / przełożył Sebastian Szymański.

37937

4.      

BEDNAREK Grażyna Anna: Polish vs. American courtroom discourse : inquisitorial and adversarial procedures of witness examination in criminal trials. Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014.

37932

5.      

BODOR Ádám: Ptaki Wierchowiny : wariacje na temat dni ostatnich / przeł. Elżbieta Cygielska. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.

37759

6.      

BROŻEK Anna: Tradition of the Lvov-Warsaw school : ideas and continuations. Leiden ; Boston : Brill-Rodopi , cop. 2016.

37991

7.      

BRZEZIECKI Andrzej: Armenia : karawany śmierci. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.

37817

8.      

BULLOUGH Oliver: Ostatni Rosjanin : jak ocalić ginący naród? / [tłumaczenie Patrycja Zarawska]. Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2016.

37902

9.      

ČARAKOVA Maša: Gèta Belarusʹ, dzetka! : uslaǔlenne belaruskaj unìkalʹnascì.

B.6862

10.                        

ČUKOVSKAÂ Lidiâ Korneevna: Proces wykluczenia / przekład z rosyjskiego i opracowanie Natalia Bryżko-Zapór. Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ; Wrocław : KEW, 2015.

37773

11.                        

ČURBANOV Ûrij Mihajlovič: Rosja Breżniewa : zięć genseka odkrywa tajemnice Kremla / tłumaczył Jan Cichocki. Warszawa : Bellona, 2015.

37831

12.                        

ÈJZENŠTEJN Sergej Mihajlovič: Eisenstein o Meyerholdzie / przełożył Henryk Chłystowski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Sedno" : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, cop. 2015.

37668

13.                        

FATLAND Erika: Sowietstany : podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie / przeł. Maria Gołębiewska-Bijak. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

37914

14.                        

FATLAND Erika: Sowietstany : podróż po Turkmenistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Uzbekistanie / przeł. Maria Gołębiewska-Bijak. Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

37963

15.                        

GADAMER Hans-Georg: Wahrheit und Methode : Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 7. Aufl. Tübingen : Mohr Siebeck, 2010.

37728

16.                        

GARCZYK Bartłomiej: Wielonarodowy Petersburg : nierosyjska historia miasta 1703-1917.

37758

17.                        

GĘDEK Marek: Wojny polsko-rosyjskie od XVIII do XX wieku : historia, mapy, fakty i tajemnice. Warszawa : Bellona, cop. 2016.

37814

18.                        

GORBULIN Volodimir Pavlovič: Ukraïna i Rosìâ : dev'âtij val či kitajs'ka stìna. Kiïv : Nacìonal'nij Ìnstitut Strategìčnih Doslìdžen', 2015.

P.7803

19.                        

HAHN Hans Peter: Vom Eigensinn der Dinge : für eine neue Perspektive auf die Welt des Materiellen. Berlin : Neofelis Verlag, 2015.

37712

20.                        

HARTLEY Janet M.: Syberia : historia i ludzie / tł. Joanna Gilewicz. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015.

37780

21.                        

HNATIUK Olga: Odwaga i strach. Wrocław ; Wojnowice : KEW, 2015.

37756

22.                        

ÌŠUK-PAZUNÂK Natalìa Romanìvna: Lesâ Ukraïnka : ideâ svobodi Ukraïni u spektrì svìtovoï civìlìzacìï : rozvìdki ì dopovìdì. Kiïv : Vidavnictvo ìmenì Oleni Telìgi, 2008.

U.9109

23.                        

KALINOǔSKì Valer: Panì Èlʹžbeta : gìstoryâ adnoj pryâzʹnì. Smalensk : Ìnbelkulʹt, 2016.

B.6873

24.                        

KASTUS’ Kalìnoŭskì ì nacyâtvorčy pracès u Belarusì : matèryâly mìžnarodnaj navukovaj kanferèncyì Londan, 27-29 sakavìka 2014 g. =  Kastuś Kalinoŭski and the nation-building process in Belarus : proceedings of the academic conference London, 27-29 March 2014 / [pad rèdakcyâj Alesâ Smalenčuka ì Džyma Dynglì] Mìnsk : Vydavec Zmìcer Kolas, 2015.

P.7851

25.                        

KINO epoki nowofalowej / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015.

37796 [3]

26.                        

KINO klasyczne / red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

37796 [2]

27.                        

KINO nieme / red. nauk. Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014.

37796 [1]

28.                        

KOPROWSKI Marek: Kobiety kresowe. Zakrzewo : Wydawnictwo Replika,  cop. 2015.

37750

29.                        

KORONKIEWICZ Joanna: Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

37834

30.                        

KRYCIŃSKI Stanisław: Łemkowszczyzna : po obu stronach Karpat. Rzeszów : Libra, 2016.

37752

31.                        

KSIĄŻEK Michał: Droga 816. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2015.

37748

32.                        

KURCZAB-REDLICH Krystyna: Wowa, Wołodia, Władimir : tajemnice Rosji Putina. Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

37974

33.                        

KURKOV Andrej Ûr'evič: Dziennik ukraiński : notatki z serca protestu / przełożyła z niemieckiego Elżbieta Zarych. Warszawa : Oficyna Literacka "Noir sur Blanc", 2015.

37749

34.                        

KWIATKOWSKA-MOSKALEWICZ Katarzyna: Zabić smoka : ukraińskie rewolucje. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2016.

37837

35.                        

MACÛHìNA Taccâna Barysaŭna: Belaruskì ìmprèsìânìzm. Mìnsk : Belaruskaâ navuka, 2015.

B.6860

36.                        

MATECKI Jacek: Co wy, ..., wiecie o Rosji?! Warszawa : Trzecia Strona, cop. 2016.

37938

37.                        

MICHALIK Elena: Rosja, z którą można rozmawiać : \ wywiadów z opozycjonistami i 2 szkice. Kraków : Vis-à-vis etiuda, 2016.

37776

38.                        

MICHNIK Adam: Dialogi / przeł. Agnieszka Sowińska. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2016.

37940

39.                        

MODZELEWSKI Witold: Polska - Rosja : co dalej? T. 2, Lata 2014-2015. Warszawa : Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, 2015.

37825 [2]

40.                        

MYERS Steven Lee: Nowy car : wczesne lata i rządy Władimira Putina / z języka angielskiego przełożył Maciej Potulny. Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2016.

37803

41.                        

NABOKOV Vladimir Vladimirovič: Własnym zdaniem / przełożył Michał Szczubiałka. Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2016.

37813

42.                        

NASREDDIN Hodża : wybrane anegdoty / opracował Janusz Janczewski. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Dialog", 2015.

37900

43.                        

OGIEŃ Majdanu : [dziennik rewolucji 21.11.2013 - 22.02.2014 / koncepcja Zbigniew Gluza ; wybór i opracowanie: Maciej Kowalczyk (koordynator projektu), Anna Richter. Warszawa : Ośrodek Karta, 2015.

37757

44.                        

OLCHAWA Maciej: Misja Ukraina. Warszawa : Wydawnictwo RM, 2016.

37824

45.                        

PAHL'OVS'KA Oksana: Ave, Europa! : Stattì, dopovìdì, publìcistika (1989-2008) Kiïv : Unìversitets'ke vidavnictvo Pul'sari, 2008.

U.9123

46.                        

PANAS-GOWORSKA Marta: Naukowcy spod czerwonej gwiazdy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.

37955

47.                        

PANÛŠKIN Valerij: Rosyjski Robin Hood / tłumaczenie z języka rosyjskiego Agnieszka Sowińska. Warszawa : Agora, 2015.

37761

48.                        

PIĘTKA Bohdan: Nacjonalizm ukraiński : od Bandery do Majdanu. Warszawa : Capital, cop. 2015.

37769

49.                        

PILCH Maria: Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat. Warszawa : Muza - Sport i Turystyka, 2016.

37965

50.                        

POGORZELSKI Piotr: Ukraina : niezwykli ludzie w niezwykłych czasach. Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2015.

37835

51.                        

PRIGOV i konceptualizm : sbornik statej / [sost. Ž. Galieva]. Moskva : Novoe literaturnoe obozrenie, 2014.

P.7838

52.                        

PRZYBYLSKI Aleksander: Literacki almanach alkoholowy. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2016.

37897

53.                        

PRZYBYŁ-SADOWSKA Elżbieta: Rosja : przestrzeń, czas i znaki. Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016.

T.2004-T.2005

54.                        

RADZIWINOWICZ Wacław: Crème de la Kreml : 172 opowieści o Rosji. Warszawa : Agora S.A., 2016.

37818

55.                        

REGIONY w prawie i praktyce Polska-Ukraina / pod redakcją naukową Krzysztofa Skotnickiego i Katarzyny Wlaźlak. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

37830

56.                        

REID Anna: Pogranicze : podróż przez historię Ukrainy 988-2015 / przełożył Wojciech Tyszka. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016.

37905

57.                        

RICOEUR Paul: Anders : eine Lektüre von Jenseits des Seins und anders als Sein geschieht von Emmanuel Levinas. Wien ; Berlin : Turia + Kant, 2015.

37726

58.                        

ROSJA : rozważania imperiologiczne / redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

37775

59.                        

ROSJA i jej sąsiedzi : studia i szkice / redakcja naukowa Sylwester Gardocki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

37832

60.                        

SAITO Mamoru: Japanese syntax in comparative perspective. New York : Oxford University Press, 2014.

37877

61.                        

SAVČENKO Nadìâ Vìktorìvna: Nadia : więzień Putina / [tłumaczenie Anna Żurawska]. Warszawa : Od Deski Do Deski, cop. 2016.

37954

62.                        

ŠESTOV Lev: Wielkie wigilie / przeł. Jacek Chmielewski. Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016.

37917

63.                        

SOBOL Eugeniusz: Mozaika Europy Wschodniej : wybór esejów i recenzji. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.

37801

64.                        

STEFANELLI Stefania: Va in scena l'italiano : la lingua del teatro tra Ottocento e Novecento. Firenze : Franco Cesati Editore, 2006.

T.1935

65.                        

STEINBECK John: Dziennik z podróży do Rosji / przełożyła Magdalena Rychlik. Warszawa : Prószyński Media, 2016.

37973

66.                        

STEMPIN Arkadiusz: Sojusznicy : od Fryderyka i Katarzyny Wielkiej do Merkel i Putina. Warszawa : Agora, 2016.

37913

67.                        

STEPAN Maria: Człowiek to człowiek, a śmierć to śmierć : Reportaże z Ukrainy. Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2016.

37887

68.                        

STOSUNKI polsko-ukraińskie 1991-2014 : próba bilansu / redakcja naukowa Marek Pietraś, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

37915

69.                        

SUCHOWIERSKI Krzysztof: Rowerem przez mrozy Jakucji : wyprawa "drogami pamięci". Zielonka : Inne Spacery - Sembrador, [2015].

37911

70.                        

SZCZEREK Ziemowit: Tatuaż z tryzubem. Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2015.

37763; 38864

71.                        

SZLADOWSKI Marek: (Bez)senna egzystencja : starość Józefa Ignacego Kraszewskiego. Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych "Wschód - Zachód". Wydział Filologiczny UwB ; Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2012.

T.1956

72.                        

SZYMANIK Grzegorz: Po północy w Doniecku. Warszawa : Wydawnictwo Agora, 2016.

37956

73.                        

SZYNKIEWICZ Jakub: Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza : źródła, omówienie, interpretacja / Grzegorz Czerwiński [oprac.] ; red. nauk. Jarosław Ławski i Grzegorz. Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2013.

T.1955

74.                        

TARKOVKSIJ Andrej Arsenevič: Czas utrwalony / przekł., przypisy i poslowie Seweryn Kuśmierczyk. Warszawa : Świat Literacki, 2007.

37747

75.                        

TARKOVSKIJ Andrej Arsenevič: Zwierciadło : Andriej Tarkowski w rozmowie z Jerzym Illgiem i Leonardem Neugerem. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016.

37972

76.                        

TARNOWSKI Jan Spytek: Przez bezkresy historii : od Wołynia, Podola do Lwowa. Białystok : Fundacja Sąsiedzi, 2015.

37829

77.                        

TRADYCJA i wyzwania : metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku / pod redakcją Haliny Mieczkowskiej, Elżbiety Solak, Przemysława Fałowskiego, Natalii Palich. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

37784

78.                        

UKRAïNA : narracje, języki, historie / pod redakcją Marcina Gaczkowskiego. Wrocław : Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej "Trickster", 2015.

U.9120

79.                        

VOGELSANG Frank: Identität in einer offenen Wirklichkeit : eine Spurensuche im Anschluss an Merleau-Ponty, Ricoeur und Waldenfels. Freiburg im Breisgau ; München : Verlag Karl Alber, 2014.

37713

80.                        

WAIS Jadwiga: Ścieżki baśni : symboliczne wędrówki do wnętrza duszy. –wyd. 2, popr. Warszawa : Eneteia, 2007.

T.1953

81.                        

WALDENFELS Bernhard: Ordnung im Zwielicht. München : Wilhelm Fink Verlag, cop. 2013.

37714

82.                        

WALDENFELS Bernhard: Ortsverschiebungen, Zeitverschiebungen : Modi leibhaftiger Erfahrung. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009.

37718

83.                        

WALDENFELS Bernhard: Sozialität und Alterität : Modi sozialer Erfahrung. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2015.

37711

84.                        

WIERNICKI Krzysztof: Ukraina [Dokument dźwiękowy] : muzyczna podróż Krzysztofa Wiernickiego. Warszawa : Lissner Studio, cop. 2012.

T.1952

85.                        

WILDEN Andrea: Die Konstruktion von Fremdheit : eine interaktionistisch-konstruktivistische Perspektive. Münster [etc.] : Waxmann, 2013.

37715

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki