Nowości

Nabytki 2004

TRANSLATORYKA

L.p.
AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO
SYGN.
1.
GINTER Anna: Świat za słowami Vladimira Nabokova: zabawy słowne i ich przekład. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003.
32890
2.
PIEŃKOS Jerzy: Podstawy przekładoznawstwa: od teorii do praktyki. Kraków: Katalog Wydawniczy Zakamycze, 2003.
32889
3.
PIOTROWSKA Maria: Learning Translation – Learning the Impossible? A course of translation from English to Polish. Kraków: "UNIVERSITAS", 2003.
J.9371; J.9372

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki