Nowości

Nabytki 2005

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BARAŃCZAK Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów. Wyd. trzecie, poprawione i znacznie rozszerzone. Kraków: Wydawnictwo a5, 2004.

33509

2.

ECKSTEIN Marcin, SOSNOWSKI Roman: Komputer w pracy tłumacza: praktyczny poradnik. Kraków: Tertium, 2004.

J.9719

3.

GARBOVSKIJ Nikolaj Konstantinovič: Teorija perevoda. Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 2004.

33656

4.

GILLIES Andrew: Conference Interpreting. Kraków: Tertium, 2004.

J.9720; J.9721

5.

GUMOVSKAJA Galina: English for Special Purposes. Warszawa: KJS UW, 2005.

J.9699-J.9718

6.

GUTT Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład. Przekład Agnieszka Pokojska. Kraków: UNIVERSITAS, 2004.

33449; 33479

7.

GUTT Ernst-August: Dystans kulturowy a przekład. Przekład: Agnieszka Pokojska. Krraków: UNIVERSITAS, 2004.

33449

8.

HEJWOWSKI Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

J.9659-J.9662

9.

KIERZKOWSKA Danuta: Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS, 2002.

J.9649; J.9650

10.

LIPIŃSKI KrzysztoF: Mity przekładoznawstwa. Kraków: Wydawnictwo EGIS, 2004.

33410; 33411

11.

MIRAM Gennadij Eduardovič: Professija: perevodčik. Kiev: Nika-Centr El’ga, 2000.

J.9886

12.

OSUCHOWSKA Barbara: Poradnik autora, tłumacza i redaktora. Warszawa: Inicjał Andrzej Palacz, 2005.

33450

13.

PIOTROWSKA Maria: A Compensational Model for Strategy and Techniques in Teaching Translation. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.

J.9840; J.9841

14.

ROZAN Jean-Francois: Note-taking in Consecutive Interpreting=Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium, 2004.

J.9722; J.9723

15.

Z PROBLEMÓW przekładu i stosunków międzyjęzykowych II. Pod red. Teresy Żeberek i Tadeusza Boruckiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002.

J.9835; J.9836

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki