Nowości

Nabytki 2007

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BALCERZAN Edward, RAJEWSKA Ewa: Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440 – 2005 : antologia. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

34428; 34429

2.

BEDNARCZYK Anna: Wybory translatorskie : modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2005.

34187

3.

DIALOG czy nieporozumienie? : z zagadnień krytyki przekładu / red. Piotr Fast, Przemysław Janikowski. Katowice : „Śląsk” Sp. z o o. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.

34146

4.

FAST Piotr [red.]: Płeć w przekładzie. Katowice ; Częstochowa : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.

34444

5.

FAST Piotr, KOZAK Anna [red.]: Biograficzne konteksty przekładu. Katowice : „Śląsk”, 2002

34195; 34196

6.

JĘZYKI specjalistyczne 6 : Teksty zawodowe w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach / red. tomu Jan Lewandowski, Małgorzata Kornacka, Waldemar Woźniakowski. Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich UW, 2006.

T.288-T.312

7.

JOPEK-BOSIACKA Anna: Przekład prawny i sądowy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

T.260-T.264; T.357-T.361

8.

KUBASZCZYK Joanna: Przekład substantywizowanych wyrazów przymiotnych z języka niemieckiego na język polski. Poznań : Competenta, 2006.

T.348

9.

PŁUSA Paweł: Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007.

34331; 34332

10.

PRZEKŁAD jako komunikat / red. Piotr Fast, Wacław M. Osadnik. Katowice ; Warszawa ; Częstochowa : „Śląsk” Sp. z o o. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.

34145

11.

ROCZNIK przekładoznawczy 2’2006 : studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu / red. Lech Zieliński, Maciej Pławski. Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006.

34168

12.

STRICHA Maksym: Ukraïns’kyj chodožnij pereklad : miž literaturoju i nacijetvorennjam. Kyïv : Fakt-Naš čas, 2006.

U.8854

13.

TRYUK Małgorzata: Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

T.364-T.369

14.

WOJAN Katarzyna: Język rosyjski w polskiej leksykografii przekładowej : bibliografia słowników za lata 1795-2005. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006.

T.490; T.491

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki