Nowości

Nabytki 2008

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.

BEDNARCZYK Anna: W poszukiwaniu dominanty translatorskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.626-T.645

2.

BOGUCKI Łukasz: Zarys przekładoznawstwa dla studentów neofilologii. Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2007.

T.535; T.536; T.537

3.

CHLEBDA Wojciech, GOŁUBIEWA Albina, WAWRZYŃCZYK Jan, WIELG Tomasz: Idiomy polsko-rosyjskie = Pol’sko-russkie idiomy. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.

T.726-T.728

4.

CZY ISTNIEJĄ szkoły przekładu w Polsce? / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2004.

34536

5.

DOUGLAS KOZŁOWSKA Christian: Difficult Words in Polish-English Translation : wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

T.614; T.615

6.

GŁOS i dźwięk w przekładzie / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Jadwigi Koniecznej-Twardzik, Marii Filipowicz-Rudek. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006.

34539

7.

HEJWOWSKI Krzysztof: Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

T.616-T.625

8.

KORZENIOWSKA Aniela, KUHIWCZAK Piotr: Successful Polish-English Translation : Trics of the Trade. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.612; T.613

9.

KOŹBIAŁ Jan [red.]: Recepcja. Transfer. Przekład. 5. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

34639

10.

KOŹBIAŁ Jan [red.]: Recepcja. Transfer. Przekład. 6. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

34640

11.

ŁUKASIK Marek: Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne (1990-2006) : analiza terminograficzna. Warszawa : Katedra Języków specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

T.558-T.567

12.

MAJKIEWICZ Anna: Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu : wczesna proza Elfriede Jelinek. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

T.697; T.698

13.

MIĘDZY tekstem a obrazem : przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet / pod red. Urszuli Kropiwiec, Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005.

34537

14.

NA POCZĄTKU był przekład / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Urszuli Kropiwiec. Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999.

34533; 34534

15.

NIEZNANE w przekładzie / pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006.

34538

16.

PIOTROWSKA Maria: Proces decyzyjny tłumacza : podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

T.533; T.534

17.

RADOŚĆ tłumaczenia. Przekład jako wzbogacanie kultury rodzimej / pod red. Marii Filipowicz Rudek, Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2002.

33715; 34535

18.

RAJEWSKA Ewa: Stanisław Barańczak – poeta i tłumacz. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

34540

19.

SKIBIŃSKA Elżbieta: Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych. Kraków : UNIVERSITAS, 2008.

34547

20.

TABU w przekładzie / redakcja Piotr Fast, Natalia Strzelecka. Katowice : „Śląsk” Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe ; Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007.

34792

21.

WIERZBICKA Anna: Słowa klucze : różne języki – różne kultury / przekład Izabela Duraj-Nowosielska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2007.

T.540; T.541

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki