Nowości

Nabytki 2009

TRANSLATORYKA

L.p.

AUTOR, TYTUŁ, WYDAWNICTWO

SYGN.

1.      

BOGUCKI Łukasz: Tłumaczenie wspomagane komputerowo. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

T.1138-T.1140

2.      

DEBIUTY naukowe. II : Terminologia – translatoryka – terminografia / red. tomu Marek Łukasik. Warszawa : Katedra Języków Specjalstycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2008.

T.803-T.807

3.      

DIALOG czy nieporozumienie? : z zagadnień krytyki przekładu / red. Piotr Fast, Przemysław Janikowski. Katowice : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.

34146; 34443; P.7347-P.7356

4.      

GUTTFELD Dorota: English-Polish Translations of Science-Fiction and Fantasy : Preferences and Constraints in the Rendering of Cultural Items. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grada, 2008.

35126; 35127

5.      

JANIKOWSKI Przemysław: Polska literatura najmłodsza w kontekście problematyki translatologicznej. Katowice ; Częstochowa : „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe ; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2007.

34822; 34823

6.      

KAZAKOVA Tamara Anatol’evna: Chudožestvennyj perevod : v poiskach istiny. Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul’tet SPbGU ; Izdatel’stvo SPbGU, 2006.

35296

7.      

KOZAK Jolanta: Przekład literacki jako metafora : między logos a lexis. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

T.810-T.813

8.      

LINKE Monika: A Cognitive Approach to Equvalence in Literary Translation : Illustrated by Analysis of Images of Women in Henry James’s Portrait of a Lady and its Polish Translation Portret damy. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2008.

35124; 35125

9.      

LUKAS Katarzyna: Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie : o niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza. Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT ; Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.

35268

10.                        

MANASTERSKA-WIĄCEK Edyta: Polska poezja dla dzieci w przekładach na język rosyjski : na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

35119

11.                        

MAZUR-MIERZWA Lidia: Bulat Okudžawa v pol’skich perevodach : kognitivnye strategii perevodovedenija. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2008.

35261; 35262

12.                        

MODESTOV Valerij Sergeevič: Chudožestvennyj perevod : istorija, teorija, praktika. Moskva : Izdatel’stvo Literaturnogo instituta im. A.M. Gor’kogo, 2006.

35129; 35130

13.                        

OLSZANIEC Włodzimierz: Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina : studium renesansowej teorii i praktyki przekładu. Warszawa : Instytut Filologii Klasycznej UW, 2008.

35310; 35311

14.                        

POCZUCIE humoru a przekład / pod red. Jadwigi Koniecznej-Twardzikowej, Marii Filipowicz-Rudek. Kraków : Redakcja „Między Oryginałem a Przekładem” and Wydawnictwo Księgarnia Akademicka Sp. z o.o., 2008.

35244

15.                        

PODRÓŻE z Ryszardem Kapuścińskim : opowieści czternastu tłumaczy. 2 / pod red. Bożeny Dudko. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009.

35247

16.                        

PRZEKŁAD jako promocja literatury / pod red. Marii Filipowicz-Rudek [et al.]. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000.

35046; 35047

17.                        

PRZYPISY tłumacza / pod red. Elżbiety Skibińskiej. Wrocław : Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009.

35251

18.                        

RECEPCJA. Transfer. Przekład. 3 : oblicza recepcji / red. Jan Koźbiał. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.

34801; 34802

19.                        

RICOEUR Paul, TOROP Peeter: O tłumaczeniu. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.

35114; 35137-35141

20.                        

SADKOWSKI Wacław: Odpowiednie dać słowu słowo : zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002.

35269; 35270

21.                        

SŁAWKOWA Ewa, WARCHOŁ Jadwiga: Współczesne przekłady utworów Mickiewicza : (studia kulturowo-literackie). Katowice : „Śląsk”, 2000.

34989-34990

22.                        

TABAKOWSKA Elżbieta: Tłumacząc się z tłumaczenia. Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009.

35308; 35309

23.                        

WYRAZ i zdanie w językach słowiańskich : opis, konfrontacja, przekład. 4 / pod red. Iwony Łuczków i Jana Sokołowskiego. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

T.774

24.                        

WZNIOSŁOŚĆ i styl wysoki w przekładzie / pod red. Jerzego Brzozowskiego, Marii Filipowicz-Rudek. Kraków : Redakcja „Między Oryginałem a Przekładem” and Księgarnia Akademicka sp. z o.o., 2008.

35245; 35246

 

strona główna nowości biblioteki

strona główna biblioteki